Luke 13:9

If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
dhe, po dha fryt, mirë; përndryshe, pastaj do ta presësh””. Shërimi i një gruaje të paralizuar
Asa natah kumat likus ndake, ucaun, asa na ana ba, uwerne kunin!'”
فَإِنْ صَنَعَتْ ثَمَرًا، وَإِلَّا فَفِيمَا بَعْدُ تَقْطَعُهَا».
فَلَعَلَّهَا تُنْتِجُ ثَمَراً! وَإِلاَّ، فَبَعْدَ ذَلِكَ تَقْطَعُهَا!»
ܘܐܢ ܥܒܕܬ ܦܐܪܐ ܘܐܠܐ ܠܡܢܚܝ ܬܦܤܩܝܗ
Nau hith hāvāgaune vevenaudenau neee: nauhith jene, hadnaāedauwauhade.
գուցէ թէ պտուղ տայ. ապա թէ ոչ՝ մի տարուց յետոյ կը կտրես այդ»:
Եթէ պտուղ տայ՝ լա՛ւ. այլապէս՝ յետագայի՛ն կտրէ զայն”»:
পাছত যদি ফল ধৰে, তেনেহলে ভালেই; নহলে ইয়াক কাটি পেলাব’।”
Gələn il bu ağac meyvə gətirsə, yaxşıdır, yox, gətirməsə, onu kəsərsən”».
Eta baldin ekar badeça fructuric, vngui, ezpere, guero piccaturen duquec.
তারপর যদি ওই গাছে ফল হয়তো ভালই, না হলে ওটা কেটে ফেলবেন।”
Marteze e tougo frouezh, ha ma ne ra ket, e troc'hi anezhi goude.
и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.
Astis sat ocono diñare mibao: y si nanai, la velarás despues.
Kung mamonga kini sunod tuig, maayo; Apan kung dili gani, putlon kini!'”
Ya yanguin ufanogcha, mauleg; yanguin aje, siempre, unutut.
ᎢᏳᏃ ᎢᎠᏓᏔᏅᎭ, ᎤᏁᎳᎩᏉ ᎨᏎᏍᏗ; ᎢᏳᏃ ᏄᏔᏅᎾ ᏱᎩ, ᎩᎳ ᎣᏂ ᎯᎴᏴᏍᏔᏅᎭ.
athaih athai nahaeloe hoih: toe athai ai nahaeloe, to naah na pakruk han hmang, tiah a naa, tiah a thuih pae.
Thanghal a pha atah a thaih khaw cuen mai ni ta, a thaih pawt bal atah na vung mai bitni,” a ti nah.
Cawhkawng a kum voel awh a qah awhtaw nep bit kaw! Cehlai ama qah bai vik awhtaw hlu dam bit kawp ti,’ tina hy,” tinak khqi hy.
Hong nga a hile, pha hi: taciang hong nga bale la tua zawkciang phuk in, ci hi, ci in zo kik hi.
Khovei leh theichang imu le aphai. Imulou uleh, na phuhlhuh thei ahitai’ ati” tin aseiye.
以后若结果子便罢,不然再把它砍了。’”
以後若結果子便罷,不然再把它砍了。』」
ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓⲛⲓ ⲉⲕ⳿ⲉⲕⲟⲣϫⲥ.
ⲀⲢⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲤⲈⲚ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϮⲔⲈⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲤϢⲦⲈⲘⲒⲚⲒ ⲈⲔⲈⲔⲞⲢϪⲤ.
Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.'”
Zdali by nesl ovoce. Pakliť neponese, potom vytneš jej.
måske vil det bære Frugt i Fremtiden; men hvis ikke, da hug det om!"
Kuti wazozyala muchelo mumnyaka uuboola sambubo, pesi kuti kuutazyede lubo, uzowugonka!”
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, houw hem dan om.
En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.
Although surely it should bear fruit, and if not, in the coming year thou will cut it down.
If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
and if it bear fruit thenceforth, [well]; but if not, thou shalt cut it down.
And if, after that, it has fruit, it is well; if not, let it be cut down.
And, indeed, it should bear fruit. But if not, in the future, you shall cut it down.’”
and if it shall bear fruit — but if not, after that thou shalt cut it down.
And if happily it bear fruit: but if not, then after that thou shalt cut it down.
in case it produces fruit—but if not, then cut it down.’”
If it produces fruit, then that's fine. If not, then chop it down.’”
And if it beare fruite, well: if not, then after thou shalt cut it downe.
And if it bear fruit, [well]: and if not, [then] after that thou shalt cut it down.
And if it bear fruit, well: and if not, then after that you shall cut it down.
And if it bear fruit, well: and if not, then after that you shall cut it down.
"If after that it bears fruit, well and good; but if not you shall cut it down.’"
And if it bears fruit next time, [fine]; but if not, you can cut it down.'"
And if it bears fruit next time, [fine]; but if not, you can cut it down.'"
And if it bears fruit next time, [fine]; but if not, you can cut it down.'"
And if it bears fruit next time, [fine]; but if not, you can cut it down.'"
And if it bears fruit next time, [fine]; but if not, you can cut it down.'"
And if it bears fruit next time, [fine]; but if not, you can cut it down.'"
If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
Then, if it bears in future, well and good; but if not, you can have it cut down.”’
Then, if it bears in future, well and good; but if not, you can have it cut down.’”
and if it bear fruit thenceforth, [well]; but if not, thou shalt cut it down.
and if it may bear fruit for the future; …but, otherwise, certainly, thou shalt cut it down.
and perhaps and perhaps maybe it shall bear fruit in the [time], soon happening. If however not indeed you will cut down it.
and if on the other hand: do fruit toward the/this/who to ensue: if then not indeed to prevent it/s/he
If it bears fruit next year, we [(inc)] will allow it to keep growing. If it does not bear fruit next year, you [(sg)] can cut it down.’”
Then, if it bears in future, well and good; but if not, you can have it cut down.'"
whether it will beare frute: and if it beare not then after yt cut it doune
If it bears fruit next year, good; but if it does not, cut it down!'”
And if it shall bear fruit, [well]: and if not, [then] after that thou shalt cut it down.
And if it shall bear fruit, well: and if not, then after that thou shalt cut it down.
If after that it bears fruit, well and good; if it does not, then you shall cut it down.'"
If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
if it schal make fruyt, if nay, in tyme comynge thou schalt kitte it doun.
and if indeed it may bear fruit —; and if not so, thereafter thou shalt cut it off.'
kaj se ĝi poste donos frukton, bone; sed se ne, vi elhakos ĝin.
Jos hän sittekin hedelmän tekis; jollei, niin hakkaa se sitte pois.
Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois'."
of hij misschien nog vrucht voortbrengt; maar zoo niet, kap hem dan later uit.
Peut-être portera-t-il du fruit ensuite; sinon, vous le couperez. "
et peut-être portera-t-il du fruit: sinon, après, tu le couperas.
Que s'il fait du fruit, [tu le laisseras]; sinon, tu le couperas après cela.
Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas.
peut-être portera-t-il du fruit; sinon tu le couperas l'an prochain.»
Peut-être portera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas ci-après.
peut-être portera-t-il du fruit l'an qui vient; autrement tu le feras couper. »
peut-être portera-t-il du fruit dans l'avenir; sinon, tu le couperas.»
Peut-être qu'à l'avenir il portera du fruit; sinon tu le feras couper.
vielleicht bringt er in Zukunft doch noch Frucht; wo nicht, magst du ihn heraushauen lassen.'"
und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen.
und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen.
vielleicht bringt er künftig Frucht; wo nicht, so magst du ihn heraushauen lassen.
ob er wollte Frucht bringen; wo nicht, so haue ihn danach ab.
ob er wolle Frucht bringen, wo nicht so haue ihn darnach ab.
Ob er dann Frucht bringt. Wo aber nicht, so haue ihn künftighin ab.
Und wenn er dann Frucht bringt, (nun gut); wenn aber nicht, so magst du ihn hernach weghauen.
Daalinba jeli po bu baa luoni, lan yaaka, ŋan pedi bu.
daal ba ya bin n ŋua oba lo yaalan ŋan ped o.
καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον· εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν.
καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν· εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν.
καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον, εἰ δὲ μή γε ἐκκόψεις αὐτήν.
καν μεν ποιηση καρπον εις το μελλον ει δε μη γε εκκοψεις αυτην
καν μεν ποιηση καρπον ει δε μηγε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον· εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν.
જો ત્યાર પછી તેને ફળ આવે તો ઠીક; નહિ તો તેને કાપી નાખજો.'
Konsa, li ka donnen. Si l' pa donnen, wa fè koupe l' lòt lanne.
E hoobua mai paha ia, a i ole hoi, ma ia hope iho, e kua aku oe ia ia.
אולי תעשה פרי ואם לא בשנה הבאה תגדענה׃
अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना।”
És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.
No agbunga iti daytoy sumaruno nga tawen, nasayaat; ngem no saan, pukanemton!'”
Barangkali ia nanti berbuah tahun depan. Tetapi kalau tidak, bolehlah Tuan menyuruh menebangnya.'"
Anga watuga inkali yakwe ung'waka nuuzile, iza, lakini angawahita kutuga uuteme!”
e se pur fa frutto, [bene]; se no, nell'avvenire tu lo taglierai.
e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai».
e forse darà frutto in avvenire; se no, lo taglierai.
そののち果を結ばば善し、もし結ばずば伐り倒したまへ」』
もし実を結べば上等ですし,そうでなければ,その後で,これを切り倒してしまって構いません』」 。
それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもだめでしたら、切り倒してください』」。
もしそれで来年、実を結べばよし、それでもだめなら、切り倒してください。』」
或は果を結ぶ事もあらん、若し無くば其後伐倒し給ふべし、と云へり、と。
ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಬಹುದು’” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
Labha likatwasha omwaka gunu oguja, ni kisi; nawe labha likabhula okutwasha, uliteme!”'
Gunguhupe isekhe umwakha ugukhwincha lunovu, pu; gungave saguhupa, ugide!”
Kama akahogolayi matunda mwaka ujao, ni kinofu; lakini kama wibeta lepi kuhogola, mudumulayi!”'
이 후에 만일 실과가 열면이어니와 그렇지 않으면 찍어 버리소서 하였다' 하시니라
Na fin fokla, arulana wo; ac fin tia, na kom ku in sap in pakpuki.’”
Heva mu livike, zi, hantu, chilimo chi keza, ku lotu, linu, heva ka liviki, mu liteme liwe.'”
et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam.
et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam.
et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam.
et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam.
et si quidem fecerit fructum sin autem in futurum succides eam
et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam.
Vai jel tas augļus nenesīs; ja ne, tad tu pēc to vari nocirst.”
angamba mbola hamoa izy; fa raha tsy izany, dia hokapainao ihany.
അടുത്ത വർഷം അതിൽ ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
मग येत्या वर्षात फळ आले तर छानच! जर आले नाही तर मग आपण ते तोडून टाकावे.”
Ibhaga pashaka uogolaga iepo, shammbone, ibhaga lepe, bhai shiguushele.’”
နောင်​နှစ်​ခါ​အ​သီး​သီး​ကောင်း​သီး​ပါ​လိမ့်​မည်။ အ​ကယ်​၍​အ​သီး​မ​သီး​ခဲ့​သော်​ခုတ်​ပစ်​ပါ' ဟု ပြန်​၍​လျှောက်​သည်'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။
အသီးသီးကောင်း သီးပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် နောက်မှ ခုတ်ပစ်တော်မူပါဟု လျှောက်လေသည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။
A ki te whai hua a houange, ka waiho; ki te kahore, mau e tua ki raro.
njalo uba uthela isithelo, kuhle; kodwa uba kunge njalo, emva kwalokho uzawugamula.
Mana upambike matunda mwaka wauicha ya panga vizuri, lakini mana upambike kwaa, waukate!”
यसले अर्को वर्ष फल फलायो भने, ठिक छ; तर यदि फल फलाएन भने, ढाल्नुहोस्’ ।”
om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.
kann henda det ber eit anna år; gjer det’kje det, so fær du hogga det ned!»»
ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ, ନୋହିଲେ ତାହାକୁ ହାଣିପକାଇବେ ।
ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਢਾ ਦੇਣਾ।
پس اگر ثمر آورد والا بعد از آن، آن راببر.»
A ma a pan wa, ari me mau, a ma so, komui ap pan paledi sang.
A ma a pan wa, ari me mau, a ma jo, komui ap pan paledi jan.
Owa snać przyniesie owoc, a jeźli nie, potem je wytniesz.
Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz.
E se der fruto, [deixa-a ficar]; se não, tu a cortarás depois.
E, se der fructo, ficará, e, se não, depois a mandarás cortar.
E, se der fruto, ficará, e, se não, depois a mandarás cortar.
Se der fruto no ano que vem, vamos (inc) deixá-la. Se não der fruto no ano que vem, o senhor pode derrubá-la.”
i šaj ka bijani. A te na bijanđa, ka čhine la.’”
Možda ipak pe okova brš bijanel. A ako či bijanel askal čhinejalat.’”
Šaj ka bijanol aver berš. Ako na, ka čhine la.’”
Dar atunšje u ave plod. Dăkă nu, poc să ăl taj ăndărăt.’”
Akă aja fiča la anu, možda osă rudjaskă smokva. Akă nu, atunča osă utaj d tinje.’”
Mete ma too mana nema' ma hau huu' ia nab'oa, na, malole. Te mete ma hoko', na, ungga hendi e leo.’”
не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.
Lyape ugapapa amadodo pamande, shinza; nkashile sewaipapa ndipo odumraje!”'
Па да ако роди: Ако ли не, посећи ћеш је на годину.
Pa da ako rodi: ako li ne, posjeæi æeš je na godinu.
zvino kana ukabereka chibereko, zvakanaka; asi kana zvikasa daro, shure kweizvozvo mungazoutema.
и аще убо сотворит плод: аще ли же ни, во грядущее посечеши ю.
in če obrodi sad, dobro, če pa ne, jo boš torej potem posekal.‘“
Da li bo rodila sad; če pa ne, posekal jo boš potem.
Dabadeed hadduu midhaysto, wanaag; haddii kalese waad jari doontaa.
Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
Y si produce fruto, estará bien. Si no, entonces córtalo’”.
Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después.
Y si hiciere fruto, [bien]; y si no, la cortarás después.
Y si hiciere fruto, [bien; ] y si no, la cortarás despues.
Y si, después de eso, tiene fruto, bien; si no, la cortarás después.
Kama ukizaa matunda mwaka ujao, ni vema; lakini kama hautazaa, uukate!”'
Kama ukizaa matunda mwaka ujao, vema; la sivyo, basi utaweza kuukata.”
kanhända skall det så till nästa å bära frukt. Varom icke, så må du då hugga bort det.'"
Om det så kunde bära frukt; hvar ock icke, så hugg det sedan bort.
At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti; datapuwa't kung hindi, ay puputulin mo.
Kung mamunga ito sa susunod na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin mo ito!”'
கனிகொடுத்தால் சரி, கொடாவிட்டால், இனிமேல் இதை வெட்டிப்போடலாம் என்று சொன்னான் என்றார்.
అది ఫలిస్తే సరే, లేకపోతే నరికించి వెయ్యి’ అన్నాడు.”
Heiʻilo ʻe toki fua ia, pea kapau ʻe ʻikai, pea ke toki tā hifo ia.’”
Gelecek yıl meyve verirse, ne iyi; vermezse, onu kesersin.’”
чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його.
чей зродить овощ; коли ж нї, тоді зрубаєш її.
अगर आगे फला तो ख़ैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना।”
ئەگەر كېلەر يىلى مېۋە بەرسە، ياخشى خوپ! بىراق بەرمىسە، كېسىۋەتكەيلا» دەپتۇ باغۋەن.
Әгәр келәр жили мевә бәрсә, яхши хоп! Бирақ бәрмисә, кесивәткәйла» дәпту бағвән.
Eger kéler yili méwe berse, yaxshi xop! Biraq bermise, késiwetkeyla» deptu baghwen.
Əgǝr kelǝr yili mewǝ bǝrsǝ, yahxi hop! Biraⱪ bǝrmisǝ, kesiwǝtkǝyla» dǝptu baƣwǝn.
Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.
Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.
nave ghihola imheeke umwaka ghuno ghukwisa ke kanono, neke nave naghuhola nikughudumula.
Verse Count = 203