< John 13:13 >

You call me, ‘Teacher’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
Ju më quani Mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam.
Idin yiccui 'unan dursuzu niyerti' sa 'Cikilari' idin bellu dert, nanere ndi.
أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا، وَحَسَنًا تَقُولُونَ، لِأَنِّي أَنَا كَذَلِكَ.
أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّماً وَسَيِّداً، وَقَدْ صَدَقْتُمْ، فَأَنَا كَذَلِكَ.
ܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܪܒܢ ܘܡܪܢ ܘܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܝ ܓܝܪ
Դուք ինձ Վարդապետ եւ Տէր էք կոչում. եւ լաւ էք անում, քանի որ իսկապէս ե՛մ.
Դուք Վարդապետ ու Տէր կը կոչէք զիս, եւ ճիշդ կ՚ըսէք, որովհետեւ այնպէս եմ:
তোমালোকে যে মোক ‘গুৰু’ আৰু ‘প্ৰভু’ বুলি মাতিছা, সেয়া ঠিকেই কৰিছা; কিয়নো মই সেয়েই হওঁ।
Siz Məni “Müəllim” və “Rəbb” deyə çağırırsınız və doğru deyirsiniz, çünki Mən elə Oyam.
Çuec deitzen nauçue, Magistrua eta Iauna, eta vngui dioçue: ceren bainaiz.
তোমরা আমাকে গুরু এবং প্রভু বলে ডাক এবং তোমরা ঠিকই বল, কারণ আমিই সেই।
Va c'hervel a rit Mestr hag Aotrou, ha gwir a lavarit, rak bez' ez on.
Вие Ме наричате Учител и Господ; и добре казвате, защото съм такъв.
Gitawag ako ninyo nga 'magtutudlo' ug 'Ginoo,' ug sakto ang inyong giingon, tungod kay ako kana.
Jamyo infanaan yo Maestro yan Señot: ya y sinanganmiyo mauleg; sa guajo yo.
ᏔᏕᏲᎲᏍᎩ, ᎠᎴ ᏣᎬᏫᏳᎯ, ᏍᎩᏲᏎᎰᎢ; ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛ ᏂᏥᏪᏍᎪᎢ, ᎾᏍᎩᏰᏃ ᏄᏍᏗ.
Kai hae Patukkung, Angraeng, tiah nang kawk o: to tiah nang kawk o haih loe amsoem; kai loe to tiah ni ka oh roe.
Nangmih loh kai he saya neh boeipa la nan khue uh dae ka om van dongah balh na thui uh.
Nangmih ing kai ve, ‘Cawngpyikung,’ ingkaw ‘Bawipa’ ni tina uhyk ti, namik kqawn amyihna thym hy, cemyihna awm nyng.
Note in, Syapa le Topa awng, ci in nong sam uh hi: nong ci uh sia pha hi; banghangziam cile nong sap uh bang in hi tatak khi hi.
Nanghon keima Houhil le Pakai neitiuve; hiche natiu chu aphai, ijeh inem itile keima hichu kahi.
你们称呼我夫子,称呼我主,你们说的不错,我本来是。
你們稱呼我夫子,稱呼我主,你們說的不錯,我本來是。
⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛ⳪ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ.
ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮ ⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.
Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam!
Vy nazýváte mne Mistrem a Pánem, a dobře pravíte, jsemť zajisté.
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.
Mundiita kuti Muyiisyi a Mwami mwamba kabotu, nkambo ndime.
Gij noemt Mij Meester en Heer, en gij zegt het terecht; want dat ben Ik.
Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.
Ye call me, Teacher, and, Lord. And ye say well, for I am.
You call me, ‘Teacher’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
Ye call me, Teacher, and, Lord: and ye say well; for so I am.
You give me the name of Master and Lord: and you are right; that is what I am.
You call me Teacher and Lord, and you speak well: for so I am.
Ye call me the Teacher and the Lord, and ye say well, for I am [so].
You call me Master, and Lord; and you say well, for so I am.
You address me as ‘Teacher’ and ‘Lord’, and you speak correctly, because I am.
“You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that's who I am.
Ye call me Master, and Lord, and ye say well: for so am I.
You call me Teacher and Lord, and you are right in saying so, for so I am.
Ye call me Master and Lord: and ye say well; for [so] I am.
You call me Master and Lord: and you say well; for so I am.
All of you call me Master and Lord: and all of you say well; for so I am.
"Do you understand what I have been doing to you? You call me ‘Teacher’ and ‘Master’, and you say well, for such I am.
You call me, 'Teacher' and 'Lord.' You say so correctly, for so I am.
You call me, 'Teacher' and 'Lord.' You say so correctly, for so I am.
You call me, 'Teacher' and 'Lord.' You say so correctly, for so I am.
You call me, 'Teacher' and 'Lord.' You say so correctly, for so I am.
You call me, 'Teacher' and 'Lord.' You say so correctly, for so I am.
You call me, 'Teacher' and 'Lord.' You say so correctly, for so I am.
You call me, ‘Teacher’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
‘You yourselves call me “the teacher” and “the Master”, and you are right, for I am both.
“You yourselves call me ‘the teacher’ and ‘the Master’, and you are right, for I am both.
Ye call me, Master, and, Lord: and ye say well; for so I am.
Ye, call me, The Teacher, and, The Lord, —and, well, say, for I am.
You call Me: (the) Teacher and (the) Lord, and rightly you say; I am for.
you to call I/we the/this/who teacher and the/this/who lord: God and well to say to be for
You [show that you respect me by] calling me ‘Teacher’ and ‘Lord’. You are right to say that, because I am your teacher and your Lord.
“You yourselves call me ‘the Teacher’ and ‘the Master’, and you are right, for I am both.
Ye call me master and Lorde and ye saye well for so am I.
You call me 'teacher' and 'Lord,' and you are speaking correctly, because so I am.
Ye call me Master, and Lord: and ye say well; for [so] I am.
Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
You call me 'The Rabbi' and 'The Master,' and rightly so, for such I am.
You call me, ‘Teacher’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
You call me, ‘Teacher’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
You call me, ‘Rabbi’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
You call me, ‘Rabbi’ and ‘Lord.’ You say so correctly, for so I am.
Ye clepen me maistir and lord, and ye seien wel; for Y am.
ye call me, The Teacher and The Lord, and ye say well, for I am;
Vi nomas min Majstro kaj Sinjoro; kaj prave vi diras, ĉar tia mi estas.
Te kutsutte minun Mestariksi ja Herraksi, ja te sanotte oikein; sillä minä myös olen.
Te puhuttelette minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen.
Gij noemt Mij den Meester en den Heer, en gij zegt dit te recht, want Ik ben het.
Vous m'appelez le Maître et le Seigneur: et vous dites bien, car je le suis.
Vous m’appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis;
Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien: car je le suis.
Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis.
Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous avez raison, car je le suis.
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai; car je le suis.
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis;
Vous m'appelez Maître, Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis.
Ihr nennt mich 'Meister' und 'Herr', und ihr habt recht; ich bin es.
Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin es.
Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin es.
Ihr nennet mich Meister und Herr, und ihr habt recht, denn ich bin es.
Ihr heißet mich Meister und HERR und saget recht daran; denn ich bin's auch.
Ihr heißet mich Meister und HERR und saget recht daran, denn ich bin es auch.
Ihr heißet Mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht; denn Ich bin es.
Ihr nennt mich Lehrer und Herr; das ist ganz recht, denn ich bin es.
Yi yi nni, yi canba leni yi leni yi Diedo. Yi maadi moamoani, kelima n tie yeni lige.
I yin yonmidaano yen canbaa.
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ.
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
Ὑμεῖς φωνεῖτέ με, Ὁ διδάσκαλος, καὶ Ὁ Κύριος· καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ.
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
ὑμεῖς φωνεῖτέ με, Ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ.
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ
ὑμεῖς φωνεῖτέ με· ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ.
તમે મને ગુરુ તથા પ્રભુ કહો છો, અને તમે સાચું જ કહો છો, કેમ કે હું એ જ છું.’”
Nou rele m' Mèt, nou rele m' Seyè. Nou gen rezon, se sa m' ye vre.
Ke hea mai oukou ia'u. He Kumu, he Haku hoi: a ke olelo pono nei oukou, no ka mea, oia no wau.
אתם קראים לי רב ואדון והיטבתם אשר דברתם כי אני הוא׃
तुम मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, क्योंकि मैं वहीं हूँ।
Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok.
Awagandak iti maestro ken 'Apo,' ken ibagayo ti umno, gapu ta siak.
Kalian memanggil Aku Guru dan Tuhan. Dan memang demikian.
Mukunintanga unene “Ng'walimu” nu Mukulu iti mukuligitya tai, ndogoelyo uu yili.
Voi mi chiamate Maestro, e Signore, e dite bene, perciocchè [io lo] sono.
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono.
Voi mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene, perché lo sono.
なんぢら我を師また主ととなふ、然か言ふは宜なり、我は是なり。
あなた方はわたしを『先生』また『主』と呼ぶ。あなた方がそのように言うのは正しい。わたしはそのような者だからだ。
あなたがたはわたしを教師、また主と呼んでいる。そう言うのは正しい。わたしはそのとおりである。
あなたがたはわたしを先生とも主とも呼んでいます。あなたがたがそう言うのはよい。わたしはそのような者だからです。
汝等は我を師又は主と呼ぶ、其言ふことや宜し、我は其なればなり。
ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುವೆಂದೂ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಅಂಥವನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.
Omutoga anye” Mwiigisha” na Lata bhugenyi omwaika chimali niko kutyo nili.
Mukhonyelanga une “Imanyesi” Intwa uyu mnchova volyeli, ulyakhova mnevelile.
Mukanikuta nene “Mwalimu” ni Bwana ejhe mwijobha bhukweli, ndabha ndo kya nijhele.
너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다
Kowos pangonyu Mwet Luti ac Leum, ac fal kowos in fahk ouingan, mweyen pwaye.
Munisupa 'Muluti' ni 'Simwine,' imi uwamba chishiyeme, kakuti linu njime.
Vos vocatis me Magister et Domine, et bene dicitis: sum etenim.
Vos vocatis me Magister, et Domine, et bene dicitis: sum etenim.
Vos vocatis me Magister, et Domine, et bene dicitis: sum etenim.
Vos vocatis me Magister et Domine, et bene dicitis: sum etenim.
vos vocatis me magister et Domine et bene dicitis sum etenim
Vos vocatis me Magister, et Domine, et bene dicitis: sum etenim.
Jūs Mani saucat par Mācītāju un par Kungu, un tas pareizi runāts, jo Es tas esmu.
Hianareo manao Ahy hoe Mpampianatra sy Tompo; ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa Aho.
നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു; ഞാൻ അങ്ങനെ ആകകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി.
तुम्ही मला ‘गुरू’ आणि ‘प्रभू’ म्हणता आणि ते ठीक म्हणता, कारण मी तसाच आहे.
Mmanganyanji punkunjemanga Mmaajiganya na Mmakulungwa, nnibheleketanga ukoto, pabha nne puni nneyo.
သင်​တို့​သည်​ငါ့​ကို​ဆ​ရာ​တော်​ဟူ​၍​လည်း ကောင်း၊ အ​ရှင်​ဘု​ရား​ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း​ခေါ် တတ်​ကြ​၏။ ဤ​အ​တိုင်း​လည်း​ဟုတ်​မှန်​သ​ဖြင့် သင်​တို့​ခေါ်​သည်​မှာ​လျောက်​ပတ်​ပေ​၏။-
သင်တို့သည် ငါ့ကိုအရှင်ဘုရားဟူ၍၎င်း၊ သခင်ဟူ၍၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏။ ထိုစကားသည်လည်း ဟုတ် မှန်သောစကားဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ကိုခေါ်ကြသည့်အတိုင်း ငါမှန်၏။
E karangatia ana ahau e koutou, E te Kaiwhakaako, E te Ariki: a he tika ta koutou korero; ko ahau hoki ia.
Lina lingibiza lithi: Mfundisi, lo kuthi Nkosi; likutsho kuhle, ngoba ngiyi kho.
Mwanikema nenga, “Mwalimu” ni Ngwana yee mwabaya kweli, maana nibile nyoo.
तिमीहरू मलाई ‘गुरु’ र ‘प्रभु’ भन्छौ र तिमीहरू ठिकै बोलिरहेका छौ, किनकि म त्यही हुँ ।
I kaller mig mester og herre, og I sier det med rette, for jeg er det.
De kallar meg «Meister» og «Herre, » og det segjer sant; for det er eg.
ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, ଆଉ ଯଥାର୍ଥ କହୁଅଛ; କାରଣ ମୁଁ ତ ସେହି।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ “ਗੁਰੂ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਭੂ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ।
شما مرا استاد وآقا می‌خوانید و خوب می‌گویید زیرا که چنین هستم.
Komail kin adane kin ia Saunpadak o Kaun, ari me pung, pwe iei ngai.
Komail kin adane kin ia Jaunpadak o Kaun, ari me pun, pwe iei nai.
Wy mię nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie; bomci jest nim.
Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo [nim] jestem.
Vós me chamais Mestre, e Senhor, e bem dizeis; que eu o sou;
Vós me chamaes Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o sou:
Vós me chamais Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o sou:
Vocês [me mostram o seu respeito, ]chamando-me de ‘Mestre’ e ‘Senhor’. E têm razão ao dizer isso, pois sou seu mestre e seu senhor.
Hei hii' a mo'e Au mae, ‘Papa Meser’ ma ‘Lamatua'’ mana na'ena hak parenda hei. Naa nandaa ena, huu Au mema' ona' naa.
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
Mukwizya ane “Mwalimu” nantele myiga Gosi ene yoli, afuatanaje endi shesho.
Ви зовете мене учитељем и Господом; и право велите: јер јесам.
Vi zovete mene uèiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.
Imwi munondidaidza kuti Mudzidzisi, uye Ishe; uye munoreva zvakanaka, nokuti ndini iye.
Вы глашаете Мя Учителя и Господа, и добре глаголете: есмь бо.
Vi me kličete Učitelj in Gospod, in pravilno govorite, kajti to sem.
Vi me imenujete: Učenik! in: Gospod! in prav pravite; ker sem.
Waxaad iigu yeedhaan, Macallin iyo Sayid, waadna ku hagaagsan tihiin, waayo, waan ahay.
Vosotros me llamáis, Maestro y Señor; y decís bien; porque lo soy.
“Ustedes me llaman ‘Maestro’ y ‘Señor,’ y está bien que lo hagan, pues eso es lo que soy.
Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien; porque lo soy:
Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor: y decís bien; porque lo soy.
Vosotros me llamais Maestro y Señor; y decís bien, porque [lo] soy:
Ustedes me dan el nombre de Maestro y Señor; y tienen razón; eso es lo que soy.
Mnaniita mimi “Mwalimu” na Bwana hii mnasema kweli, maana ndivyo nilivyo.
Ninyi mwaniita Mwalimu na Bwana, nanyi mwasema vyema, kwa kuwa ndimi.
I kallen mig 'Mästare' och 'Herre', och I säger rätt, ty jag är så.
I kallen mig Mästare och Herre; och I sägen rätt; ty jag är ock så.
Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga.
Tinatawag ninyo akong 'Guro' at 'Panginoon', at tama ang sinasabi ninyo, dahil ako nga iyon.
நீங்கள் என்னைப் போதகர் என்றும், ஆண்டவர் என்றும் சொல்லுகிறீர்கள், நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே, நான் அவர்தான்.
మీరు నన్ను బోధకుడు, ప్రభువు అని సరిగానే పిలుస్తున్నారు.
“ʻOku mou ui au ko e Takimuʻa mo e ʻEiki: pea ko hoʻomou lea totonu ia; he ko au ia.
“Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim.
Ви Мене називаєте: Учитель і Госпо́дь, — і добре ви кажете, бо Я є.
Ви звете мене Учителем і Господем, і добре кажете, се бо я.
तुम मुझे ‘उस्ताद’ और ‘ख़ुदावन्द’ कह कर मुख़ातिब करते हो और यह सही है, क्यूँकि मैं यही कुछ हूँ।
سىلەر مېنى «ئۇستاز» ۋە «رەب» دەيسىلەر ۋە راست ئېيتىسىلەر، مەن شۇنداقتۇرمەن.
Силәр мени «Устаз» вә «Рәб» дәйсиләр вә раст ейтисиләр, мән шундақтурмән.
Siler méni «Ustaz» we «Reb» deysiler we rast éytisiler, men shundaqturmen.
Silǝr meni «Ustaz» wǝ «Rǝb» dǝysilǝr wǝ rast eytisilǝr, mǝn xundaⱪturmǝn.
Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy.
Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy.
Umue mukunhambula mwiti, 'Mbulanisi, kange mwiti Ntwa, Mujova seseene, ulwakuva nili m'bulanisi, kange nili Ntwa.
Verse Count = 197

< John 13:13 >