Luke 13:3

I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
Unë po ju them: Jo! Por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë me të njëjtën mënyrë.
Na nani ba, meng nbelling munu, asa na anung su udiu kutyin ba vat mine iba nanu nloli libauwe lineme.
كَلَّا! أَقُولُ لَكُمْ: بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ.
أَقُولُ لَكُمْ: لاَ، وَلكِنْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا أَنْتُمْ فَجَمِيعُكُمْ كَذَلِكَ تَهْلِكُونَ!
ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܠܟܘܢ ܐܠܐ ܬܬܘܒܘܢ ܗܟܢܐ ܬܐܒܕܘܢ
Nananenau nāedauwunathana, Hegau: hau, vavade nananena jaaugauthethajaunagu, nananena hadnavahethahena gaujauaudahede.
Ո՛չ, ասում եմ ձեզ, սակայն, եթէ չապաշխարէք, ամէնքդ էլ նոյնպէս պիտի կորչէք:
Կ՚ըսեմ ձեզի՝ ո՛չ: Հապա եթէ չապաշխարէք, բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք:
মই অাপোনালোকক কওঁ তেনে নহয়; কিন্তু মন-পালটন নকৰিলে, অাপোনালোক সকলোৱে সেইদৰে বিনষ্ট হব।
Xeyr, Mən sizə deyirəm: tövbə etməsəniz, hamınız onlar kimi məhv olacaqsınız.
Ezetz diotsuet: aitzitic baldin emenda ezpaçaitezte guciac halaber galduren çarete.
আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; আর যদি মন না ফেরাও, তবে তোমরাও তাদের মত বিনষ্ট হবে।
Nann, a lavaran deoc'h; met ma n'hoc'h eus ket keuz, e varvot holl evelto.
Казвам ви, не; но ако се не покаете, всички така ще загинете.
Sangue penelo, que nanai: Tami si na querelareis penitencia, os sares merareis andré a mateja beda.
Dili, sultihan ko kamo. Apan kung dili kamo maghinulsol, kamong tanan malaglag usab sa samang paagi.
Jusangane jamyo na aje; sa yanguin ti manmañotsot jamyo, manparejoja jamyo manáchamalingo.
ᎥᏝ ᎢᏨᏲᏎᎭ; ᏂᎯᏍᎩᏂ ᏂᏗᏥᏁᏟᏴᏒᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᏕᏣᏓᏅᏛᎢ, ᏂᎦᏛ ᎾᏍᎩᏯ ᏓᏣᏗᏒᏂ.
Kang thuih o, to tiah na ai ni; na dawnpakhuem o ai nahaeloe, to tiah nam ro o boih tih.
Moenih ta, nangmih taengah kan thui, na yut uh pawt atah boeih na poci uh van ni.
Ka nik kqawn peek khqi, cekkhqi ce am thawlh bet uhy! Cehlai nangmih awm am naming zut awhtaw, plawci lawt kawm uk ti.
Kong ci hi, hi ngawl hi: ahihang noma zong na ki sikkik bua uh le, na vekpi in tabangma in na lalcip tu uh hi.
Ahipoi, kaseipeh nahiuve, nalung nahei uva Pathen lam'a nakihei lou uleh nangho jong mangthah ding nahiuve.
我告诉你们,不是的!你们若不悔改,都要如此灭亡!
我告訴你們,不是的!你們若不悔改,都要如此滅亡!
⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.
ⲘⲘⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ.
Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!
Nikoli, pravím vám. Nýbrž nebudete-li pokání činiti, všickni též zahynete.
Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligeså.
Pesi kuti temwasanduka moonse muyofwidilila munzila njiyeeyo.
Neen, zeg Ik u: maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen.
Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan.
I tell you, no, but if ye do not repent, ye will all perish similarly.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all in like manner perish.
I say to you, It is not so: but if your hearts are not changed, you will all come to the same end.
No, I tell you. But unless you repent, you will all perish similarly.
No, I say to you, but if ye repent not, ye shall all perish in the same manner.
No, I say to you: but unless you shall do penance, you shall all likewise perish.
Not at all, I tell you, but unless you repent you will all likewise perish!
“No, I tell you. But unless you repent, you will all perish as well.
I tell you, nay: but except ye amend your liues, ye shall all likewise perish.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
I tell you, No: but, except you repent, you shall all likewise perish.
I tell you, Nay: but, except all of you repent, all of you shall all likewise perish.
"I tell you no; but unless you repent, you will all likewise perish.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you make teshuvah ·complete repentance·, you will all perish in the same way.
No, I tell you; but, unless you repent, you will all perish as they did.
No, I tell you; but, unless you repent, you will all perish as they did.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all in like manner perish.
Nay! I tell you, but, except ye repent, ye, all, in like manner, shall perish.
No, I say to you; but if not you shall repent, all (* likewise *NA~TR) you will perish.
not: speak you but if not to repent all (* similarly *NA~TR) to destroy
I assure you, [that was] not [so]! But instead of [being concerned about them, you need to remember that God] will similarly punish you [eternally] if you do not turn away from your sinful behavior.
No, I tell you; but, unless you repent, you will all perish as they did.
I tell you naye: but except ye repent ye shall all in lyke wyse perysshe.
No, I tell you. But if you do not repent, all of you will perish in the same way.
I tell you, No; but except ye repent, ye shall all likewise perish.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
I tell you, certainly not. On the contrary, if you are not penitent you will all perish as they did.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
Y seie to you, nay; alle ye schulen perische in lijk manere, but ye han penaunce.
No — I say to you, but, if ye may not reform, all ye even so shall perish.
Mi diras al vi: Neniel; sed se vi ne pentos, vi ĉiuj tiel same pereos.
Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette paranna teitänne, niin te kaikki niin hukkaan tulette.
Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.
Neen, zeg Ik u, maar indien gij geen berouw hebt zult gij allen eveneens vergaan.
Non, je vous le dis; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous comme eux.
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière.
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière.
Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
— Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous semblablement.
Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même.
Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même.
Non, je vous le déclare; mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous semblablement.
Non? vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement.
Gewiß nicht, sage ich euch. Vielmehr: Wenn ihr euch nicht bekehrt, so werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen.
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen.
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen.
Mit nichten, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße thut, werdet ihr alle ebenso umkommen.
Ich sage: Nein, sondern, so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.
Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen.
Nein, sage Ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch also umkommen.
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr eure Gesinnung nicht ändert, so werdet ihr alle also umkommen.
N yedi yi yeni ka. Yi yaa lebidi yi yama yi moko yi kuli baa bodi yene.
kai, n maad e, e yaa lebd e yeyienu, e kul ba kpe nan ban yene.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε
οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε
Οὐχί, λέγω ὑμῖν· ἀλλ᾿ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε
οὐχὶ λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ομοιως απολεισθε
ουχι λεγω υμιν αλλ εαν μη μετανοητε παντες ωσαυτως απολεισθε
οὐχί λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.
હું તમને કહું છું કે ના; પણ જો તમે પસ્તાવો નહિ કરો, તો તમે પણ એ જ રીતે નાશ પામશો.
Mwen di nou: Non. Men, si nou menm nou pa tounen vin jwenn Bondye, nou tout n'ap peri menm jan an tou.
Ke olelo aku nei au ia oukou, Aole; aka, i mihi ole oukou, e pau pu hoi oukou a pau i ka make.
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃
मैं तुम से कहता हूँ, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे।
Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképen elvesztek.
Saan, ibagak kadakayo. Ngem no dikay agbabawi, aminkayo ket mapukaw a kas kadakuada.
Sama sekali tidak! Tetapi ingatlah: kalau kalian tidak bertobat dari dosa-dosamu, kalian semua akan mati juga, seperti mereka.
Kutile, kumuila, lakini angamuhite kutubu, nunyenye mukulimiila uu, uu,
No, vi dico, anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete simigliantemente.
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
No, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete.
われ汝らに告ぐ、然らず、汝らも悔改めずば皆おなじく亡ぶべし。
あなた方に告げるが,そうではない。むしろ,あなた方も悔い改めなければ,みな同じように滅びるだろう。
あなたがたに言うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、みな同じように滅びるであろう。
そうではない。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。
我汝等に告ぐ、然らず、然れど改心せずば、汝等も皆同じく亡ぶべし。
ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ.
Pai, enibhabhwila ati, nawe emwe ona mukabhula okuta, emwe ona omusingalika kutyo.
Bakho, nikhuvavula, nete mungave samkhute, umwe ayumwiyaga vutevule.
L'epi, mkabhajobhela, lakini mukabela kutubu, namu mwibeta kuangamila mebhu.
너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개치 아니하면 다 이와 같이 망하리라
Mo! Ac nga fahk nu suwos lah kowos fin tia forla liki ma koluk lowos uh, kowos nukewa ac fah misa oapana elos.
Nanta, ni mi wambila. Niti, heva ni mu sa lisa lichuli zivi zenu muvonse mo mufwe munzila iswana.
Non, dico vobis: sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
Non, dico vobis: sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
Non, dico vobis: sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
Non, dico vobis: sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
non dico vobis sed nisi paenitentiam habueritis omnes similiter peribitis
Non, dico vobis: sed nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
Es jums saku: nebūt ne; bet ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad arī jūs visi tāpat tapsiet nomaitāti.
Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra.
അല്ല, ഒരിയ്ക്കലും അല്ല, മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെതന്നെ നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
मी तुम्हास सांगतो की असे नाही, जर तुम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर ते जसे मरण पावले तसे तुम्हीही मराल.
Nngabha nneyo, ikabheje nkali mmanganya nkaipetanje, nneyo peyo shintitimilanje.
သို့​ရာ​တွင်​သင်​တို့​သည်​လည်း​နောင်​တ​မ​ရ ကြ​လျှင် ထို​သူ​တို့​နည်း​တူ​သေ​ကျေ​ပျက်​စီး ရ​လိမ့်​မည်။-
သာ၍ အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လည်း နောင်တမရလျှင် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ လိမ့်မည်ဟု ငါဆို၏။
Na ko taku kupu tenei ki a koutou, Kahore; engari ki te kore koutou e ripeneta, ka pera ano hoki koutou katoa te mate.
Hatshi bo, ngithi kini: Kodwa uba lingaphenduki, lizabhubha ngokunjalo lonke.
Nyoo kwaa, nenda kuabakiya, lakini mana mutubu kwaa, ni mwenga mpaangamia nyonyo.
होइन, म तिमीहरूलाई भन्छु । तर यदि तिमीहरूले पनि पश्‍चात्ताप गरेनौ भने, तिमीहरू पनि यसरी नै नष्‍ट हुनेछौ ।
Nei, sier jeg eder; men dersom I ikke omvender eder, skal I alle omkomme likedan.
Nei, segjer eg dykk, men vender de ikkje um, skal de alle umkomast på sovori vis.
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
نی، بلکه به شما می‌گویم اگر توبه نکنید، همگی شماهمچنین هلاک خواهید شد.
Ngai, me indai ong komail: So! A ma komail sota pan kalula, komail karos pan mela dueta.
Nai, me indai on komail: Jo! A ma komail jota pan kalula, komail karoj pan mela dueta.
Bynajmniej, mówię wam: i owszem, jeźli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie.
Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.
Não, eu vos digo; antes, se vós não vos arrependerdes, todos de modo semelhante perecereis.
Não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de egual modo perecereis.
Não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Digo certamente a vocês [que não foi assim! ]Mas ao invés de [estarem preocupados com eles, vocês precisam lembrar- se de que ]de modo semelhante [Deus ]vai castigar vocês [eternamente se vocês não deixarem os seus pecados].
Na! Ali te na obratinđen tumen taro tumare grehija, sarijen tumen ka adžićeri propast!
Nisar! Phenav tumenđe: vi tumen gajda avena duhovno hasarde ako či obratintumen ko Del!
Na! Phenav tumenđe, i tumen gija ka mudardon ako ni irin tumen e Devlese.
Nu, uopće nu! Šă punjec ureći! Dăkă nu vic ănkăji voj toc isto aša vic fi duhovno morc.
Nipošto! Istina je, akă nu vu okrinic dăla grešală, š voj isto osă propanic!
Hoko'! Te mete ma hei nda lao hela masod'a de'ulaka' mara sa, fo tungga bali' Lamatua' hihii-nanaun, na, dei fo hei o mimbilutu ona' se boe.
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
Embabhola, siyo, lelo nkashile semlamba amwe mwenti mwaitega shesho.
Не, кажем вам, него ако се не покајете, сви ћете тако изгинути.
Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi æete tako izginuti.
Ndinoti kwamuri: Kwete, asi kana musingatendeuki, mese muchaparara saizvozvo.
Ни, глаголю вам: но аще не покаетеся, вси такожде погибнете.
Povem vam: ‚Ne, toda, razen če se ne pokesate, boste vsi enako pokončani.‘
Ne! pravim vam; nego če se ne spokorite, poginili boste vsi tako.
Waxaan idinku leeyahay, Maya, laakiin haddaanad toobadkeenin, kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan.
No, os digo; antes si no os enmendares, todos pereceréis igualmente.
“No, les aseguro que no. Pero a menos que se arrepientan, ustedes perecerán también.
Yo os digo, que no: antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis así.
No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.
No, os digo: ántes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.
Les digo, no es así; pero si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Hapana, nawaambia, lakini msipotubu, nanyi mtaangamia vivyo hivyo.
Nawaambieni hakika sivyo; lakini nanyi, hali kadhalika, msipotubu, mtaangamia kama wao.
Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås.
Nej, säger jag eder; utan om I icke bättren eder, skolen I alle sammalunda förgås.
Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan.
Hindi, sinasabi ko sa inyo. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, mamamatay kayong lahat sa ganoon ding paraan.
அப்படியல்லவென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; நீங்கள் மனந்திரும்பாமற்போனால் எல்லோரும் அப்படியே அழிந்துபோவீர்கள்.
కారని మీతో చెబుతున్నాను. మీరు మారుమనస్సు పొందకపోతే మీరు కూడా అలాగే నశిస్తారు.
‌ʻOku ou tala kiate kimoutolu, ʻOku ʻikai: pea kapau ʻe ʻikai te mou fakatomala, te mou malaʻia kotoa pē foki.
Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.
Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі так!
Нї, глаголю вам; тільки ж, коли, не покаєтесь, усї так само погинете.
मैं तुम से कहता हूँ कि नहीं; बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे, तो सब इसी तरह हलाक होंगे।
مەن سىلەرگە ئېيتايكى، ئۇنداق ئەمەس! بەلكى سىلەر توۋا قىلمىساڭلار، ھەممىڭلارمۇ ئوخشاش ئاقىۋەتتە ھالاك بولىسىلەر.
Мән силәргә ейтайки, ундақ әмәс! Бәлки силәр товва қилмисаңлар, һәммиңларму охшаш ақивәттә һалак болисиләр.
Men silerge éytayki, undaq emes! Belki siler towa qilmisanglar, hemminglarmu oxshash aqiwette halak bolisiler.
Mǝn silǝrgǝ eytayki, undaⱪ ǝmǝs! Bǝlki silǝr towa ⱪilmisanglar, ⱨǝmminglarmu ohxax aⱪiwǝttǝ ⱨalak bolisilǝr.
Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.
Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.
Nambe, nikuvavula neke nave namulata najumue mulibudua vule vule.
Verse Count = 203