John 20:6

Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Arriti edhe Simon Pjetri që po e ndiqte, hyri në varr dhe pa pëlhurat prej liri që ishin përtokë,
Simon Bitrus da kidun me a pira nanya kissekke. A yene ugudun ubowe non nanye,
ثُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ، وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً،
ثُمَّ وَصَلَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ فِي إِثْرِهِ إِلَى الْقَبْرِ وَدَخَلَهُ، فَرَأَى أَيْضاً الأَكْفَانَ مُلْقَاةً عَلَى الأَرْضِ.
ܐܬܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܬܪܗ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܚܙܐ ܟܬܢܐ ܟܕ ܤܝܡܝܢ
Եկաւ նաեւ Սիմոն Պետրոսը, որ նրա յետեւից էր գալիս. մտաւ գերեզմանը եւ տեսաւ, որ կտաւները այնտեղ էին,
Սիմոն Պետրոս ալ՝ որ կը հետեւէր անոր՝ հասաւ, մտաւ գերեզմանը, ու տեսաւ լաթերը՝ որոնք դրուած էին հոն.
তাতে চিমোন পিতৰে তেওঁৰ পাছে পাছে আহি মৈদামত সোমাল, আৰু দেখিলে যে, শণ সূতাৰ মিহি কাপোৰ কেইখন সেই ঠাইতে পৰি আছে,
O vaxt onun ardınca Şimon Peter də gəlib qəbirə girdi. O, düşüb-qalan kətan bezləri
Ethorten da orduan Simon Pierris hari darreicola, eta sar cedin monumentera, eta ikus citzan oihalac han eçarriac:
তারপর শিমোন পিতর তাঁর পরে পৌঁছলেন এবং কবরের ভেতরে ঢুকলেন। তিনি দেখেছিলেন লিনেন কাপড়গুলি সেখানে পড়ে রয়েছে,
Simon-Pêr a heulie anezhañ, hag, o vezañ erruet, a yeas er bez; gwelout a reas ar bandennoù war an douar,
След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащаниците сложени,
Unya miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug misulod sa lubnganan. Nakita niya ang panapton nga lino nga nahimutang didto,
Entonses mato si Simon Pedro ni dumadalalag güe, ya jumalom gui naftan, ya jalie y magago lenso na mapolo,
ᎿᎭᏉᏃ ᏌᏩᏂ ᏈᏓ ᎣᏂᏉ ᎤᎷᏨᎩ, ᎠᎴ ᎠᏤᎵᏍᏛ ᏭᏴᎸᎩ, ᎠᎴ ᏚᎪᎲᎩ ᏙᎴᏛ ᏗᏄᏬ ᏕᎦᏅᎢ.
To naah a cawnhtaak ih Simon Piter to phak, taprong thungah akun naah, kahni khue kaom,
Te vaengah anih hnuk aka vai Simon Peter khaw ha pawk tih hlan khuila a kun hatah himbai kak a yalh te khaw,
Cawh a hu na a cehtaak Piter ce law nawh, phyi khuina ce nu lut hy,
A nung pan in Simon Peter in zui a, than sung ah tum hi, taciang puan neamno sia mu hi,
Hichun Simon Peter chu ahung lhungtan, chuin lhan sunga chun alut tai; chuin tupat ponnem ho aum chuleh,
西门·彼得随后也到了,进坟墓里去,就看见细麻布还放在那里,
西門‧彼得隨後也到了,進墳墓裏去,就看見細麻布還放在那裏,
ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲗ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.
ⲀϤⲒ ⲆⲈ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲰⲖ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒϨⲂⲰⲤ ⲈⲨⲬⲎ ⲈϦⲢⲎⲒ
Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže
Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená,
Da kommer Simon Peter, som fulgte ham, og han gik ind i Graven og så Linklæderne ligge der
Sayimoni Pita lino wakasika kunembo lyakwe alimwi wanjila muchuumbwe. Wakabona chilembo chachizwato kachiyalidwe awo,
Nu kwam ook Simon Petrus achter hem aan, ging het graf binnen, en zag het lijnwaad liggen,
Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.
Simon Peter therefore comes following him, and he entered into the sepulcher. And he sees the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Simon Peter therefore also cometh, following him, and entered into the tomb; and he beholdeth the linen cloths lying,
Then Simon Peter came after him and went into the hole in the rock; and he saw the linen bands on the earth,
Then Simon Peter arrived, following him, and he entered the tomb, and he saw the linen cloths lying there,
Simon Peter therefore comes, following him, and entered into the tomb, and sees the linen cloths lying,
Then cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and saw the linen cloths lying,
Then following him comes Simon Peter and went into the tomb; and he sees the linen strips lying there,
Then Simon Peter arrived after him and went right into the tomb. He saw the linen grave-clothes lying there,
Then came Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and sawe the linnen clothes lye,
Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there,
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
Then comes Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and sees the linen clothes lie,
Then comes Simon Peter following him, and went into the tomb, and sees the linen clothes lie,
Then Peter also came following him, and he went inside the tomb; and he gazed at the linen wrapping as they lay,
Then Shimon Kipha came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Shim'on Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simeon Peter [Hearing Rock] came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Presently Simon Peter came following behind him, and went into the tomb; and he looked at the linen wrappings lying there,
Presently Simon Peter came following behind him, and went into the tomb; and he looked at the linen wrappings lying there,
Simon Peter therefore also cometh, following him, and entered into the tomb; and he beholdeth the linen cloths lying,
So Simon Peter also cometh, following him, and entered into the tomb, and vieweth the linen-bandages lying, —
Comes then (* also *NA-TR) Simon Peter following after him, and he entered into the tomb and sees the linen cloths lying [there],
to come/go therefore/then (* and *NA-TR) Simon Peter to follow it/s/he and to enter toward the/this/who grave and to see/experience the/this/who bandages to lay/be appointed
Then Simon Peter, who was running behind me, arrived. He went inside the cave. He, too, saw the strips of linen cloth lying there.
Presently Simon Peter came following behind him, and went into the tomb; and he looked at the linen wrappings lying there,
Then came Simon Peter folowynge him and went into ye sepulcre and sawe the lynnen clothes lye
Simon Peter then arrived after him and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and seeth the linen cloths lying;
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen cloths lying there,
Simon Peter, however, also came, following him, and entered the tomb. There on the ground he saw the cloths;
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Then Simon Peter came, following him, and entered into the tomb. He saw the linen cloths lying,
Therfor Symount Petre cam suynge hym, and he entride in to the graue, and he say the schetis leid,
Simon Peter, therefore, cometh, following him, and he entered into the tomb, and beholdeth the linen clothes lying,
Kaj poste venis Simon Petro, sekvante lin, kaj eniris en la tombon; kaj li vidis la tolaĵojn kuŝantajn,
Niin Simon Pietari tuli seuraten häntä, ja meni hautaan, ja näki kääriliinat pantuna.
Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä
Simon Petrus dan, die hem volgde, kwam aan en ging in het graf, en zag de linnen doeken liggen,
Simon-Pierre qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le sépulcre; il vit les linges posés à terre,
Simon Pierre donc, qui le suivait, arrive; et il entra dans le sépulcre; et il voit les linges à terre,
Alors Simon Pierre qui le suivait, arriva, et entra dans le sépulcre, et vit les linges à terre.
Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre,
Simon Pierre, qui le suivait, arriva à son tour; il entra dans le sépulcre, et vit les bandes qui étaient à terre,
Mais Simon Pierre, qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre, et vit les bandelettes qui étaient à terre,
Arrive donc aussi Simon Pierre qui le suivait, et il entra dans le sépulcre. Et il voit les bandelettes par terre,
Arrive alors Simon Pierre qui le suivait: lui, il entre dans le tombeau. Il regarde; les linges étaient là;
Simon Pierre, qui le suivait, vint à son tour et entra dans le tombeau; il vit les linges qui étaient à terre,
Darauf kam Simon Petrus nach ihm an und ging ins Grab hinein. Er sah die Linnentücher daliegen
Da kommt Simon Petrus, ihm folgend, und ging hinein in die Gruft und sieht die leinenen Tücher liegen,
Da kommt Simon Petrus, ihm folgend, und ging hinein in die Gruft und sieht die leinenen Tücher liegen,
Da kommt Simon Petrus hinter ihm drein, und er trat in das Grab hinein und schaut die Leintücher liegen,
Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehet die Leinen geleget.
Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt,
Nun kommt Simon Petrus, der ihm nachfolgte, und ging hinein in die Gruft, und sieht die leinenen Tücher liegen,
Simon Petrus nun kommt ihm nach, und geht hinein ins Grab, und sieht die Binden daliegen,
Simono pieli den pundi ki kua likakuli nni ki sua acabipiena ke aye tiipo.
Simɔ piali den yuandi ki cua o puoli, o den kua li kakulin nni. ko la kadinga ki li bili tii po.
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον· καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
Ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλ θεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
ερχεται ουν και σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα οθονια κειμενα
ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα,
પછી સિમોન પિતર પણ તેની પાછળ આવ્યો અને તે કબરની અંદર ગયો; તેણે શણના વસ્ત્રો પડેલાં જોયાં;
Lè Simon Pyè rive dèyè l', li antre nan kavo a. Li wè bann twal fin yo anpile atè a
Alaila, hiki mai o Simona Petero e hahai ana mahope ona, a komo iho la iloko o ka halekupapau, a ike aku la i ka lole olona e waiho ana,
ויבא שמעון פטרוס אחריו והוא נכנס אל הקבר וירא את התכריכין מנחים׃
तब शमौन पतरस उसके पीछे-पीछे पहुँचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे।
Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedők ott vannak.
Nakadanon met ni Simon Pedro ket napan iti uneg ti tanem. Nakitana dagiti lupot a lino a naiyaplag sadiay
Simon Petrus menyusul dari belakang, lalu langsung masuk ke dalam kuburan itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ,
Uugwa uSimioni Petro nu ng'wenso akapika akingila mukati a kibiila. Akihenga i sanda iyo ni nzelu ilae pang'wanso
E Simon Pietro, che lo seguitava, venne, ed entrò nel monumento, e vide le lenzuola che giacevano,
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra,
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e vide i pannilini giacenti,
シモン・ペテロ後れ來り、墓に入りて布の置きたるを視、
それから彼の後でシモン・ペトロがやって来て,墓の中に入った。彼は亜麻布が置かれているのを見た。
シモン・ペテロも続いてきて、墓の中にはいった。彼は亜麻布がそこに置いてあるのを見たが、
シモン・ペテロも彼に続いて来て、墓にはいり、亜麻布が置いてあって、
シモン、ペトロ後より來り、墓に入りて見れば布は横はりて、
ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆ ನಾರುಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನೂ
Mbe Simoni Petro na wona nakinga nengila Munda ya ifwa nalola emyenda ja bhafuta jimamile aliya.
Basi ahicha nu Simoni Petro ahakonga ahingela igati mlikaburi. Ahavilola ifitambala ififi gonile
Kisha Simoni Petro ni muene akahida akajhingila mugati mu likaburi. Akajhibhona sanda jha kitani jhela jhigonili pala
시몬 베드로도 따라 와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고
Ac Simon Peter el tuku tokol ac suwosla na nwe in kulyuk ah. El liye nuknuk linen oan we
Simone Pitolosi ya ba shalile kwali cha sika mi cha yenda mwi ikuumbu. Cha bona majira a zizwato na dansi hateni,
Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita,
Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita,
Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita,
Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita,
venit ergo Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum et videt linteamina posita
Venit ergo Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita,
Tad arī Sīmanis Pēteris, tam pakaļ iedams, nāk un ieiet kapā un redz tos linu autus tur noliktus.
Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo,
പിന്നീട് അവന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ശിമോൻ പത്രൊസ് കല്ലറയിൽ കടന്നു
शिमोन पेत्रहि त्याच्यामागून येऊन पोहचला व तो कबरेत शिरला;
Bhai gubhaishe na a Shimoni Petili, gubhajinjile nnikabhuli, mwenemo gubhajibhweni shanda,
သူ​၏​နောက်​က​လိုက်​လာ​သူ​ရှိ​မုန်​ပေ​တ​ရု သည်​လည်း​ရောက်​လာ​ပြီး​နောက်​ဂူ​ထဲ​သို့​ဝင် ရာ​ပိတ်​များ​ကျန်​ရစ်​ခဲ့​သည်​ကို​လည်း​ကောင်း၊-
ရှိမုန်ပေရုသည်နောက်သို့လိုက်၍ ရောက်သောအခါ တွင်းထဲသို့ဝင်လျှင်၊ ပိတ်ပုဆိုးရှိရစ်သည်ကို၎င်း၊
Na ka haere ano a Haimona Pita i muri i a ia, a, ko tona tomokanga ki te urupa, ka kite i nga takai rinena e takoto ana.
USimoni Petro wasefika emlandela, wangena engcwabeni, wabona amalembu acolekileyo endlelwe,
Simoni Petro ni ywembe kaisa ni kuyingya nkati ya likaburi. Abweni yelo sanda ya kitani igonjike pae
सिमोन पत्रुस तिनीपछि आइपुगे र चिहानभित्र गए । तिनले त्यहाँ सुतीका कपडाहरू पडिरहेका देखे,
Simon Peter kom da bakefter ham, og han gikk inn i graven, og så at linklærne lå der,
So kjem Simon Peter etter, og gjekk inn i gravi. Han ser lindarne liggja der;
ପରେ ଶିମୋନ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ, ସରୁ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି,
ਤਦ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਫ਼ਨ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ।
بعد شمعون پطرس نیز از عقب او آمد و داخل قبرگشته، کفن را گذاشته دید،
Simon Petrus ap kokodo idauen i, ap pedelong ong nan sousou o, diarada likau linen ko wonon.
Jimon Petruj ap kokodo idauen i, ap pedelon on nan joujou o, diarada likau linen ko wonon.
Przyszedł też i Szymon Piotr, idąc za nim, i wszedł w grób, i ujrzał prześcieradła leżące,
Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna;
Chegou pois Simão Pedro seguindo-o, e entrou no sepulcro, e viu estar os lençóis [ali].
Chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulchro, e viu postos os lençoes,
Chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu postos os lençois,
Então chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás de mim. Ele entrou logo na caverna, onde também viu as faixas de linho.
Te lele' Petrus losa naa, ma ana nakandoo rates rala neu. Ana o nita teme banggana'us a sia naa boe.
Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие
Wope oSimoni oPetro wope ahafiha ahinjila muhati yi kaburi. Wailola ela empogoso egonile pala
Дође, пак, Симон Петар за њим, и уђе у гроб, и виде хаљине саме где леже,
Doðe pak Simon Petar za njim, i uðe u grob, i vidje haljine same gdje leže,
Zvino Simoni Petro akasvika achimutevera, akapinda muguva, akaona micheka yerineni yakawaridzwa,
Прииде же Симон Петр вслед его, и вниде во гроб, и виде ризы (едины) лежащя
Tedaj pride Simon Peter, ki mu je sledil in gre v mavzolej ter vidi ležati lanena oblačila;
Tedaj pride tudi Simon Peter za njim, in vnide v grob, in ugleda povoje, da ležé;
Haddana Simoon Butros oo daba socday baa yimid, markaasuu xabaashii galay, oo wuxuu arkay maryihii oo yaal
Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos,
Entonces Simón Pedro llegó después de él y entró a la tumba. Vio los paños fúnebres de lino que estaban allí,
Vino pues Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos,
Llegó luego Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vió los lienzos echados,
Llegó luego Simon Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro, y vió los lienzos echados;
Entonces Simón Pedro fue tras él y se metió en el hoyo de la peña; y vio las vendas de lino en la tierra,
Kisha Simon Petro naye akafika akaingia ndani ya Kaburi. Akaiona ile sanda ya kitani imelala pale
Simoni Petro naye akaja akimfuata, akaingia kaburini; humo akaona sanda,
Sedan, efter honom, kom ock Simon Petrus dit. Han gick in i graven och fick så se huru bindlarna lågo där,
Så kom då Simon Petrus efter honom, och gick in i grafvena, och såg lakanen lagd;
Dumating naman nga si Simon Pedro, na sumusunod sa kaniya, at pumasok sa libingan; at nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino,
Pagkatapos ay dumating si Simon Pedro kasunod niya at ito ay pumasok sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang lino na nakalatag doon
சீமோன்பேதுரு அவனுக்குப் பின்னே வந்து, கல்லறைக்குள்ளே நுழைந்து,
ఆ తరువాత సీమోను పేతురు అతని వెనకాలే వచ్చి నేరుగా సమాధిలోకి ప్రవేశించాడు.
Pea haʻu muimui ʻiate ia ʻa Saimone Pita, pea hū ia ki he fonualoto, ʻo mamata kuo tuku ai ʻae ʻu kofu,
Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu.
Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала,
Приходить тодї Симон Петр слїдом за ним, і ввійшов у гріб, і видить, що лежить полотно,
फिर शमौन पतरस उस के पीछे पहुँच कर क़ब्र में दाख़िल हुआ। उस ने भी देखा कि कफ़न की पट्टियाँ वहाँ पड़ी हैं
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەلگەن سىمون پېترۇس يېتىپ كېلىپ، قەبرىگە كىردى ۋە ئۇ يەردە يېيىقلىق تۇرغان كاناپ كېپەنلەرنى،
Униңға әгишип кәлгән Симон Петрус йетип келип, қәбиргә кирди вә у йәрдә йейиқлиқ турған канап кепәнләрни,
Uninggha egiship kelgen Simon Pétrus yétip kélip, qebrige kirdi we u yerde yéyiqliq turghan kanap képenlerni,
Uningƣa ǝgixip kǝlgǝn Simon Petrus yetip kelip, ⱪǝbrigǝ kirdi wǝ u yǝrdǝ yeyiⱪliⱪ turƣan kanap kepǝnlǝrni,
Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,
Si-môn Phi -e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,
Pe pano uSimoni uPeteli ghwope aakfika pala, akingila mu mbiipa akaghavona amenda
Verse Count = 197