Exodus 10:4

Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
Sepse po refuzove ta lësh popullin tim të shkojë, që nesër do të sjell karkaleca në territorin tënd.
فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتَ تَأْبَى أَنْ تُطْلِقَ شَعْبِي هَا أَنَا أَجِيءُ غَدًا بِجَرَادٍ عَلَى تُخُومِكَ،
وَإِذَا أَبَيْتَ أَنْ تُطْلِقَ شَعْبِي، فَهَا أَنَا أَجْلِبُ غَداً الْجَرَادَ عَلَى تُخُومِكَ،
Եթէ չկամենաս արձակել իմ ժողովրդին, ես, ահա, վաղն իսկ, հէնց այս ժամին շատ մորեխ կը թափեմ քո սահմաններից ներս:
কিন্তু তুমি যদি মোৰ লোক সকলক যাবলৈ দিয়াত অমান্তি হোৱা, তেনেহ’লে শুনা, কাইলৈ তোমাৰ দেশলৈ মই কাকতী ফৰিং আনিম।
Əgər sən Mənim xalqımı azad etməsən, Mən sabah ölkənə çəyirtkələr göndərəcəyəm.
কিন্তু যদি আমার প্রজাদেরকে ছেড়ে দিতে রাজি না হও, তবে দেখ, আমি কাল তোমার সীমানাতে পঙ্গপাল আনব।
Защото, ако откажеш да пуснеш людете Ми, ето, утре ще докарам скакалци в пределите ти;
Apan kung modumili ka sa pagpalakaw sa akong katawhan, paminaw, ugma pagadad-an ko ug mga dulon ang imong yuta.
Na tacawtsak ai nahaeloe, khenah, khawnbang ah na prae thung boih ah pakhuh kang tacawtsak han;
Tedae ka pilnam te hlah ham na aal atah na khorhi la thangvuen ah kaisih kang khuen ni ne.
Nanoplouvaahile, vetan! Jing nikho teng le na gamsung’a khaokho te kahin lansah ding ahi.
你若不肯容我的百姓去,明天我要使蝗虫进入你的境内,
你若不肯容我的百姓去,明天我要使蝗蟲進入你的境內,
Jer ako ne pustiš moga naroda, sutra ću navesti skakavce na tvoju zemlju.
Pakli nechceš propustiti lidu mého, aj, já uvedu zítra kobylky na krajinu tvou.
Men hvis du vægrer dig ved at lade mit Folk rejse, se, da vil jeg i Morgen sende Græshopper over dine Landemærker,
Want zo ge weigert, mijn volk te laten vertrekken, zal Ik morgen met sprinkhanen uw gebied overstromen.
Want indien gij weigert Mijn volk te laten trekken, zie, zo zal Ik morgen sprinkhanen in uw landpale brengen.
Else, if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into thy border.
Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
Else, if thou refuse to let my people go, behold, to-morrow will I bring locusts into thy border:
For if you will not let my people go, tomorrow I will send locusts into your land:
But if thou wilt not send my people away, behold, at this hour to-morrow I will bring an abundance of locusts upon all thy coasts.
But if you will not send my people away, behold, at this hour to-morrow I will bring an abundance of locusts upon all your coasts.
But if you resist, and you are unwilling to release them, behold, tomorrow I will bring locusts into your borders.
For, if thou refuse to let my people go, behold, I will to-morrow bring locusts into thy borders;
But if thou resist, and wilt not let them go, behold I will bring in tomorrow the locust into thy coasts:
If you refuse to let my people leave, tomorrow I will send a plague of locusts into your country.
But if thou refuse to let my people go, beholde, to morowe will I bring grashoppers into thy coastes.
Else, if thou refuse to let My people go, behold, to-morrow will I bring locusts into thy border;
Else, if thou refuse to let my people go, behold, to morrow will I bring the locusts into thy coast:
Else, if you refuse to let my people go, behold, to morrow will I bring the locusts into your coast:
Else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring the locusts into your coast:
But if you will not send my people away, behold, at this hour to-morrow I will bring an abundance of locusts upon all your coasts.
Or else, if you refuse to let my people go, look, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, look, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, look, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, look, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, look, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, look, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
Else, if thou refuse to let my people go, behold, tomorrow will I bring locusts into thy border:
But if, refusing, thou art to let my people go, behold me bringing in tomorrow a locust within thy bounds;
except except [link] refusing you(m. s.) to to send [obj] [link] people my if! I to come (in) tomorrow locust in border your:
that except refusing you(m. s.) to/for to send [obj] people my look! I to come (in) tomorrow locust in/on/with border your
If you [keep] refusing to let them go, I warn you that tomorrow I will bring (locusts/[large flying insects called] locusts) into your country.
But if you refuse to let my people go, listen, tomorrow I will bring locusts into your land.
Else, if thou shalt refuse to let my people go, behold, to-morrow will I bring the locusts into thy border:
Else, if thou shalt refuse to let my people go, behold, to morrow will I bring the locusts into thy land:
Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
Or else, if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country,
and nylt delyuere it, lo! Y schal brynge in to morewe a locuste in to thi coostis,
for if thou art refusing to send My people away, lo, I am bringing in to-morrow the locust into thy border,
Ĉar se vi rifuzos forliberigi Mian popolon, jen Mi venigos morgaŭ akridojn en vian regionon;
Sillä jos sinä estelet päästää minun kansani; katso, niin minä huomenna tuotan heinäsirkat kaikkiin sinun maas ääriin,
Sillä jos sinä kieltäydyt päästämästä minun kansaani, niin katso, minä annan huomenna tulla sinun maahasi heinäsirkkoja.
Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici que je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays.
Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je vais faire venir demain des sauterelles dans tes confins,
Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je m'en vais faire venir demain des sauterelles en tes contrées
Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l’étendue de ton pays.
Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire.
Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, voici, demain j'amènerai des sauterelles sur ton territoire,
Si tu refuses de renvoyer mon peuple, demain, à pareille heure, je ferai venir sur ce territoire une multitude de sauterelles,
Que si tu refuses de laisser partir mon peuple, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire.
Weigerst du dich aber, mein Volk zu entlassen, dann bringe ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet.
Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen;
Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen;
Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so will ich morgen Heuschrecken in dein Land einfallen lassen,
Weigerst du dich, mein Volk zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen an allen Orten,
Weigerst du dich, mein Volk zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken kommen lassen an allen Orten,
Denn wenn du dich weigerst, Mein Volk zu entlassen, siehe, dann bringe Ich morgen Heuschrecken in deine Grenze,
εαν δε μη θελης συ εξαποστειλαι τον λαον μου ιδου εγω επαγω ταυτην την ωραν αυριον ακριδα πολλην επι παντα τα ορια σου
સાંભળી લે, જો તું મારા લોકોને મારું ભજન ઉપાસના કરવા જવા દેવાની ના પાડશે તો ખાતરી રાખજે આવતી કાલે હું તારા દેશમાં તીડોનો ઉપદ્રવ મોકલીશ.
Si ou refize kite pèp mwen an ale, men sa m' pral fè: Denmen, mwen pral voye krikèt vèt sou tout peyi a.
Aka, ina e hoole oe, aole e hookuu mai i ko'u poe kanaka, aia hoi, i ka la apopo, e halihali mai no wau i na uhini ma kou aina.
כי אם מאן אתה לשלח את עמי--הנני מביא מחר ארבה בגבלך
כִּ֛י אִם־מָאֵ֥ן אַתָּ֖ה לְשַׁלֵּ֣חַ אֶת־עַמִּ֑י הִנְנִ֨י מֵבִ֥יא מָחָ֛ר אַרְבֶּ֖ה בִּגְבֻלֶֽךָ׃
כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך׃
כִּ֛י אִם־מָאֵ֥ן אַתָּ֖ה לְשַׁלֵּ֣חַ אֶת־עַמִּ֑י הִנְנִ֨י מֵבִ֥יא מָחָ֛ר אַרְבֶּ֖ה בִּגְבֻלֶֽךָ׃
यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा।
Mert ha te nem akarod az én népemet elbocsátani, ímé én holnap sáskát hozok a te határodra.
Ngem no agkedkedka a mangpalubos kadagiti tattaok, dumngegka, inton bigat, mangiyegakto kadagiti dudon iti dagam.
Kalau engkau masih juga menolak, maka besok akan Kudatangkan belalang ke negerimu.
Perciocchè, se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io fo venir domane delle locuste nelle tue contrade.
Se tu rifiuti di lasciar partire il mio popolo, ecco io manderò da domani le cavallette sul tuo territorio.
Se tu rifiuti di lasciar andare il mio popolo, ecco, domani farò venire delle locuste in tutta l’estensione del tuo paese.
もし、わたしの民を去らせることを拒むならば、見よ、あす、わたしはいなごを、あなたの領土にはいらせるであろう。
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
네가 만일 내 백성 보내기를 거절하면 내일 내가 메뚜기로 네 경내에 들어가게 하리니
Kom fin srangesr na, nga ac use locust puspis nu fin acn sum lutu.
Sin autem resistis, et non vis dimittere eum: ecce ego inducam cras locustam in fines tuos:
Sin autem resistis, et non vis dimittere eum: ecce ego inducam cras locustam in fines tuos:
Sin autem resistis, et non vis dimittere eum: ecce ego inducam cras locustam in fines tuos:
Sin autem resistis, et non vis dimittere eum: ecce ego inducam cras locustam in fines tuos:
sin autem resistis et non vis dimittere eum ecce ego inducam cras lucustam in fines tuos
Sin autem resistis, et non vis dimittere eum: ecce ego inducam cras locustam in fines tuos:
Jo ja tu liegsies, atlaist Manus ļaudis, redzi, tad Es rītu vedīšu siseņus tavās robežās,
Fa raha mandà ka tsy mandefa ny oloko ianao, indro, hahatonga valala amin’ ny taninao rehetra Aho rahampitso;
എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ നിന്റെ രാജ്യത്ത് വെട്ടുക്കിളിയെ വരുത്തും.
जर तू माझ्या लोकांस जाऊ देण्याचे नाकारशील, तर उद्या मी तुझ्या देशावर टोळधाड आणीन.
သင်​သည်​ငါ​၏​လူ​မျိုး​တော်​တို့​အား​သွား​ခွင့် မ​ပေး​လျှင် နက်​ဖြန်​နေ့​၌​ငါ​သည်​သင်​၏​တိုင်း ပြည်​တွင်​ကျိုင်း​ကောင်​များ​ရောက်​ရှိ​လာ​စေ မည်။-
သို့မဟုတ် ငါ၏လူတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေလျှင်၊ ကြည့်ရှုလော့။ ကျိုင်းကောင်တို့ကို သင်၏ပြည်သို့ နက်ဖြန် ငါဆောင်ခဲ့မည်။
Ko tenei, ka kore koe e rongo ki te tuku i taku iwi, nana, apopo ahau kawe mai ai i te mawhitiwhiti ki tou rohe:
Ngoba uba usala ukuyekela isizwe sami sihambe, khangela, kusasa ngizaletha isikhonyane emngceleni wakho,
तैँले मेरा मानिसहरूलाई जान दिन इन्कार गरिस् भने सुन्, भोलि म तेरो देशमा सलहहरू ल्याउनेछु ।
For dersom du nekter å la mitt folk fare, da vil jeg imorgen la gresshopper komme over ditt land.
For trassar du og ikkje let folket mitt fara, so skal eg i morgon senda grashoppar inn i riket ditt.
ମାତ୍ର ଯଦି ମୋହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କର, ତେବେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଣିବା।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
زیرا اگر تو از رها کردن قوم من ابا کنی، هرآینه من فردا ملخها در حدود تو فرود آورم.
Bo jeźli nie będziesz chciał wypuścić ludu mego, oto ja przywiodę jutro szarańczę na granicę twoję,
Bo jeśli będziesz się wzbraniał wypuścić mój lud, oto sprowadzę jutro szarańczę w twoje granice.
E se ainda recusas deixá-lo ir, eis que trarei amanhã gafanhotos em teu território,
Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei ámanhã gafanhotos aos teus termos,
Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos,
а если ты не отпустишь народа Моего, то вот, завтра в это самое время Я наведу саранчу на всю твою область:
Јер ако нећеш пустити народ мој, ево сутра ћу нанети скакавце на земљу твоју;
Jer ako neæeš pustiti naroda mojega, evo sjutra æu nanijeti skakavce na zemlju tvoju;
аще же не хощеши ты отпустити люди Моя, се, Аз наведу в сей час заутра пруги многи на вся пределы твоя,
Ali pa, če odkloniš, da pustiš moje ljudstvo oditi, glej, bom jutri v tvojo pokrajino privedel leteče kobilice.
Laakiinse haddii aad diiddo inaad dadkayga sii dayso, bal ogow, berrito dalkaaga ayax baan ku soo dayn doonaa,
Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos,
Sino dejas que mi pueblo se vaya, mañana enviaré una plaga de langostas a tu país.
Y si aun rehusas de dejarle ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos,
Y si aun rehusas dejarlo ir, he aquí que yo traeré mañana langosta en tus términos,
Porque si no dejas ir a mi pueblo, mañana enviaré chapulines a tu tierra:
Lakini ukikataa kuwaruhusu watu wangu kwenda, sikiliza, kesho nitaleta nzige kwenye nchi yako.
Ty om du icke vill släppa mitt folk, se, då skall jag i morgon låta gräshoppor komma över ditt land.
Vill du icke släppa mitt folk, si, så vill jag i morgon låta komma gräshoppor i alla dina landsändar;
O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan:
Pero kung tatanggihan mo na paalisin ang aking bayan, makinig ka, bukas magpapadala ako ng mga balang sa iyong lupain.
நீ என்னுடைய மக்களைப் போகவிடமாட்டேன் என்று சொன்னால், நான் நாளைக்கு உன்னுடைய எல்லைகளுக்குள்ளே வெட்டுக்கிளிகளை வரச்செய்வேன்.
నువ్వు నా ప్రజలను వెళ్ళనివ్వని పక్షంలో రేపు నేను నీ దేశం మీదికి మిడతలను రప్పిస్తాను.
Pea kapau te ke taʻofi ʻae tukuange ʻo hoku kakai, vakai, te u ʻomi ʻae fanga heʻe ki ho fonua ʻapongipongi:
Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim.
Бо коли ти відмовишся відпустити народ Мій, то ось Я взавтра спроваджу сарану на твій край.
वर्ना, अगर तू मेरे लोगों को जाने न देगा, तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियाँ ले आऊँगा।
چۈنكى ئەگەر سەن قوۋمىمنى قويۇپ بېرىشنى رەت قىلساڭ، مانا، مەن ئەتە سېنىڭ يۇرتۇڭغا چېكەتكە ئەۋەتىمەن.
Чүнки әгәр сән қовмимни қоюп беришни рәт қилсаң, мана, Мән әтә сениң жутуңға чекәткә әвәтимән.
Chünki eger sen qowmimni qoyup bérishni ret qilsang, mana, Men ete séning yurtunggha chéketke ewetimen.
Qünki ǝgǝr sǝn ⱪowmimni ⱪoyup berixni rǝt ⱪilsang, mana, Mǝn ǝtǝ sening yurtungƣa qekǝtkǝ ǝwǝtimǝn.
Nếu từ chối, không cho dân ta đi, nầy, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi;
Nếu từ chối, không cho dân ta đi, nầy, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi;
Verse Count = 147