< Genesis 2:13 >

The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
Emri i lumit të dytë është Gihon, dhe ai rrethon tërë vendin e Kushit.
وَٱسْمُ ٱلنَّهْرِ ٱلثَّانِى جِيحُونُ، وَهُوَ ٱلْمُحِيطُ بِجَمِيعِ أَرْضِ كُوشٍ.
وَالنَّهْرُ الثَّانِي يُدْعَى جِيحُونَ الَّذِي يُحِيطُ بِجَمِيعِ أَرْضِ كُوشٍ.
Երկրորդ գետի անունը Գեհոն է: Նա պատում է Եթովպացւոց երկիրը:
দ্বিতীয় নৈখনৰ নাম গীহোন। এই নদী কুচ দেশখনক ঘেৰি বৈ গৈছে।
İkinci çayın adı Gixondur. O, Kuş ölkəsini dolanaraq axır.
দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; এটা সমস্ত ইথিওপিয়া দেশ বেষ্টন করে।
দ্বিতীয় নদীটির নাম গীহোন, এটি সমগ্র কূশ দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে।
Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя
Ang ngalan sa ikaduhang suba mao ang Gihon. Kini midagayday paingon sa tibuok yuta sa Cus.
Ug ang ngalan sa ikaduha ka suba Gihon: kini mao ang nagalikos sa tibook nga yuta sa Etiopia.
Dzina la mtsinje wachiwiri ndi Gihoni; uwu umazungulira dziko lonse la Kusi.
Hnetto haih vapui ahmin loe Gihon; to vapui loe Ethiopia prae thung boih ah longh.
Te phoeiah tuiva pabae kah a ming tah Khusah khohmuen boeih aka hil Gihon ni.
Vadung ni lhinna chu amin Gihon ahin, hiche vadung chu Cush gam pumpia long kimvel ahi.
第二道河名叫基训,就是环绕古实全地的。
第二道河名叫基訓,就是環繞古實全地的。
第二支河名叫基紅,環流雇士全境;
Drugoj je rijeci ime Gihon, a optječe svu zemlju Kuš.
Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.
Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.
Den anden Flod hedder Gihon; den løber omkring Landet Kusj.
Og den anden Flods Navn er Gihon, hvilken løber om det ganske Land Kus.
Den anden Flod hedder Gihon; den løber omkring Landet Kusj.
Bath aorano mar ariyo iluongo ni Gihon; en omol koluwo piny Kush duto.
En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.
De tweede stroom heet de Gichon, en deze omspoelt het hele land van Koesj.
En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.
And the name of the second river is Gihon. The same is it which encompasses the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon; it winds through the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon: this river goes round all the land of Cush.
And the name of the second river is Geon, this it is which encircles the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Geon, this it is which encircles the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is the Gehon; it is that which runs through all the land of Ethiopia.
And the name of the second river is Gihon: that is it which surrounds the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gehon: the same is it that compasseth all the land of Ethiopia.
The second branch was called the Gihon and it flowed through the whole land of Cush.
And the name of the seconde riuer is Gihon: the same compasseth the whole lande of Cush.
And the name of the second river is Gihon; the same is it that compasseth the whole land of Cush.
And the name of the second river [is] Gihon: the same [is] it that compasseth the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasses the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasses the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Geon, this it is which encircles the whole land of Ethiopia.
And the name of the second river is Gihon, the same which compasseth the whole land of Cush.
and the name of the second river [is] Gihon, it [is] that which is surrounding the whole land of Cush;
And the name of the second river is Gihon; it goes around the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon; it goes around the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon; it goes around the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon; it goes around the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon; it goes around the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon; it goes around the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.
And the name of the second river, is Gihon, —the same, is that which surroundeth all the land of Cush,
And [the] name of the river second [is] Gihon it [is] the [one which] goes around all [the] land of Cush.
and name [the] river [the] second Gihon he/she/it [the] to turn: turn [obj] all land: country/planet Cush
The name of the second river is Gihon. That river flows through all the land of Cain.
The name of the seconde ryver is Gihon which compassyth all the lande of Inde.
The name of the second river is Gihon. This one flows throughout the whole land of Cush.
And the name of the second river [is] Gihon: the same that compasseth the whole land of Cush.
And the name of the second river is Gihon: the same that goest around the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
The name of the second river is Gihon. It is the same river that flows through the whole land of Cush.
and the name to the secounde ryuer is Gyon, thilke it is that cumpassith al the loond of Ethiopie;
and the name of the second river [is] Gibon, it [is] that which is surrounding the whole land of Cush;
Kaj la nomo de la dua rivero estas Giĥon; ĝi estas tiu, kiu ĉirkaŭas la tutan landon Etiopujo.
Alɔdze evelia ŋkɔe nye Gihon. Etsa to Kus ƒe anyigba blibo la dzi.
Toinen virta kutsutaan Gihon: se juoksee koko Etiopian ympärinsä.
Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan.
Le nom du second fleuve est Géhon; c'est celui qui entoure toute la terre de Cousch.
Le nom du second fleuve est Gihon. C'est le même fleuve qui coule dans tout le pays de Cusch.
Et le nom de la seconde rivière est Guihon: c’est elle qui entoure tout le pays de Cush.
Et le nom du second fleuve est Guihon; c'est celui qui coule en tournoyant par tout le pays de Cus.
Le second fleuve s’appelle Géhon, et c’est celui qui coule tout autour du pays d’Ethiopie.
Le nom du second fleuve est Guihon; c’est celui qui entoure tout le pays de Cusch.
Le nom du second fleuve est Géhon; c’est celui qui entoure toute la terre de Cousch.
Le nom du second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cush.
Et le nom du second fleuve est Gihon: il entoure tout le pays de Cus.
Le nom du second fleuve est Gehon; c'est celui qui entoure la terre d'Éthiopie.
Le nom du deuxième fleuve: Ghihôn; c’est lui qui coule tout autour du pays de Kouch.
Und der zweite Strom heißt Gichon, der das ganze Land Kusch umfließt.
Und der Name des zweiten Flusses: Gihon; dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt.
Und der Name des zweiten Flusses: Gihon; dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt.
Und der zweite Strom heißt Gihon; das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt.
Das andere Wasser heißt Gihon, das fließt um das ganze Mohrenland.
Das andere Wasser heißt Gihon, das fließt um um das ganze Mohrenland.
Der zweite Strom heißt Gihon: dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt.
Der zweite Strom heißt Gichon; das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt.
Und der Name des zweiten Flusses ist Gichon. Der umgibt das ganze Land Kusch.
Rũũĩ rwa keerĩ rwĩtagwo Gihoni; naruo rũthiũrũrũkaga bũrũri wothe wa Kushi.
Και το όνομα του ποταμού του δευτέρου, Γιών· ούτος είναι ο περικυκλόνων πάσαν την γην Χούς.
καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηων οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας
બીજી નદીનું નામ ગીહોન છે. જેનો પ્રવાહ આખા કૂશ દેશને ઘેરે છે.
Dezyèm larivyè a rele Giyon. Se li ki wouze tout peyi Kouch la.
Dezyèm rivyè a rele Guihon; li kouri antoure peyi Cush la.
Sunan kogi na biyu, Gihon. Shi ne ya malala kewaye da ƙasar Kush.
O Gihona ka inoa o ka lua o ka muliwai: oia ka mea e hoopuni ana i ka aina a pau o Aitiopa.
ושם הנהר השני גיחון--הוא הסובב את כל ארץ כוש
וְשֵֽׁם־הַנָּהָ֥ר הַשֵּׁנִ֖י גִּיחֹ֑ון ה֣וּא הַסֹּובֵ֔ב אֵ֖ת כָּל־אֶ֥רֶץ כּֽוּשׁ׃
וְשֵֽׁם־הַנָּהָר הַשֵּׁנִי גִּיחוֹן הוּא הַסּוֹבֵב אֵת כׇּל־אֶרֶץ כּֽוּשׁ׃
ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש׃
וְשֵֽׁם־הַנָּהָר הַשֵּׁנִי גִּיחוֹן הוּא הַסּוֹבֵב אֵת כָּל־אֶרֶץ כּֽוּשׁ׃
וְשֵֽׁם־הַנָּהָ֥ר הַשֵּׁנִ֖י גִּיח֑וֹן ה֣וּא הַסּוֹבֵ֔ב אֵ֖ת כָּל־אֶ֥רֶץ כּֽוּשׁ׃
और दूसरी नदी का नाम गीहोन है; यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है।
दूसरी नदी का नाम गीहोन है. यह नदी कूश देश में जाकर मिलती है.
A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely megkerüli az egész Khús földét.
A második folyó neve Gichón; az, mely megkerüli Kúsnak egész országát.
Aha ngalaba nke abụọ bụ Gaihọn. O sitere nʼala Kush gafee.
Ti nagan ti maikadua a karayan ket Gihon. Agay-ayus daytoy iti entero a daga ti Cus.
Sungai yang kedua bernama Gihon; airnya mengalir mengelilingi tanah Kus.
Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush.
Sungai yang kedua disebut Gihon. Sungai itu mengalir sepanjang tanah Kus.
E il nome del secondo fiume [è] Ghihon; questo [è] quello che circonda tutto il paese di Cus.
Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia.
Il nome del secondo fiume è Ghihon, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush.
第二の河の名はギホンといふ是はクシの全地を繞る者なり
第二の川の名はギホンといい、クシの全地をめぐるもの。
第二の河の名はギホンといふ是はクシの全地を繞る者なり
Anante timofo agi'a Gihoni tinkino, Kusi mopafi rugagino evu'ne.
ಎರಡನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗೀಹೋನ್; ಅದು ಕೂಷ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಎರಡನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗೀಹೋನ್, ಅದು ಕೂಷ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
둘째 강의 이름은 기혼이라 구스 온 땅에 둘렸고
둘째 강의 이름은 기혼이라 구스 온 땅에 둘렸고
Infacl soko aklukwa pa Gihon, su soror rauni acn Cush.
ناوی ڕووباری دووەمیان گیحۆنە، کە بە شێوەی پێچاوپێچ بە هەموو خاکی کوشدا دەڕوات.
Et nomen fluvii secundi Gehon; ipse est qui circumit omnem terram Æthiopiæ.
Et nomen fluvii secundi Gehon: ipse est qui circumit omnem terram Æthiopiæ.
Et nomen fluvii secundi Gehon: ipse est qui circumit omnem terram Æthiopiæ.
Et nomen fluvii secundi Gehon; ipse est qui circumit omnem terram Æthiopiæ.
et nomen fluvio secundo Geon ipse est qui circuit omnem terram Aethiopiae
Et nomen fluvii secundi Gehon: ipse est qui circumit omnem terram Aethiopiae.
Un otrai upei ir vārds Ģihone; tā tek ap visu Kuša(Moru) zemi.
Eteni ya mibale, kombo na yango « Giyoni. » Yango ezingeli mokili mobimba ya Kushi.
Omugga ogwokubiri ye Gikoni, gwe gukulukuta okwetooloola ensi ya Kuusi.
Ary ny anaran’ ny ony faha dia Gihona; io no mandeha manodidina ny tany Kosy rehetra.
Gihone ty añara’ i oñe faharoe mitsikarioke era’ i tane Kosiy.
രണ്ടാം നദിക്ക് ഗീഹോൻ എന്നു പേർ; അത് കൂശ്‌ദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു.
രണ്ടാം നദിക്കു ഗീഹോൻ എന്നു പേർ; അതു കൂശ്‌ദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ഗീഹോൻ; അതു കൂശ് ദേശംമുഴുവനും ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു.
दुसऱ्या नदीचे नाव गीहोन आहे. ही सगळ्या कूश देशामधून वाहते.
ဒု​တိ​ယ​မြစ်​သည်​ကား​ဂိ​ဟုန်​မြစ်​ဖြစ်​၍​ကု​ရှ ပြည်​ကို​ပတ်​၍​စီး​ဆင်း​၏။-
ဗဓေလသစ်စေး နှင့် ရှဟံ ကျောက် လည်းရှိ၏။ ဒုတိယ မြစ်ကား ဂိဟုန် အမည် ရှိ၏။ ထိုမြစ် သည် ကုရှ ပြည် နား တရှောက်လုံး ကို စီးသွားလေ၏။
ဗဓေလသစ်စေးနှင့် ရှဟံကျောက်လည်းရှိ၏။ ဒုတိယမြစ်ကား ဂိဟုန်အမည်ရှိ၏။ ထိုမြင်သည် ကုရှပြည် နား တရှောက်လုံးကို စီးသွားလေ၏။
Ko te ingoa o te rua o nga awa ko Kihona: ko ia tera e taiawhio ra i te whenua katoa o Etiopia.
Ibizo lomfudlana wesibili yiGihoni; usekele kulolonke ilizwe laseKhushi.
Lebizo lomfula wesibili yiGihoni; yiwo ozingelezele ilizwe lonke eleEthiyophiya.
दोस्रो नदीको नाम गीहोन हो । योचाहिँ कूशको सारा भूमिमा बग्दछ ।
Den annen elv heter Gihon; det er den som løper omkring hele landet Kus.
Og den andre elvi heitte Gihon; det er den som renn kringum heile Kusjland.
ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗୀହୋନ; ଏହା ସମସ୍ତ କୂଶ ଦେଶ ବେଷ୍ଟନ କରେ।
Maqaan isa lammaffaa Giihooni; innis guutummaa lafa Itoophiyaatti naannaʼee yaaʼa.
ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੀਹੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ।
و نام نهر دوم جیحون که تمام زمین کوش را احاطه می‌کند.
رود دوم جیحون است که از سرزمین کوش عبور می‌کند.
A imię rzeki drugiej Gihon; ta okrąża wszystkę ziemię Murzyńską.
Nazwa drugiej rzeki – Gichon; ta okrąża całą ziemię Kusz.
O nome do segundo rio é Giom; este é o que rodeia toda a terra de Cuxe.
E o nome do segundo rio é Gihon: este é o que rodeia toda a terra de Cush.
E o nome do segundo rio é Gihon: este é o que rodeia toda a terra de Cush.
Нумеле рыулуй ал дойля есте Гихон; ел ынконжоарэ тоатэ цара Куш.
Rangga' karua na, naran Gihon. Rangga' naa nandali rereo' rae Kus.
Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш.
А другој је реци име Геон, она тече око целе земље хуске.
A drugoj je rijeci ime Geon, ona teèe oko cijele zemlje Huske.
Zita rorwizi rwechipiri ndiGihoni; runopoterera nomunyika yose yeEtiopia.
И имя реце вторей Геон: сия окружающая всю землю Ефиопскую.
Ime druge reke je Gihon. Ta ista je ta, ki obkroža celotno deželo Etiopijo.
Webiga labaad magiciisuna waa Giixoon: kaasuna waa kan ku wareegsan dhulka Kuush oo dhan.
El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que cerca toda la tierra de Etiopía.
El segundo brazo fue llamado Gijón y rodea toda la tierra de Cus.
El nombre del segundo río es Gihón. Es el mismo río que atraviesa toda la tierra de Cus.
El nombre del segundo río era Guijón. Éste es el que rodea toda la tierra de Cus.
El nombre del segundo río es Gijón: este es el que cerca toda la tierra de Etiopía.
El nombre del segundo río es Gihón: éste es el que rodea toda la tierra de Etiopía.
Y el nombre del segundo río es Gihón: este río rodea toda la tierra de Cus.
El nombre del segundo río es Gihón, que circunda toda la tierra de Cus.
Jina la mto wa pili ni Gihoni. Huu unatiririka kupitia nchi yote ya kushi.
Jina la mto wa pili ni Gihoni, ambao huzunguka nchi yote ya Kushi.
Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
Den andre floden heter Gihon, den löper kring om hela Ethiopien.
Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon; na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush.
At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon; na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush.
Ang pangalan ng pangalawang ilog ay Gihon. Ang isang ito ay umaagos sa buong lupain ng Cush.
ஆற்றுக்கு கீகோன் என்று பெயர், அது எத்தியோப்பியா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும்.
இரண்டாம் ஆற்றின் பெயர் கீகோன். அது எத்தியோப்பியா நாடு முழுவதின் வழியாகவும் வளைந்து ஓடியது.
రెండో నది పేరు గీహోను. అది ఇతియోపియా దేశమంతటా ప్రవహిస్తున్నది.
Pea ko e hingoa ʻo hono ua ʻoe vaitafe ko Kihoni: ko ia ia ʻoku takatakai ʻae fonua kotoa ko Kusi.
İkinci ırmağın adı Gihon'dur, Kûş sınırları boyunca akar.
Asubɔnten a ɛto so abien no din de Gihon. Na ɛno ara na ɛkɔntɔnkɔntɔn fa Kus asase ho nyinaa.
Asubɔnten a ɛto so abien no din de Gihon. Na ɛno ara na ɛkɔntɔnkɔntɔn fa Kus asase ho nyinaa.
Asubɔnten a ɛtɔ so mmienu no din de Gihon. Na ɛno ara na abobare afa Kus asase ho nyinaa.
Ім'я́ ж другої річки Ґіхон, — вона оточує ввесь край Етіопії.
और दूसरी नदी का नाम जैहून है, जो कूश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है।
ئىككىنچى دەريانىڭ نامى گىھون بولۇپ، پۈتكۈل كۇش زېمىنىنى ئايلىنىپ ئۆتىدۇ.
Иккинчи дәрияниң нами Гиһон болуп, пүткүл Куш зиминини айлинип өтиду.
Ikkinchi deryaning nami Gihon bolup, pütkül Kush zéminini aylinip ötidu.
Ikkinqi dǝryaning nami Giⱨon bolup, pütkül Kux zeminini aylinip ɵtidu.
Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ.
Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ.
Nhánh thứ nhì là Ghi-hôn, chảy vòng xứ Cút.
Orúkọ odò kejì ni Gihoni, òun ni ó sàn yí gbogbo ilẹ̀ Kuṣi ká.
Verse Count = 212

< Genesis 2:13 >