Luke 13:5

I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë”.
Na nani ba, meng bellin munu, asa na anung su udiu katyin ba vat mine ba nanu tutun.”
كَلَّا! أَقُولُ لَكُمْ: بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ».
أَقُولُ لَكُمْ: لاَ، وَلكِنْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا أَنْتُمْ فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ!»
ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܐܠܐ ܬܬܘܒܘܢ ܟܠܟܘܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܬܐܒܕܘܢ
Nananenau nāedauwunathana, Hegau, hau vavade nananena jeneethajauhadede, nananena hadnavahethahena gaujauaudahede.
Ո՛չ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթէ չապաշխարէք, ամէնքդ էլ նոյնպէս պիտի կորչէք»:
Կ՚ըսեմ ձեզի՝ ո՛չ: Հապա եթէ չապաշխարէք, բոլորդ ալ նմանապէս պիտի կորսուիք»:
মই অাপোনালোকক কওঁ তেনে নহয়; কিন্তু মন-পালটন নকৰিলে, আপোনালোকো বিনষ্ট হব।”
Xeyr, Mən sizə deyirəm: tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi məhv olacaqsınız».
Ezetz diotsuet: aitzitic baldin emenda ezpaçaitezte, guciac halaber galduren çarete.
আমি তোমাদের বলছি, “তা নয়; আর যদি মন না ফেরাও, তবে তোমরাও সেভাবে ধ্বংস হবে।”
Nann, a lavaran deoc'h; met ma n'hoc'h eus ket keuz, e varvot holl evelto.
Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.
Sangue penelo, que nanai: tami si na querelareis penitencia, os sares merareis andré a mateja beda.
Dili, Ako moingon. Apan kung dili kamo maghinulsol, kamong tanan malaglag usab.”
Jusangane jamyo na aje; sa yanguin ti manmañotsot jamyo, manparejoja jamyo manáchamalingo.
ᎥᏝ ᎢᏨᏲᏎᎭ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏂᏗᏥᏁᏟᏴᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ, ᏂᎦᏛ ᎾᏍᎩᏯ ᏓᏩᏗᏒᏂ.
Kang thuih o, to tiah na ai ni; na dawnpakhuem o ai nahaeloe, to tiah nam ro o boih tih, tiah a naa.
Moeinih ta, nangmih taengah ka thui, na yut uh pawt atah boeih na poci uh van ni,” a ti nah.
Ka nik kqawn peek khqi, cekkhqi ce am thawlh bet uhy! Cehlai nangmih awm am naming zut awhtaw plawci lawt kawm uk ti,” tinak khqi hy.
Kong son hi, hi ngawl hi: ahihang note zong na ki sikkik bua uh le, na vekpi in tabangma in na lalcip tu uh hi, ci hi.
Ahipoi, chule kaseipeh kit nahiuve, nalung nahei lou uleh namanthah diu ahi” ati.
我告诉你们,不是的!你们若不悔改,都要如此灭亡!”
我告訴你們,不是的!你們若不悔改,都要如此滅亡!」
⳿ⲙⲙⲟⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.
ⲘⲘⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.
Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.”
Nikoli, pravím vám. Nýbrž nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.
Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligeså."
Peepe. Ndamwaambila. Pesi kuti temwasanduka, moonse muyoonyonyooka.”
Neen, zeg Ik u; maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen.
Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.
I tell you, no, but if ye do not repent, ye will all likewise perish.
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
I say to you, It is not so: but if your hearts are not changed, you will all come to an end in the same way.
No, I tell you. But if you do not repent, you will all perish similarly.”
No, I say to you, but if ye repent not, ye shall all perish in like manner.
No, I say to you; but except you do penance, you shall all likewise perish.
Not at all, I tell you, but unless you repent you will all likewise perish!”
No, I tell you. But unless you repent, you will all perish as well.”
I tell you, nay: but except ye amend your liues, ye shall all likewise perish.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
I tell you, No: but, except you repent, you shall all likewise perish.
I tell you, Nay: but, except all of you repent, all of you shall all likewise perish.
"I tell you no; but unless you repent, you will all perish as they did."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way."
I tell you, no, but, unless you teshuvah ·turn repent·, you will all perish in the same way.”
No, I tell you; but, unless you repent, you will all perish in the same manner.’
No, I tell you; but, unless you repent, you will all perish in the same manner.”
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
Nay! I tell you, but, except ye repent, ye, all, in the same way, shall perish.
No, I say to you; but if not (* you shall repent, *NA~TR) all (* likewise *NA~TR) you will perish.
not: speak you but if not (* to repent *NA~TR) all (* likewise *NA~TR) to destroy
I assure you, [that was] not so! But instead, you [need to realize that God] will similarly punish you [eternally] if you do not stop your sinful behavior!”
No, I tell you; but, unless you repent, you will all perish in the same manner."
I tell you naye: But excepte ye repent ye all shall lykewyse perisshe.
No, I say. But if you do not repent, all of you will also perish.”
I tell you, No; but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
I tell you, certainly not. On the contrary, if you do not repent you will all perish just as they did."
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
Y seie to you, nai; but also `ye alle schulen perische, if ye doon not penaunce.
No — I say to you, but, if ye may not reform, all ye in like manner shall perish.'
Neniel, mi diras al vi; sed se vi ne pentos, vi ĉiuj ankaŭ pereos.
Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette paranna teitänne, niin te kaikki niin hukkaan tulette.
Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte."
Neen, zeg Ik u, maar indien gij geen berouw hebt zult gij allen eveneens vergaan.
Non, je vous le dis; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. "
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement.
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière.
Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
— Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous semblablement.»
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même.
Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. »
non, je vous le déclare, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement.»
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
Durchaus nicht, sage ich euch. Wenn ihr euch nicht bekehrt, so werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen."
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle gleicherweise umkommen.
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle gleicherweise umkommen.
Mit nichten, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße thut, werdet ihr alle ebenso umkommen.
Ich sage: Nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.
Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.
Nein, sage Ich euch; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch also umkommen.
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr eure Gesinnung nicht ändert, so werdet ihr alle also umkommen.
N yedi yi yeni ka. Yi moko yaa lebidi yi yama yi moko yi kuli baa bodi yene.”
Kai n yed yi, ki yi moko yaa lebd yi yam yi kul baa bod yene.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοησητε παντες ομοιως απολεισθε
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε
οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε
Οὐχί, λέγω ὑμῖν· ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε
οὐχὶ λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη {VAR1: μετανοησητε } {VAR2: μετανοητε } παντες ωσαυτως απολεισθε
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε
οὐχί λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
હું તમને કહું છું કે ના; પણ જો તમે પસ્તાવો નહિ કરો, તો તમે બધા પણ એ જ રીતે નાશ પામશો.'
Mwen di nou: Non. Men, si nou menm nou pa tounen vin jwenn Bondye, nou tout n'ap peri menm jan an tou.
Re olelo aku nei au ia oukou, Aole; aka, i mihi ole oukou, e pau pu hoi oukou a pau i ka make.
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃
मैं तुम से कहता हूँ, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे।”
Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképen elvesztek.
Saan, kunak. Ngem no dikay nga agbabawi, mapukawkayto met amin.”
Sama sekali tidak! Sekali lagi Kukatakan: Kalau kalian tidak bertobat dari dosa-dosamu, kalian semua akan mati juga seperti mereka."
Kutile unene, kutambula lakini angamuhite kutubu, unye mehinunyenye mukulimeela.
No, vi dico, anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete simigliantemente.
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
No, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete.
われ汝らに告ぐ、然らず、汝らも悔改めずば、みな斯くのごとく亡ぶべし』
あなた方に告げるが,そうではない。むしろ,あなた方も悔い改めなければ,みな同じように滅びるだろう」 。
あなたがたに言うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、みな同じように滅びるであろう」。
そうではない。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。」
我汝等に告ぐ、然らず、然れど若改心せずば汝等も皆同じく亡ぶべし、と。
ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Pai, anye enaika ati, nawe mukabhula okuta, emwe ona omusingalika.
Bakho, une ninchova, mungalekhe ukhukhuta, umwe mwivoni punikhwavela.
Lepi, nene nijobha, lakini kama mutubuili lepi muenga mwebhoha mwibeta kuangamila.
너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라'
Mo! Nga fahk nu suwos lah kowos fin tia forla liki ma koluk lowos uh, kowos nukewa ac fah misa oapana elos.”
Nanta, niti kwenu, heva ni musa lichuli zivi zenu mu vonse momu fwe.
Non, dico vobis: sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
Non, dico vobis: sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
Non, dico vobis: sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
Non, dico vobis: sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
non dico vobis sed si non paenitentiam egeritis omnes similiter peribitis
Non, dico vobis: sed si poenitentiam non habueritis, omnes similiter peribitis.
Es jums saku: nebūt ne; bet ja jūs no grēkiem neatgriezīsities, tad jūs visi tāpat tapsiet nomaitāti.”
Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra.
അല്ല, ഒരിയ്ക്കലും അല്ല, മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെതന്നെ നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
नाही, मी तुम्हास सांगतो जर तुम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर तुम्ही सर्वजण त्यांच्यासारखे मराल.”
Ngunakummalanjilanga nngabha, ikabheje nkali mmanganya nkaipetanje, nneyo peyo mmowe shintitimilanje.”
သူ​တို့​ကား​ပို​၍​အ​ပြစ်​ကူး​သူ​များ​မ​ဟုတ် ဟု​သင်​တို့​အား​ငါ​ဆို​၏။ သို့​ရာ​တွင်​သင်​တို့ သည်​လည်း​နောင်​တ​မ​ရ​ကြ​လျှင် ထို​သူ​တို့ နည်း​တူ​သေ​ကျေ​ပျက်​စီး​ရ​လိမ့်​မည်'' ဟု မိန့်​တော်​မူ​၏။
သာ၍အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်။ သင်တို့ ရှိသမျှသည်လည်း နောင်တမရလျှင် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ လိမ့်မည်။ ငါဆိုသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Ko taku tenei ki a koutou, Kahore: engari ki te kore koutou e ripeneta, ka pera ano koutou katoa te mate.
Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke.
Nyoo kwaa, ninga nibaya, mana ntubu kwaa, mwenga mwaboti mwa angania kae.
म भन्छु, होइन । तर यदि तिमीहरूले पश्‍चात्ताप गरेनौ भने, तिमीहरू पनि यसरी नै नष्‍ट हुनेछौ ।
Nei, sier jeg eder; men dersom I ikke omvender eder, skal I alle omkomme på samme vis.
Nei, segjer eg dykk, men vender de ikkje um, skal de alle umkomast på same vis.»
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
حاشا، بلکه شما رامی گویم که اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد.»
Ngai me indai ong komail: So! A ma komail sota pan kalula, komail karos pan mela dueta.
Nai me indai on komail: Jo! A ma komail jota pan kalula, komail karoj pan mela dueta.
Bynajmniej, mówię wam: i owszem, jeźli pokutować nie będziecie, wszyscy także poginiecie.
Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.
Não, eu vos digo; antes, se vós não vos arrependerdes, todos de modo semelhante perecereis.
Não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de egual modo perecereis.
Não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Digo certamente a vocês, não [foi ]assim! Mas ao invés disso, vocês [precisam saber que ]de modo semelhante [Deus ]vai castigar vocês [eternamente ]se vocês não abandonarem suas vidas de pecado.
Na! Ali te na obratinđen tumen taro tumare grehija, sarijen tumen ka adžićeri propast!”
Nisar! Phenav tumenđe: vi tumen gajda avena duhovno hasarde ako či obratin tumen ko Del.”
Na! Phenav tumenđe, i tumen gija ka mudardon ako ni irin tumen e Devlese.”
Nu, uopće nu! Dakă nu vic ănkăji, aša toc vic fi duhovno morc.”
Nipošto! Istina je, akă nu vu okrinic dăla grešală, š voj isto osă propanic!”
Hoko'! Te mete ma hei nda lao hela hei leleo-lalao mana tao leli mara sa, fo tungga bali' Lamatua' d'ala ndoo-tetun, na, dei fo hei o mimbilulutu ona' se boe.”
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
Embabhola, siyo lelo nkashile semlamba amwe mwenti mwaitega shesho.
Не, кажем вам, него ако се не покајете, сви ћете тако изгинути.
Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi æete tako izginuti.
Ndinoti kwamuri: Kwete, asi kana musingatendeuki, mese muchaparara saizvozvo.
Ни, глаголю вам: но аще не покаетеся, вси такожде погибнете.
Povem vam: ‚Ne, toda, razen če se ne pokesate, boste vsi enako pokončani.‘“
Ne! pravim vam: nego če se ne spokorite, poginili boste vsi tako.
Waxaan idinku leeyahay, Maya, laakiin haddaydnan toobadkeenin, kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan.
No, os digo; antes si no os enmendares, todos pereceréis asimismo.
Les aseguro que no. Pero a menos que se arrepientan, ustedes perecerán también”.
Yo os digo, que no: antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis así.
No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo.
No, os digo: ántes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo.
Les digo, no es así; pero si no se arrepienten, todos terminarán de la misma manera.
Hapana, mimi nasema, lakini kama msipotubu, ninyi nyote pia mtaangamia.
Nawaambieni sivyo; lakini nanyi msipotubu, mtaangamia kama wao.”
Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås."
Nej, säger jag eder; utan om I icke bättren eder, skolen I alle sammalunda förgås.
Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan.
Hindi, sinasabi ko. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo ay mamatay din.”
அப்படியல்லவென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நீங்கள் மனந்திரும்பாமற்போனால் எல்லோரும் அப்படியே அழிந்துபோவீர்கள் என்றார்.
కానే కాదని మీతో చెబుతున్నా. మీరు మారుమనస్సు పొందకపోతే మీరు కూడా అలాగే నశిస్తారు.”
‌ʻOku ou tala kiate kimoutolu, ʻOku ʻikai: pea kapau ʻe ʻikai te mou fakatomala, te mou malaʻia kotoa pē foki.”
Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.”
Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так!
Нї, глаголю вам; тільки ж, коли не покаєтесь, то всі так само погинете.
मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं; बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे, तो सब इसी तरह हलाक होगे।”
مەن سىلەرگە ئېيتايكى، ئۇنداق ئەمەس! بەلكى سىلەر توۋا قىلمىساڭلار، ھەممىڭلارمۇ ئوخشاش ئاقىۋەتتە ھالاك بولىسىلەر.
Мән силәргә ейтайки, ундақ әмәс! Бәлки силәр товва қилмисаңлар, һәммиңларму охшаш ақивәттә һалак болисиләр.
Men silerge éytayki, undaq emes! Belki siler towa qilmisanglar, hemminglarmu oxshash aqiwette halak bolisiler.
Mǝn silǝrgǝ eytayki, undaⱪ ǝmǝs! Bǝlki silǝr towa ⱪilmisanglar, ⱨǝmminglarmu ohxax aⱪiwǝttǝ ⱨalak bolisilǝr.
Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.
Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.
Nambe, une niti, neke nave namulata najumue mweni mufua.
Verse Count = 203