John 7:41

Others said, “This is the Christ.” But some said, “What, does the Christ come out of Galilee?
Të tjerë thoshnin: “Ky është Krishti”. Kurse të tjerë thoshnin: “Vallë nga Galilea vjen Krishti?
Among woro, “Ulengenere Kristi.” Among tutung woro, “Iyangha, Kristi ma dak unuzun Galiliaria?
آخَرُونَ قَالُوا: «هَذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ!». وَآخَرُونَ قَالُوا: «أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَأْتِي؟
وَقَالَ آخَرُونَ: «هَذَا هُوَ الْمَسِيحُ». وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ قَالُوا: «وَهَلْ يَطْلُعُ الْمَسِيحُ مِنَ الْجَلِيلِ؟
ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܢܘ ܡܫܝܚܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܠܡܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
ուրիշներն ասում էին՝ սա՛ է Քրիստոսը. իսկ դեռ ուրիշներ ասում էին՝ միթէ Քրիստոս Գալիլիայի՞ց է գալու.
Ուրիշներ կ՚ըսէին. «Ա՛յս է Քրիստոսը»: Ուրիշներ ալ կ՚ըսէին. «Միթէ Քրիստոս Գալիլեայէ՞ն պիտի գայ:
কিন্তু কিছুমানে ক’লে, “কি? খ্ৰীষ্ট জানো গালীল প্ৰদেশৰ পৰা ওলাব?
Başqaları isə «Bu, Məsihdir» söylədi, ancaq bəziləri dedi: «Nə? Məsih Qalileyadanmı gəlir?
Bercéc erraiten çutén, Haur da Christ. Eta batzuc erraiten çutén, Alabaina Galileatic ethorriren da Christ?
অনেকে বলল, ইনি হলেন সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু কেউ কেউ বলল, কেন? খ্রীষ্ট কি গালীল থেকে আসবেন?
Reoù all a lavare: Ar C'hrist eo. Ha reoù all a lavare: Met ar C'hrist, ha dont a ra eus Galilea?
Други казваха: Тоя е Христос. Някои пък казваха: Нима от Галилея ще дойде Христос?
Ang uban nagaingon, “Mao kini ang Cristo.” Apan ang uban nagaingon, “Ang Cristo ba gikan sa Galilea?
Y palo ilegñija: Este güiya si ayo na Cristo: Y palo despues ilegñija: Jafa? guinin Galilea umamaela si Cristo?
ᎢᎦᏛᏃ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎦᎶᏁᏛ. ᎠᏎᏃ ᎢᎦᏛ ᎯᎠ ᏄᏂᏪᏒᎩ; ᏥᎪ ᎦᎶᏁᏛ ᎨᎵᎵ ᏅᏓᏳᎾᏄᎪᎢᏍᏗ?
Kalah kaminawk mah loe, Hae kami loe Kri ni, tiah thuih o. Toe thoemto kaminawk mah loe, Kalili hoiah Kri angzo tih maw?
A ngen loh, “Anih he Khrih ni,” a ti uh. Tedae a ngen loh, “Galilee lamkah Khrih thoeng mahnim.
Thlang vang bai ingtaw, “Ve ak thlang ve Khrih ni,” ti uhy. Thlak changkhqi bai ing taw, “Ikawmyihna Khrih ce Kalili awhkawng a law thai kaw?
Midang te in, hisia Christ hi, ci uh hi. Ahihang pawlkhat te in, Galilee pan Christ hongpai tu ziam?
Chuleh adang phabep chun, “Amapa hi Messiah ahi,” atiuvin ahi, ahivangin adang phabep chun, “Hiponte, iti Messiah chu Galilee gam'a hungsoh doh thei ding ham?” atiuvin ahi.
有的说:“这是基督。”但也有的说:“基督岂是从加利利出来的吗?
有的說:「這是基督。」但也有的說:「基督豈是從加利利出來的嗎?
ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.
ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲀⲢⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲀ.
Drugi govorahu: “Ovo je Krist.” A bilo ih je i koji su pitali: “Pa zar Krist dolazi iz Galileje?
Jiní pravili: Tentoť jest Kristus. Ale někteří pravili: Zdaliž z Galilee přijde Kristus?
Andre sagde: "Dette er Kristus;" men andre sagde: "Mon da Kristus kommer fra Galilæa?
Bamwi bakati, “oyu nguKkilisitu.” Pesi bamwi bakati Kkilisitu inga ulazwa mu Galili?
Anderen zeiden: Hij is de Christus. Weer anderen zeiden: Komt dan de Christus uit Galilea?
Anderen zeiden: Deze is de Christus. En anderen zeiden: Zal dan de Christus uit Galilea komen?
Others said, This is the Christ. Others said, For does the Christ come out of Galilee?
Others said, “This is the Christ.” But some said, “What, does the Christ come out of Galilee?
Others said, This is the Christ. But some said, What, doth the Christ come out of Galilee?
Others said, This is the Christ. But others said, Not so; will the Christ come from Galilee?
Others were saying, “He is the Christ.” Yet certain ones were saying: “Does the Christ come from Galilee?
Others said, This is the Christ. Others said, Does then the Christ come out of Galilee?
Others said: This is the Christ. But some said: Doth the Christ come out of Galilee?
Others were saying, “This One is the Christ!” Others were saying: “Surely the Christ isn't coming out of Galilee, is He?
Others said, “He is the Messiah!” Still others said, “How can the Messiah come from Galilee?
Other saide, This is that Christ: and some said, But shall that Christ come out of Galile?
Others were saying, “This is the Christ,” but some were saying, “Surely the Christ isn’t going to come from Galilee, is He?
Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
Other said, "He is the Christ." But others were saying. "Surely the Christ is not to come out of Galilee, is he?
Others said, "This is the Meshikha." But some said, "What, does the Meshikha come out of Galila?
Others said, "This is the Christ." But some said, "What, does the Christ come out of Galilee?
Others said, "This is the Messiah." But some said, "What, does the Messiah come out of Galilee?
Others said, "This is the Christ." But some said, "What, does the Christ come out of Galilee?
Others said, "This is the Christ." But some said, "What, does the Christ come out of Galilee?
Others said, "This is the Messiah." But some said, "What, does the Messiah come out of Galil?
Others said, “This is the Messiah [Anointed one].” But some said, “What, does the Messiah [Anointed one] come out of Galilee [District, Circuit]?
others said, “the Christ!”; but some asked, “What! Does the Christ come from Galilee?
others said, “the Christ!”; but some asked, “What! Does the Christ come from Galilee?
Others said, This is the Christ. But some said, What, doth the Christ come out of Galilee?
Others, were saying—This, is, the Christ. But, others, were saying—Out of Galilee, is, the Christ, to come?
Others were saying, This is the Christ. (* Those *NA~TR) however were saying, Not indeed out of (the) Galilee the Christ comes?
another: speak this/he/she/it to be the/this/who Christ (* the/this/who *NA~TR) then: speak not for out from the/this/who Galilee the/this/who Christ to come/go
Others said, “He is the Messiah!” But others, [thinking Jesus was born in Galilee], said, “The Messiah will not come from Galilee [province], will he?
"This is certainly 'the Prophet'!"; others said. "This is the Christ!"; but some asked. "What! does the Christ come from Galilee?
Other sayde: this is Christ. Some sayde: shall Christ come out of Galile?
Others said, “This is the Christ.” But some said, “Does the Christ come from Galilee?
Others said, This is the Christ. But some said, Will Christ come out of Galilee?
Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
Others said, "He is the Christ." But others again, "Not so, for is the Christ to come from Galilee?
Others said, “This is the Christ.” But some said, “What, does the Christ come out of Galilee?
Others said, “This is the Christ.” But some said, “What, does the Christ come out of Galilee?
Others said, “This is the Messiah.” But some said, “What, does the Messiah come out of Galilee?
Others said, “This is the Messiah.” But some said, “What, does the Messiah come out of Galilee?
Othere seiden, This is Crist. `But summe seiden, Whether Crist cometh fro Galilee?
others said, 'This is the Christ;' and others said, 'Why, out of Galilee doth the Christ come?
Aliaj diris: Ĉi tiu estas la Kristo. Sed kelkaj diris: Tamen ĉu el Galileo la Kristo venas?
Muut sanoivat: tämä on Kristus; mutta muutamat sanoivat: tulleeko Kristus Galileasta?
Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta?
Anderen zeiden: Deze is de Christus! — Anderen zeiden: Het is toch niet uit Galilea dat de Christus komt?
D'autres: " C'est le Christ. — Mais, disaient les autres, est-ce de la Galilée que doit venir le Christ?
D'autres disaient: Celui-ci est le Christ. D'autres disaient: Le Christ vient-il donc de Galilée?
Les autres disaient: celui-ci est le Christ. Et les autres disaient: mais le Christ viendra-t-il de Galilée?
D’autres disaient: C’est le Christ. Et d’autres disaient: Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ?
D'autres disaient: «C'est le Messie.» — «Non, disaient d'autres, car le Messie doit-il venir de Galilée?
D'autres disaient: C'est le Christ. Et d'autres disaient: Mais le Christ vient-il de Galilée?
D'autres disaient: « Il est le Christ. » Mais les premiers disaient: « Est-ce qu'en effet le Christ doit venir de Galilée?
d'autres: «C'est le Christ!» d'autres encore:
D'autres disaient: C'est le Christ. D'autres encore: Le Christ viendra-t-il de la Galilée?
Andere sagten: "Er ist der Christus." Doch einige meinten: "Kommt der Christus denn aus Galiläa?
Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere sagten: Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa?
Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere sagten: Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa?
Andere sagten: dieser ist der Christus. Andere sagten: kommt denn der Christus aus Galiläa?
Die andern sprachen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galiläa kommen?
Andere sprachen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galiläa kommen?
Andere sagten: Dies ist der Christus! Andere aber sagten: Kommt denn der Christus aus Galiläa?
Andere sagten: Dieser ist der Messias. Andere aber sprachen: Soll denn der Messias aus Galiläa kommen?
Bi tianba den tua: Wan tie U Tienu n gandi yua, bi ne mo den tua naani U Tienu n gandi yua baa ña Galile yo?
Ke nitianba yedi, “Kiristo n yeni.” Ama ke nitianba mo yedi, “Kiristo ñani Galile yo oo?
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι δε ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
Ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. Ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι δε ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
ἄλλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται;
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος οι δε ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
αλλοι ελεγον ουτος εστιν ο χριστος αλλοι ελεγον μη γαρ εκ της γαλιλαιας ο χριστος ερχεται
ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται;
બીજાઓએ કહ્યું, 'એ જ ખ્રિસ્ત છે.' પણ કેટલાકે કહ્યું કે, 'શું ગાલીલમાંથી ખ્રિસ્ત આવવાનો છે?'
Gen lòt ki t'ap di: Se Kris la. Gen lòt ankò ki t'ap di: Men, Kris la pa ka soti nan peyi Galile.
Olelo mai la kekahi poe, O ka Mesis keia. Aka, ninau ae la kekahi poe, E hele mai anei ka Mesia no Galilaia mai?
ויש אשר אמרו זה הוא המשיח ואחרים אמרו המן הגליל יבא המשיח׃
औरों ने कहा, “यह मसीह है,” परन्तु किसी ने कहा, “क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा?
Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?
Kinuna met iti sumagmamano a, “Daytoy iti Cristo.” Ngem kinuna met dagiti dadduma “Ania, aggapu kadi iti Galilea ti Cristo?
Yang lain berkata, "Inilah Raja Penyelamat!" Tetapi ada juga yang berkata, "Ah, masakan Raja Penyelamat datang dari Galilea?
i Auya ai aligitilye, “Uyu ingi Kristo,” Kuiti i auya ai aliditilye, “ntuni, uKristo uhumile kupuma ku Galilaya?
Altri dicevano: Costui è il Cristo. Altri dicevano: Ma il Cristo verrà egli di Galilea?
Altri dicevano: «Questi è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea?
Altri dicevano: Questi è il Cristo. Altri, invece, dicevano: Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo?
或人は『これキリストなり』と言ひ、又ある人は『キリストいかでガリラヤより出でんや、
ほかの者たちは「この人はキリストだ」と言った。しかし,ある者たちは言った,「まさかキリストがガリラヤから出るだろうか。
ほかの人たちは「このかたはキリストである」と言い、また、ある人々は、「キリストはまさか、ガリラヤからは出てこないだろう。
またある者は、「この方はキリストだ。」と言った。またある者は言った。「まさか、キリストはガリラヤからは出ないだろう。
是キリストなり、と謂ふ人もありき。然れど或人は、キリストはガリレアより出づべき者なるか、
ಕೆಲವರು, “ಈತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬರುವುದುಂಟೆ?
Abhandi nibhaika ati, “ni Kristo.” Nawe abhandi nibhaika ati, “niki, Kristo katula okusoka Galilaya?
Avange vakhanchova, “Oyo ve Klisiti.” Pu avange vakhanchova, “Khekhi, Klisiti iwesya ukhukhuma khu Galilaya?
Bhamana bhajobhili, “Ojho ndo Kristu.” Lakini bhamana bhajobhili, “kiki, Kristu abhwesiajhi kuhoma Galilaya?
혹은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐?
Ac kutu fahk, “El pa Christ!” A kutu pac fahk, “Christ el ac tia tuku Galilee me!
vamwi vava wambi, “Uzu njiyena Kreste.” kono vamwi vava wambi, “Kreste uzu uzwa kwa Galileya?
Alii dicebant: Hic est Christus. Quidam autem dicebant: Numquid a Galilæa venit Christus?
Alii dicebant: Hic est Christus. Quidam autem dicebant: Numquid a Galilæa venit Christus?
Alii dicebant: Hic est Christus. Quidam autem dicebant: Numquid a Galilæa venit Christus?
Alii dicebant: Hic est Christus. Quidam autem dicebant: Numquid a Galilæa venit Christus?
alii dicebant hic est Christus quidam autem dicebant numquid a Galilaea Christus venit
Alii dicebant: Hic est Christus. Quidam autem dicebant: Numquid a Galilaea venit Christus?
Citi sacīja: “Viņš ir Tas Kristus;” bet citi sacīja: “Vai Kristus nāks no Galilejas?
Hoy ny sasany: Ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany: Avy any Galilia va no ihavian’ i Kristy?
മറ്റുചിലർ: ഇവൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു എന്നാൽ വേറെ ചിലർ: ഗലീലയിൽ നിന്നാണോ ക്രിസ്തു വരുന്നത്? എന്നു പറഞ്ഞു.
कित्येक म्हणाले, “हा ख्रिस्त आहे.” दुसरे कित्येक म्हणाले, “ख्रिस्त गालील प्रांतातून येणार आहे काय?
Bhananji gubhashitenje, “Abha a Kilishitu!” Ikabheje bhananji gubhashitenje, “Bhuli, inakomboleka a Kilishitu kukopoka ku Galilaya?
အ​ချို့​သော​သူ​တို့​က ``ဤ​သူ​သည်​မေ​ရှိ​ယ ဖြစ်​သည်​ဟု​ဆို​ကြ​၏။'' သို့​ရာ​တွင်​အ​ချို့​က မေ​ရှိ​ယ​သည်​ဂါ​လိ​လဲ​ပြည်​မှ​ပေါ်​ထွန်း​ပါ မည်​လော။-
အချို့ကလည်း၊ ဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် ဂါလိလဲ ပြည်သားဖြစ်ရသလော။
Ka mea etahi, Ko te Karaiti tenei. Ko etahi i mea, E puta mai ranei a te Karaiti i Kariri?
Abanye bathi: Lo unguKristu. Kodwa abanye bathi: Kambe uKristu uzavela eGalili?
Benge babayite, “Ayoo nga Kristo.” Lakini benge babayite, “Kristo aweza kwaa boka Galilaya?
अरूहरूले भने, “यिनी ख्रीष्‍ट हुन् ।” तर कोहीले भने, “के ख्रीष्‍ट गालीलबाट आउँछन् त?
Andre sa: Dette er Messias. Andre igjen sa: Messias kommer da vel ikke fra Galilea?
Andre sagde: «Det er Messias.» Men sume sagde: «Messias kjem då vel ikkje frå Galilæa?
ଅନ୍ୟମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ; କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ! ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଲିଲୀରୁ ଆସିବେ?
ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ।” ਕੁਝ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕੀ, ਮਸੀਹ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?
و بعضی گفتند: «او مسیح است.» وبعضی گفتند: «مگر مسیح از جلیل خواهد آمد؟
A akai indada: Kristus men et! A akai indada: Da, Kristus pan pwarado sang Kaliläa?
A akai indada: Krijtuj men et! A akai indada: Da, Krijtuj pan pwarado jan Kaliläa?
A drudzy mówili: Ten jest Chrystus; ale niektórzy mówili: Azaż z Galilei przyjdzie Chrystus?
A inni mówili: To jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili: Czyż Chrystus przyjdzie z Galilei?
Outros diziam: Este é o Cristo; e outros diziam: Por acaso vem o Cristo da Galileia?
Outros diziam: Este é o Christo: mas diziam outros: Vem pois o Christo da Galilea?
Outros diziam: Este é o Cristo: mas diziam outros: Vem pois o Cristo da Galiléia?
Outros disseram, “Ele é o Messias”! Mas outros, [pensando que Jesus tivesse nascido na Galileia], disseram, “O Messias não/Será que o Messias [RHQ] pode vir da província da Galileia?!
Hambu ruma fai rae, “Hoko'! Eni, Kristus, fo Lamatualain dud'u mema' mia fai ma'ahulun!” Te hambu ruma fai, rasapaa rae, “Nda bisa sa! Huu Kristus, nda atahori Galilea sa. Teb'e, to?
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?
Bhamo bhayanjile, “Ono Kilisiti.” Ila bhamo bhamo bhajile, “yenu, oKilisiti awezya afume hu Galilaya?
Други говораху: Ово је Христос. А једни говораху: Зар ће Христос из Галилеје доћи?
Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar æe Hristos iz Galileje doæi?
Vamwe vakati: Uyu ndiye Kristu. Asi vamwe vakati: Ko Kristu angabva Garirea here?
Друзии глаголаху: Сей есть Христос. Овии же глаголаху: еда от Галилеи Христос приходит?
Drugi so rekli: „Ta je Kristus.“Toda nekateri so rekli: „Mar bo Kristus prišel iz Galileje?
Drugi so pravili: Ta je Kristus. Drugi so pa govorili: Ali bo Jezus prišel iz Galileje?
Qaar kalena waxay yidhaahdeen, Kanu waa Masiixii. Qaarse waxay yidhaahdeen, Laakiin Masiixii ma wuxuu ka imanayaa Galili?
Otros decían: Este es el Cristo. Algunos sin embargo decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?
Otros decían: “¡Él es el Mesías!” Y otros también decían: “¿Cómo puede el Mesías venir de Galilea?
Otros decían: Este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?
Otros decían: Este es el Cristo. Algunos empero decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo?
Otros decian: Este es el Cristo. Algunos empero decian: ¿De Galiléa ha de venir el Cristo?
Otros dijeron: Este es el Cristo. Pero otros dijeron: No es así; vendrá el Cristo de Galilea?
Wengine walisema, “Huyu ni Kristo.” Lakini wengine walisema, “nini, Kristo aweza kutoka Galilaya?
Wengine wakasema, “Huyu ndiye Kristo!” Lakini wengine walisema, “Je, yawezekana Kristo akatoka Galilaya?
Andra sade: "Han är Messias." Andra åter sade: "Icke kommer väl Messias från Galileen?
En part sade: Denne är Christus. Men somlige sade: Icke skall Christus komma af Galileen?
Sinasabi ng mga iba, Ito nga ang Cristo. Datapuwa't sinasabi ng ilan, Ano, sa Galilea baga manggagaling ang Cristo?
Sinabi ng iba, “Ito ang Cristo.” Ngunit sinabi ng iba, “Ano, ang Cristo ba ay mangagaling sa Galilea?
வேறுசிலர்: இவர் கிறிஸ்து என்றார்கள். வேறுசிலர்: கிறிஸ்து கலிலேயாவிலிருந்தா வருவார்?
మరికొందరు, “ఈయన క్రీస్తే” అన్నారు. దానికి జవాబుగా ఇంకా కొందరు, “ఏమిటీ, క్రీస్తు గలిలయ నుండి వస్తాడా?
Pea pehē ʻe he niʻihi, “Ko eni ʻae Kalaisi.” Ka naʻe lea ʻae niʻihi, “ʻE haʻu ʻae Kalaisi mei Kāleli?
Bazıları da, “Bu Mesih'tir” diyorlardı. Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile'den mi gelecek?” dediler.
Інші казали: Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос із Галілеї?
инші казали: Чи з Галилеї ж Христу приходити?
औरों ने कहा, ये मसीह है। “और कुछ ने कहा, क्यूँ? क्या मसीह गलील से आएगा?
بەزىلەر: «بۇ مەسىھ ئىكەن!» دېيىشەتتى. يەنە بەزىلەر بولسا: «ياق، مەسىھ گالىلىيەدىن كېلەتتىمۇ؟
Бәзиләр: «Бу Мәсиһ екән!» дейишәтти. Йәнә бәзиләр болса: «Яқ, Мәсиһ Галилийәдин келәттиму?
Beziler: «Bu Mesih iken!» déyishetti. Yene beziler bolsa: «Yaq, Mesih Galiliyedin kélettimu?
Bǝzilǝr: «Bu Mǝsiⱨ ikǝn!» deyixǝtti. Yǝnǝ bǝzilǝr bolsa: «Yaⱪ, Mǝsiⱨ Galiliyǝdin kelǝttimu?
Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?
Người khác nữa lại nói: Ðấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?
Vamonga vakati, “Umuunhu uju ghwe Kilisite.” Neke avange vakati, “Ndali, uKilisite ndepoonu ihuma ku Galilaya?
Verse Count = 197