< Genesis 41:37 >

The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
Kjo gjë i pëlqeu Faraonit dhe gjithë nëpunësve të tij.
فَحَسُنَ ٱلْكَلَامُ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُيُونِ جَمِيعِ عَبِيدِهِ.
فَاسْتَحْسَنَ فِرْعَوْنُ وَرِجَالُهُ جَمِيعاً هَذَا الْكَلامَ،
Յովսէփի խօսքերը հաճելի թուացին փարաւոնին ու նրա բոլոր պաշտօնեաներին:
তেতিয়া ফৰৌণে আৰু তেওঁৰ পাত্ৰমন্ত্ৰীসকলেও এই সকলো কথাকে উত্তম দেখিলে।
Bu sözlər fironun və onun əyanlarının xoşuna gəldi.
Felou amola ea ouligisu dunu da amo hou hahawane ba: i.
তখন ফরৌণের ও তাঁর সব দাসের দৃষ্টিতে এই কথা ভালো মনে হল।
ফরৌণের ও তাঁর সব কর্মকর্তার কাছে সেই পরিকল্পনাটি বেশ ভালো বলে মনে হল।
Това нещо беше угодно на Фараона и на всичките му слуги.
Kini nga tambag maayo sa mga mata sa Paraon ug sa mga mata sa tanan niyang mga sulugoon.
Ug ang butang nakapahamuot sa mga mata ni Faraon ug sa mga mata sa iyang mga alagad.
Farao ndi nduna zake anagwirizana nawo malangizo a Yosefe.
To tiah Joseph mah thuih ih lok to Faro hoi a tamnanawk boih mah hoih, tiah poek o.
Tekah olka ngawn tah Pharaoh mik neh a sal rhoek boeih kah mik ah a thuem sak.
Tekah olka ngawn tah Pharaoh mik neh a sal rhoek boeih kah mik ah a thuem sak.
Hiche lungthim tohgon hi Pharaoh ahin ama semang pachong hon jong pha asa cheh tauvin ahi.
Hottelah pouknae a poe e hah, Faro hoi a sannaw pueng ni ahawi rip ati awh.
法老和他一切臣仆都以这事为妙。
法老和他一切臣僕都以這事為妙。
這番話使法郎和他的群臣十分贊成,
Svidje se odgovor faraonu i svim njegovim službenicima.
I líbila se řeč ta Faraonovi i všechněm služebníkům jeho.
I líbila se řeč ta Faraonovi i všechněm služebníkům jeho.
Både Farao og alle hans Tjenere syntes godt om den Tale,
Og denne Tale var god for Faraos Øjne og for alle hans Tjeneres Øjne.
Baade Farao og alle hans Tjenere syntes godt om den Tale,
Parono nonenore maber ni Farao kod jodonge duto.
En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten.
Dit voorstel scheen Farao en heel zijn hof verstandig.
En dit woord was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
This proposal pleased Pharaoh and all his officials.
And this seemed good to Pharaoh and to all his servants.
And the word was pleasing in the sight of Pharao, and in the sight of all his servants.
And the word was pleasing in the sight of Pharao, and in the sight of all his servants.
The counsel pleased Pharaoh and all his ministers.
And the word was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his bondmen.
The counsel pleased Pharao and all his servants.
Pharaoh and all his officials thought Joseph's proposal was a good idea.
And the saying pleased Pharaoh and all his seruants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the word was pleasing in the sight of Pharao, and in the sight of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing is good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants,
The proposal was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The proposal was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The proposal was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The proposal was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The proposal was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The proposal was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, —and in the eyes of all his servants;
And it was good the word in [the] eyes of Pharaoh and in [the] eyes of all servants his.
and be good [the] word in/on/with eye: appearance Pharaoh and in/on/with eye: appearance all servant/slave his
The king and his officials thought that this would be a good plan.
And the saynge pleased Pharao ad all his seruauntes.
This advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
The counsel pleside Farao,
And the thing is good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants,
Kaj tio plaĉis al Faraono kaj al ĉiuj liaj servantoj.
Farao kple eƒe kpeɖeŋutɔwo xɔ Yosef ƒe nyawo.
Ja se puhe kelpasi Pharaolle, ja kaikille hänen palvelioillensa.
Tämä puhe miellytti faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa.
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
La chose était bonne aux yeux de Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs.
Et la chose fut bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs.
Et la chose plut à Pharaon, et à tous ses serviteurs.
Ce conseil plut à Pharaon et à tous ses ministres;
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Et ce discours plut à Pharaon, et à tous ses serviteurs.
Et ce discours agréa à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Ce discours fut agréable au Pharaon et à tous ses serviteurs.
Ce discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Diese Rede gefiel nun Pharao und all seinen Dienern.
Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Knechte.
Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Knechte.
Diese Rede fand Beifall bei dem Pharao und bei allen seinen Untergebenen.
Die Rede gefiel Pharao und allen seinen Knechten wohl.
Die Rede gefiel Pharao und allen seinen Knechten wohl.
Diese Darlegung fand den Beifall des Pharaos und aller seiner Diener;
Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten wohl.
Und das Wort war gut in den Augen Pharaos und in den Augen aller seiner Knechte.
Firaũni na anene ake makĩona mũbango ũcio ũrĩ mwega.
Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντας τους δούλους αυτού.
ἤρεσεν δὲ τὰ ῥήματα ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον πάντων τῶν παίδων αὐτοῦ
આ વાત ફારુનને તથા તેના સર્વ દાસોને સારી લાગી.
Farawon an ak tout moun pa l' yo te tonbe dakò ak sa Jozèf te di a.
Alò, plan sa a te parèt bon a Farawon, ak tout sèvitè li yo.
Shirin ya yi wa Fir’auna da kuma dukan hafsoshinsa kyau.
Ua maikai ia mea i ka maka o Parao, a i ka maka o kana mau kauwa a pau.
וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו
וַיִּיטַ֥ב הַדָּבָ֖ר בְּעֵינֵ֣י פַרְעֹ֑ה וּבְעֵינֵ֖י כָּל־עֲבָדָֽיו׃
וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי כׇּל־עֲבָדָֽיו׃
וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו׃
וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי פַרְעֹה וּבְעֵינֵי כָּל־עֲבָדָֽיו׃
וַיִּיטַ֥ב הַדָּבָ֖ר בְּעֵינֵ֣י פַרְעֹ֑ה וּבְעֵינֵ֖י כָּל־עֲבָדָֽיו׃
यह बात फ़िरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी।
फ़रोह तथा सब कर्मचारियों को लगा कि यह जवाबदारी योसेफ़ को ही दी जाये.
És tetszék e beszéd a Faraónak és minden ő szolgáinak.
És jónak tetszett a dolog Fáraó szemeiben és összes szolgái szemeiben;
Ntụpụta ahụ dị mma nʼanya Fero na ndịisi ọchịchị ya.
Nasayaat daytoy a pammagbaga iti imatang ti Faraon ken iti imatang dagiti amin nga adipenna.
Raja dan para pegawainya menyetujui rencana Yusuf itu.
Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya.
Usulan Yusuf dipandang baik oleh raja dan para pejabatnya.
E la cosa piacque a Faraone e a tutti i suoi servitori.
La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi ministri.
Piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori.
パロとその諸の臣僕此事を善とす
この事はパロとそのすべての家来たちの目にかなった。
パロとその諸の臣僕此事を善とす
Hanki Fero'ene eri'za vahe'amozama ana nanekema antahi'zana knare hu'ne.
ಈ ಮಾತುಗಳು ಫರೋಹನಿಗೂ, ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ತೋರಿತು.
ಆ ಮಾತು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ತೋರಿತು.
바로와 그 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라
바로와 그 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라
Tokosra ac mwet kacto lal elos akkeyala lemlem se inge,
فیرعەون و هەموو دەستوپێوەندەکەی ئەم قسانەیان پێ باش بوو.
Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus:
Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris eius:
Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris eius:
Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus:
placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris eius
Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris eius:
Un šie vārdi patika Faraonam un visiem viņa kalpiem.
Likambo yango esepelisaki Faraon mpe basali na ye nyonso.
Ebigambo bya Yusufu ne biwulikika bulungi mu matu ga Falaawo n’ag’abaweereza be bonna.
Ary sitrak’ i Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany.
Ni-no’ i Parò naho ze hene mpi­toro’e i saontsy zay.
ഈ നിർദേശം ഫറവോനും അവന്റെ സകലഭൃത്യന്മാർക്കും ബോധിച്ചു.
ഈ വാക്കു ഫറവോന്നും അവന്റെ സകലഭൃത്യന്മാൎക്കും ബോധിച്ചു.
ഈ നിർദേശം നല്ലതെന്ന് ഫറവോനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും തോന്നി.
हा सल्ला फारो राजाच्या दृष्टीने व त्याच्या सर्व सेवकांच्या दृष्टीने चांगला वाटला.
ဖာ​ရော​ဘု​ရင်​နှင့်​မှူး​မတ်​အ​ပေါင်း​တို့​သည် ယော​သပ်​တင်​ပြ​သော​စီ​မံ​ချက်​ကို​နှစ်​သက် လက်​ခံ​ကြ​၏။-
ထိုသို့ ယောသပ်လျှောက်သောစကားကို ဖါရော မင်းအစရှိသော ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည် နှစ်သက် ကြ၍၊
ထိုသို့ ယောသပ်လျှောက်သောစကား ကို ဖါရော မင်းအစရှိသော ကျွန် တော်မျိုးအပေါင်း တို့သည် နှစ်သက် ကြ၍၊
A he pai taua mea ki te titiro a Parao ki te titiro hoki a ana tangata katoa.
Icebo leli lakhanya lilihle kuFaro lakuzo zonke izikhulu zakhe.
Njalo into le yabanhle emehlweni kaFaro lemehlweni ezinceku zakhe zonke.
फारो र तिनका सबै कामदारको दृष्‍टिमा यो सल्लाह राम्रो थियो ।
Disse ord syntes Farao og alle hans tjenere godt om.
Dei ordi tykte dei godt um, både Farao og alle mennerne hans.
ସେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା।
Dubbichis Faraʼoonii fi qondaaltota isaa hunda biratti gaarii ture.
ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ਿਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ।
پس این سخن بنظر فرعون و بنظر همه بندگانش پسند آمد.
فرعون و همۀ افرادش پیشنهاد یوسف را پسندیدند.
I podobało się to Faraonowi, i wszystkim sługom jego.
I podobało się to faraonowi i wszystkim jego sługom.
E o negócio pareceu bem a Faraó, e a seus servos.
E esta palavra foi boa aos olhos de Pharaó, e aos olhos de todos os seus servos.
E esta palavra foi boa aos olhos de faraó, e aos olhos de todos os seus servos.
A coisa era boa aos olhos do Faraó, e aos olhos de todos os seus servos.
Кувинтеле ачестя ау плэкут луй Фараон ши тутурор служиторилор луй.
Maneꞌ no pagau monaeꞌ ra rena Yusuf oꞌola na ma, ara tungga e.
Сие понравилось фараону и всем слугам его.
И ово се учини добро Фараону и свим слугама његовим.
I ovo se uèini dobro Faraonu i svijem slugama njegovijem.
Urongwa uhu hwakaratidza kuva hwakanaka kuna Faro nokuvaranda vake vose.
Угодно же бысть слово пред фараоном и пред всеми рабы его.
Stvar je bila dobra v faraonovih očeh in v očeh vseh njegovih služabnikov.
Waxaasuna Fircoon way la wanaagsanaayeen, isaga iyo addoommadiisiiba.
Y el negocio pareció bien a Faraón, y a sus siervos.
El Faraón y todos sus oficiales pensaron que la propuesta de José era una buena idea.
La cosa fue buena a los ojos del Faraón y de todos sus siervos.
La propuesta le pareció bien a Faraón y a todos sus esclavos.
Agradó este consejo al Faraón y a todos sus servidores.
Y el negocio pareció bien a Faraón, y a sus siervos.
Y el negocio pareció bien á Faraón, y á sus siervos.
Y esto le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos.
Ushauri huu ukawa mwema machoni pa Farao na machoni pa watumishi wake wote.
Mpango huu ulionekana mzuri kwa Farao na kwa maafisa wake wote.
Det talet behagade Farao och alla hans tjänare.
Det talet behagade Pharao och alla hans tjenare väl.
Det talet behagade Farao och alla hans tjänare.
At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Faraon, at ng mga mata ng kaniyang mga lingkod.
Ang payong ito ay mabuti sa mga mata ni Paraon at sa mga mata ng lahat ng kaniyang mga lingkod.
இந்த வார்த்தை பார்வோனுடைய பார்வைக்கும் அவனுடைய வேலைக்காரர்கள் எல்லோருடைய பார்வைக்கும் நன்றாகத் தோன்றியது.
அந்த திட்டம் பார்வோனுக்கும் அவனுடைய அலுவலர்களுக்கும் நலமாய்க் காணப்பட்டது.
ఈ సలహా ఫరోకూ అతని పరివారమందరి దృష్టికీ నచ్చింది.
Pea naʻe lelei ʻae meʻa ko ia ʻi he ʻao ʻo Felo, mo e ʻao ʻo hono kau nofoʻanga kotoa pē.
Bu öneri firavunla görevlilerine iyi göründü.
Farao ne ne mpanyimfo no gyee asɛm a Yosef ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa too mu.
Farao ne ne mpanimfoɔ no gyee asɛm a Yosef ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa too mu.
І була ця річ добра в оча́х фараона та в очах усіх його рабів.
य बात फ़िर'औन और उसके सब ख़ादिमों को पसंद आई।
بۇ سۆز پىرەۋن ۋە ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ نەزىرىگە تازا ياقتى.
Бу сөз Пирәвн вә униң хизмәткарлириниң нәзиригә таза яқти.
Bu söz Pirewn we uning xizmetkarlirining nezirige taza yaqti.
Bu sɵz Pirǝwn wǝ uning hizmǝtkarlirining nǝzirigǝ taza yaⱪti.
Các lời nầy đẹp ý Pha-ra-ôn và quần thần.
Các lời nầy đẹp ý Pha-ra-ôn và quần thần.
Vua Pha-ra-ôn và quần thần hài lòng về lời giải của Giô-sép.
Èrò náà sì dára lójú Farao àti àwọn ìjòyè rẹ̀.
Verse Count = 214

< Genesis 41:37 >