John 19:27

Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Pastaj i tha dishepullit: “Ja nëna jote!”. Dhe që në atë moment ai e mori në shtëpinë e vet.
A woro gono katwa we, “Yene, unafe ule!” Nanya kubi konere nono katwa we wa yirughe ucin du mun ngame.
ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ: «هُوَذَا أُمُّكَ». وَمِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتِّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ.
ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ: «هذِهِ أُمُّكَ». وَمُنْذُ ذلِكَ الْحِينِ أَخَذَهَا التِّلْمِيذُ إِلَى بَيْتِهِ.
ܘܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܗܐ ܐܡܟ ܘܡܢ ܗܝ ܫܥܬܐ ܕܒܪܗ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܠܘܬܗ
Երբ Յիսուս տեսաւ մօրը եւ այն աշակերտին, որ մօտ էր կանգնած, որին նա սիրում էր, մօրն ասաց. «Ո՛վ կին, ահա՛ քո որդին»:
Յետոյ ըսաւ աշակերտին. «Ահա՛ քու մայրդ»: Եւ այդ ժամէն ետք՝ աշակերտը ընդունեց զայն իր քով:
তেতিয়া তেওঁ সেই শিষ্যকো ক’লে, “চোৱা, সৌৱা তোমাৰ মাতৃ”! সেই সময়ৰে পৰা সেই জন শিষ্যই তেওঁক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গ’ল।
Sonra isə şagirdə dedi: «Bu da sənin anandır!» Həmin andan sonra şagird onu öz evinə apardı.
Guero diotsa discipuluari, Horrá hire ama. Eta orduandanic recebi ceçan hura discipuluac beregana.
তারপর তিনি সেই শিষ্যকে বললেন, “দেখ, এখানে তোমার মা!” সেই দিন থেকে ঐ শিষ্য তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।
Neuze e lavaras d'an diskibl: Setu da vamm. Hag adalek an eur-se, an diskibl a gemeras anezhi en e di.
После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.
Unya miingon siya sa disipulo, “Tan-awa, ang imong inahan!” Gikan nianang orasa gidala siya sa disipulo sa iyang kaugalingong panimalay.
Despues, ilegña ni disipulo: Enaogüe si nanamo. Desde ayo na ora y disipulo inadaje güe gui guimaña.
ᎿᎭᏉᏃ ᎯᎠ ᏅᎤᏪᏎᎸᎩ ᎤᏍᏓᏩᏗᏙᎯ; ᎬᏂᏳᏉ ᏣᏥᎢ. ᎾᎯᏳᏉᏃ ᎾᏍᎩ ᎤᏍᏓᏩᏗᏙᎯ ᏧᏪᏅᏒ ᏭᏘᏅᏍᏔᏅᎩ.
To pacoengah a hnukbang kami khaeah, Nam no hae khenah! tiah a naa. To nathuem hoi kamtong a hnukbang kami mah Jesu amno to angmah im ah caeh haih.
Te phoeiah hnukbang te, “Na nu te ne,” a ti nah. Te vaeng tue lamkah tah hnukbang pakhat loh a manu te amah taengla a khuen.
Cekcoengawh a hubat thlang a venawh, “Na nu ve toek lah,” tina bai hy. Cawh kawng awhtaw cawhkaw a hubat ing a nu ce im na ceh pyi hy.
Tua zawkciang in a nungzui pa kung ah, Na nu en in! ci hi. Tua hun pan kipan tua nungzuipa in a nu sia ama inn ah ciapui hi.
Chuin Jesun hiche aseijui pa jah’a aseijin, “Hiche hi nanu ahi,” atin hichun hiche aseijui pa chun Jesu nu Mariam chu a-inlam’a apui tan ahi.
又对那门徒说:“看,你的母亲!”从此,那门徒就接她到自己家里去了。
又對那門徒說:「看,你的母親!」從此,那門徒就接她到自己家裏去了。
⳿ⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲗⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ.
ⲒⲦⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲞⲖⲤ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲠⲈϤⲎⲒ.
I od toga časa uze je učenik k sebi.
Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě.
Derefter siger han til Disciplen: "Se, det er din Moder." Og fra den time tog Disciplen hende hjem til sit.
Mpawo wakati kuli sikwiiya, “Langa banyoko.” Kuzwa kuchiindi echo sikwiya wakabatola banyina kungánda yakwe.
Daarna sprak Hij tot den leerling: Ziedaar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op.
Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.
Then he says to the disciple, Behold, thy mother. And from that hour the disciple took her to his own place.
Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Then saith he to the disciple, Behold, thy mother! And from that hour the disciple took her unto his own [home].
Then he said to the disciple, There is your mother! And from that hour the disciple took her to his house.
Next, he said to the disciple, “Behold your mother.” And from that hour, the disciple accepted her as his own.
Then he says unto the disciple, Behold thy mother. And from that hour the disciple took her to his own home.
After that, he saith to the disciple: Behold thy mother. And from that hour, the disciple took her to his own.
Then He says to the disciple, “There is your mother!” And from that hour the disciple took her into his home.
Then he said to the disciple, “This is your mother.” From then on the disciple took her into his home.
Then saide he to the disciple, Beholde thy mother: and from that houre, the disciple tooke her home vnto him.
Then He told the disciple, “Here is your mother!” From that hour, that disciple took her into his own home.
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her unto his own [home.]
Then said he to the disciple, Behold your mother! And from that hour that disciple took her to his own home.
Then says he to the disciple, Behold your mother! And from that hour that disciple took her unto his own home.
Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour the disciple took her to his home.
Then he said to the disciple, "Look, your mother." From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, "Look, your mother." From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, "Look, your mother." From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, "Look, your mother." From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, "Look, your mother." From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the talmid, "Look, your mother." From that hour, the talmid took her to his own home.
Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to that disciple, “There is your mother.” And from that very hour the disciple took her to live in his house.
Then he said to that disciple, “There is your mother.” And from that very hour the disciple took her to live in his house.
Then saith he to the disciple, Behold, thy mother! And from that hour the disciple took her unto his own [home].
Afterwards, he saith unto the disciple—See! thy mother! And, from that hour, the disciple took her unto his own home.
Then He says to the disciple, (* behold *NA~TR) the mother of you. And from that [very] (the) hour took the disciple her to (the) [his] own.
then: speak the/this/who disciple (* look! *NA~TR) the/this/who mother you and away from that the/this/who hour to take the/this/who disciple it/s/he toward the/this/who one's own/private
And he said to me, “[Treat this] woman as [MET] your mother.” So from that time I took her to my home [and took care of her].
Then he said to that disciple. "There is your mother." And from that very hour the disciple took her to live in his house.
Then sayde he to ye disciple: beholde thy mother. And fro that houre the disciple toke her for his awne.
Then he said to the disciple, “See, your mother!” From that hour the disciple took her to his own home.
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her to his own [home].
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her to his own home.
Then He said to the disciple, "Behold, your mother!" And from that time the disciple received her into his own home.
Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Then he said to the disciple, “Behold, your mother!” From that hour, the disciple took her to his own home.
Aftyrward he seith to the disciple, Lo! thi modir. And fro that our the disciple took hir in to his modir.
afterward he saith to the disciple, 'Lo, thy mother;' and from that hour the disciple took her to his own [home].
Tiam li diris al la disĉiplo: Jen via patrino! Kaj de post tiu horo la disĉiplo akceptis ŝin en sian domon.
Sitte sanoi hän opetuslapselle: katso sinun äitiäs. Ja siitä hetkestä otti opetuslapsi hänen tykönsä.
Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.
Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder! En van die ure afnam de discipel haar in zijn eigen huls.
Ensuite il dit au disciple: " Voilà votre mère. " Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Puis il dit au Disciple: voilà ta Mère; et dès cette heure-là ce Disciple la reçut chez lui.
Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui.
puis, il dit au disciple: «Voilà ta mère; » et, dès ce moment, ce disciple la prit chez lui.
Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès cette heure, le disciple la prit chez lui.
Ensuite il dit au disciple: « Voici ta mère. » Et dès ce moment le disciple la prit chez lui.
Puis il dit au disciple: «Voilà ta mère.» A partir de ce moment le disciple la prit chez lui.
Puis il dit au disciple: Voilà ta mère! A partir de ce moment, le disciple la prit chez lui.
Dann sprach er zu dem Jünger: "Siehe, deine Mutter." Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger bei sich auf.
Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. [Eig. in das Seinige]
Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich.
Darauf sagt er zu dem Jünger: hier ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Danach spricht er zu dem Jünger siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Dann spricht Er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von selbiger Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Dann sagt er dem Jünger: Siehe deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Oden yedi ohoadikoa yeni nuali anaa. Lane o hoadikoa yeni den taa Jesu naa ki ban kubi o, o den po.
o den yedi oŋoadika yeni noanli anaa, li yoginu o ŋoadika yeni den ta ki kuno o denpo.
ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν ο μαθητης αυτην εις τα ιδια
ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν ο μαθητης αυτην εις τα ιδια
ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν ο μαθητης αυτην εις τα ιδια
εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν αυτην ο μαθητης εις τα ιδια
Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. Καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια.
ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν αυτην ο μαθητης εις τα ιδια
εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, Ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
ειτα λεγει τω μαθητη ιδε η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν ο μαθητης αυτην εις τα ιδια
ειτα λεγει τω μαθητη ιδου η μητηρ σου και απ εκεινης της ωρας ελαβεν ο μαθητης αυτην εις τα ιδια
εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἴδε ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἴδια.
ત્યાર પછી તે પેલા શિષ્યને કહે છે કે, 'જો, તારી મા!' અને તે જ સમયથી તે શિષ્ય મરિયમને પોતાને ઘરે લઈ ગયો.
Li di disip la: Men manman ou. Depi lè sa a, disip la pran manman Jezi lakay li.
Alaila i mai la ia i ka haumana, E nana i kou makuwahine! A mai ia hora mai hookipa aku la ua haumana la ia ia ma kona hale iho.
ואחר אמר אל תלמידו הנה זאת אמך ומן השעה ההיא אסף אתה התלמיד אל ביתו׃
तब उस चेले से कहा, “देख, यह तेरी माता है।” और उसी समय से वह चेला, उसे अपने घर ले गया।
Azután monda a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány.
Ket kinunana iti adalan, “Kitaem, adtoyen ti inam!” Manipud iti dayta nga oras ti adalan ket innalana ti babai nga impan iti balayna.
Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-Nya itu, "Itu ibumu." Semenjak itu pengikut itu menerima ibu Yesus untuk tinggal di rumahnya.
Uugwa akamutambuila u mumanyisigwa uyo, “Goza, suyu papa u ia ako.” “Pumiila i saa yiyo u mumanyisigwa uyo akamuhola kulongola kitalakwe.
Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E da quell'ora quel discepolo l'accolse in casa sua.
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E da quel momento, il discepolo la prese in casa sua.
また弟子に言ひたまふ『視よ、なんぢの母なり』この時より、その弟子かれを己が家に接けたり。
次いで,その弟子に言った,「見なさい,あなたの母だ!」 その時から,その弟子は彼女を自分の家に引き取った。
また弟子に言ひたまふ『視よ、なんぢの母なり』この時より、その弟子かれを己が家に接けたり。
それからその弟子に「そこに、あなたの母がいます。」と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分の家に引き取った。
次に弟子に向ひて、是汝の母なり、と曰ひければ、此時より其弟子イエズスの母を我家に引取りたり。
ತರುವಾಯ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
Mbe nabhabwila ati uliya omwiigisibwa, “Lola, unu Nyokomwana wao. “Okusoka omwanya ogwo omwiigisibwa namugega namusilaika owae.
Ahambula uvasiule, “Lola, umama vaho uyu apa. “Uhuhuma usehe ugwa uvasiule ahatola uhuluta hunyumba yamwene.
Kisha akan'jobhela jhola mwanafunzi, “Langayi, ojho apa nyinu waku. “Kuhomela saa ejhu mwanafunzi jhola akan'tola kulota kunyumba kwa muene.
또 그 제자에게 이르시되 `보라, 네 어머니라' 하신대 그 때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라
Na el fahk nu sin mwet lutlut sac, “El inge el nina kiom.” Tukun pacl sac mwet lutlut sac eisal nina sac nu in lohm sel sifacna in muta yorol.
Linu nchati ku mulutwana, “Bone, banyoko!” Kuzwililila he nako yo mulutwana na muhinda ku mutwala kumunzi wa kwe.
Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.
Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.
Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.
Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.
deinde dicit discipulo ecce mater tua et ex illa hora accepit eam discipulus in sua
Deinde dicit discipulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua.
Pēc tam Viņš saka uz to mācekli: “Redzi, tava māte!” Un tai pašā stundā tas māceklis to ņēma pie sevis!
Ary hoy koa Izy tamin’ ilay mpianatra: Indro ny reninao! Ary tamin’ izany ora izany dia noraisin’ ilay mpianatra ho any aminy izy.
പിന്നെ ശിഷ്യനോട്: ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു. ആ നാഴികമുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ട്.
मग तो त्या शिष्याला म्हणाला, “पाहा, ही तुझी आई!” आणि त्या शिष्याने तिला तेव्हापासून आपल्याकडे घेतले.
Kungai gubhaannugulile nkujiganywa jula. “Mwaalole, anyina bhenu.” Kutandubhila penepo, bhaajiganywa bhala gubhaatolile anyina bhabho a Yeshu bhakatame kunngwabho.
ထို​နောက်​တ​ပည့်​တော်​အား ``ဤ​မှာ​သင်​၏ အ​မိ'' ဟု​မိန့်​မြွက်​တော်​မူ​၏။ ထို​အ​ခါ​မှ စ​၍​ထို​တ​ပည့်​တော်​သည်​မယ်​တော်​အား မိ​မိ​၏​အိမ်​တွင်​ပြု​စု​စောင့်​ရှောက်​ထား​လေ သည်။
တပည့်တော်အားလည်း၊ သင်၏အမိကိုကြည့်ပါဟူ၍၎င်း မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါမှစ၍ ထိုတပည့်တော် သည် မယ်တော်ကိုမိမိအိမ်၌ သိမ်းထား၏။
Katahi ia ka mea ki taua akonga, Na, tou whaea! A no taua haora ka mau taua akonga i a ia ki tona whare.
Emva kwalokho wathi kumfundi: Khangela unyoko. Kusukela ngalelohola lowomfundi wamthatha wamusa kwakhe.
Boka po kammakiya yolo mwanapunzi, “Linga, aywoo pano mao bako.”Boka saa yee yolo mwanapunzi kamtoloa kuyenda munyumba yake.
तब उहाँले ती चेलालाई भन्‍नुभयो, “हेर, तिम्री आमा!” त्यस बेलादेखि ती चेलाले तिनलाई आफ्नो घरमा लगे ।
derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.
So segjer han til læresveinen: «Der er mor di!» Og frå den stundi tok læresveinen henne heim til seg.
ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ମାତା! ଆଉ, ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ ।
ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ।” ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੇਲਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਿਆ।
و به آن شاگرد گفت: «اینک مادر تو.» و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانه خودبرد.
Ap kotin masani ong tounpadak o: Kilang in om! Ari, sang ni auer ota tounpadak o apwali i.
Ap kotin majani on tounpadak o: Kilan in om! Ari, jan ni auer ota tounpadak o apwali i.
Potem rzekł uczniowi: Oto matka twoja! a od onej godziny wziął ją on uczeń do siebie.
Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń [ten] wziął ją do siebie.
Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua [casa].
Depois disse ao discipulo: Eis ahi tua mãe. E desde aquella hora o discipulo a recebeu em sua casa.
Depois disse ao discípulo: Eis ai tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
E me disse, “[Cuide dessa ]mulher como [MET] sua mãe”. Portanto, dali em diante eu a levei para minha casa [e cuidava dela].
Boe ma Ana nafad'e au nae, “Ta'o ia. Lele' ia, tao e dad'i mama ma leo!” Boe ma, eni' a lele' naa, Yesus maman leo no au.
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.
Abhozya omwanafunzi, “Enya, ono epa onyina waho. “Afume esala eyo ola omwanafunzi amwega abhale akhaya yakwe.
Потом рече ученику: Ето ти матере! И од оног часа узе је ученик к себи.
Potom reèe uèeniku: eto ti matere! I od onoga èasa uze je uèenik k sebi.
Shure kweizvozvo wakati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake.
Потом глагола ученику: се, Мати твоя. И от того часа поят Ю ученик во своя си.
Potem reče učencu: „Glej, tvoja mati!“In od te ure jo je ta učenec vzel v svoj lasten dom.
Po tem reče učencu: Glej, mati tvoja! In od tega časa jo je vzel učenec k sebi.
Markaasuu kii xerta ahaana ku yidhi, Waa taa hooyadaa. Oo saacaddaas dabadeed kii xerta ahaa ayaa gurigiisii u kaxeeyey.
Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo.
Luego le dijo al discípulo: “Esta es tu madre”. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa.
Y luego dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa.
Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo.
Despues dice al discípulo: Hé ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo.
Entonces dijo al discípulo: ¡Allí está tu madre! Y a partir de esa hora, el discípulo la llevó a su casa.
Kisha akamwambia yule mwanfunzi, “Tazama, huyu hapa mama yako. “Tokea saa hiyo yule mwanafunzi akamchukua kwenda nyumbani kwake.
Halafu akamwambia yule mwanafunzi: “Tazama, huyo ndiye mama yako.” Na tangu saa ile huyo mwanafunzi alimchukua akae nyumbani kwake.
Sedan sade han till lärjungen: "Se din moder." Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.
Sedan sade han till Lärjungan: Si, din moder. Och ifrå den tiden tog Lärjungen henne till sig.
Nang magkagayo'y sinabi niya sa alagad, Narito, ang iyong ina! At buhat nang oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan.
Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa alagad, “Tingnan mo, narito ang iyong ina!” Mula sa mga oras na iyon tinanggap na siya ng alagad na kabahagi ng sariling niyang tahanan.
பின்பு அந்த சீடனைப் பார்த்து அதோ, உன் தாய் என்றார். அந்தநேரமுதல் அந்தச் சீடன் அவளைத் தன்னிடமாக ஏற்றுக்கொண்டான்.
తరువాత ఆ శిష్యునితో, “ఇదిగో నీ తల్లి” అన్నాడు. ఆ సమయంనుంచి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట్లో చేర్చుకున్నాడు.
Pea lea ai ia ki he ākonga, “Vakai ko hoʻo faʻē!” Pea talu mei he feituʻulaʻā ko ia naʻe ʻave ia ʻe he ākonga ko ia ki hono ʻapi.
Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.
Потім каже до учня: Оце мати твоя! І з тієї години той учень узяв її до себе.
Опісля рече ученику: Оть, мати твоя. І з тієї години узяв її ученик до себе.
और उस शागिर्द से उस ने कहा, “देख, तेरी माँ यह है।” उस वक़्त से उस शागिर्द ने ईसा की माँ को अपने घर रखा।
ئاندىن ئۇ بۇ مۇخلىسقا: ــ مانا سېنىڭ ئاناڭ! ــ دېدى. شۇندىن ئېتىبارەن، ئۇ مۇخلىس ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۆيىدە تۇرغۇزدى.
Андин у бу мухлисқа: — Мана сениң анаң! — деди. Шундин етиварән, у мухлис уни өзиниң өйидә турғузди.
Andin u bu muxlisqa: — Mana séning anang! — dédi. Shundin étibaren, u muxlis uni özining öyide turghuzdi.
Andin u bu muhlisⱪa: — Mana sening anang! — dedi. Xundin etibarǝn, u muhlis uni ɵzining ɵyidǝ turƣuzdi.
Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.
Ðoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Ðó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.
Kange akam'buula um'bulanisivua jula akati, “Lolagha, ujuo mama ghwako.” Unsiki ughuo um'bulanisivua jula akantoola umama jula, kuluta naghwo kukaaja kwa mwene.
Verse Count = 197