< Galatians 4:21 >

Tell me, you that desire to be under the law, do not you listen to the law?
Po më thoni, ju që doni të jeni nën ligj, a nuk e dëgjoni ligjin?
Bellen ni anung na idin pizuru uyitu nan nya nduka, na ilanza imon ile na uduken belle ba?
قُولُوا لِي، أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ: أَلَسْتُمْ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ؟
قُولُوا لِي، يَامَنْ تَرْغَبُونَ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعُبُودِيَّةِ لِلشَّرِيعَةِ، أَلَسْتُمْ تَسْمَعُونَ مَا جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ؟
ܐܡܪܘ ܠܝ ܐܢܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܬܚܝܬ ܢܡܘܤܐ ܠܗ ܠܢܡܘܤܐ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Ըսէ՛ք ինծի, դուք որ կ՚ուզէք Օրէնքին տակ ըլլալ, Օրէնքը չէ՞ք լսեր.
হে বিধান-শাস্ত্ৰৰ অধীন হ’ব খোজা সকল, মোক কওকচোন, আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে বিধানৰ কথা শুনিবলৈ নিবিচাৰে?
Ey Qanun altında yaşamaq istəyənlər, mənə deyin görüm, Qanunun nə dediyini eşitməmisinizmi?
Erradaçue Leguearen azpico içan nahi çaretenéc, Leguea eztuçue ençuten?
বল দেখি, তোমরা তো ব্যবস্থার অধীনে থাকার ইচ্ছা কর, তোমরা কি ব্যবস্থার কথা শোন না?
Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли що казва законът?
Sultihi ako, kamo nga nagtinguha nga mailalom sa balaod, wala ba kamo makadungog kung unsa ang giingon sa balaod?
ᏍᎩᏃᎲᏏ, ᏂᎯ ᎢᏣᏚᎵᏍᎩ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎠᎲ ᎢᏣᏓᏄᏴᏙᏗᏱ, ᏝᏍᎪ ᏱᏣᏛᎩᎭ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ?
Kaalok thungah oh koeh kaminawk, na thui oh, kaalok to na thaih o ai maw?
Kai taengah thui uh lah. Olkhueng hmuiah om ham aka ngaih rhoek, olkhueng te na ya uh mahnim?
Anaa ak kaiawh awm aham ak ngaihkhqi, kqawn law lah uh, anaa awi ing ak kqawn ce am nami sim nawh nu?
No thukham nuai ah a om nuam te, hong son tavun, note thukham thu za ngawl nu ziam?
Danthu noiya umnom hon neiseipeh un, Danthun ipi mong asei nahet chet mong hinam?
你们这愿意在律法以下的人,请告诉我,你们岂没有听见律法吗?
你們這願意在律法以下的人,請告訴我,你們豈沒有聽見律法嗎?
⳿ⲁϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ.
ⲀϪⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲎⲒ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈϢⲰⲠⲒ ϦⲀ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ.
Recite mi vi, koji želite biti pod Zakonom, zar ne čujete Zakona?
Povězte mi, kteří pod zákonem chcete býti, nepozorujete-liž zákona?
Siger mig, I, som ville være under Loven, høre I ikke Loven?
Amundambile inywe nimuyanda kuba aansi amulawo, temwakumvwa mulawu?
Zegt me nu eens, gij die onder de Wet wilt staan, luistert gij niet naar de Wet?
Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?
Tell me those desiring to be under law, do ye not hear the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do not you listen to the law?
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
Say, you whose desire it is to be under the law, do you not give ear to the law?
Tell me, you who desire to be under the law, have you not read the law?
Tell me, ye who are desirous of being under law, do ye not listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, have you not read the law?
Tell me, you who desire to be under law, do you not heed that law?
Answer me this, you people who want to live under the law: Don't you hear what the law is saying?
Tell me, ye that will be vnder the Law, doe ye not heare the Lawe?
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not hear the law?
Tell me, all of you that desire to be under the law, do all of you not hear the law?
Tell me, you who wish to be subject to the Law, why do you not listen to the Law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, you who want to be still subject to Law – Why don’t you listen to the Law?
Tell me, you who want to be still subject to Law – Why don’t you listen to the Law?
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
Tell me! ye who, under law, are wishing to be: The law, do ye not hear?
do tell me, you who [are] under [the] Law wishing to be, the Law not you do listen to?
to say I/we the/this/who by/under: by law to will/desire to be the/this/who law no to hear
Some of you desire [to obey all the laws] that God gave Moses. [I say that] you [should] consider [RHQ] [the implications of what Moses wrote in] the Scriptures.
Tell me, you who want to be still subject to Law — Why do not you listen to the Law?
Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law?
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
Tell me--you who want to continue to be subject to Law--will you not listen to the Law?
Tell me, you that desire to be under the law, don’t you listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, don’t you listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, don’t you listen to the law?
Tell me, you that desire to be under the law, don’t you listen to the law?
Seie to me, ye that wolen be vndir the lawe, `han ye not red the lawe?
Tell me, ye who are willing to be under law, the law do ye not hear?
Diru al mi, vi, kiuj volas esti sub la leĝo, ĉu vi ne aŭskultas la leĝon?
Sanokaat minulle te, jotka lain alla olla tahdotte: ettekö te lakia kuule?
Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, verstaat gij de wet wel?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n'entendez-vous pas la Loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous [la] loi, n’écoutez-vous pas la loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n'entendez-vous point la Loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n’entendez-vous point la loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la Loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne prêtez-vous point l'oreille à la loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, n'entendez-vous pas la lecture de la Loi?
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi?
Sagt mir, ihr, die ihr so gern unter dem Gesetz stehen möchtet: Hört ihr das Gesetz nicht?
Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht?
Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht?
Sagt mir doch, die ihr unter dem Gesetze sein wollt, hört ihr denn das Gesetz nicht?
Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt: Habt ihr das Gesetz nicht gehöret?
Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt: Habt ihr das Gesetz nicht gehört?
Sagt mir, ihr, die ihr unter dem Gesetze sein wollt, hört ihr nicht das Gesetz?
Waani nni mani, yinba yaaba n bua ke li balimaama n ya die yi, yii gbadi li balimaama n yedi yaala yoo?
Waani nni manni, yinba yaaba ṅ bua ke li balmaama n ya die i, i gba li balimaama n yedi yaala yoo?
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
λεγετε μοι οι υπο νομον θελοντες ειναι τον νομον ουκ ακουετε
Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;
નિયમશાસ્ત્રને આધીન રહેવાની ઇચ્છા રાખનારાઓ, મને કહો કે, શું તમે નિયમશાસ્ત્ર સાંભળતાં નથી?
Manyè di m', nou menm ki vle rete anba lalwa a: gen lè nou pa konprann sa lalwa a di?
E hai mai oukou ia'u, e ka poe i makemake e noho malalo o ke kanawai, aole anei oukou i lohe i ke kanawai?
אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃
तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते?
Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt?
Ibagayo kaniak, dakayo nga agtarigagay a paiturayan iti linteg, saanyo kadi a mangmangngeg ti ibagbaga ti linteg?
Saudara-saudara yang mau hidup di bawah kekuasaan hukum-hukum agama, coba dengarkan saya! Saya akan memberitahukan kepadamu apa yang sebenarnya tertulis dalam Kitab Hukum Musa.
Ntambuili unyenye naza mukete isula kutula pihi ilagiilyo, shanga migulye ilagiilyo nili ligitilye?
DITEMI, [voi] che volete essere sotto la legge, non udite voi la legge?
Ditemi, voi che volete essere sotto la legge: non sentite forse cosa dice la legge?
Ditemi: Voi che volete esser sotto la legge, non ascoltate voi la legge?
律法の下にあらんと願ふ者よ、我にいへ、汝ら律法をきかぬか。
律法の下にとどまっていたいと思う人たちよ。わたしに答えなさい。あなたがたは律法の言うところを聞かないのか。
律法の下にいたいと思う人たちは、私に答えてください。あなたがたは律法の言うことを聞かないのですか。
律法の下に在らんと欲する者よ、我に語れ、汝等律法を聞きし事なきか、
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವವರೇ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ.
Mumbwile, emwe bhanu omwenda okutungwa ebhilagilo, mutakungwa ebhilagilo kutyo ebhyaika?
Imbuleone, umwe yumwe mwinogwa uhuva pasi pa rulagelo, samupulekha urulagero vulwinchova?
Mnijobhelai, muenga ya mwitamani kuya pasi musheria, mwip'eleka lepi sheria kayijobha?
내게 말하라 율법 아래 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐?
Kutu suwos lungse na in muta ye Ma Sap. Nga ke siyuk suwos, ya kowos tia lohng ma Ma Sap uh fahk?
Mu ni wambile, inwe mulakaza ku ba mwikonde lya mulao, Kamuzuwi mulao zo wamba?
Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis?
Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis?
Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis?
Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis?
dicite mihi qui sub lege vultis esse legem non legistis
Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis?
Sakiet man, jūs, kas apakš bauslības gribat būt, vai jūs bauslību neesat dzirdējuši?
Milazà amiko, ianareo izay te-ho ambanin’ ny lalàna: tsy renareo va ny lalàna?
ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിരിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരേ, ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലയോ? എന്നോട് പറവിൻ.
जे तुम्ही नियमशास्त्राधीन व्हावयास पाहता ते तुम्ही नियमशास्त्र ऐकत नाही काय? हे मला सांगा.
Nnugulilanje mmanganyanji Mmagalatia, nkupinganga kagulila Shalia ja a Musha, bhuli, nkapilikananga shijilugula Shaliajo?
ပ​ညတ်​တ​ရား​၏​လက်​အောက်​တွင်​နေ​လို​သူ​တို့၊ သင်​တို့​သည်​ပ​ညတ်​ကျမ်း​၏​မိန့်​ဆို​ချက်​ကို​မ ကြား​ကြ​သ​လော။-
ပညတ်တရားအောက်၍နေချင်သောသူတို့၊ သင်တို့သည် ပညတ်တရားကိုနားမလည်ကြသလော။
Ki mai ki ahau, e te hunga e hiahia ana kia noho i raro i te ture, kahore ianei koutou e rongo ki ta te ture?
Ngitshelani, lina elithanda ukuba ngaphansi komlayo, kaliwuzwa yini umlayo?
Munibakie, mwenga mwamtamani baa pae ya saliya, myowa kwa saliya mwaibaya?
तिमीहरू जो व्यवस्थाको अधीनमा रहने इच्छा गर्दछौ, मलाई यो बताओ, कि व्यवस्थाले के भन्दछ भन्‍ने कुरा के तिमीहरूले सुन्दैनौ?
Si mig, I som vil være under loven: Hører I ikke loven?
Seg meg, de som vil vera under lovi, høyrer de ikkje lovi?
ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ମୋତେ କୁହ ତ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କଅଣ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହଁ?
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ?
شما که می‌خواهید زیر شریعت باشید، مرابگویید آیا شریعت را نمی شنوید؟
Komail, me kin men mi pan kapung o, indang ia, ma komail sota kin rong kapung o?
Komail, me kin men mi pan kapun o, indan ia, ma komail jota kin ron kapun o?
Powiedzcie mi, którzy pod zakonem chcecie być, nie słuchacież zakonu?
Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, [co mówi] prawo?
Respondei-me vós, que quereis estar sob a Lei: não ouvis a Lei?
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei?
Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei?
Alguns de vocês desejam [obedecer ]todas as leis que Deus deu a Moisés. Digo: “Vocês [devem ]considerar/Será que vocês consideram— [RHQ] [as implicações daquilo que Moisés escreveu nas ]Escrituras./?
Mete ma hei mae misod'a tungga atahori Yahudi ra agaman hohoro-lalanen, malole lena' hei mihine hohoro-lalane' a sosoan d'ei.
Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?
Mbozi, amwe mmunyonywa awe pansi yindajizo, sagamwevwazye indajizyo yiyanga?
Кажите ми, ви који хоћете под законом да будете, не слушате ли закон?
Kažite mi, vi koji hoæete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona?
Ndiudzei, imwi munoshuva kuva pasi pemurairo, hamunzwi murairo here?
Глаголите ми, иже под законом хощете быти: закона ли не слушаете?
Povejte mi vi, ki želite biti pod postavo, ali ne slišite postave?
Recite mi, kteri pod postavo hočete biti, jeli postave ne poslušate?
Kuwiinna doonaya inay sharciga ka hooseeyaanow, ii sheega. Sharciga miyeydnaan maqlin?
Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
Respóndanme esto, ustedes que quieren vivir bajo la ley: ¿No escuchan lo que la ley está diciendo?
Decídme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no oís a la ley?
Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley?
Decidme, los que quereis estar debajo de la ley, ¿no habeis oido la ley?
Di, tú cuyo deseo es estar bajo la ley, ¿no lees la ley?
Niambieni, ninyi ambao mnatamani kuwa chini ya sheria, hamsikii sheria isemavyo?
Niambieni, enyi mnaopenda kutawaliwa na sheria: Je, mnasikia isemavyo Sheria?
Sägen mig, I som viljen stå under lagen: haven I icke hört vad lagen säger?
Säger mig, I som viljen vara under lagen: Hafven I icke hört lagen?
Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan?
Sabihin ninyo sa akin, kayo na gustong magpasailalim sa kautusan, hindi ba ninyo narinig kung ano ang sinasabi ng kautusan?
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க விரும்புகிற நீங்கள் நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுகிறதைக் கேட்கவில்லையா? இதை எனக்குச் சொல்லுங்கள்.
ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి ఉండాలని కోరే వారంతా నాకో మాట చెప్పండి-మీరు ధర్మశాస్త్రం చెప్పేది వినడం లేదా?
Tala mai kiate au, ʻakimoutolu ʻoku holi ke mou moʻulaloa ki he fono, ʻikai ʻoku mou fanongo ki he fono?
Kutsal Yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, Yasa'nın ne dediğini bilmiyor musunuz?
Скажіть мені ви, що хочете бути під Зако́ном: чи не слухаєтесь ви Зако́ну?
Скажіть менї, ви, що хочете бути під законом: хиба ви закону не слухаєте?
मुझ से कहो तो, तुम जो शरी'अत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरी'अत की बात को नहीं सुनते
ئى تەۋرات قانۇنىنىڭ ئىلكىدە ياشاشنى خالايدىغانلار، سىلەردىن شۇنى سوراپ باقاي، سىلەر تەۋراتنىڭ ئۆزىدە نېمە دېيىلگەنلىكىگە قۇلاق سالمامسىلەر؟
И Тәврат қануниниң илкидә яшашни халайдиғанлар, силәрдин шуни сорап бақай, силәр Тәвратниң өзидә немә дейилгәнлигигә қулақ салмамсиләр?
I Tewrat qanunining ilkide yashashni xalaydighanlar, silerdin shuni sorap baqay, siler Tewratning özide néme déyilgenlikige qulaq salmamsiler?
I Tǝwrat ⱪanunining ilkidǝ yaxaxni halaydiƣanlar, silǝrdin xuni sorap baⱪay, silǝr Tǝwratning ɵzidǝ nemǝ deyilgǝnlikigǝ ⱪulaⱪ salmamsilǝr?
Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao?
Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao?
mumbule umue mwevano munoghua kuva pasi pa ndaghilo, namupulika kange indaghilo pano jiti?
Verse Count = 189

< Galatians 4:21 >