John 3:15

that whoever believes in him may have consummate (aiōnios g166) life.
që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. (aiōnios g166)
Bara vat na lenge na iyinna ninghe nan se ulai unsali ligang. (aiōnios g166)
لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ. (aiōnios g166)
لِتَكُونَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. (aiōnios g166)
ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ (aiōnios g166)
որպէսզի, ով նրան հաւատում է, յաւիտենական կեանքն ընդունի. (aiōnios g166)
որպէսզի ո՛վ որ հաւատայ անոր՝ չկորսուի, հապա ունենայ յաւիտենական կեանքը: (aiōnios g166)
যাতে তেওঁত বিশ্বাস কৰা সকলোৱে অনন্ত জীৱন পাব পাৰে। (aiōnios g166)
Ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik olsun». (aiōnios g166)
Hura baithan sinheste duenic batre gal eztadin, baina vicitze eternala duençát. (aiōnios g166)
সুতরাং যারা সবাই তাঁতে বিশ্বাস করবে তারা অনন্ত জীবন পাবে। (aiōnios g166)
evit [na vo ket kollet] piv bennak a gred ennañ, [met ma] en devo ar vuhez peurbadus. (aiōnios g166)
та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. (aiōnios g166)
aron nga ang tanang motuo kaniya makaangkon ug kinabuhing walay kataposan. (aiōnios g166)
Para todo ayo y jumonggue güe, ti siña malingo, ya guaja linâlâña na taejinecog. (aiōnios g166)
ᎾᏍᎩ ᎩᎶ ᎪᎯᏳᎲᏍᎨᏍᏗ, ᎤᏲᎱᎯᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ, ᎬᏂᏛᏍᎩᏂ ᎤᏩᏛᏗ. (aiōnios g166)
Mi kawbaktith doeh Anih tang kami loe anghmaa mak ai, dungzan hinghaih to hnu tih. (aiōnios g166)
Te dongah amah aka tangnah boeih tah dungyan hingnah a dang ni. (aiōnios g166)
amah ce ak cangnaak thlang boeih ing kumqui hqingnaak ce ami taaknaak thai aham. (aiōnios g166)
A kuamapo Ama a um peuma, ki siacip ngawl tu a, tawntung nuntakna nei hi. (aiōnios g166)
Hijeh chun amitakip ama tahsan chan in tonsot hinna anei ding ahi. (aiōnios g166)
叫一切信他的都得永生。 (aiōnios g166)
叫一切信他的都得永生。 (aiōnios g166)
ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ. (aiōnios g166)
ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. (aiōnios g166)
da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. (aiōnios g166)
Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. (aiōnios g166)
for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham. (aiōnios g166)
kuti boonse basyoma bakabe abuumi butamani. (aiōnios g166)
opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben. (aiōnios g166)
Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (aiōnios g166)
so that every man who believes in him would not perish, but may have eternal life. (aiōnios g166)
that whoever believes in him may have consummate (aiōnios g166) life.
that whosoever believeth may in him have eternal life. (aiōnios g166)
So that whoever has faith may have in him eternal life. (aiōnios g166)
so that whoever believes in him may not perish, but may have eternal life. (aiōnios g166)
that every one who believes on him may [not perish, but] have life eternal. (aiōnios g166)
That whosoever believeth in him, may not perish; but may have life everlasting. (aiōnios g166)
so that everyone who believes into Him should not be wasted, but should have eternal life. (aiōnios g166)
that everyone who trusts in him will have eternal life. (aiōnios g166)
That whosoeuer beleeueth in him, shoulde not perish, but haue eternall life. (aiōnios g166)
that everyone who believes in Him should not die, but have eternal life. (aiōnios g166)
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
That whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
That whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
in order that every one who believes in him may have eternal life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have everlasting life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have everlasting life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have everlasting life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have everlasting life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have everlasting life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have everlasting life. (aiōnios g166)
that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have eternal life.” (aiōnios g166)
so that everyone who believes in him may have eternal life.” (aiōnios g166)
that whosoever believeth may in him have eternal life. (aiōnios g166)
That, whosoever believeth in him, may have life age-abiding. (aiōnios g166)
so that everyone who is believing (* in Him *NA~TR) (* not may perish but *KJV) may have life eternal. (aiōnios g166)
in order that/to all the/this/who to trust (in) (* in/on/among it/s/he *NA~TR) (* not to destroy but *KJV) to have/be life eternal (aiōnios g166)
As a result, everyone who believes/trusts in me will have eternal life.” (aiōnios g166)
That every one who believes in him may have Immortal Life." (aiōnios g166)
that none that beleveth in him perisshe: but have eternall lyfe. (aiōnios g166)
so that all who believe in him may have eternal life. (aiōnios g166)
That whoever believeth in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
That whoever believeth in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
in order that every one who trusts in Him may have the Life of the Ages." (aiōnios g166)
that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. (aiōnios g166)
that ech man that bileueth in hym, perische not, but haue euerlastynge lijf. (aiōnios g166)
that every one who is believing in him may not perish, but may have life age-during, (aiōnios g166)
por ke ĉiu, fidanta al li, havu eternan vivon. (aiōnios g166)
Että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saaman. (aiōnios g166)
että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. (aiōnios g166)
opdat al wie in Hem gelooft, niet verga, maar eeuwig leven hebbe. (aiōnios g166)
Afin que tout homme qui croit en lui [ne périsse point, mais qu'il] ait la vie éternelle. (aiōnios g166)
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. (aiōnios g166)
Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, (aiōnios g166)
afin que quiconque croit en luiait la vie éternelle. (aiōnios g166)
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.» (aiōnios g166)
Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (aiōnios g166)
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. (aiōnios g166)
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.» (aiōnios g166)
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. (aiōnios g166)
damit jeder, der glaubt, nicht verlorengehe, sondern in ihm ewiges Leben habe. (aiōnios g166)
auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. (aiōnios g166)
auf daß jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe, sondern] ewiges Leben habe. (aiōnios g166)
damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. (aiōnios g166)
auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (aiōnios g166)
auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (aiōnios g166)
Auf daß jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. (aiōnios g166)
Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. (aiōnios g166)
ke yua n daani o kuli n fidi ki baa yaa miali n kan gbeni. (aiōnios g166)
lan fidi ke yua n dugi o po ń baa ya miali n ki pia gbenma. (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εν αυτω εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον (aiōnios g166)
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. (aiōnios g166)
જેથી જે કોઈ તેમના પર વિશ્વાસ કરે તે અનંતજીવન પામે. (aiōnios g166)
Tout moun ki mete konfyans yo nan li va gen lavi ki p'ap janm fini an. (aiōnios g166)
I ole e make ka mea manaoio ia ia, aka, e loaa ia ia ke ola mau loa. (aiōnios g166)
למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ (aiōnios g166)
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनन्त जीवन पाए। (aiōnios g166)
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. (aiōnios g166)
tapno maaddaan ti amin a mamati kenkuana iti biag nga agnanayon. (aiōnios g166)
supaya semua orang yang percaya kepada-Nya mendapat hidup sejati dan kekal." (aiōnios g166)
iti kina ihi ni ika muhuiila alije u upanga nua kali na kali. (aiōnios g166)
acciocchè chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. (aiōnios g166)
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». (aiōnios g166)
affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. (aiōnios g166)
すべて信ずる者の彼によりて永遠の生命を得ん爲なり』 (aiōnios g166)
それは,彼を信じる者がみな滅びることなく,永遠の命を持つためだ。 (aiōnios g166)
それは彼を信じる者が、すべて永遠の命を得るためである」。 (aiōnios g166)
それは、信じる者がみな、人の子にあって永遠のいのちを持つためです。」 (aiōnios g166)
是総て之を信仰する人の、亡びずして永遠の生命を得ん為なり。 (aiōnios g166)
ಹೀಗೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. (aiōnios g166)
Koleleki bhona bhanu bhamwikilishe bhabhone obhuanga bwa kajanende. (aiōnios g166)
pakhuva vooni avavikhumwedekha vave nu wumi uwa sikhu nchooni. (aiōnios g166)
ili kwamba bhoha bhabhibetakumwamini bhakabhayi uzima bhwa milele. (aiōnios g166)
이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 (aiōnios g166)
tuh elos nukewa su lulalfongi in el elos fah ku in ilyak nu ke sie moul sasu wangin saflaiya. (aiōnios g166)
cwale Mwana Muntu uswanela ku nyamuna mwihulu, ili kuti vonse va zumina kwakwe vave ni vuhalo vusa mani. (aiōnios g166)
ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam. (aiōnios g166)
ut omnis, qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam. (aiōnios g166)
ut omnis, qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam. (aiōnios g166)
ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam. (aiōnios g166)
ut omnis qui credit in ipso non pereat sed habeat vitam aeternam (aiōnios g166)
ut omnis, qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. (aiōnios g166)
Lai ikviens, kas tic uz Viņu, dabū mūžīgu dzīvošanu. (aiōnios g166)
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy. (aiōnios g166)
അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നേ. (aiōnios g166)
यासाठी की, जो कोणी विश्वास ठेवतो त्यास त्याच्याठायी सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. (aiōnios g166)
nkupinga jojowe shakulupalile akole gumi gwa pitipiti.” (aiōnios g166)
မိ​မိ​အား​ယုံ​ကြည်​သူ​အ​ပေါင်း​တို့​သည် ထာ​ဝ​ရ အ​သက်​ကို​ရ​ရှိ​ကြ​စေ​ရန် လူ​သား​သည်​တော ကန္တာ​ရ​၌​တိုင်​ထိပ်​တွင်​မော​ရှေ​မြှောက်​တင်​ထား သည့်​ကြေး​မြွေ​ရုပ်​ကဲ့​သို့​မြှောက်​တင်​ခြင်း ခံ​ရ​လိမ့်​မည်။- (aiōnios g166)
အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတည်း။ (aiōnios g166)
Kia kahore ai e ngaro te tangata e whakapono ana ki a ia, engari kia whiwhi ai ki te ora tonu. (aiōnios g166)
ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lempilo elaphakade. (aiōnios g166)
ili bote balowa kumwamini bapate ukoti wangayomoka. (aiōnios g166)
ताकि उहाँमा विश्‍वास गर्ने सबैले अनन्त जीवन पाऊन् । (aiōnios g166)
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. (aiōnios g166)
so kvar den som trur, skal hava æveleg liv i honom. (aiōnios g166)
ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । (aiōnios g166)
ਇਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ।” (aiōnios g166)
تاهر‌که به او ایمان آرد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. (aiōnios g166)
Pwe meamen posonla i, sota pan lokidokila, a en aneki maur soutuk. (aiōnios g166)
Pwe meamen pojonla i, jota pan lokidokila, a en aneki maur joutuk. (aiōnios g166)
Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (aiōnios g166)
Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (aiōnios g166)
Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. (aiōnios g166)
Para que todo aquelle que n'elle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (aiōnios g166)
Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (aiōnios g166)
Como resultado, todos os que crerem/confiarem em mim vão viver eternamente”. (aiōnios g166)
fo basa atahori mana ramahere Au hambu masod'a ndoo-tetu' nda mana basa' sa. (aiōnios g166)
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (aiōnios g166)
aje bhonti bhabha yetesha wapataje owomi wewila wila. (aiōnios g166)
Да ниједан који Га верује не погине, него да има живот вечни: (aiōnios g166)
Da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vjeèni: (aiōnios g166)
kuti ani nani anotenda maari arege kuparara asi ave neupenyu husingaperi. (aiōnios g166)
да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный. (aiōnios g166)
da kdorkoli veruje vanj, ne bi umrl, temveč ima večno življenje. (aiōnios g166)
Da kdorkoli veruje va-nj, ne pogine, nego da ima večno življenje. (aiōnios g166)
in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah. (aiōnios g166)
para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. (aiōnios g166)
de modo que todos los que confíen en él, tendrán vida eterna. (aiōnios g166)
Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. (aiōnios g166)
Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. (aiōnios g166)
Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. (aiōnios g166)
Para que cualquiera que tenga fe tenga en él vida eterna. (aiōnios g166)
ili kwamba wote watakaomwamini wapate uzima wa milele. (aiōnios g166)
ili kila anayemwamini awe na uzima wa milele. (aiōnios g166)
så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv. (aiōnios g166)
På det att hvar och en, som tror på honom, skall icke förgås, utan få evinnerligit lif. (aiōnios g166)
Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. (aiōnios g166)
upang ang lahat ng mananampalataya sa kaniya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. (aiōnios g166)
தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை பெறும்படிக்கு, உயர்த்தப்பட வேண்டும். (aiōnios g166)
అలాగే విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ నశించకుండా ఆయన వల్ల నిత్యజీవం పొందడానికి మనుష్య కుమారుడు కూడా పైకి ఎత్తబడాలి. (aiōnios g166)
Koeʻuhi ko ia kotoa pē ʻoku tui kiate ia ke ʻoua naʻa ʻauha ia, kae maʻu ʻae moʻui taʻengata. (aiōnios g166)
Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. (aiōnios g166)
щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. (aiōnios g166)
щоб кожний віруючий в Него не погиб, а мав життє вічне. (aiōnios g166)
ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िन्दगी पाए।” (aiōnios g166)
شۇنداق بولغاندا، ئۇنىڭغا ئېتىقاد قىلغانلارنىڭ ھەممىسى ھالاك بولماي، مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېرىشەلەيدۇ». (aiōnios g166)
Шундақ болғанда, униңға етиқат қилғанларниң һәммиси һалак болмай, мәңгүлүк һаятқа еришәләйду». (aiōnios g166)
Shundaq bolghanda, uninggha étiqad qilghanlarning hemmisi halak bolmay, menggülük hayatqa érisheleydu». (aiōnios g166)
Xundaⱪ bolƣanda, uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlarning ⱨǝmmisi ⱨalak bolmay, mǝnggülük ⱨayatⱪa erixǝlǝydu». (aiōnios g166)
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. (aiōnios g166)
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. (aiōnios g166)
kuuti avaanhu vooni vano vikumwitika vaave nu vwumi uvwa kuvusila kusila. (aiōnios g166)
Verse Count = 197