< Luke 10:36 >

Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?”
Cili nga këta të tre, pra, të duket se qe i afërmi i atij që ra në duart e kusarëve?”.
Uyemeri nanya na watat ale udin yenju adi udondon lisosin kiti nle na awa piru a cara nakire?”
فَأَيَّ هَؤُلَاءِ ٱلثَّلَاثَةِ تَرَى صَارَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَقَعَ بَيْنَ ٱللُّصُوصِ؟».
فَأَيُّ هؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ يَبْدُو لَكَ قَرِيباً لِلَّذِي وَقَعَ بِأَيْدِي اللُّصُوصِ؟»
ܡܢܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܕܗܘܐ ܩܪܝܒܐ ܠܗܘ ܕܢܦܠ ܒܐܝܕܝ ܓܝܤܐ
Hayewnau nuu hanasāe, hadeanathaunau, henedaudevādaune henee neesedanāde havedehehau?
Արդ, ըստ քեզ, այդ երեքից ո՞րը մերձաւորի պէս վերաբերուեց նրան, ով աւազակների ձեռքն էր ընկել»:
Ուրեմն այս երեքէն ո՞վ կը կարծես թէ ընկերը եղաւ աւազակներու ձեռքը ինկողին»:
এই তিনি জনৰ মাজত, ডকাইতৰ হাতত পৰা সেই মানুহ জনৰ কোন জনক চুবুৰীয়া বুলি ভাবিছা?”
Səncə bu üç nəfərdən hansı quldurların əlinə düşən adamın qonşusu idi?»
Cein bada hirur hautaric irudi çaic gaichtaguinetara erori içan denaren hurco içan dela?
তোমার কি মনে হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ ডাকাতদের হাতে পড়া ব্যক্তির প্রতিবেশী হয়ে উঠল?
Pehini eta eus an tri-se a gav dit eo bet nesañ an hini a oa kouezhet etre daouarn al laeron?
Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците?
¿Coin de ocolas trin penchabelas que sinaba o proximo de ocola, sos diñó andré bastes es randes?
Asa man niining tulo, sa imong hunahuna, ang silingan kaniya nga nahulog sa mga tulisan?” Ang magtutudlo miingon, “Kadtong nagpakita kaniya ug kaluoy.”
Ya jaye y tiguang entre y tres, pot ayo y pedong gui entalo y manaque?
ᎯᎠᏃ ᎾᏍᎩ ᏦᎢ ᎢᏯᏂᏛ ᎨᏒ, ᏂᎯ ᎭᏓᏅᏖᏍᎬ, ᎦᎪ ᎾᎥ ᎢᏧᎾᏓᎳ ᏅᏩᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏗᎾᏓᎾᏌᎲᏍᎩ ᏥᏚᎾᏓᏩᏛᏔᏁᎢ?
To tih nahaeloe poek oh, to kami thumto thungah, kawbaktih kami maw kamqunawk mah boh pak palak pongah, angsong sut kami ih imtaeng kami ah om tih, tiah a naa.
Te rhoek pathum khuiah dingca kut ah aka cungku kah imben la ulae aka om ni tila na poek?” a ti nah.
Cawhtaw vawhkaw thlang pakthum ak khuiawh a u amih ak thlang nu ami vyyk a imceng na ak awm kaw,” tina hy.
Hi te thum sung pan, phalak te taw a ki si pa i innpam sia a kua hi tu ngaisun ni ziam? ci in dong hi.
“Tun seiyin hiche mithum ho lah'a chu koipen tah chu hiche mipa gucha michom hon avoh pau dinga aheng akom hi ham?” tin Jesun adongtai.
你想,这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢?”
你想,這三個人哪一個是落在強盜手中的鄰舍呢?」
ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲅ̅ ⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ.
ⲚⲒⲘ ⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲄ ⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲤⲒⲚⲰⲞⲨⲒ.
“Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?”
Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry?
Hvilken af disse tre tykkes dig nu at have været hans Næste, der var falden iblandt Røverne?"
Ngwani akati kabaaba batatu, ngumunga mulayeeya kuti, ngosimabambanwa kuli ooyo pwakawumwa abasikubba?”
Wat dunkt u; wie van de drie is de naaste geweest van hem, die in de handen der rovers viel?
Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
Which therefore, of these three, appears to thee to have become neighbor to the man who fell among the bandits?
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?”
Which of these three, thinkest thou, proved neighbor unto him that fell among the robbers?
Which of these three men, in your opinion, was neighbour to the man who came into the hands of thieves?
Which of these three, does it seem to you, was a neighbor to him who fell among the robbers?”
Which [now] of these three seems to thee to have been neighbour of him who fell into [the hands of] the robbers?
Which of these three, in thy opinion, was neighbour to him that fell among the robbers?
So which of these three, would you say, was ‘neighbor’ to him who ran into the robbers?”
Which one of these three do you think was a neighbor to the man who was attacked by robbers?”
Which nowe of these three, thinkest thou, was neighbour vnto him that fell among the theeues?
Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?
Which now of these three, think you, was neighbor to him that fell among the thieves?
Which now of these three, think you, was neighbour unto him that fell among the thieves?
"Which then of these three seems to you to have behaved like a neighbor to the man who fell among bandits?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?”
Now which, do you think, of these three men,’ asked Jesus, ‘proved himself a neighbour to the man who fell into the robbers’ hands?’
Now which, do you think, of these three men,” asked Jesus, “proved himself a neighbor to the man who fell into the robbers’ hands?”
Which of these three, thinkest thou, proved neighbour unto him that fell among the robbers?
Which of these three, seemeth unto thee to have become, neighbour, unto him who fell among the robbers?
Which (* therefore *TO) of these (the) three a nearby [one] seems to you to have been of the [one] falling among the robbers?
which? (* therefore/then *TO) this/he/she/it the/this/who Three near/neighbor to think you to be the/this/who to fall into toward the/this/who robber/rebel
Then Jesus said, “Three people [saw] the man whom bandits attacked. Which one of them [acted in a loving way toward] that man?”
Now which, do you think, of these three men," asked Jesus, "proved himself a neighbor to the man who fell into the robbers' hands?"
Which now of these thre thynkest thou was neighbour vnto him yt fell into ye theves hondes?
Which of these three do you think was a neighbor to him who fell among the robbers?”
Which now of these three, thinkest thou, was neighbor to him that fell among the robbers?
Which now of these three, thinkest thou, was neighbour to him that fell among the thieves?
"Which of those three seems to you to have acted like a fellow man to him who fell among the robbers?"
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?”
Now which of these three do you think seemed to be a neighbour to him who fell amongst the robbers?”
Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?”
Now which of these three do you think seemed to be a neighbour to him who fell amongst the robbers?”
Who of these thre, semeth to thee, was neiybore to hym, that fel among theues?
'Who, then, of these three, seemeth to thee to have become neighbour of him who fell among the robbers?'
Kiu el tiuj tri, laŭ via opinio, sin montris proksimulo de tiu, kiu falis en la manojn de la rabistoj?
Kuka siis näistä kolmesta oli sinun nähdäkses hänen lähimmäisensä, joka ryövärien käsiin oli tullut?
Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?"
Wie van deze drie schijnt u toe de naaste te zijn geweest van hem die onder de roovers was gevallen?
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme qui tomba entre les mains des brigands? "
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les [mains des] voleurs?
Lequel donc de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs?
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des voleurs.»
Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs?
Lequel de ces trois-là te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé parmi les brigands? »
Lequel de ces trois te paraît avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands?» —
Lequel de ces trois te paraît avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands?
Wer von diesen dreien hat sich wohl als Nächster dessen gezeigt, der unter die Räuber gefallen war?"
Wer von diesen dreien dünkt dich der Nächste gewesen zu sein von dem, der unter die Räuber gefallen war?
Wer von diesen dreien dünkt dich der Nächste gewesen zu sein von dem, der unter die Räuber gefallen war?
Wer von diesen drei dünket dir der Nächste gewesen zu sein dem, der unter die Räuber fiel?
Welcher dünket dich, der unter diesen dreien der Nächste, sei gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war?
Welcher dünkt dich, der unter diesen Dreien der Nächste sei gewesen dem, der unter die Mörder gefallen war?
Welcher nun dieser drei, dünkt dir, war der Nächste dem, der unter die Räuber fiel?
Wer nun von diesen Dreien scheint dir der Nächste gewesen zu sein von dem, der unter die Räuber fiel?
Lani Jesu den buali o ki yedi: “A yaa yama po, bi nitaadiba yeni siiga ŋme tie yua n den baa bi sanjiaba siiga yeni nisaalilielo?”
Bani bonbtaa siiga yeni, a maali ke ole n tie o ja yua baa bi sanjiaba sanu nni yeni nisaalilielo?
τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
τις ουν τουτων των τριων δοκει σοι πλησιον γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
τις ουν τουτων των τριων δοκει σοι πλησιον γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
τίς [οὖν] τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
τις τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
τις ουν τουτων των τριων πλησιον δοκει σοι γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας
τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
‘હવે તું શું ધારે છે, લૂંટારાના હાથમાં પડેલા માણસનો પડોશી એ ત્રણમાંથી કોણ કહેવાય?’”
Apre sa, Jezi di nonm lan: Dapre ou, nan twa moun sa yo, kilès ki te moutre li se frè parèy nonm ki te tonbe nan men ansasen yo?
A o keia mau kanaka a ekolu, owai la ka hoalauna, i kou manao, no ke kanaka i haule iwaena o na powa?
ועתה מי מאלה השלשה היה בעיניך הרע לנפל בידי השדדים׃
अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा?”
E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?
Iti panagkunam, siasino kadagiti tallo ti kaarruba diay tao nga dinarup dagiti agtatakaw?” Kinuna ti manursuro, “Diay nangipakita kenkuana iti asi.”
Kemudian Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini, "Dari ketiga orang itu yang manakah, menurut pendapatmu, yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu?"
Nuuli kuawa niatatu, usigile kina ai Munyakisali akwe, naugwie muabi?
Quale adunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si abbattè ne' ladroni?
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che s’imbatté ne’ ladroni?
汝いかに思ふか、此の三人のうち、孰か強盜にあひし者の隣となりしぞ』
さて,あなたは,この三人のうちのだれが,強盗たちの手中に落ちた人の隣人になったと思うか」 。
この三人のうち、だれが強盗に襲われた人の隣り人になったと思うか」。
この三人の中でだれが、強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。」
此三人の中、彼強盗の手に陥りたる人に近かりしと汝に見ゆる者は孰ぞ、と曰ひけるに、
ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವನಿಗೆ ನೆರೆಯವನಾದನೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ,
Mbe ni uya mubhanu abho ukeganilisha, unu aliga ali mwikashanya wa unu agwiliye mumabhoko ga abhasakusi?”
Pu veni khuvanu vadatu, uvinubadisine va pa wipi, khumunu uviagwile na vanyambuda’?”
Jholekhu kati jha abha bhadatu, wifikiri, ajhele jirani kwa muene jha abinili mwa bhanyang'anyi?”
네 의견에는 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐?'
Na Jesus el siyuk, “Su kac sin mwet tolu ah kom nunku mu el mwet tulan nu sin mwet se ma mwet pisrapasr ah uni uh?”
Imi njeni kwava votatwe, yo hupula, kuti yava vambene naye hawila muyaza abansa?
Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi qui incidit in latrones
Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones?
Kurš no šiem trim tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis slepkavu rokās?”
Iza moa amin’ izy telo lahy no ataonao ho naman’ ilay azon’ ny jiolahy?
കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂന്നുപേരിൽ ആർ കൂട്ടുകാരനായിത്തീർന്നു എന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നു?
लुटारुंच्या तावडीत जो मनुष्य सापडला होता, त्याचा त्या तिघांपैकी कोण खरा शेजारी होता असे तुला वाटते?”
Kungai a Yeshu gubhabhushiye, “Penepo bhene bhatatu bhala jwei ailangwile kuti ntami nnjakwe mundu akamwilwe na bhaapokonyola bhala?”
ထို​သူ​သုံး​ယောက်​တို့​အ​နက်​အ​ဘယ်​သူ​သည် ဋ္ဌား​ပြ​ဘေး​နှင့်​တွေ့​ရ​သူ​၏​အိမ်​နီး​ချင်း​ဖြစ် မည်​ဟု​သင်​ထင်​သ​နည်း'' ဟု​မေး​တော်​မူ​၏။
ထိုသူသုံးယောက်တို့တွင် အဘယ်သူသည် ထားပြလက်သို့ရောက်သောသူနှင့် စပ်ဆိုင်သောသူဖြစ် သနည်းဟု ပြန်၍မေးတော်မူလျှင်၊
Na, ki tou whakaaro, ko wai o tenei tokotoru te hoa ona i tutaki nei ki nga kaipahua?
Pho, nguwuphi kulaba abathathu ocabanga ukuthi wayengumakhelwane walowo owatheleka phakathi kwabaphangi?
Ni ywako kati ya haba atatu, yafikiri, abile i jirani kwake ywembe ywatombwike kati ya anyang'anyi?”
यी लुटेराहरूको हातमा पर्नेको छिमेकी यी तिनजनामध्ये कुनचाहिँ हो जस्तो तिमीलाई लाग्छ?”
Hvem av disse tre synes du nu viste sig som den manns næste som var falt iblandt røverne?
Kven av desse tri tykkjer no du for åt som ein granne mot honom som fall i henderne på røvarane!»
“ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡକାଇତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ?”
ਸੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
«پس به نظر تو کدام‌یک از این سه نفرهمسایه بود با آن شخص که به‌دست دزدان افتاد؟»
A is ren ir silimen, me koe wiaki men impan ol o, me lodi ong lolap oko?
A ij ren ir jilimen, me koe wiaki men impan ol o, me lodi on lolap oko?
Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?
Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?
Quem, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que foi atacado por assaltantes?
Qual, pois, d'estes tres te parece que foi o proximo d'aquelle que caiu nas mãos dos salteadores?
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
Três homens viram o homem que foi atacado pelos bandidos. Qual deles [agiu com amor para com ]a pessoa que ele viu?”
Tegani o Isus pučlja e učitelje e Zakonestar: “So tu pheneja? Kova akale trinendar mothovđa pe sar pašutno okolese kole dolinde o čora?”
Askal o Isus phučla les: “So phenes, savo katar akala ponašisajlo sago pašutno prema okova saves astardine e razbojnikurja?”
“So den gođi akana?” Pučlja o Isus. “Tare kala trin džene ko sikadilo lese thaj sasa pašutno kolese so dolde le e čora?”
Dă pă ganđala ata šje gănđešć kari dăm ešće tri su arătat ka susjedu alu omusta kari u fost pljačkalit šjinji maj benji u ažutat?”
A Isusu antribat p učitelju d zakon alu Mojsije: “Če găndješt? Karje d ăštja trje alu omuluj sa pokazăt k je bližnji alu omula karje la napadnit fărăčoši?”
Yesus nekendandan losa' a naa ena. Basa ma Ana natane mana mahine hukun a nae, “Tungga dud'u'am na, bee ka teb'e-tebe' ‘toronoo',’ soa' neu atahori nenerambo' faa' ra?”
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Olola wele awe katika ebho bhatatu, wenu, wali jirani wakwe ola yagweleye mmakhona bhabhafyola?”
Шта мислиш, дакле, који је од оне тројице био ближњи ономе што су га били ухватили хајдуци?
Šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci?
Naizvozvo ndeupi wevatatu ava waunofunga kuti waiva umwe waiye wakawira pakati pemakororo?
Кто убо от тех триех ближний мниттися быти впадшему в разбойники?
‚Kaj meniš, kateri torej od teh treh je bil bližnji temu, ki je padel med tatove?‘“
Kdo torej od teh tréh ti se zdí, da je bil bližnji temu, ki je padel med razbojnike?
Saddexdaas kee bay kula tahay inuu deris u ahaa kii tuugagga ku dhex dhacay?
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones?
¿Cuál de estos tres hombres crees que fue el prójimo del hombre que fue atacado por los ladrones?”
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones?
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fué el prójimo de aquél que cayó en [manos de] los ladrones?
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fué el prójimo de aquel que cayó en [manos de] los ladrones?
¿Cuál de estos tres hombres, en su opinión, era vecino del hombre que cayó en manos de los ladrones?
Ni yupi kati ya hawa watatu, unafikiri, alikuwa ni jirani kwake yeye aliyeangukia kati ya wanyang'anyi?”
Kisha Yesu akauliza, “Kati ya hao watatu, ni yupi aliyeonyesha kuwa jirani yake yule aliyevamiwa na majambazi?”
Vilken av dessa tre synes dig nu hava visat sig vara den mannens nästa, som hade fallit i rövarhänder?"
Hvilken af dessa tre synes dig nu hafva varit hans näste, som för röfvarena kommen var?
Sino sa tatlong ito, sa akala mo, ang nagpakilalang kapuwa tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?
Sino sa tatlong ito, sa tingin mo, ang naging isang kapwa sa kaniya na nahulog sa mga magnanakaw?”
இப்படியிருக்க, கள்ளர்கள் கைகளில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்றுபேரில் எவன் அயலாகத்தானாக இருந்தான்? உனக்கு எப்படித் தோன்றுகிறது என்றார்.
అయితే ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురిలో దొంగల చేతిలో చిక్కిన వాడికి పొరుగువాడు ఎవరని నీకు అనిపిస్తుంది?” అని అతనిని అడిగాడు.
‌ʻOku ke mahalo, Ko hai ʻi he toko tolu ni naʻe kaungāʻapi kiate ia naʻe moʻua ki he kau kaihaʻa?”
“Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı?”
Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам?
Хто ж оце з тих трох здаєть ся тобі ближнїм тому, що попавсь між розбійники?
इन तीनों में से उस शख़्स का जो डाकूओं में घिर गया था तेरी नज़र में कौन पड़ोसी ठहरा?”
[ئەمدى ئەيسا ھېلىقى ئۇستازدىن]: ــ سېنىڭچە، بۇ ئۈچ ئادەم ئىچىدە قايسىسى قاراقچىلارنىڭ قولىغا چۈشكەن ھېلىقى كىشىگە [ھەقىقىي] قوشنا بولغان؟ ــ دەپ سورىدى.
[Әнди Әйса һелиқи устаздин]: — Сениңчә, бу үч адәм ичидә қайсиси қарақчиларниң қолиға чүшкән һелиқи кишигә [һәқиқий] хошна болған? — дәп сориди.
[Emdi Eysa héliqi ustazdin]: — Séningche, bu üch adem ichide qaysisi qaraqchilarning qoligha chüshken héliqi kishige [heqiqiy] qoshna bolghan? — dep soridi.
[Əmdi Əysa ⱨeliⱪi ustazdin]: — Seningqǝ, bu üq adǝm iqidǝ ⱪaysisi ⱪaraⱪqilarning ⱪoliƣa qüxkǝn ⱨeliⱪi kixigǝ [ⱨǝⱪiⱪiy] ⱪoxna bolƣan? — dǝp soridi.
Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp?
Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp?
ghusagha kuuti, ghweveni mu ava vatatu, juno alyale pipi na jula juno alyaghwilile pakate pa vakunyi?
Verse Count = 203

< Luke 10:36 >