< Luke 13:30 >

Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
Dhe ja, disa ndër të fundit do të jenë të parët, dhe disa nga të parët do të jenë të fundit”.
Yinon nani, unan ncizinu ba so unan kidung, unan kidung da so unan ncizinu.”
وَهُوَذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أَوَّلِينَ، وَأَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ».
فَإِذاً آخِرُونَ يَصِيرُونَ أَوَّلِينَ، وَأَوَّلُونَ يَصِيرُونَ آخِرِينَ».
ܘܗܐ ܐܝܬ ܐܚܪܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܩܕܡܝܐ ܘܐܝܬ ܩܕܡܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܚܪܝܐ
Nau, naune, hena hedauaude hadnedauvade, nau hena nanedauvade hadnedauchude.
Եւ ահա վերջիններ կան, որ առաջին կը լինեն, եւ առաջիններ՝ որ կը լինեն վերջին»:
Ու ահա՛ յետիններ կան՝ որոնք պիտի ըլլան առաջին, եւ առաջիններ՝ որոնք պիտի ըլլան յետին»:
আৰু চোৱা যি সকল আগ হব, সেই সকলোবোৰ পাছ পৰিব; আৰু যি সকল পাছ পৰিব তেওঁলোক আগবাঢ়িব৷”
Budur, elə axırıncılar var ki, birinci olacaq, elə birincilər var ki, axırıncı olacaq».
Eta huná, dirade azquen, lehen içanen diradenac: eta dirade lehen, azquen içanen diradenac.
আর দেখ, এই ভাবে যারা শেষের, তারা প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, তারা এমন কোনো কোনো লোক শেষে পড়বে।”
Ha setu ez eus re ziwezhañ hag a vo ar re gentañ, hag ez eus re gentañ hag a vo ar re ziwezhañ.
И, ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.
Y he acoi que sinelan segritones, junos sos sinarán brotobores, y que brotobores, junos sos sinarán segritones.
Ug hibal-i kini, ang naulahi maoy mauna, ug ang nauna maoy maulahi.”
Ya estagüe na guaja manuttimo ya ufanfinenana, y guaja manfinenana ya ufanuttimo.
ᎠᎴ ᎬᏂᏳᏉ ᎠᏁᎭ ᎣᏂ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏱ ᎨᏎᏍᏗ, ᎠᎴ ᎠᏁᎭ ᎢᎬᏱ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩ ᎣᏂ ᎨᏎᏏᏗ.
Khenah, hnukkhuem kaminawk hmahmaan o ueloe, hmahmaan kaminawk hnukkhuem o tih, tiah a naa.
A hnuk la aka om rhoek te lamhma la om uh vetih, lamhma la aka om rhoek te a hnuk la om uh ni ke,” a ti nah.
Hu ak khyngkhqi ce ma kawm usaw, ak makhqi ce hu khyng lat kawm uh,” tinak khqi hy.
Taciang, en vun, a khakbel te masabel tu a, a masabel te nungkhakbel tu hi, ci hi.
Chule hiche hi kichin in: mi phabep tua mi-noinung pen dan'a umhohi khonung leh alenpen hidiu ahi, chule tua alenpen hohi aneopen hidiu ahi,” ati.
只是有在后的,将要在前;有在前的,将要在后。”
只是有在後的,將要在前;有在前的,將要在後。」
ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϣⲟⲣⲡ ⲩⲛⲁⲉⲣϧⲁⲉⲩ.
ⲞⲨⲞϨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϦⲀⲈⲨ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲨⲚⲀⲈⲢϦⲀⲈⲨ.
Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.”
A aj, jsouť poslední, kteříž budou první, a jsou první, kteříž budou poslední.
Og se, der er sidste, som skulle være iblandt de første, og der er første, som skulle være iblandt de sidste."
Mpawo amuchizibe eechi, bakumamanino mbibayoba bakusanguna, mpawo bakusanguna bayooba bakumamanino.”
Zie, er zijn laatsten die eersten, en eersten die laatsten zullen zijn.
En ziet, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.
And behold, there are last who will be first, and there are first who will be last.
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
And behold, there are last who shall be first, and there are first who shall be last.
And the last will be first, and the first will be last.
And behold, those who are last will be first, and those who are first will be last.”
And behold, there are last who shall be first, and there are first who shall be last.
And behold, they are last that shall be first; and they are first that shall be last.
Yes indeed, there are last who will be first, and there are first who will be last.”
For the last shall be first, and the first shall be last.”
And beholde, there are last, which shalbe first, and there are first, which shalbe last.
And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.
And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.
And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.
"And lo, there are last which shall be first, and there are first which shall be last."
And look, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last."
And look, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last."
And look, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last."
And look, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last."
And look, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last."
And look, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last."
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
There are some who are last now who will then be first, and some who are first now who will then be last!’
There are some who are last now who will then be first, and some who are first now who will then be last!”
And behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.
And lo! there are, last, who shall be, first, and there are, first, who shall be, last;
And behold there are last who will be first, and there are first who will be last.
and look! to be last/least which to be first and to be first which to be last/least
Think about this: Some people whom others do not [consider] important [now, God will make] them very important [then], and some people whom [others consider] very important [now, God will make] to be not important [then].”
there are some who are last now who will then be first, and some who are first now who will then be last!"
And beholde ther are last which shalbe fyrst: And ther are fyrst which shalbe last.
Know this, those who are least important will be first, and those who are most important will be last.”
And behold, there are last, who shall be first; and there are first who shall be last.
And, behold, there are last who shall be first, and there are first who shall be last.
And I tell you that some now last will then be first, and some now first will then be last."
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
And lo! thei that weren the firste, ben the laste; and thei that weren the laste, ben the firste.
and lo, there are last who shall be first, and there are first who shall be last.'
Kaj jen estas lastaj, kiuj estos unuaj; kaj estas unuaj, kiuj estos lastaj.
Ja katso, ne ovat viimeiset, jotka tulevat ensimäsiksi, ja ne ovat ensimäiset, jotka tulevat viimeisiksi.
Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäisiksi, ja on ensimmäisiä, jotka tulevat viimeisiksi."
En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.
Et tels sont les derniers, qui seront les premiers; et tels sont les premiers, qui seront les derniers. "
Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers.
Et voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers.
Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.
Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.»
Et voici, il en est des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.
Et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers, et il y en a des premiers qui seront des derniers. »
Et il se trouvera des derniers qui seront premiers, et il se trouvera des premiers qui seront derniers.»
Et voici qu'il y en a des derniers qui seront les premiers; et il y en a des premiers qui seront les derniers.
Seht, es gibt Letzte, die Erste sind, und Erste, die Letzte sein werden."
Und siehe, es sind Letzte, welche Erste sein werden, und es sind Erste, welche Letzte sein werden.
Und siehe, es sind Letzte, welche Erste sein werden, und es sind Erste, welche Letzte sein werden.
Und siehe es gibt letzte welche die ersten sein werden, und erste welche die letzten sein werden.
Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein; und sind Erste, die werden die Letzten sein.
Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein.
Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und sind Erste, die Letzte sein werden.
Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und sind Erste, die werden Letzte sein.
Diidi, bi nitianba yaaba n tie puoli yaaba moala baa ti tua liiga yaaba.”
diid, bi tianb yab n tie puol yab moala, ba tua liig yab mo ba tua puol yab.
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
Καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶ πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
και ιδου εισιν εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν πρωτοι οι εσονται εσχατοι
καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
જોજો, જેઓ કેટલાક છેલ્લાં છે તેઓ પહેલા થશે અને જે પહેલા છે તેઓ છેલ્લાં થશે.
Lè sa a, nan moun ki dèyè nèt koulye a, genyen k'ap pase devan. Nan moun ki devan koulye a, genyen k'ap rete dèyè.
Aia hoi, o ka poe hope, e lilo lakou i poe mua, a o ka poe mua, e lilo lakou i poe hope.
והנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים וראשונים אשר יהיו אחרונים׃
यह जान लो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं, वे पिछले होंगे।”
És ímé vannak utolsók, a kik elsők lesznek, és vannak elsők, a kik utolsók lesznek.
Ammoenyo daytoy, dagiti naudi ket umuna, ken dagiti umuna ket maudinto.”
Sesungguhnya, ada orang terakhir yang akan menjadi orang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi orang terakhir."
Nengile nuamwisho ukutula wang'wandyo nuyu nuang'wandyo ukutula wa mwisho”
Ed ecco, ve ne son degli ultimi che saranno i primi, e de' primi che saranno gli ultimi.
Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi».
Ed ecco, ve ne son degli ultimi che saranno primi, e de’ primi che saranno ultimi.
視よ、後なる者の先になり、先なる者の後になる事あらん』
見よ,最後であったのに最初になる者たちがおり,最初であったのに最後になる者たちがいる」 。
こうしてあとのもので先になるものがあり、また、先のものであとになるものもある」。
いいですか、今しんがりの者があとで先頭になり、いま先頭の者がしんがりになるのです。」
斯て看よ、後なる人は先になり、先なる人は後にならん、と。
ಇಗೋ ಕಡೆಯವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು. ಮೊದಲಿನವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು” ಅಂದನು.
Mbe mumenye linu, obhokumalisha bhalibha bhokwamba, na abhokwamba bhalibha bhokumalisha.”
Ne lumanyile ukhuta uva khuvumalilo iva vakhuvumalilo.”
Na nimanyili e'le, wamwishu ndo ghwa kwanza ni ghwa kwanza ndo ghwa mwisho.”
보라 나중 된 자로서 먼저 될자도 있고 먼저 된 자로서 나중 될 자도 있느니라' 하시더라
Na elos su tok inge ac fah meet, ac elos su meet in pacl inge, elos ac fah mau tok.”
Mwizive izi, va ma manikizo kava ve ventanzi, ventanzi kavave va ma manikizo.
Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
et ecce sunt novissimi qui erunt primi et sunt primi qui erunt novissimi
Et ecce sunt novissimi qui erant primi, et sunt primi qui erant novissimi.
Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un ir pirmie, kas būs pēdējie.”
Ary, indro, misy ny aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho aoriana.
ചിലപ്പോൾ ആദ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു അവസാനം വരുന്നവർക്കും ഒടുവിലത്തെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതു ആദ്യം വന്നവർക്കും ആയിരിക്കും.
जे शेवटचे आहेत ते पहिले होतील व जे पहिले आहेत ते शेवटचे होतील, हे लक्षात ठेवा.”
Nnole, bhapali bhalinginji bha kumpelo shibhabhanganje bha kundandubho na bha kundandubho shibhabhanganje bha kumpelo.
ထို​အ​ခါ​၌​ယ​ခု​နောက်​ဆုံး​သို့​ရောက်​နေ​သော သူ​တို့​သည် ရှေ့​ဆုံး​သို့​ရောက်​ကြ​လိမ့်​မည်။ ယ​ခု ရှေ့​ဆုံး​သို့​ရောက်​နေ​သူ​တို့​သည် နောက်​ဆုံး​သို့​ရောက် ကြ​လိမ့်​မည်'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။
နောက်ကျသောသူအချို့တို့သည် အရင်ကျကြလိမ့်မည်။ အရင်ကျသောသူအချို့တို့သည် နောက်ကျ ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Na, tera etahi o muri e meinga ki mua, me etahi o mua ki muri.
Njalo khangelani, bakhona abokucina abazakuba ngabokuqala, njalo bakhona abokuqala abazakuba ngabokucina.
Ni utange alee, wa mwisho nga wa kwanza ni wa kwanza apanga wa mwisho.”
र अब, यो जान कि अन्तिमको पहिलो हुनेछ र पहिलोचाहिँ अन्तिम हुनेछ ।
Og se, der er de som er mellem de siste og skal bli de første, og der er de som er mellem de første og skal bli de siste.
Men kom i hug at det finst dei som er millom dei siste, og skal vera millom dei fyrste, og det finst dei som er millom dei fyrste og skal vera millom dei siste.»
ଆଉ ଦେଖ, ଶେଷରେ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରଥମ ହେବେ ଓ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା କେତେକ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ।”
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ।
و اینک آخرین هستند که اولین خواهند بود و اولین که آخرین خواهند بود.»
A kilang, me pwand akai mia, me pan madang, o me madang kai mia, me pan pwand.
A kilan, me pwand akai mia, me pan madan, o me madan kai mia, me pan pwand.
A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
E eis que há [alguns] dos últimos que serão primeiros, e há [alguns] dos primeiros que serão últimos.
E eis que derradeiros ha que serão os primeiros; e primeiros ha que serão os derradeiros.
E eis que derradeiros há que serão os primeiros; e primeiros há que serão os derradeiros.
Notem isto: alguns que [as pessoas ]não [consideram ]importantes [agora, Deus naquela época vai considerar ]muito importantes, e algumas pessoas que [os outros consideram ]muito importantes [agora, naquela época Deus vai considerar ]de pouca importância.
Ače, okola kolai akana prva tegani ka oven zadnja, a okola kolen akate dikhena sar zadnjonen adari ka oven prva.”
Thaj dik, okola save si akana prve askal avena pe poslednjo than, a okolen save akate smatrin kaj si poslednje avena majbare.”
Thaj dikh, kola so si akana anglal odori ka aven empalal, a okola save si empalal odori ka aven emanglal.”
Băgăc sama kă orikic kari ăs aku maj pucăn važni ur fi maj mar, a hej kari ăs aku maj mar ur fi maj mišj.”
Jakă njeki karje akuma s smatrjaštje k je maj mič osă fije atunča maj marje, a njeki karje akuma s smatrjaštje k je maj marje osă fije atunča maj mič.”
Misined'a malolole basa ia ra: mete ma Lamatua' na'etu' basa atahori ra ded'ea nara, hambu atahori fo ma'ahulun atahori rae ne'o eni atahori anak, te ana hambu had'a-hormat monae'. Boe ma hambu atahori fo ma'ahulun atahori rae, eni atahori monae', tao-tao te Lamatua' nae eni atahori anak.”
И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.
Na enya, wahweli bhali bhamwisho bhayibha bhahwanda na abha hwanda bhayibha bha mwisho.”
И гле, има последњих који ће бити први, и има првих који ће бити последњи.
I gle, ima pošljednjijeh koji æe biti prvi, i ima prvijeh koji æe biti pošljednji.
Zvino tarirai, varipo vekupedzisira vachava vekutanga, uye varipo vekutanga vachava vekupedzisira.
И се, суть последнии, иже будут перви, и суть первии, иже будут последни.
In glej, so zadnji, ki bodo prvi in so prvi, ki bodo zadnji.“
In glej, so pa zadnji, kteri bodo prvi; in prvi, kteri bodo zadnji.
Ogaada, kuwa ugu dambeeya ayaa ugu horrayn doona, kuwa ugu horreeyaana way ugu dambayn doonaan.
Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros.
Porque los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos”.
Y, he aquí, hay postreros, que serán primeros; y hay primeros, que serán postreros.
Y he aquí, son postreros los que eran los primeros; y son primeros los que eran los postreros.
Y hé aquí, que son postreros los que eran los primeros; y que son primeros los que eran los postreros.
Y el último será el primero, y el primero será el último.
Na tambua hili, wa mwisho ni wa kwanza na wa kwanza atakuwa wa mwisho.”
Naam, wale walio wa mwisho watakuwa wa kwanza; na wale walio wa kwanza watakuwa wa mwisho.”
Och se, då skola somliga som äro de sista bliva de första, och somliga som äro de första bliva de sista.
Och si, det äro någre ytterste, som skola varda de främste; och någre främste, som skola varda de ytterste.
At narito, may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli.
At alamin ninyo ito, ang mga pinakahuli ay ang mga una, at ang una ay magiging huli.”
அப்பொழுது முந்தினோர் பிந்தினோராவார்கள், பிந்தினோர் முந்தினோராவார்கள் என்றார்.
ఇదిగో వినండి, చివరి వారు మొదటి వారవుతారు, అలాగే మొదటివారు చివరి వారవుతారు.”
Pea vakai, ʻoku ai ʻae ki mui te nau muʻomuʻa; pea ʻoku ai ʻae ki muʻa te nau muimui.”
Ve işte, sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak.”
І ось, є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми!
І ось є останнї, що будуть перві, й перві, що будуть останні.
और देखो, कुछ आख़िर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और कुछ अव्वल हैं जो आख़िर होंगे।“
شۇنىڭ بىلەن مانا، شۇ چاغدا ئالدىدا تۇرغانلاردىن ئارقىغا ئۆتىدىغانلار، ئارقىدا تۇرغانلاردىن ئالدىغا ئۆتىدىغانلار بار بولىدۇ.
Шуниң билән мана, шу чағда алдида турғанлардин арқиға өтидиғанлар, арқида турғанлардин алдиға өтидиғанлар бар болиду.
Shuning bilen mana, shu chaghda aldida turghanlardin arqigha ötidighanlar, arqida turghanlardin aldigha ötidighanlar bar bolidu.
Xuning bilǝn mana, xu qaƣda aldida turƣanlardin arⱪiƣa ɵtidiƣanlar, arⱪida turƣanlardin aldiƣa ɵtidiƣanlar bar bolidu.
Nầy, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt.
Nầy, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt.
kagula ili kuuti, ughwa vusililo ghwe ghwa kwanda nu ghwawanda iiva ghwa vusililo”.
Verse Count = 203

< Luke 13:30 >