< Genesis 8:16 >

“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
“Dil nga arka ti, gruaja jote, bijtë e tu dhe gratë e bijve të tu bashkë me ty.
«ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْفُلْكِ أَنْتَ وَٱمْرَأَتُكَ وَبَنُوكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ.
«اخْرُجْ مِنَ الْفُلْكِ أَنْتَ وَامْرَأَتُكَ وَبَنُوكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ،
«Դո՛ւրս եկէք այդ տապանից դու, քո կինը, քո որդիները եւ քո որդիների կանայք,
“তুমি তোমাৰ ভাৰ্যা, পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীসকলক লগত লৈ, জাহাজৰ পৰা ওলাই যোৱা।
«Sən öz arvadın, oğulların və gəlinlərinlə birgə gəmidən çıx.
“Di, dia uda, dia egefelali amola ilia uda, amo dusagai yolesili, osoboga aligila sa: ima!
তুমি নিজের বউ, ছেলেদের ও ছেলের বউদেরকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে বাইরে যাও।
“তুমি ও তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলেরা ও তাদের স্ত্রীরা—তোমরা জাহাজ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো।
Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените им с тебе.
“Gawas na sa arka, ikaw, ang imong asawa, ang imong mga anak nga lalaki, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga lalaki nga uban kanimo.
Kumawas ka sa arca, ikaw, ug ang imong asawa, ug ang imong mga anak nga lalake, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga kuyog kanimo.
“Iwe, mkazi wako, ana ako pamodzi ndi akazi awo tulukani mʼchombomo.
Nangmah hoi na zu, na capanawk hoi na capanawk ih zunawk, palong thung hoiah tacawt o laih.
“Namah khaw, na yuu khaw, na ca rhoek khaw, namah taengkah na langa rhoek khaw, lawng khui lamkah halo laeh.
“Namah khaw, na yuu khaw, na ca rhoek khaw, namah taengkah na langa rhoek khaw, lawng khui lamkah halo laeh.
“Na boncha uvin kong sunga kon chun pot doh tauvin, nangma nahin, na jinu ahin, na chapate ahiuvin, chule na moute ahi uvin kilhon doh pin.
Nama hoi na yu, na capanaw hoi na langanaw, long thung hoi tâcawt awh leih.
“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。
「你和你的妻子、兒子、兒婦都可以出方舟。
你和你的妻子、兒子及兒媳,同你由方舟出來;
“Iziđi iz korablje, ti, tvoja žena, tvoji sinovi i žene tvojih sinova s tobom.
Vyjdi z korábu, ty i žena tvá, a synové tvoji, i ženy synů tvých s tebou.
Vyjdi z korábu, ty i žena tvá, a synové tvoji, i ženy synů tvých s tebou.
"Gå ud af Arken med din Hustru, dine Sønner og dine Sønnekoner
Gak ud ad Arken, du og din Hustru og dine Sønner og dine Sønners Hustruer med dig.
»Gaa ud af Arken med din Hustru, dine Sønner og dine Sønnekoner
“Wuog oko ei yie, in kaachiel gi chiegi, kod yawuoti kod mond yawuoti.
Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen met u.
Ga uit de ark; gij met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen uwer zonen.
Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen met u.
Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
“Come out of the ark, you and your wife, along with your sons and their wives.
Go out of the ark, you and your wife and your sons and your sons' wives.
Come out from the ark, thou and thy wife and thy sons, and thy sons' wives with thee.
Come out from the ark, you and your wife and your sons, and your sons' wives with you.
“Go out of the ark, you and your wife, your sons and the wives of your sons with you.
Go out of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
Go out of the ark, thou and thy wife, thy sons, and the wives of thy sons with thee.
“Leave the ark, you and your wife, your sons and their wives.
Goe forth of the Arke, thou and thy wife, and thy sonnes and thy sonnes wiues with thee.
'Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
Go forth of the ark, you, and your wife, and your sons, and your sons’ wives with you.
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
Go out of the ark, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
Come out from the ark, you and your wife and your sons, and your sons' wives with you.
Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
every living thing that [is] with you, of all flesh, among bird, and among livestock, and among every creeping thing which is creeping on the earth, bring out with you;
"Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
"Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
"Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
"Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
"Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
"Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons' wives with you.
“Go out of the ship, you, and your wife, and your sons, and your sons’ wives with you.
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
Come forth out of the ark, —thou and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
Go out from the ark you and wife your and sons your and [the] wives of sons your with you.
to come out: come from [the] ark you(m. s.) and woman: wife your and son: child your and woman: wife son: child your with you
“Leave the boat, along with your wife and your sons and their wives.
come out of the arcke both thou and thy wyfe ad thy sonnes and thy sonnes wyues with the.
“Go out of the ark, you, your wife, your sons, and your sons' wives with you.
Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee.
Go forth from the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons’ wives with thee.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
“Go out of the ship, you, your wife, your sons, and your sons’ wives with you.
and seide, Go out of the schip, thou, and thi wijf, thi sones, and the wyues of thi sones with thee;
every living thing that [is] with thee, of all flesh, among fowl, and among cattle, and among every creeping thing which is creeping on the earth, bring out with thee;
Eliru el la arkeo, vi kaj via edzino kaj viaj filoj kaj la edzinoj de viaj filoj kune kun vi;
“Wò kple srɔ̃wò kple viwò ŋutsuawo kple wo srɔ̃wo mido le aɖakaʋu la me.
Lähde arkista, sinä ja sinun emäntäs, ja sinun poikas, ja sinun poikais emännät sinun kanssas.
"Lähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi.
" Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
« Sors du navire, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi.
Sors de l’arche, toi, et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi.
Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils.
Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
« Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi.
Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi.
Sors de l'arche avec ta femme, et tes fils, et les femmes de tes fils, et toutes les bêtes fauves qui sont auprès de toi,
Sors de l’arche, toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes avec toi.
"Geh aus der Arche, du selbst, dein Weib, deine Söhne und deine Schwiegertöchter bei dir!
Gehe aus der Arche, du und dein Weib und deine Söhne und die Weiber deiner Söhne mit dir.
Gehe aus der Arche, du und dein Weib und deine Söhne und die Weiber deiner Söhne mit dir.
Gehe heraus aus dem Kasten, du und dein Weib und deine Söhne und die Weiber deiner Söhne mit dir.
Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir.
Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir.
»Verlaß (jetzt) die Arche, du und mit dir dein Weib und deine Söhne und deine Schwiegertöchter!
Geh aus der Arche, du und dein Weib und deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir!
Geh aus von der Arche du und dein Weib, und deine Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir.
“Uma thabina, wee na mũtumia waku, na ariũ aku na atumia ao.
Έξελθε εκ της κιβωτού, συ, και η γυνή σου, και οι υιοί σου, και αι γυναίκες των υιών σου μετά σού·
ἔξελθε ἐκ τῆς κιβωτοῦ σὺ καὶ ἡ γυνή σου καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ
“તું, તારી પત્ની, તારા દીકરાઓ તથા તારી પુત્રવધૂઓ વહાણમાંથી બહાર આવો.
-Soti nan batiman an, ou menm, madanm ou, pitit ou yo ansanm ak madanm pitit ou yo.
Sòti nan lach la, ou menm avèk madanm ou, fis ou yo, avèk madanm a fis ou yo.
“Fito daga jirgin, kai da matarka da’ya’yanka maza da matansu.
E hele aku oe iwaho o ka halelana, o oe, me kau wahine, me au mau keikikane, a me na wahine a kau mau keikikane me oe.
צא מן התבה--אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך
צֵ֖א מִן־הַתֵּבָ֑ה אַתָּ֕ה וְאִשְׁתְּךָ֛ וּבָנֶ֥יךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
צֵא מִן־הַתֵּבָה אַתָּה וְאִשְׁתְּךָ וּבָנֶיךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶיךָ אִתָּֽךְ׃
צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך׃
צֵא מִן־הַתֵּבָה אַתָּה וְאִשְׁתְּךָ וּבָנֶיךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶיךָ אִתָּֽךְ׃
צֵ֖א מִן־הַתֵּבָ֑ה אַתָּ֕ה וְאִשְׁתְּךָ֛ וּבָנֶ֥יךָ וּנְשֵֽׁי־בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
“तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ।
“जहाज़ से तुम सब बाहर आ जाओ; तू और तेरी पत्नी और तेरे बेटे और उनकी पत्नियां.
Menj ki a bárkából te és a te feleséged, a te fiaid, és a te fiaid feleségei te veled.
Menj ki a bárkából, te, a te feleséged, a te fiaid és a te fiaid feleségei veled együtt.
“Site nʼụgbọ mmiri pụta, gị na nwunye gị, na ụmụ gị ndị ikom, na ndị nwunye ụmụ gị ndị ikom.
“Rumuarkayo iti daong, sika, ti asawam, dagiti annakmo, ken dagiti assawa dagiti annakmo.”
"Keluarlah dari kapal itu bersama-sama dengan istrimu, anak-anakmu dan istri-istri mereka.
"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu dan isteri anak-anakmu;
“Keluarlah dari kapal itu bersama istrimu, anak-anakmu, juga menantu-menantumu.
Esci fuor dell'Arca, tu, e la tua moglie, ed i tuoi figliuoli, e le mogli de' tuoi figliuoli teco.
«Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te.
“Esci dall’arca tu e la tua moglie, i tuoi figliuoli e le mogli dei tuoi figliuoli con te.
汝および汝の妻と汝の子等と汝の子等の妻ともに方舟を出べし
「あなたは妻と、子らと、子らの妻たちと共に箱舟を出なさい。
汝および汝の妻と汝の子等と汝の子等の妻ともに方舟を出べし
kagrane nagaka'anena ventefintira atreta fegi'a atiramiho. Ventefima mani'naza zagagafane, namaramine, mika mopafi vano nehaza zagaraminena, zamavare atrege'za mopafi vu'za eza nehu'za kase hakare hu'za maniho.
“ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ.
“ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ;
너는 네 아내와 네 아들들과 네 자부들로 더불어 방주에서 나오고
너는 네 아내와 네 아들들과 네 자부들로 더불어 방주에서 나오고
“Oatui liki oak an wi mutan kiom, wen nutum, ac mutan kialos.
«خۆت و ژنەکەت و کوڕ و بووکەکانت، لە کەشتییەکە وەرنە دەرەوە.
Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
egredere de arca tu et uxor tua filii tui et uxores filiorum tuorum tecum
Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum.
Izej no šķirsta, tu un tava sieva un tavi dēli un tavas vedeklas līdz ar tevi,
« Bima na masuwa elongo na mwasi na yo, mpe bana na yo ya mibali elongo na basi na bango.
“Vva mu lyato, ggwe, ne mukazi wo, ne batabani bo ne bakazi baabwe.
Mivoaha amin’ ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantonao vavy miaraka aminao.
Iengao o lakam-poloaio, ihe naho ty vali’o naho o ana’oo vaho o valin’ ana’oo.
“നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുവിൻ.
നീയും നിന്റെ ഭാൎയ്യയും പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരുടെ ഭാൎയ്യമാരും പെട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുവിൻ.
“നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുവരിക.
“तू, तुझी पत्नी, तुझी मुले व तुझ्या मुलांच्या स्त्रिया यांना तुझ्याबरोबर घेऊन तारवाच्या बाहेर ये.
``သင်​သည်​သင်​၏​မ​ယား၊ သား​များ၊ ချွေး​မ​များ နှင့်​တ​ကွ​သင်္ဘော​ထဲ​မှ​ထွက်​ကြ​လော့။-
Verse not available
Verse not available
Puta mai koe i te aaka, koutou tahi ko tau wahine, ko au tama, me nga wahine a au tama.
“Phuma emkhunjini, wena lomkakho, lamadodana akho labomkabo.
Phuma emkhunjini, wena lomkakho lamadodana akho labafazi bamadodana akho kanye lawe.
“तँ, तेरी पत्‍नी, तेरा छोराहरू र तेरा बुहारीहरू जहाजबाट निस्केर आओ ।
Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustruer med dig.
«Gakk ut or arki, du og kona di og sønerne dine og konorne åt sønerne dine med deg!
“ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଅ।
“Atii fi niitiin kee, ilmaan keetii fi niitonni ilmaan keetii kottaa doonii keessaa baʼaa.
ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ।
«از کشتی بیرون شو، توو زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو.
«اینک زمان آن رسیده که همه از کشتی خارج شوید.
Wynijdź z korabia, ty, i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich z tobą.
Wyjdź z arki, ty i z tobą twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów.
Sai da arca tu, a tua mulher, os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo.
Sae da arca, tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos comtigo.
Sai da arca, tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo.
“Saia do navio, você, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos com você.
„Ешь дин корабие, ту ши невастэ-та, фиий тэй ши невестеле фиилор тэй ку тине!
“Noh! Basa nggi onda mia ofai a leo.
выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою;
Изађи из ковчега ти и жена твоја и синови твоји и жене синова твојих с тобом;
Izidi iz kovèega ti i žena tvoja i sinovi tvoji i žene sinova tvojih s tobom;
“Budai muareka, iwe nomukadzi wako navanakomana vako navakadzi vavo.
изыди из ковчега ты и жена твоя, и сынове твои и жены сынов твоих с тобою:
»Pojdi iz ladje ti in tvoja žena in tvoji sinovi in žene tvojih sinov s teboj.
Doonnida ka baxa adiga, iyo naagtaada, iyo wiilashaada, iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba.
Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
“Salgan del arca tú, tu esposa, tus hijos, y sus esposas.
“Sal de la nave, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
Sal del arca, tú y contigo tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos.
“Sal del arca, tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos.
Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo.
Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos.
“Toka nje ya safina, wewe, mke wako, wanao wa kiume, na wake wa wanao pamoja nawe.
“Toka ndani ya safina, wewe na mkeo na wanao na wake zao.
"Gå ut ur arken med din hustru och dina söner och dina söners hustrur.
Gack utur arkenom, du och din hustru, dine söner och dina söners hustrur med dig.
»Gå ut ur arken med din hustru och dina söner och dina söners hustrur.
Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo.
“Lumabas ka sa arka, ikaw, ang iyong asawa, ang iyong mga anak na lalaki, at ang mga asawa ng iyong mga anak na lalaki.
“நீயும், உன்னோடுகூட உன்னுடைய மனைவியும், மகன்களும், மகன்களின் மனைவிகளும் கப்பலைவிட்டுப் புறப்படுங்கள்.
“நீ உன் மனைவியுடனும், உன் மகன்களுடனும் அவர்களுடைய மனைவிகளுடனும் பேழையைவிட்டு வெளியே வா.
“నువ్వు, నీతోపాటు నీ భార్య, నీ కొడుకులు, కోడళ్ళు ఓడలోనుంచి బయటకు రండి.
“ʻAlu atu mei he vaka, ʻa koe, mo ho uaifi, mo ho ngaahi foha, mo e ngaahi uaifi ʻo ho ngaahi foha mo koe.
Verse not available
“Wo ne wo yere ne wo mmabarima ne wɔn yerenom mfi Adaka no mu mpue.
“Wo ne wo yere ne wo mmammarima ne wɔn yerenom mfiri adaka no mu mfi.
„Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої.
कश्ती से बाहर निकल आ; तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियाँ।
Verse not available
Verse not available
Verse not available
Verse not available
Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ các con và các dâu ngươi.
Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ các con và các dâu ngươi.
“Con và gia đình hãy ra khỏi tàu.
“Jáde kúrò nínú ọkọ̀, ìwọ àti aya rẹ, pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ àti àwọn aya wọn.
Verse Count = 207

< Genesis 8:16 >