< Luke 1:49 >

For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, dhe i Shenjtë është emri i tij!
Bara na Ame Udya na su imoon ididya bara meng, tutung lisa me di lau.
لِأَنَّ ٱلْقَدِيرَ صَنَعَ بِي عَظَائِمَ، وَٱسْمُهُ قُدُّوسٌ،
فَإِنَّ الْقَدِيرَ قَدْ فَعَلَ بِي أُمُوراً عَظِيمَةً، قُدُّوسٌ اسْمُهُ،
ܕܥܒܕ ܠܘܬܝ ܪܘܪܒܬܐ ܗܘ ܕܚܝܠܬܢ ܘܩܕܝܫ ܫܡܗ
Hanau hena Naunaudāde vanasaunee hayauhuhau hasehānau; nau vadanaunee heneseede.
Verse not available
որովհետեւ Հզօրը մեծամեծ բաներ ըրաւ ինծի: Անոր անունը սուրբ է,
কিয়নো পৰাক্ৰমী জনে মোৰ কাৰণে মহৎ কর্ম কৰিলে; আৰু তেওঁৰ নাম পবিত্ৰ।
Çünki Qadir Olan mənim üçün böyük işlər etdi, Onun adı müqəddəsdir!
Ecen gauça handiac eguin drauzquit botheretsu denac: eta haren icena saindu da:
কারণ যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি আমার জন্য মহান মহান কাজ করেছেন এবং তাঁর নাম পবিত্র।
rak an Holl-C'halloudek en deus graet traoù bras din; e anv a zo santel,
Защото Силният извърши за мене велики дела; и свято е Неговото име.
Ha querdi buchías bariás á mangue ó sos terela sila, y majaró o nao de ó.
Kay ang Usa ka Gamhanan nagbuhat sa mga kahibulongang butang nganhi kanako; Ug balaan ang iyang ngalan.
Sa ayo na guaja ninasiña, jafatinas guiya guajo dangculo na güinaja; ya santos y naanña.
ᎤᎵᏂᎩᏛᏰᏃ ᏥᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗᏳ ᎾᏆᏛᏁᎸ; ᎠᎴ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎾᏍᎩ ᏕᎤᏙᎥᎢ.
Thacak kami mah kai hanah kalen parai hmuennawk to ang sak pae boeh; anih ih ahmin loe ciimcai.
Kai taengah thaom tloe la a saii dongah, a ming tah cim pai saeh.
Kawtih tha ak awm soeih ing kak khan awh ik-oeih ak bau soeih sai hawh hy, ang ming awm cimcaih soeih hy.
Banghangziam cile a vanglian Pathian in keima atu in a thupi mama te vawt zo hi; taciang a min thiangtho hi.
Ajeh chu Hatchungnungpa chu atheng ahi, chule aman keima din thil loupi abol'e
那有权能的,为我成就了大事; 他的名为圣。
那有權能的,為我成就了大事; 他的名為聖。
ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.
ϪⲈ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲚⲎⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲈⲐⲚⲒϢϮ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦϪⲞⲢ ⲞⲨⲞϨ ϤⲞⲨⲀⲂ ⲚϪⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ
Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!
Neboť mi učinil veliké věci ten, kterýž mocný jest, a svaté jméno jeho,
fordi den mægtige har gjort store Ting imod mig. Og hans Navn er helligt;
Nkaambo ooyo wandichitila zintu zipati, alimwi zina lyakwe lilasalala.
Want de Machtige heeft aan mij grote dingen gedaan: Zijn Naam is heilig!
Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
because the Mighty has done great things to me. And his name is holy.
For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
For he that is mighty hath done to me great things; And holy is his name.
For he who is strong has done great things for me; and holy is his name.
For he who is great has done great things for me, and holy is his name.
For the Mighty One has done to me great things, and holy [is] his name;
Because he that is mighty, hath done great things to me; and holy is his name.
in that the Mighty One did sublime things for me, and Holy is His name.
God Almighty has done great things for me; his name is holy.
Because hee that is mightie, hath done for me great things, and holy is his Name.
For he that is mighty hath done to me great things; and holy [is] his name.
For he that is mighty has done to me great things; and holy is his name.
For he that is mighty has done to me great things; and holy is his name.
"For he who is mighty has done great things for me; And holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
‘For the Almighty has done great things for me, and holy is his name.
“For the Almighty has done great things for me, and holy is his name.
For he that is mighty hath done to me great things; And holy is his name.
Because he that is mighty hath done for me great things, and, holy, is his name;
For has done to me (* great [things] *MtO) the Mighty One; And holy [is] the name of Him;
that/since: that to do/make: do I/we (* great *MtO) the/this/who able and holy the/this/who name it/s/he
because they will hear about the things that God [MTY], the mighty one, has done for me. He [MTY] is awesome!
Great things has the Almighty done for me; And holy is his name.
For he that is myghty hath done to me greate thinges and holye is his name.
For he who is mighty has done great things for me, and his name is holy.
For he that is mighty hath done to me great things, and holy [is] his name.
For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.
Because the mighty One has done great things for me--Holy is His name!--
For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
For he who is mighty has done great things for me. Holy is his name.
For lo! of this alle generaciouns schulen seie that Y am blessid. For he that is myyti hath don to me grete thingis, and his name is hooli.
For He who is mighty did to me great things, And holy [is] His name,
Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, Kaj sankta estas Lia nomo.
Sillä Voimallinen on suuria ihmeitä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimensä on pyhä,
Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,
omdat de Almachtige aan mij groote dingen heeft gedaan; en zijn Naam is heilig,
Parce qu'il a fait en moi de grandes choses, Celui qui est puissant, Et dont le nom est saint,
car le Puissant m’a fait de grandes choses, et son nom est saint;
Car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son Nom est Saint.
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,
parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses: son nom est saint,
Car le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses; son nom est saint;
parce que le Tout-puissant a fait pour moi de grandes choses. Et Son nom est saint,
Parce que le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses! Son nom est saint,
car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,
Denn Großes hat an mir getan der Mächtige; und heilig ist sein Name.
Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name;
Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name;
daß der Gewaltige Großes an mir gethan. Und heilig ist sein Name.
Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, und des Name heilig ist.
denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist.
Denn Großes hat an mir getan, Der da Kraft hat, und heilig ist Sein Name.
Denn er hat Großes an mir getan, der Mächtige; und heilig ist sein Name.
Kelima wani U paaciamu kuli daano tieni npo ya bonla n pia pakili o yeli gagidi ki ŋani.
Kelima U Tienu, U Paaciamu daano tieni n po yaali n yabi.
οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός· καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ·
οτι εποιησεν μοι μεγαλα ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
οτι εποιησεν μοι μεγαλεια ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
કેમ કે પરાક્રમી ઈશ્વરે મારે સારુ મહાન કૃત્યો કર્યા છે, તેમનું નામ પવિત્ર છે.
Paske Bondye ki gen tout pouvwa a fè anpil bèl bagay pou mwen. Non li, se yon non pou tout moun respekte.
No ka mea, o ka Mea mana, ua hana mai ia i na mea nani no'u. He hemolele hoi kona inoa.
Verse not available
क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिये बड़े- बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है।
Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
Agsipud ta iti Mannakabalin ket nagaramid iti nakakaskasdaaw a banbanag kaniak; Ken ti naganna ket nasantoan.
Karena Allah Yang Mahakuasa melakukan hal-hal besar padaku. Sucilah nama-Nya.
Kunsoko munyangulu wantendeela makulu, ni lina nilakwe inge inyelu.
Poichè il Potente mi ha fatte cose grandi; E santo è il suo nome.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente Santo è il suo nome:
poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome
全能者われに大なる事を爲したまへばなり。その御名は聖なり、
強力な方がわたしのために大いなる事柄をなさったからです。そのみ名は神聖です。
力あるかたが、わたしに大きな事をしてくださったからです。そのみ名はきよく、
力ある方が、 私に大きなことをしてくださいました。 その御名はきよく、
全能にて在す者、我に大事を為し給ひたればなり。聖なる哉其御名。
ಏಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ; ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು.
Kulwokubha omwene owobhutulo amakola amgambo manene kwanye, na lisina lyae ni lyelu.
Ulwa khuva umwene ummanyi avombile imbombo imbaha khuliune, khulitavwa lya mwene ilivalenche.
Kwandabha muene jha ajhe muweza abhombi mambo mabhaha kwa nene, ni lihina lya muene ni takatifu.
능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며
Ke sripen orekma yohk su God Kulana El oru nu sik. Inel mutallana;
Kakuli iye yo wina ziho chavani pangili zintu zikando mi izina lyakwe li jolola.
quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus,
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen eius.
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen eius.
quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus,
quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen eius
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen eius.
Jo Tas Spēcīgais lielas lietas pie manis darījis; un svēts ir Viņa Vārds.
Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko; Ary masìna ny anarany.
സർവ്വശക്തൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു; അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധം ആകുന്നു.
कारण जो सर्वसमर्थ आहे त्याने माझ्यासाठी मोठी कामे केली आहेत; आणि त्याचे नाव पवित्र आहे.
Pabha a Nnungu Bhakwete Mashili, bhashindendela gamakulungwa. Na lina lyabho ni bha ukonjelo.
အ​ဘယ်​ကြောင့်​ဆို​သော်​တန်​ခိုး​ရှင်​သည် ငါ့​အ​တွက်​အံ့​သြ​ဖွယ်​သော​အ​မှု​များ​ကို ပြု​တော်​မူ​သော​ကြောင့်​ဖြစ်​၏။ ကိုယ်​တော်​၏​နာ​မ​တော်​သည်​မြင့်​မြတ် သန့်​ရှင်း​တော်​မူ​၏။
တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသည် အံ့ဘွယ်သောကျေးဇူးတော်ကို ငါ့အားပြုတော်မူပြီ၊ ထိုဘုရား ၏ နာမတော်သည် ရိုသေဘွယ်ဖြစ်တော်မူ၏။
He nui hoki nga mahi a te Mea Kaha ki ahau; he tapu hoki tona ingoa.
Ngoba yena olamandla ungenzele izinto ezinkulu, lingcwele lebizo lakhe,
Kwa maana wembe ywan'gwechike apangite makoe makulu kwangu, na lina lyake ni lipeletau.
किनकि सर्वशक्‍तिमान्‌ले मेरो लागि महान् कार्य गर्नुभएको छ, र उहाँको नाउँ पवित्र छ ।
fordi han har gjort store ting imot mig, han, den mektige, og hellig er hans navn,
Stort er det han for meg hev gjort den Megtige, og heilagt er hans namn;
କାରଣ ଯେ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ ମୋʼ ପ୍ରତି ମହତ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି; ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।
زیرا آن قادر، به من کارهای عظیم کرده و نام او قدوس است،
Pwe a kotin wiaer song en manaman ong ia, me lapalap o mar a me saraui.
Pwe a kotin wiaer jon en manaman on ia, me lapalap o mar a me jaraui.
Bo mi uczynił wielkie rzeczy ten, który mocny jest, i święte imię jego;
Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię.
Pois o Poderoso me fez grandes coisas; e santo [é] o seu nome.
Porque me fez grandes coisas o Poderoso; e sancto é o seu nome.
Porque me fez grandes coisas o Poderoso; e santo é o seu nome.
porque vão ouvir das coisas que Deus, o Altíssimo, fez para mim. Ele é maravilhoso!
adalese so but šukaripe ćerđa maje o Zoralo Devel kasoro anavi sveto!
Kaj o silno Del, savesko si alav sveto, ćerdas manđe baro lačhipe.
Golese so ćerda manđe but šukaripe o Zuralo Dol, sveto si leso alav!
daje kă svemogući Dimizov u făkut mari djelur ku minji, šă numilje aluj ăj svănt.
daja če Dimizov karje arje tuată săla afukut marje čudă d minje! Svănt je lumilje aluj.
huu Lamatua' tao dala manaseli' ra fee au. Eni, mana koasa manaseli' no Meumaren manaseli'.
что сотворил мне величие Сильный, и свято имя Его;
Afwatanaje owemaha ambombeye amagasi, lyape itawalyakwa lizelu.
Што ми учини величину силни, и свето име Његово;
Što mi uèini velièinu silni, i sveto ime njegovo;
Nokuti ane masimba wakandiitira zvinhu zvikuru; nezita rake idzvene.
яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его:
Kajti tisti, ki je mogočen, mi je storil velike stvari in sveto je njegovo ime.
Ker mi je storil velike rečí on, ki je mogočen, in ime njegovo sveto;
Waayo, kan xoogga leh ayaa waxyaalo waaweyn ii sameeyey; Magiciisuna waa Quduus,
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su Nombre.
El Dios Altísimo ha hecho grandes cosas por mí; su nombre es santo.
Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso; y santo es su nombre,
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su nombre.
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso: y santo [es] su nombre.
Porque él poderoso me ha hecho grandes cosas; y Santo es su Nombre.
Kwa maana yeye aliyemweza amefanya mambo makubwa kwangu, na jina lake ni takatifu.
Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitendea makuu, jina lake ni takatifu.
Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn.
Ty den Mägtige hafver gjort mägtig ting med mig, och hans Namn är heligt;
Sapagka't ginawan ako ng Makapangyarihan ng mga dakilang bagay; At banal ang kaniyang pangalan.
Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa ng mga kahanga-hangang bagay para sa akin, at ang kaniyang pangalan ay banal.
வல்லமையுடைய தேவன் மகிமையான காரியங்களை எனக்குச் செய்தார்; அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமானது.
Verse not available
He ko ia ʻoku māfimafi kuo ne fai kiate au ʻae ngaahi meʻa lahi; pea ʻoku māʻoniʻoni hono huafa.
Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. O'nun adı kutsaldır.
бо велике вчинив мені Потужний! Його ж Імення святе,
бо зробив менї велике Сильний; і сьвяте імя Його.
क्यूँकि उस क़ादिर ने मेरे लिए बड़े — बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है।
چۈنكى قادىر بولغۇچى مەن ئۈچۈن ئۇلۇغ ئىشلارنى ئەمەلگە ئاشۇردى؛ مۇقەددەستۇر ئۇنىڭ نامى.
Чүнки Қадир Болғучи мән үчүн улуқ ишларни әмәлгә ашурди; Муқәддәстур Униң нами.
Chünki Qadir Bolghuchi men üchün ulugh ishlarni emelge ashurdi; Muqeddestur Uning nami.
Qünki Ⱪadir Bolƣuqi mǝn üqün uluƣ ixlarni ǝmǝlgǝ axurdi; Muⱪǝddǝstur Uning nami.
Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,
Bởi Ðấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh,
ulwakuva umwene unya sooni avombile sino mbaha kylyune. ni litavua lyake ilyimike.
Verse Count = 200

< Luke 1:49 >