John 8:50

But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
Tani unë nuk kërkoj lavdinë time, ka kush e kërkon dhe gjykon.
Na meng din pizuru ngongon lit ning ba, unit urumari din pizuru akuru asu ushara.
أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ مَجْدِي. يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ.
أَنَا لاَ أَطْلُبُ مَجْدَ نَفْسِي، فَهُنَاكَ مَنْ يُطَالِبُ وَيَقْضِي لِي.
ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܫܘܒܚܝ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܥܐ ܘܕܐܢ
Ես իմ փառքը չեմ փնտռում. կայ մէկը, որ այն փնտռում է եւ դատում:
Իսկ ես չեմ փնտռեր իմ փառքս: Կա՛յ մէկը՝ որ կը փնտռէ ու կը դատէ:
মই মোৰ নিজৰ মৰ্যদা নিবিচাৰোঁ; কিন্তু এজন আছে যি জনে বিচাৰে আৰু তেওঁ বিচাৰো কৰে।
Mən Özümə izzət axtarmıram, Mənə izzət axtaran və bu işi mühakimə edən Biri var.
Eta nic eztut neure gloriá bilhatzen: bada bilhatzen duenic, eta iugeatzen duenic.
আমি নিজের গৌরব খোঁজ করি না; একজন আছেন যিনি খোঁজ করেন এবং তিনি বিচারক।
Ne glaskan ket va gloar, bez' ez eus unan hag e glask, ha barn a ra.
Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди.
Wala ako mangita sa akong himaya; adunay usa nga nangita ug maghukom.
Ya guajo ti umaliligao inenrajo; guaja ayo na umaliligao ya jajujusga.
ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏯᎩᏲᎭ ᎠᏋᏒ ᎥᎩᎸᏉᏗᏱ; ᎡᎭ ᎤᏲᎯ ᎠᎴ ᏗᎫᎪᏗᏍᎩ.
Kaimah hoi kaimah amkoehhaih ka pakrong ai: Ka lensawkhaih pakrong moe, lokcaek kami Maeto oh.
Kai loh kamah thangpomnah ka mae moenih. Tedae aka toem tih lai aka tloek te om ngawn.
Kamah a zoeksangnaak am sui nyng; ce ak sui thlang pynoet awm hy, anih cetaw awi ak dengkung na awm hy.
Taciang keima minthanna tu zong ngawl khi hi: ama minthan natu zong in thu a khen khat om hi.
Ahivangin, keiman keima chang kichoi-at kaholpoi, Pathen in keima eichoi sang dingbou ahi; ajeh chu ama thutan dihtah ahi.
我不求自己的荣耀,有一位为我求荣耀、定是非的。
我不求自己的榮耀,有一位為我求榮耀、定是非的。
⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϯϩⲁⲡ.
ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲀⲒⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲀⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲚ ϤϢⲞⲠ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϮϨⲀⲠ.
No ja ne tražim svoje slave; ima tko traži i sudi.
Jáť pak nehledám chvály své; jestiť, kdo hledá a soudí.
Men jeg søger ikke min Ære; der er den, som søger den og dømmer.
Nsilanguuli bulemu bwangu ndemwini; kuli uumwi uuyandula akubeteka.
Niet, dat Ik mijn eigen eer zoek; daar is er Eén, die haar zoekt, en oordeelt.
Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt.
But I seek not my own glory. He is who seeks and judges.
But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
I, however, am not in search of glory for myself: there is One who is searching for it and he is judge.
But I am not seeking my own glory. There is One who seeks and judges.
But I do not seek my own glory: there is he that seeks and judges.
But I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.
Yet I do not seek my glory; there is One who seeks and judges.
I'm not here looking to glorify myself. But there is one who does this for me and who judges in my favor.
And I seeke not mine owne praise: but there is one that seeketh it, and iudgeth.
I don’t seek glory for myself, but there is One who seeks it, and He is the judge.
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
And I seek not my own glory: there is one that seeks and judges.
And I seek not mine own glory: there is one that seeks and judges.
"Yet I am not seeking my own honor. There is One who is seeking it, and He is judge.
But I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I do not seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
Not that I am seeking honour for myself; there is one who is seeking my honour, and he decides.
Not that I am seeking honor for myself; there is one who is seeking my honor, and he decides.
But I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
But, I, seek not my glory: There is one who seeketh and judgeth.
I now not seek the glory of Me; there is One seeking [it] and judging.
I/we then no to seek the/this/who glory I/we to be the/this/who to seek and to judge
I am not trying to honor myself. There is someone else who desires [to honor me], and he is the one who will judge [whether it is I who am telling the truth or whether it is you who are telling the truth].
Not that I am seeking honor for myself; there is one who is seeking my honor, and he decides.
I seke not myne awne prayse: but ther is one that seketh and iudgeth.
I do not seek my glory; there is one seeking and judging.
And I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.
And I seek not my own glory: there is one that seeketh and judgeth.
I, however, am not aiming at glory for myself: there is One who aims at glory for me--and who judges.
But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
But I don’t seek my own glory. There is one who seeks and judges.
For Y seke not my glorye; there is he, that sekith, and demeth.
and I do not seek my own glory; there is who is seeking and is judging;
Sed mi ne serĉas mian gloron: estas Unu, kiu serĉas kaj juĝas.
En minä etsi omaa kunniaani, yksi on, joka sitä kysyy ja tuomitsee.
Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee.
Maar Ik zoek mijn glorie niet; daar is er Eén die ze zoekt en oordeelt.
Pour moi, je n'ai pas souci de ma gloire: il est quelqu'un qui en prend soin et qui fera justice.
Mais pour moi, je ne cherche pas ma gloire; il y en a un qui cherche, et qui juge.
Or je ne cherche point ma gloire; il y en a un qui la cherche, et qui en juge.
Je ne cherche point ma gloire; il en est un qui la cherche et qui juge.
Pour moi, je ne cherche point ma gloire: il y en a un qui la cherche et qui juge.
Je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche, et qui juge.
mais je ne recherche pas ma propre gloire; il y en a Un qui la recherche et qui juge.
Pour moi, je ne cherche pas ma gloire; il est quelqu'un qui la cherche et qui juge.
Je ne cherche pas ma gloire; il y en a un qui la cherche, et qui juge.
Ich suche nicht meine eigne Ehre; doch es gibt einen, der auf sie bedacht ist und richtet.
Ich aber suche nicht meine Ehre: [O. Herrlichkeit] es ist einer, der sie sucht, und der richtet.
Ich aber suche nicht meine Ehre: es ist einer, der sie sucht, und der richtet.
Ich aber sorge nicht für meinen Ruhm. Es ist einer, der dafür sorgt und der richtet.
Ich suche nicht meine Ehre; es ist aber einer, der sie suchet und richtet.
Ich suche nicht meine Ehre; es ist aber einer, der sie sucht, und richtet.
Ich suche nicht Meine Ehre; es ist einer, der sie sucht und richtet.
Ich aber suche nicht meine Verherrlichung; es ist einer, der sie sucht, und richtet.
Mii lingi kpiagidi n yuli po, ama yendo ye yua n lingi npo ti kpiagidi, ki go ja ti buudi.
N ki lingi n yuli po kpiagdi ka, yua n ye ki lingi n kpiagdi, wani n go jiagi ti buudi.
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
Ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων
ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.
પણ હું મારું પોતાનું માન શોધતો નથી; શોધનાર તથા ન્યાય કરનાર એક છે.
Mwen p'ap chache lwanj pou tèt pa mwen. Gen yon moun k'ap chache l' pou mwen. Se li menm tou k'ap jije nou.
Aole au e imi i ko'u hauohano iho: hookahi no mea nana e imi a e hoopono mai.
אכן לא אבקש את כבודי יש אחד אשר יבקש וישפט׃
परन्तु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है, और न्याय करता है।
Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van a ki keresi és megítéli.
Saanko a birbiruken ti bukodko a dayag. Adda maysa nga agbirbirok ken manguk-ukom.
Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada satu yang mengusahakan kehormatan untuk-Ku, dan Dialah yang menghakimi.
Shanga kuduma ikulyo ni lane; ukoli ung'wi nuidumaa nu kulamula.
Or io non cerco la mia gloria; v'è chi [la] cerca, e [ne] giudica.
Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica.
Ma io non cerco la mia gloria; v’è Uno che la cerca e che giudica.
我はおのれの榮光を求めず、之を求めかつ審判し給ふ者あり。
しかし,わたしは自分の栄光を求めない。それを求め,裁く方がおられる。
わたしは自分の栄光を求めてはいない。それを求めるかたが別にある。そのかたは、またさばくかたである。
しかし、わたしはわたしの栄誉を求めません。それをお求めになり、さばきをなさる方がおられます。
但我は己の光榮を求めず、之を求め且審判し給ふ者は別に在り。
ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾತನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ.
Nitakuyenja likusho lyani; alio umwi unu kayenja no kulamula.
Sanilonda ulyonginyo lwango; khwale yomo iyilonda nuhuhega.
Nilonda lepi bhutukufu bhwangu; ajhe mmonga jhailonda ni kuhukumu.
나는 내 영광을 구치 아니하나 구하고 판단하시는 이가 계시니라
Nga tia suk mwet uh in akfulatyeyu. Tusruktu oasr sie su suk in akfulatyeyuk nga, ac nununku lal suwohs ac insese nu sik.
Kani ngani inkaya yangu; kwina yo ngana niku watula.
Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et judicet.
Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et iudicet.
Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et iudicet.
Ego autem non quæro gloriam meam: est qui quærat, et judicet.
ego autem non quaero gloriam meam est qui quaerit et iudicat
Ego autem non quaero gloriam meam: est qui quaerat, et iudicet.
Es Savu godu nemeklēju, bet Viens ir, kas to meklē un tiesā.
Fa Izaho tsy mitady ny voninahitro; misy Iray mitady sy mitsara.
ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഉണ്ട്.
मी स्वतःचे गौरव करू पाहत नाही; ते पाहणारा व न्यायनिवाडा करणारा आहेच.
Nne ngaaloleya ukonjelo gwangu namwene, ikabheje bhapali bhamo bhakuuloleya, numbe bhaukumula.
ငါ​သည်​မိ​မိ​ဘုန်း​အ​သ​ရေ​ကို​မ​ရှာ။ ငါ့ ဘုန်း​အ​သ​ရေ​ကို​ရှာ​၍​ငါ့​ဘက်​မှ​စစ်​ကြော စီ​ရင်​တော်​မူ​သော​အ​ရှင်​တစ်​ပါး​ရှိ​၏။-
ငါသည် ကိုယ်ဘုန်းအသရေကိုမရှာ။ ငါ၏ ဘုန်းအသရေကိုရှာ၍ စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏။
Kahore aku whai i te kororia moku: tera ano te kaiwhai, te kaiwhakatikatika.
Mina-ke kangizidingeli udumo lwami; ukhona odingayo lowahlulelayo.
Nipala kwaa utukufu wango; kwabile yumo ywapala ni hukumu.
म आफ्नो महिमा खोज्दिनँ; खोज्‍ने र न्याय गर्ने एक जना हुनुहुन्छ ।
Men jeg søker ikke min ære; det er en som søker den og dømmer.
Men eg søkjer ikkje mi eigi æra, det er ein som søkjer henne, og dømer.
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ନାହିଁ; ଯେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଏପରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਈਂ ਹੈ।
من جلال خود را طالب نیستم، کسی هست که می‌طلبد و داوری می‌کند.
I sota kin rapaki pein wau i, amen mia, me kin raparapaki o kadeikada.
I jota kin rapaki pein wau i, amen mia, me kin raparapaki o kadeikada.
Jać nie szukam chwały mojej; jest ten, który szuka i sądzi.
Ja nie szukam swojej chwały. Jest ktoś, kto szuka i sądzi.
Mas eu não busco minha glória; há quem a busque, e julgue.
Eu não busco a minha gloria; ha quem a busque, e julgue.
Eu não busco a minha glória; há quem a busque, e julgue.
Não estou tentando me honrar. Há mais alguém que deseja me honrar, e é Ele que vai determinar [se sou eu que digo a verdade ou se são vocês que dizem a verdade. ]
Au nda so'u ao ngga fo utud'u manaseli ngga sa. Te hambu Esa nau natud'u Au manaseli ngga. Hela Eni mana na'etu' nae Au o'ola ngga nda, do hoko'.
Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.
Sehwanza oumwamihwe; waline ali weka wahwanza na lonje.
А ја не тражим славе своје; има који тражи и суди.
A ja ne tražim slave svoje; ima koji traži i sudi.
Asi ini handitsvaki rumbidzo yangu; ariko anotsvaka nekutonga.
Аз же не ищу славы Моея: есть Ищя и Судя:
In ne iščem svoje lastne slave; obstaja nekdo, ki išče in sodi.
Pa jaz ne iščem svoji slave; je, kteri je išče in sode
Anigu ammaantayda ma doono, waxaase jira mid doona oo xukuma.
Y no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga.
Yo no vine aquí buscando honra para mí mismo. Pero hay Uno que lo hace por mí y quien juzga a mi favor.
Y yo no busco mi gloria: hay quien la busque, y juzgue.
Y no busco mi gloria: hay quien [la] busque, y juzgue.
Y no busco mi gloria: hay quien [la] busque, y juzgue.
Yo, sin embargo, no estoy en busca de la gloria para mí: hay Uno que la está buscando y él es el juez.
Sitafuti utukufu wangu; kuna mmoja atafutaye na kuhukumu.
Mimi sijitafutii utukufu wangu mwenyewe; yuko mmoja mwenye kuutafuta utukufu huo, naye ni hakimu.
Men jag söker icke min egen ära; en finnes dock som söker den och som dömer.
Jag söker icke efter min pris; den är väl till, som derefter söker, och dömer.
Nguni't hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian: may isang humahanap at humahatol.
Hindi ko hinahanap ang sarili kong kaluwalhatian; mayroong isang naghahanap at naghahatol.
நான் எனக்கு மகிமையைத் தேடுகிறதில்லை; அதைத் தேடி, நியாயந்தீர்க்கிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார்.
నేను నా పేరు ప్రతిష్టల కోసం వెతకడం లేదు. అలా వెదికే వాడూ, తీర్పు తీర్చే వాడూ వేరే ఉన్నాడు.
Pea ʻoku ʻikai teu kumi ʻae ongoongolelei ʻo ʻoku: ʻoku ai ha tokotaha ʻoku ne kumiʻi mo fakamaauʻi.
Ben kendimi yüceltmek istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır.
Не шукаю ж Я власної слави, є Такий, Хто шукає та судить.
Я ж не шукаю моєї слави; єсть, хто шукає й судить.
लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं चाहता; हाँ, एक है जो उसे चाहता और फ़ैसला करता है।
مەن ئۆز شان-شەرىپىمنى ئىزدىمەيمەن؛ لېكىن بۇنى ئىزدىگۈچى ھەم [ئۇنىڭ ئۈستىدىن] ھۆكۈم قىلغۇچى بىرسى بار.
Мән өз шан-шәривимни издимәймән; лекин буни издигүчи һәм [униң үстидин] һөкүм қилғучи Бириси бар.
Men öz shan-sheripimni izdimeymen; lékin buni izdigüchi hem [uning üstidin] höküm qilghuchi Birsi bar.
Mǝn ɵz xan-xǝripimni izdimǝymǝn; lekin buni izdigüqi ⱨǝm [uning üstidin] ⱨɵküm ⱪilƣuqi Birsi bar.
Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét.
Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Ðấng tìm và đoán xét.
Une nanilonda avaanhu vanginie; looli kwale unyakunginia, umwene ghwe mhighi ghwa kyang'haani.
Verse Count = 197