Luke 10:5

Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’
Dhe në cilëndo shtëpi ku të hyni, më përpara thoni: “Paqe në këtë shtëpi”.
Nanya vat kilari ka na ipira, nin cizine woro, 'Nsheu so nanya kilari kane.'
وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّلًا: سَلَامٌ لِهَذَا ٱلْبَيْتِ.
وَأَيَّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ، فَقُولُوا أَوَّلاً: سَلاَمٌ لِهَذَا الْبَيْتِ!
ܘܠܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܩܕܡ ܐܡܪܘ ܫܠܡܐ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ
Nau daun hauauwuu nananena hadaujedānā, Dādauyauha nuu hauauwuu, nedauau hadeva.
Որ տունը մտնէք, նախ ասացէ՛ք. «Խաղաղութի՜ւն այս տանը».
Որեւէ տուն որ մտնէք՝ նախ ըսէք. “Բարե՛ւ այս տան”:
তোমালোকে যি ঘৰত সোমোৱা, তাত প্ৰথমে ক’বা, ‘এই ঘৰৰ কুশল হওক৷’
Hansı bir evə girsəniz, əvvəl “Bu evə əmin-amanlıq olsun!” deyin.
Cein-ere etchetan sarthuren baitzarete, lehenic erraçue, Baquea dela etche hunetan.
আর যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বলো, এই বাড়ির শান্তি হোক।
E peseurt ti bennak ma'z eot, lavarit da gentañ: Ra vo ar peoc'h war an ti-mañ!
И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом!
André o saro quer que chalareis, brotobo penelad: paz sinele á ocona quer.
Sa bisan asa nga balay kamo mosulod, sultihi una sila, 'Ang kalinaw maanaa unta niining balaya.'
Masqueseaja mano na guma nae manjalom jamyo, finenana in alog: Pas para este na guma.
ᎢᎸᎯᏢᏃ ᎠᏓᏁᎸ ᎢᏥᏴᎯᎮᏍᏗ, ᎢᎬᏱ, ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎡᎮᏍᏗ ᎠᏂ ᎠᏓᏁᎸᎢ, ᎢᏣᏗᏍᎨᏍᏗ.
Mi kawbaktih im ah doeh na kun o naah, hmaloe koekah hae imthung ah monghaih om nasoe, tiah thui oh.
Im te na kun thil uh coeng atah lamhma la, ' He im khuiah ngaimongnah om saeh, ' ti na uh.
Ipkhui na nami lut awh, lamma cyk awh, 'Ve ipkhui awh ngaihdingnaak awm seh,' tina uh.
Inn khatpo ah na tum uh ciang in, a masabel in, hi innsung ah thinnopna om tahen, ci vun.
Khattou in'a nalut teng uleh, amasan “Pathen lungmonna hiche in'a hin umhen” tin asauvin.
无论进哪一家,先要说:‘愿这一家平安。’
無論進哪一家,先要說:『願這一家平安。』
ⲡⲓⲏⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲏⲓ.
ⲠⲒⲎⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲀϪⲞⲤ ⲚϢⲞⲢⲠ ϪⲈ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲀⲒⲎⲒ
U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!'
A do kteréhožkoli domu vejdete, nejprvé rcete: Pokoj tomuto domu.
Men hvor I komme ind i et Hus, siger der først: Fred være med dette Hus!
Kufumbwa ng'anda njimuyonjila, amukasangune akuti, “Luumuno alube aatala ang'and eeyi!'
Wanneer gij een huis binnenkomt, zegt dan eerst: Vrede aan dit huis!
En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize!
And into whatever house ye enter, first say, Peace to this house.
Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’
And into whatsoever house ye shall enter, first say, Peace [be] to this house.
And whenever you go into a house, first say, Peace be to this house.
Into whatever house you will have entered, first say, ‘Peace to this house.’
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace to this house.
Into whatsoever house you enter, first say: Peace be to this house.
Into whatever house you enter, first say, ‘Peace to this house.’
Whatever house you enter, first of all say, ‘May this house have peace.’
And into whatsoeuer house ye enter, first say, Peace be to this house.
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace [be] to this house.
And into whatever house you enter, first say, Peace be to this house.
And into whatsoever house all of you enter, first say, Peace be to this house.
"Into whatever you first enter, say, ‘Peace be to this house!’
Into whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.'
Into whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.'
Into whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.'
Into whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.'
Into whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.'
Into whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.'
Into whatever house you enter, first say, ‘Shalom ·Complete peace· be to this house.’
Whatever house you go to stay at, begin by praying for a blessing on it.
Whatever house you go to stay at, begin by praying for a blessing on it.
And into whatsoever house ye shall enter, first say, Peace [be] to this house.
And, into whatsoever house ye enter, First, say, Peace to this house!
Into whatever now maybe (* you may enter *NA~TR) house, first do say Peace to the house this.
toward which then if (* to enter *NA~TR): home: first: speak peace the/this/who: home this/he/she/it
Whenever you enter a house [to lodge there], first say to those people, ‘May [God give inner] peace to [you people] [MTY] [in] this house!’
Whatever house you go to stay at, begin by praying for a blessing on it.
Into whatsoever housse ye enter fyrst saye: Peace be to this housse.
Whatever house you enter, first say, 'May peace be on this house!'
And into whatever house ye enter, first say, Peace [be] to this house.
And into whatever house ye enter, first say, Peace be to this house.
"Whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house!'
Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’
Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’
Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’
Into whatever house you enter, first say, ‘Peace be to this house.’
In to what hous that ye entren, first seie ye, Pees to this hous.
and into whatever house ye do enter, first say, Peace to this house;
Kaj en kiun ajn domon vi eniros, unue diru: Paco al ĉi tiu domo.
Mutta kuhunka huoneesen te menette sisälle, niin sanokaat ensisti: rauha olkoon tälle huoneelle!
Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!'
en in wat huis gij inkomt, zegt eerst: Vrede dezen huize!
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Paix à cette maison!
Mais, dans quelque maison que vous entriez, dites premièrement: Paix sur cette maison!
Et en quelque maison que vous entriez, dites premièrement: paix soit à cette maison!
Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord: Que la paix soit sur cette maison!
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord:
Et dans quelque maison que vous entriez, dites en entrant: La paix soit sur cette maison.
mais dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: « Paix pour cette maison! »
Dans toute maison où vous entrerez que votre première parole soit: «Paix à cette maison!»
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: La paix soit sur cette maison!
Wo immer ihr ein Haus betretet, da sagt zuerst: 'Der Friede sei mit diesem Hause.'
In welches Haus irgend ihr aber eintretet, sprechet zuerst: Friede diesem Hause!
In welches Haus irgend ihr aber eintretet, sprechet zuerst: Friede diesem Hause!
Wo ihr aber in ein Haus eintretet, saget zuerst: Friede diesem Hause;
Wo ihr in ein Haus kommt, da sprechet zuerst: Friede sei in diesem Hause!
Wo ihr in ein Haus kommt, da sprecht zuerst: Friede sei in diesem Hause!
In welches Haus ihr aber eingehet, sprechet zuerst: Friede diesem Hause!
Wo ihr aber in ein Haus eingehet, da saget zuerst: Friede sei mit diesem Hause!
Yin kua ya diegu nni kuli, kpa fuondi mani ki yedi: “mi yanduanma n yaa ye ku naa diegu nni.”
Ke yin ba kua ya diegu nni kuli, yin cindi ki yedi, “Mi yanduanma ń ya ye ku diegu ne nni”.
εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
Εἰς ἣν δ᾿ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
εις ην δ αν εισελθητε οικιαν πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
εἰς ἣν δ’ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
જે કોઈ ઘરમાં તમે જાઓ ત્યાં પ્રથમ એમ કહો કે, 'આ ઘરને શાંતિ થાઓ.'
Lè nou antre nan yon kay, premye bagay pou nou di: benediksyon pou tout moun ki nan kay la.
A i ka hale a oukou e komo aku ai, e olelo mua aku, Aloha keia hale.
ולכל בית אשר תבאו שם אמרו בראשונה שלום לבית הזה׃
जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, ‘इस घर पर कल्याण हो।’
Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!
Iti sadinoman nga balay a sumrekanyo, ibagayo nga umuna, 'Kapia koma ti maadda iti daytoy nga balay.'
Kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Semoga sejahteralah dalam rumah ini.'
Munyamba ihi nimukingila, lungui hanza, mpolo utule ni nyumba uji
Ed in qualunque casa sarete entrati, dite imprima: Pace [sia] a questa casa.
In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.
In qualunque casa sarete entrati, dite prima: Pace a questa casa!
孰の家に入るとも、先づ平安この家にあれと言へ。
どこでも家に入ったなら,まず,『この家に平安があるように』と言いなさい。
どこかの家にはいったら、まず『平安がこの家にあるように』と言いなさい。
どんな家にはいっても、まず、『この家に平安があるように。』と言いなさい。
何れの家に入るも、先此家に平安あれかしと言へ、
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೂ, ‘ಈ ಮನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರಿ.
Mukengila munyumba yonayona, echokwamba mwaike kutya, 'Omulembe gubhemo munyumba munu.'
Munyuba iyakhiva mukwingela mutenchage, ulunonchehencho luvenchage nuve munyumba iyi.'
Katika nyumba jhejhioha jhamwibeta kujhingila, hoti mujobhayi, 'Amani jhiyelayi pa nyumba ejhe pala,
어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라
Kutena pacl kowos ac ilyak nu in sie lohm, ma se meet kowos ac fahk pa, “Misla nu sin mwet in lohm uh.”
Izubo ihi neihi yetimwinjile, Chama tangilo muwambe, 'Inkozo ive mweyinu izubo!,
In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui:
In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui:
In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui:
In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui:
in quamcumque domum intraveritis primum dicite pax huic domui
In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui:
Un kurā namā jūs ieiesiet, sakāt papriekš: miers lai ir ar šo namu.
Ary izay trano idiranareo, dia lazao aloha hoe: Fiadanana ho amin’ ity trano ity.
ഏത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും: ഈ വീടിന് സമാധാനം എന്നു ആദ്യം പറയുക.
तुम्ही ज्या कोणत्याही घरात जाल तेथे पहिल्याने, या घराला शांती असो असे म्हणा.
Nnjinjilanganaga nnyumba jojowe jila, ntandubhanje kujumushila nnei. Ulele ubhe na mmanganya ajino nyumba jino.
သင်​တို့​မည်​သည့်​အိမ်​သို့​မ​ဆို​ဝင်​သော​အ​ခါ ``ဤ အိမ်​၌​ငြိမ်​သက်​ခြင်း​ရှိ​ပါ​စေ'' ဟု​ဦး​စွာ​မေတ္တာ ပို့​ကြ​လော့။-
မည်သည့်အိမ်သို့ ဝင်သောအခါ၊ ဤအိမ်၌ မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောဟု ရှေ့ဦးစွာပြောကြလော့။
Ki te tomo koutou ki tetahi whare, matua mea atu, Kia tau te rangimarie ki tenei whare.
Njalo lakuyiphi indlu elingena kuyo, qalani lithi: Ukuthula kakube kulindlu.
Katika nyumba yeyoti mwamujingile, kwanza mubaye, “Amani ibii katika nyumba yinu.'
तिमीहरू जुन घरमा पस्छौ, पहिला यसो भन “यस घरमा शान्ति होस् ।”
Men hvor I kommer inn i et hus, der skal I først si: Fred være med dette hus!
Kvar gong de kjem inn i eit hus, so seg fyrst: «Fred vere med dette huset!»
ଆଉ, ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ।
و در هرخانه‌ای که داخل شوید، اول گویید سلام بر این خانه باد.
A ma komail pan pedelong ong nan im eu, komail pan inda mas: Popol en mimi nan im wet!
A ma komail pan pedelon on nan im eu, komail pan inda maj: Popol en mimi nan im wet!
A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi.
E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: Paz [seja] nesta casa.
E, em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro: Paz seja n'esta casa.
E, em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa.
Sempre que entrarem em uma casa [para se hospedarem ali], primeiro digam a essas pessoas, “Que [Deus dê ]a paz [interior a vocês em ]esta casa!
I kad đerdinena ko nesavo čher, prvo vaćeren: ‘Mir akale čhereste!’
Ande savo god ćher den, prvo phenen: ‘Miro akale ćherešće!’
Kana den an nesavo čher angleder vaćaren: ‘Mir ane kava čher.’
Elši stvar šje trăbă să zăšjec kănd vinjec la kasa ăj: ‘Putuljală fijă la kasasta!’
Ăn tuată kasa ăn karje untrăc s prenočic ănklo, majdată zăčec: ‘S dja Dimizov miru alu toc ăn asta kasă!’
Mete ma hei misi' kambo' sa, afi' lali-lali' mia ume sa misi' ume laen. Mete ma atahori simbo hei no malole' sia ume sa, na, mihani sia naa leo, losa hei lao hela kambo' naa. Mete ma hei misi' ume sa, hei musi mo'e fo Lamatualain fee papala-bab'anggi' neu atahori sia ume naa. Mete ma tenu ume' a simbo nggi no malolole, dei fo Lamatua' natud'u rala malolen neu ume isi' naa ra. Te mete ma ara nda nau simbo nggi sa, na, hela neu fo Lamatua' natud'u rala malolen neu aka' mesa' nggi. Mete ma hei misi' ume sa, do, kambo' sa, na, mia-minu sud'i' a saa fo ara fee' ra. Simbo no rala nemeho'ot, te nandaa ara fee nggi ta'o naa fo nggati mbusa-titi mara.
В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему;
Ekhaya yoyonti yambahahwinjele, yanji na soti, 'Amani ebhanje mnyumba omu.
У коју год кућу уђете најпре говорите: Мир кући овој.
U koju god kuæu uðete najprije govorite: mir kuæi ovoj.
Zvino paimba ipi neipi yamunopinda, tangai kuti: Rugare kuimba ino.
В оньже аще дом внидете, первее глаголите: мир дому сему:
In v katerokoli hišo vstopite, najprej recite: ‚Mir bodi tej hiši.‘
V kterokoli pa hišo vnidete, naprej recite: Mir tej hiši!
Guri alla gurigaad gashaan, horta waxaad ku tidhaahdaan, Gurigan nabad ha u ahaato.
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa.
Toda casa donde entren, digan en primer lugar: ‘Que la paz esté en esta casa’.
En cualquier casa donde entrareis, primeramente decíd: Paz sea a esta casa.
En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: Paz [sea] á esta casa.
En cualquier casa donde entrareis primeramente decid: Paz [sea] á esta casa.
Y cada vez que entren a una casa, primero digan: Paz a esta casa.
Katika nyumba yeyote mtakayo ingia, kwanza semeni, 'Amani iwe katika nyumba hii.'
Mkiingia katika nyumba yoyote, kwanza wasalimuni hivi: Amani iwe katika nyumba hii!
Men när I kommen in i något hus, så sägen först: 'Frid vare över detta hus.'
Uti hvad hus I kommen, säger först: Frid vare desso huse.
At sa alin mang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, Kapayapaan nawa sa bahay na ito.
Anumang mga bahay na inyong tutuluyan, una ninyong sabihin, 'Magkaroon nawa ng kapayapaan sa bahay na ito.'
ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கும்போது: இந்த வீட்டிற்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது சொல்லுங்கள்.
మీరు ఏ ఇంట్లోనైనా ప్రవేశిస్తే, ముందుగా ‘ఈ ఇంటికి శాంతి కలుగు గాక,’ అని చెప్పండి.
Pea ko e fale ko ia te mou hū ki ai, mou tomuʻa lea, ‘Ke ʻi he fale ni ʻae fiemālie.’
Hangi eve girerseniz, önce, ‘Bu eve esenlik olsun!’ deyin.
Як до дому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть: Мир дому цьому!
У котру ж господу ввійдете, перше кажіть: Впокій домові сьому;
और जिस घर में दाख़िल हो पहले कहो, 'इस घर की सलामती हो।
قايسى ئۆيگە كىرسەڭلار، ئالدى بىلەن: «مۇشۇ ئۆيدىكىلەرگە ئاراملىق بولغاي!» دەڭلار.
Қайси өйгә кирсәңлар, алди билән: «Мошу өйдикиләргә арамлиқ болғай!» дәңлар.
Qaysi öyge kirsenglar, aldi bilen: «Mushu öydikilerge aramliq bolghay!» denglar.
Ⱪaysi ɵygǝ kirsǝnglar, aldi bilǝn: «Muxu ɵydikilǝrgǝ aramliⱪ bolƣay!» dǝnglar.
Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy!
Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy!
mu nyumba jojoni jino kyande mukwingila. mutalaghe kwiti, ulutengano luve munyumba iji.
Verse Count = 203