John 5:26

For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
Sepse, sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ia ka dhënë dhe Birit të ketë jetë në vetvete;
Nafo na Ucife di nin lai unlitime, nanere wang ana ni Usaune ayita nin lai unlitime.
لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، كَذَلِكَ أَعْطَى ٱلِٱبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ،
لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلآبِ حَيَاةً فِي ذَاتِهِ، فَقَدْ أَعْطَى الاِبْنَ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ،
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܒܐ ܐܝܬ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܗ ܗܟܢܐ ܝܗܒ ܐܦ ܠܒܪܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܗ
որովհետեւ, ինչպէս Հայրն ինքն իր մէջ կեանք ունի եւ կեանք է տալիս, նոյնպէս եւ Որդուն տուեց ինքն իր մէջ կեանք ունենալ եւ տալ:
Որովհետեւ ինչպէս Հայրը ինքնիր մէջ կեանք ունի, այնպէս ալ Որդիին տուաւ՝ որ ինքնիր մէջ կեանք ունենայ.
কিয়নো পিতৃ নিজে যেনেকৈ জীৱনৰ আধিকাৰী, তেনেকৈ তেওঁ পুত্রকো নিজে জীৱনৰ অধিকাৰী হবলৈ দিলে।
Çünki Atanın Özündə həyat olduğu kimi Oğula da Özündə həyat olmağı bəxş etdi.
Ecen nola Aitac baitu vicitze bere baithan, hala eman drauca Semeari-ere bere baithan vicitzearen vkaitea.
কারণ পিতার যেমন নিজেতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজেতে জীবন রাখতে দিয়েছেন।
Rak, evel m'en deus an Tad ar vuhez ennañ e-unan, roet en deus ivez d'ar Mab ar galloud da gaout ar vuhez ennañ e-unan,
Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;
Kay ingon nga ang Amahan adunay kinabuhi sa iyang kaugalingon, busa naghatag usab siya ngadto sa Anak aron nga aduna siya'y kinabuhi sa iyang kaugalingon,
Sa taegüine y Tata guaja linâlâfia guiya güiyaja; taegüineja janae locue y Lajiña, para uguaja linâlâña guiya güiyaja:
ᎠᎦᏴᎵᎨᏰᏃ ᎬᏂᏛ ᎤᏤᎵᎦ ᏥᎩ, ᎾᏍᎩᏯ ᎾᏍᏉ ᎤᏁᎸ ᎤᏪᏥ ᎬᏂᏛ ᎤᏤᎵᎦ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
Ampa loe angmah ah hinghaih to tawnh boeh, to baktih toengah Capa mah doeh angmah ah hinghaih tawnh hanah ampa mah paek boeh.
Pa loh a khuiah hingnah a khueh bangla capa long te khaw a khuiah hingnah khueh ham a paek van.
Pa ing amah awh hqingnaak a taak amyihna, Capa ingawm amah awh hqingnaak a taaknaak lawt aham pe hawh hy.
Banghangziam cile Pa in ama sung mama ah nuntakna nei hi; tua ahikom Tapa in zong ama sung mama ah nuntakna nei tu in, pia zo hi;
Ajeh chu Pa chun ama’a hinna anei ahin, chuleh aman hiche hinna pe thanei na chu Chapa apeh ahitai.
因为父怎样在自己有生命,就赐给他儿子也照样在自己有生命,
因為父怎樣在自己有生命,就賜給他兒子也照樣在自己有生命,
⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉϣⲏ ⲣⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.
ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲪⲒⲰⲦ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀϤⲦⲎⲒⲤ ⲘⲠⲒⲔⲈϢⲎ ⲢⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚϦ ϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.
Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi;
Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život v samém sobě.
Thi ligesom Faderen har Liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have Liv i sig selv.
Nkaambo mbuli Taata mbala buumi mulinguwe mbubo mbapede Mwana kuti abe abuumi muli nguw,
Want zoals de Vader in Zichzelf het leven heeft, zo gaf Hij ook aan den Zoon, het leven in Zichzelf te hebben.
Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;
For as the Father has life in himself, so also he gave to the Son to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father hath life in himself, even so gave he to the Son also to have life in himself:
For even as the Father has life in himself, so he has given to the Son to have life in himself.
For just as the Father has life in himself, so also has he granted to the Son to have life in himself.
For even as the Father has life in himself, so he has given to the Son also to have life in himself,
For as the Father hath life in himself, so he hath given the Son also to have life in himself:
Because just as the Father has life in Himself, just so He gave to the Son also to have life in Himself;
Just as the Father has life-giving power in himself, so has he given the Son the same life-giving power in himself.
For as the Father hath life in himselfe, so likewise hath he giuen to the Sonne to haue life in himselfe,
For just as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself,
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
For as the Father has life in himself; so has he given to the Son to have life in himself;
For as the Father has life in himself; so has he given to the Son to have life in himself;
"For as the Father has life in himself, so also has he granted to the Son to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as Abba Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For, just as the Father has inherent life within him, so also he has granted to the Son to have inherent life within him;
For, just as the Father has inherent life within him, so also he has granted to the Son to have inherent life within him;
For as the Father hath life in himself, even so gave he to the Son also to have life in himself:
For, just as, the Father, hath life, in himself, in like manner, unto the Son also, hath he given, life, to have, in himself;
As for the Father has life in Himself, so also to the Son He gave life, to have in Himself.
just as for the/this/who father to have/be life in/on/among themself thus(-ly) and the/this/who son to give life to have/be in/on/among themself
[My] Father has [power to] make things live. Similarly, he has given me the [power to enable] people to live [eternally].
For, just as the Father has inherent Life within him, so also he has granted to the Son to have inherent Life within him;
For as the father hath life in him silfe: so lyke wyse hath he geven to ye sonne to have lyfe in him silfe:
For just as the Father has life in himself, so he has also given to the Son so that he has life in himself,
For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself;
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
For just as the Father has life in Himself, so He has also given to the Son to have life in Himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself.
For as the fadir hath lijf in hym silf, so he yaf to the sone, to haue lijf in him silf;
for, as the Father hath life in himself, so He gave also to the Son to have life in himself,
Ĉar kiel la Patro havas en Si mem vivon, tiel Li donis al la Filo ankaŭ, ke ĉi tiu havu en si mem vivon;
Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin antoi hän myös elämän Pojalle itsessänsä olemaan,
Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.
Want zooals de Vader leven heeft in zich zelven, zoo heeft Hij ook den Zoon gegeven leven in zich zelven te hebben,
Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même;
Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même;
Car comme le Père a la vie en soi même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi-même.
Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même.
car, de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
car, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même,
Car, comme le Père a la vie en soi, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en soi,
Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Denn wie der Vater in sich selber das Leben hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben.
Denn gleichwie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst;
Denn gleichwie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst;
Denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohne verliehen Leben zu haben in sich selbst,
Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber
Denn wie der Vater hat das Leben in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber,
Denn wie der Vater Leben hat in Sich Selbst, so hat Er auch dem Sohne gegeben, Leben in Ihm Selbst zu haben.
Denn gleichwie der Vater Leben hat in ihm selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben in sich zu haben,
Nani Baa n pia li miali ke li ye o niinni maama yeni, opuni o Bijua moko li miali yene lin yaa ye o niinni.
kelima nani Báa ń kubi li miali o niinni yeni, Bijua mo kubi li miali o niinni yeni i, o cedi ke Bijua mo pia li miali o niinni yeni i.
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω
ὥσπερ γὰρ ὁ Πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ Υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ.
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω
Ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω
ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ,
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως και τω υιω εδωκεν ζωην εχειν εν εαυτω
ωσπερ γαρ ο πατηρ εχει ζωην εν εαυτω ουτως εδωκεν και τω υιω ζωην εχειν εν εαυτω
ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ·
કેમ કે જેમ પિતાને પોતાનામાં જીવન છે, તેમ દીકરાને પણ પોતાનામાં જીવન રાખવાનું તેમણે આપ્યું.
Papa a gen pouvwa pou l' bay lavi. Konsa tou, li bay Pitit la pouvwa pou bay lavi tou.
No ka mea, e liko me ka Makua he ola kona iloko ona iho; pela hoi ia i haawi mai ai i ke Keiki i ola nona iloko ona iho.
כי כאשר לאב יש חיים בעצמו כן נתן גם לבן להיות לו חיים בעצמו׃
क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे;
Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:
Kas iti Ama nga adda biag kenkuana, ngarud, intedna met ti biag iti Anak tapno maadda ti biag kenkuana.
Seperti Bapa sendiri sumber hidup, Ia menjadikan Anak-Nya sumber hidup juga.
Kunsoko anga uu u Tata nu ili nu upanga mukati akwe mukola.
Perciocchè, siccome il Padre ha vita in sè stesso,
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso;
Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figliuolo d’aver vita in se stesso;
これ父みづから生命を有ち給ふごとく、子にも自ら生命を有つことを得させ、
ちょうど父がご自身の内に命を持っておられるのと同じように,子もまた自分の内に命を持つことを許された。
それは、父がご自分のうちに生命をお持ちになっていると同様に、子にもまた、自分のうちに生命を持つことをお許しになったからである。
それは、父がご自分のうちにいのちを持っておられるように、子にも、自分のうちにいのちを持つようにしてくださったからです。
蓋父は生命を己の衷に有し給ふ如く、子にも亦生命を己の衷に有する事を得させ給へり。
ತಂದೆಯು ತಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
Kwo kubha kutyo Lata ali no bhuanga munda yae omwene,
Pakhuva ndu Baba vualenu wumi igati mumwene,
Kwa kujha kama vile Dadi kyaajhele ni bhusima mugati mwa muene,
아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고
Oasr ku lun Papa in sang moul, ac El sang ku sac pacna nu sin Wen natul.
Sina Tayo hena vuhalo mwali iye mwine, chovulyo avahi ku Mwanakwe ili kuti naye ave nivuhalo mwakwe mwine,
Sicut enim Pater habet vitam in semetipso, sic dedit et Filio habere vitam in semetipso:
Sicut enim Pater habet vitam in semetipso: sic dedit et Filio habere vitam in semetipso:
Sicut enim Pater habet vitam in semetipso: sic dedit et Filio habere vitam in semetipso:
Sicut enim Pater habet vitam in semetipso, sic dedit et Filio habere vitam in semetipso:
sicut enim Pater habet vitam in semet ipso sic dedit et Filio vitam habere in semet ipso
Sicut enim Pater habet vitam in semetipso: sic dedit et Filio habere vitam in semetipso:
Jo itin kā Tam Tēvam ir dzīvība iekš Sevis paša, tāpat Viņš arī Tam Dēlam ir devis, ka Tam dzīvība ir iekš Sevis paša.
Fa tahaka ny Ray manana fiainana ho Azy, dia tahaka izany koa ny Zanaka nomeny hanana fiainana ho Azy;
പിതാവിന് തന്നിൽതന്നേ ജീവനുള്ളതുപോലെ, പുത്രനും തന്നിൽതന്നേ ജീവനുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അങ്ങനെ നല്കിയിരിക്കുന്നു.
कारण पित्याच्या ठायी जसे स्वतःचे जीवन आहे तसे पुत्राच्या ठायीही स्वतःचे जीवन असावे असे त्याने त्यास दिले.
Malinga Atati shibhali shiumilo sha gumi, nneyo peyo bhandendile nne Namwana gwabho kubha shiumilo sha gumi.
ခ​မည်း​တော်​မှာ​အ​သက်​ပေး​ပိုင်​သော​တန်​ခိုး ရှိ​တော်​မူ​သည်​နည်း​တူ သား​တော်​တွင်​လည်း​ရှိ စေ​ရန်​ထို​တန်​ခိုး​ကို​သား​တော်​အား​အပ်​နှင်း ထား​တော်​မူ​၏။-
အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် ကိုယ်၌ အသက်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ၊ သားတော်သည်မိမိ၌ အသက်ရှိရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။
Ta te mea he ora to te Matua kei roto i a ia; waihoki kua homai e ia ki te Tama, kia whai ora i roto i a ia;
Ngoba njengoba uYise elempilo ngokwakhe, kunjalo uyinikile layo iNdodana ukuthi ibe lempilo ngokwayo;
Kwa mana kati Tate abile ni ukoto nkati yake mwene,
किनकि जसरी पिता आफैँसँग जीवन छ, त्यसरी नै उहाँले पुत्रलाई पनि दिनुभएको छ, ताकि ऊ आफैँसँग जीवन होस्,
For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv,
For liksom Faderen hev liv i seg sjølv, so gav han og Sonen den gåva at han hev liv i seg sjølv;
କାରଣ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ, ସେହିପରି ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି;
ਪਿਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
زیراهمچنان‌که پدر در خود حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد.
Pwe duen Sam a udan maur, iduen a ki ong Na, en pil udan maur.
Pwe duen Jam a udan maur, iduen a ki on Na, en pil udan maur.
Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie.
Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie.
Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho que tivesse vida em si mesmo.
Porque, como o Pae tem a vida em si mesmo, assim deu tambem ao Filho ter a vida em si mesmo.
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo.
Meu Pai tem [poder ]para fazer as coisas viverem. Da mesma forma, Ele me concedeu [o poder de capacitar ]as pessoas a viverem [eternamente. ]
Basa masod'a' ra ra'oka sia Au Ama ngga. Ana o fee Au masod'a ndoo-tetu' a boe. Huu Au ia, Eni Anan.
Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
Nanshi shila oDaada shali nowomi mhati yakwe yoyo,
Јер као што Отац има живот у себи, тако даде и Сину да има живот у себи;
Jer kako što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi;
Nokuti Baba sezvavane upenyu mavari pachavo, saizvozvo vakapa kuMwanakomanawo kuti ave neupenyu maari pachake;
Якоже бо Отец имать живот в Себе, тако даде и Сынови живот имети в Себе
Kajti kakor ima Oče življenje v sebi, tako je dal Sinu, da ima življenje v sebi,
Kakor ima namreč oče življenje v sebi, tako je dal tudi sinu, da ima življenje v sebi.
Sida Aabbuhu nolol isugu leeyahay, sidaasuu Wiilka u siiyey inuu nolol isugu lahaado.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo;
Así como el Padre tiene en sí mismo el poder de dar vida, así también le ha dado al Hijo el poder de dar vida.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dió también al Hijo que tuviese vida en sí mismo:
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dió tambien al Hijo que tuviese vida en sí mismo.
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo.
Kwa kuwa kama vile Baba alivyo na uzima ndani yake mwenyewe,
Kama vile Baba alivyo asili ya uhai, ndivyo pia alivyomjalia Mwanawe kuwa asili ya uhai.
Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han ock givit åt Sonen att hava liv i sig själv.
Ty såsom Fadren hafver lif i sig sjelfvom, så hafver han ock gifvit Sonenom hafva lif i sig sjelfvom;
Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili:
Sapagkat tulad ng Ama na may buhay sa kaniyang sarili, kaya binigyan din niya ang Anak ng buhay sa kaniyang sarili,
ஏனென்றால், பிதாவானவர் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராக இருக்கிறதுபோல, குமாரனும் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராக இருக்கும்படி அருள்செய்திருக்கிறார்.
తండ్రి ఎలా స్వయంగా జీవం కలిగి ఉన్నాడో అలాగే కుమారుడు కూడా స్వయంగా తనలో జీవం కలిగి ఉండడానికి కుమారుడికి అధికారం ఇచ్చాడు.
He ʻoku hangē ʻoku maʻu ʻe he Tamai ʻae moʻui ʻiate ia pē; pea ʻoku pehē pe ʻene tuku ki he ʻAlo, ke ne maʻu ʻae moʻui ʻiate ia pe;
Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.
Бо як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі.
Бо, як Отець має життє в собі, так дав і Синові життє мати в собі,
क्यूँकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िन्दगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख़्शा कि अपने आप में ज़िन्दगी रख्खे।
چۈنكى ئاتا ئۆزىدە قانداق ھاياتلىققا ئىگە بولسا، ئوغۇلغىمۇ ئۆزىدە شۇنداق ھاياتلىققا ئىگە بولۇشنى ئاتا قىلدى
Чүнки Ата Өзидә қандақ һаятлиққа егә болса, Оғулғиму өзидә шундақ һаятлиққа егә болушни ата қилди
Chünki Ata Özide qandaq hayatliqqa ige bolsa, Oghulghimu özide shundaq hayatliqqa ige bolushni ata qildi
Qünki Ata Ɵzidǝ ⱪandaⱪ ⱨayatliⱪⱪa igǝ bolsa, Oƣulƣimu ɵzidǝ xundaⱪ ⱨayatliⱪⱪa igǝ boluxni ata ⱪildi
Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.
Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.
Nijo uluo ulwakuva ndavule uNhaata vule ali ni ngufu isa kumpeela umuunhu uvwumi uvwa kuvisila kusila, najuune amheliile ingufu isa kuvapeela avaanhu uvwumi uvuo.
Verse Count = 197