Luke 12:49

“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
“Unë erdha të hedh zjarr mbi tokë dhe sa dëshiroj që ai të ishte tashmë i ndezur.
Nnna dak nda tii ulah inye, nda usu nigheri iwadi ita ula ku.
«جِئْتُ لِأُلْقِيَ نَارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ، فَمَاذَا أُرِيدُ لَوِ ٱضْطَرَمَتْ؟
جِئْتُ لأُلْقِيَ عَلَى الأَرْضِ نَاراً، فَلَكَمْ أَوَدُّ أَنْ تَكُونَ قَدِ اشْتَعَلَتْ؟
ܢܘܪܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ ܘܨܒܐ ܐܢܐ ܐܠܘ ܡܢ ܟܕܘ ܚܒܬ
Hadjejenanauwau heseda dasee vedauauwuu; nau hayew navathehāde wauwu gauhauchagu?
«Երկրի վրայ կրակ գցելու եկայ. եւ ինչքա՜ն եմ կամենում, որ արդէն իսկ բորբոքուած լինի:
«Ես կրակ ձգելու եկայ երկրի վրայ, եւ ի՞նչ կ՚ուզեմ՝ եթէ արդէն բորբոքած է:
মই পৃথিৱীত জুই পেলাবলৈ আহিলোঁ আৰু অহ! যদি এই আশা পূর্ণ হৈ আগতেই প্ৰজ্বলিত হলহেতেন।
Mən yer üzünə od yağdırmağa gəlmişəm. Kaş ki bu od artıq alışıb-yanaydı!
Suaren emaitera ethorri naiz lurrera: eta cer nahi dut guehiago baldin ia irachequia bada?
আমি পৃথিবীতে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছি, আর এখন যদি তা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, তবে আর কি চাই?
Deuet on da lakaat an tan war an douar; ha petra am eus da c'hoantaat, mar deo dija enaouet?
Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил?
Yaque he abillado á chitar andré la pu: ¿y que camelo, sino que jacharele?
Mianhi ako sa pagsunog sa kalibotan, ug nanghinaot ako nga kini misilaob na.
Matoyo para juyute y guafe gui jilo tano: ya jafa malagojo yanguin esta todo mañiñila?
ᎠᎩᎷᏥᎸ ᎾᏍᎩ ᎢᏯᏋᏂᏐᏗᏱ ᎠᏥᎸ ᎦᏙᎯ ᎤᎷᎯᏍᏗᏱ; ᎠᎴ ᎦᏙ ᏯᏆᏚᎳ ᎢᏳᏃ ᎦᏳᎳ ᏳᏥᏍᏝ?
Long nuiah hmai pakhrak han ih ni kang zoh; hmai kangh boih ai ah loe ka koehhaih akoep ai.
Diklai dongah hmai pak hamla ka pawk coeng dongah, metla hlae oepsoeh cakhaw ka ngaih mai coeng.
Khawmdek awh ve mai ni ka haw law hy, tuh awm ui hlah mai thaw voei!
Leitung ah mei kuangsak tu in kongpai hi; taciang a kuang zo bang hi zen thong le, bangza in uk khi ziam?
“Keima vannoi hi meiya tih dinga kahung ahi, chule akoudoh hitaleh katilheh jenge!
“我来要把火丢在地上,倘若已经着起来,不也是我所愿意的吗?
「我來要把火丟在地上,倘若已經着起來,不也是我所願意的嗎?
ⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲁϣϥ ⲓⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁϥⲙⲟϩ.
ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲀϢϤ ⲒⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀϤⲘⲞϨ.
“Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo!
Oheň přišel jsem pustiti na zemi, a co chci, jestliže již hoří?
Ild er jeg kommen at kaste på Jorden, og hvor vilde jeg, at den var optændt allerede!
Ndakasika kuzoowala mulilo aanyika, alimwi ndalikuyanda kut kansiinga zyachitika.
Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te brengen; en hoe wens Ik, dat het reeds brandt.
Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is?
I came to cast fire upon the earth, and what I desire is if it were kindled already.
“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
I came to cast fire upon the earth; and what do I desire, if it is already kindled?
I came to send a fire on the earth, and it may even now have been lighted.
I have come to cast a fire upon the earth. And what should I desire, except that it may be kindled?
I have come to cast a fire on the earth; and what will I if already it has been kindled?
I am come to cast fire on the earth; and what will I, but that it be kindled?
“I came to bring fire to the earth, and how I wish it were already kindled!
I have come to set the earth on fire, and I really wish it was already burning!
I am come to put fire on the earth, and what is my desire, if it be already kindled?
I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled?
I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled?
I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled?
"I came to build a fire upon the earth; what is my desire?
"I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
"I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
"I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
"I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
"I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
"I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
I came to cast fire on the earth; and what more can I wish, if it is already kindled?
I came to cast fire on the earth; and what more can I wish, if it is already kindled?
I came to cast fire upon the earth; and what will I, if it is already kindled?
Fire, came I to cast upon the earth, —and what can I wish, if, already, it hath been, kindled?
Fire I came to cast (* upon *NA~TR) the earth, and how I wish if already it be kindled!
fire to come/go: throw (* upon/to/against *NA~TR) the/this/who: soil and which? to will/desire: if already to set fire
“I came to earth to cause [there to be trials] [MET], [which will purify you as] fire [purifies metal] (OR, to cause judgment/divisions among you). I wish that the time when [you] will be purified {when [God] will purify you} (OR, when divisions will be caused {to cause divisions among people}) had already begun.
I came to cast fire upon the earth; and what more can I wish, if it is already kindled?
I am come to sende fyre on erth: and what is my dysyre but that it were all redy kyndled?
I came to cast fire upon the earth, and how I wish that it were already kindled.
I am come to send fire on the earth, and what will I, if it is already kindled?
I am come to send fire on the earth; and what will I, if it is already kindled?
"I came to throw fire upon the earth, and what is my desire? Oh that it were even now kindled!
“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
“I came to throw fire on the earth. I wish it were already kindled.
Y cam to sende fier `in to the erthe, and what wole Y, but that it be kyndlid?
'Fire I came to cast to the earth, and what will I if already it was kindled?
Mi alvenis, por ĵeti fajron sur la teron; kaj kion mi volas, se jam ĝi ekbrulis?
Minä tuli sytyttämään tulta maan päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo palais?
Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!
Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen, en wat wil Ik, als het reeds ontstoken is?
Je suis venu jeter le feu sur la terre, et que désiré-je, si déjà il est allumé?
Je suis venu jeter le feu sur la terre; et que veux-je, si déjà il est allumé?
Je suis venu mettre le feu en la terre; et que veux-je, s'il est déjà allumé?
Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il est déjà allumé?
«Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que désiré-je, sinon qu'il soit déjà allumé.
Je suis venu mettre le feu sur la terre; et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé!
Je suis venu apporter du feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer si déjà il est allumé?
«Je suis venu mettre le feu sur la terre! Ah! que je voudrais qu’il fût déjà allumé!
Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé?
Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie sehr wünschte ich, es loderte empor!
Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen; und was will ich, wenn es schon angezündet ist?
Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen; und was will ich, wenn es schon angezündet ist?
Ich bin gekommen Feuer zu werfen auf die Erde, und wie wollte ich, es wäre schon entzündet.
Ich bin kommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollt' ich lieber, denn es brennete schon!
Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden; was wollte ich lieber, denn es brennete schon!
Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen, und was wollte Ich, als daß es schon angezündet wäre.
Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und was möchte ich? Ach daß es schon angezündet wäre!
N cua ki baa lu mi fantama ŋanduna nni. N bua ŋali bonŋanla ke li bi tuodi ki cuo no.
«N cua ki tinga po ke min sia mu i. N sugni ke li mu ji co i.
πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
πυρ ηλθον βαλειν επι την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.
πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
πυρ ηλθον βαλειν επι την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
πυρ ηλθον βαλειν εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.
હું પૃથ્વી પર આગ નાખવા આવ્યો છું, અને જો તે સળગી ચૂકી હોય તો એનાથી વિશેષ હું શું માંગું?
Mwen vini jete yon dife sou latè. Mwen ta renmen wè dife sa a limen deja!
Ua hele mai nei au e hoolei i ke ahi ma ka honua, heaha hoi ko'u makemake e, ina i hoaia.
להפיל אש על הארץ באתי ומה חפץ אני כי כבר בערה׃
“मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ; और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती!
Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?
Immayak ditoy daga tapno uramek iti lubong, ket anian a kalikagumko nga daytoy ket immapoyen.
"Aku datang untuk menimbulkan kebakaran di bumi ini. Alangkah baiknya kalau apinya sudah menyala!
Nezile kakilya umoto muunkumbigulu, na nkete insula utule wakeigwe.
IO son venuto a mettere il fuoco in terra; e che voglio, se già è acceso?
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse gia acceso!
Io son venuto a gettare un fuoco sulla terra; e che mi resta a desiderare, se già è acceso?
我は火を地に投ぜんとて來れり。此の火すでに燃えたらんには、我また何をか望まん。
「わたしは地上に火を投げるために来た。それがすでに燃やされていればと願う。
わたしは、火を地上に投じるためにきたのだ。火がすでに燃えていたならと、わたしはどんなに願っていることか。
わたしが来たのは、地に火を投げ込むためです。だから、その火が燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。
我は地上に火を放たんとて來れり、其燃ゆる外には何をか望まん。
“ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಂದೆನು. ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ.
Mbe nijile okwakya omulilo muchalo, na enenda muno gubhe gwamalile okwaka!
Ninchile khukhoncha umwoto mukhilunga, ninogwa guve gwakhile,
Nihidili kubhwasya muoto duniani, na ninoghele ujhelayi umalikujhaka,
내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요
“Nga tuku in akosak sie e fin faclu, ac nga kena in tari tayak!
Ni vakezi kuzindira muliro mwi kanda, mi muni sangirwa kuti kamba ciwuva mbukulwa kale.
Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?
Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?
Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?
Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?
ignem veni mittere in terram et quid volo si accendatur
Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?
Es esmu nācis, uguni mest uz zemi, un kā Es gribētu, ka (tā) jau degtu.
Tonga hanipy afo etỳ ambonin’ ny tany Aho, ka manao ahoana ny faniriako mba hirehetan’ izany sahady?
ഭൂമിയിൽ തീ ഇടുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അത് ഇപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്?
“मी पृथ्वीवर आग लावण्यास आलो आणि जर ती अगोदरच पेटलेली असेल तर मग मला आणखी काय पाहीजे?
“Njikwiya koleya moto pa shilambolyo, mbaya ukaliji ukoleywe!
``ငါ​သည်​ဤ​လော​က​ကို​မီး​လောင်​စေ​ရန်​လာ ၏။ ယ​ခု​ပင်​မီး​လောင်​စေ​ချင်​လှ​ပြီ။-
မြေပေါ်၌ မီးလောင်စေခြင်းငှါ ငါလာသတည်း။ ထိုမီးမညှိမှီတိုင်အောင် ငါ၏အလိုမပြည့်စုံ။ ဗတ္တိဇံ တခုကိုလည်း ငါခံစရာရှိ၏။
I haere mai ahau ki te maka kapura ki te whenua; a ka pehea ahau, mehemea kua ka ke?
Ngize ukuphosela umlilo emhlabeni, futhi kuyini engikufisayo nxa usubasiwe?
Niichile koya mwoto mukilambo ni nenda tamaniya ibe inda yaka,
म पृथ्वीमा आगो वर्षाउन आएको हुँ र म जे चाहन्छु त्यो भइसकेको छ ।
Ild er jeg kommet for å kaste på jorden; og hvor gjerne jeg vilde den alt var tendt!
Eg er komen for å kasta eld utyver jordi, og kor gjerne eg vilde at det alt hadde fata!
ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ତାହାହେଲେ ମୋହର ଆଉ କ'ଣ ବାଞ୍ଛା?
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ!
من آمدم تا آتشی در زمین افروزم، پس چه می‌خواهم اگر الان در‌گرفته است.
I kodon saundi kisiniai sappa, a da me I en wiada, ma a saundier?
I kodon jaundi kijiniai jappa, a da me I en wiada, ma a jaundier?
Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemię, i czegoż chcę, jeźli już gore?
Przyszedłem, aby rzucić ogień na ziemię, i czegóż pragnę, skoro już zapłonął?
Eu vim para lançar fogo na terra; e o que mais posso querer, se já está aceso?
Vim lançar fogo na terra; e que quero, se já está acceso?
Vim lançar fogo na terra; e que quero, se já está aceso?
Vim à terra para causar [dificuldades ][MET] [que vão purificar vocês assim como ]o fogo [purifica metal ](OU causar divisões). E como eu queria que o tempo quando Deus vai purificar vocês (OU, causar divisões entre vocês) já tivesse começado.
Tegani o Isus phenđa: “Aljum te frdav jag e sudosiri ki phuv. So bi mangava već te ovel thardi!
Askal o Isus phendas: “Me avilem te čhudav e jag e sudošći pe phuv! Sar volisardemas te već počnisardas te phabol!
Thaj o Isus vaćarda: “Me aviljem te čhudav i jag e sudosi ki phuv. So bi mangava te avol već phabardi!
Isus u zăs: “Ju am vinjit să vărljesk fok dă sud pă pămănt, šă kum aš gănđi să să apušji să ardă!
Atunča Isusu azăs: “Avinjit s aduk sudu alu Dimizov p pămănt, kašă foku. Mult vrjauv s fije već aprinsă.
Yesus tute o'olan nae, “Au uma fo saranggaa hendi atahori nggara mia atahori laen ra sia raefafo' ia. Naa, ona' atahori hotu manggarau' rendi' ai mbila'. Au hihii ngga ai a mulai mbila sia bee-b'ee ena.
Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!
Enenzere aponye omwoto pansi, na nkashile gwandue ahwanshe lyenu lyehwanza zaidi,
Ја сам дошао да бацим огањ на земљу; и како би ми се хтело да се већ запалио!
Ja sam došao da bacim oganj na zemlju; i kako bi mi se htjelo da se veæ zapalio!
Ndakauya kuzokanda moto panyika, zvino ndichadei kana watobatidzwa?
Огня приидох воврещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся?
Prišel sem, da pošljem ogenj na zemljo in kako si želim, da bi bil že prižgan?
Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kaj hočem, če se je uže užgal?
Waxaan u imid inaan dab dhulka ku tuuro, oo maxaan doonayaa hadduu durba shidan yahay?
Fuego vine a meter en la tierra; ¿y qué quiero, sino que se encienda?
¡Yo he venido a prenderle fuego a la tierra, y en realidad desearía que ya estuviera ardiendo!
Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero, si ya está encendido?
Fuego vine á meter en la tierra: ¿y qué quiero, si ya está encendido?
Fuego vine á meter en la tierra: ¿y qué quiero, si ya está encendido?
Vine a echar fuego sobre la tierra, ¿Y que quiero, si ya se ha encendido?
Nimekuja kuwasha moto duniani, na natamani iwe umekwishawaka,
“Nimekuja kuwasha moto duniani, laiti ungekuwa umewaka tayari!
Jag har kommit för att tända en eld på jorden; och huru gärna ville jag icke att den redan brunne!
Jag är kommen till att upptända en eld på jordene; och hvad vill jag heldre än att han allaredo brunne?
Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na?
Pumarito ako upang magbaba ng apoy sa mundo, at ninanais ko na ito ay magningas.
பூமியின்மேல் அக்கினியைப் போடவந்தேன், அது இப்பொழுதே பற்றியெரியவேண்டுமென்று விரும்புகிறேன்.
“నేను భూమి మీద అగ్ని వేయడానికి వచ్చాను. అది ఇప్పటికే రగులుకుని మండాలని ఎంతగానో కోరుతున్నాను.
“Kuo u haʻu ke tuku ʻae afi ki māmani; pea ko e hā hoku loto, ʻo kapau kuo tutu ni ia?
“Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!
Я прийшов огонь кинути на землю, і як Я прагну, щоб він уже запалав!
Огонь прийшов я кинути на землю; і чого хочу? тільки щоб запалав уже.
“मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही ख़ुश होता।
مەن يەر يۈزىگە ئوت تاشلاپ تۇتاشتۇرۇشقا كەلدىم ۋە بۇ ئوتنىڭ تۇتىشىشىغا نەقەدەر تەقەززامەن!
Мән йәр йүзигә от ташлап туташтурушқа кәлдим вә бу отниң тутишишиға нәқәдәр тәқәззамән!
Men yer yüzige ot tashlap tutashturushqa keldim we bu otning tutishishigha neqeder teqezzamen!
Mǝn yǝr yüzigǝ ot taxlap tutaxturuxⱪa kǝldim wǝ bu otning tutixixiƣa nǝⱪǝdǝr tǝⱪǝzzamǝn!
Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa!
Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa!
nisile kukunga umwoto pa iisi, kange ninoghelua kuuti ghuve ghuvikiile,
Verse Count = 203