Ephesians 6:13

Therefore put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapshtë dhe të mbeteni më këmbë pasi t’i keni kryer çdo gjë.
Bara nani shonon imọn likum Kutellẹ vat, inan yinno uyisinu gagang nanya kubi kunanzang kone, isu imele na iba yinnu usue ina yisina nin nakara
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ٱحْمِلُوا سِلَاحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي ٱلْيَوْمِ ٱلشِّرِّيرِ، وَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوا.
لِذَلِكَ اتَّخِذُوا سِلاَحَ اللهِ الْكَامِلَ، لِتَتَمَكَّنُوا مِنَ الْمُقَاوَمَةِ فِي يَوْمِ الشَّرِّ، وَمِنَ الصُّمُودِ أَيْضاً بَعْدَ تَحْقِيقِ كُلِّ هَدَفٍ.
ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܒܫܘ ܟܠܗ ܙܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܫܟܚܘܢ ܬܐܪܥܘܢ ܒܝܫܐ ܘܟܕ ܡܥܬܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܟܠܡܕܡ ܬܩܘܡܘܢ
Ուստի առէ՛ք ձեր վրայ Աստուծոյ ամբողջ զրահը, որպէսզի կարենաք դիմադրել չար օրը,
এই হেতুকে, আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ আটাই সাজ-পোছাক পিন্ধি লওঁক; মন্দ দিনত চয়তানক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সমর্থ হবৰ কাৰণে সকলোকে সিদ্ধ কৰি থিৰে থাকক।
Buna görə Allahın bütün zireh və silahlarını götürün ki, pis gündə müqavimət göstərib, əlinizdən gələn hər bir şeyi etdikdən sonra dayana biləsiniz.
Harren, har eçaçue Iaunaren harmadura gucia, resisti ahal deçaçuençát egun gaitzean, eta guciey garaithuric fermu çaudeten.
এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের সব যুদ্ধের সাজ গ্রহণ কর, যেন সেই দুদিনের র প্রতিরোধ করতে এবং সব শেষ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পার।
Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
Busa sul-oba ninyo ang tibuok nga hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa kadautan sa niining panahon nga dautan ug buhata ang tanan aron makabarog kamo nga malig-on.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏣᎩ ᏂᎦᏛ ᎠᎵ ᏍᎦᏍᏙᏙ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵᎦ, ᎾᏍᎩ ᏰᎵ ᏗᎨᏣᏟᏴᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ ᎾᎯᏳ ᎤᏲᎢᏳ ᎢᎦ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎦᏛ ᎢᏣᏛᏁᎸᎯ ᎨᏎᏍᏗ, ᎨᏣᎴᏗ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
To pongah Sithaw ih aphaw to angkhuk oh, to tiah ni kahoih ai ni angzoh naah na pakaa o thai ueloe, misa tuk pazawk boih karoek to nang doe o thai tih.
Te dongah Pathen kah lungpok haica te muk uh tangloeng laeh. Te daengah ni khohnin thae vaengah khaw na tungaep thai vetih aka thoeng boeih te na pai thil thai eh.
Cedawngawh Khawsa ang thoeihcamnaak Phuqhaa ing thoeihcam qu lah uh, cawh ni khawnghi amak nep a pha law awh, ak cakna dyi thai kawm u tiksaw, ik-oeih boeih nami sai coeng dyna naming dyih hly thai hy.
Tua ahiciang a pha ngawl ni te sung ah na nalh zawk natu uh in le na theampo na vawt zawk uh ciang na din zawk thei natu uh in, Pathian ngalhiam theampo la vun.
Hijeh a chu, nikho phalounia melma chu nadou jou theiyuva, nalethuh jouna dingun Pathen galvon chengse panun. Chujongleh gal akichai jouva jong nangho nadindet jom jingna dingu ahi.
所以,要拿起 神所赐的全副军装,好在磨难的日子抵挡仇敌,并且成就了一切,还能站立得住。
所以,要拿起上帝所賜的全副軍裝,好在磨難的日子抵擋仇敵,並且成就了一切,還能站立得住。
ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.
ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ.
Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.
Derfor tager Guds fulde Rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde Dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt.
Nkinkaako muzwate zyoonse zilwanio zya Leza, kuchitila kuti mukakonzye kwimikila mubuzuba bwakabi, alimwi nkamuli mwamaninsya kuchita zyoonse, kukwimikila nji.
Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht.
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Because of this take ye up the full armor of God, so that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Wherefore take up the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
For this reason take up all the arms of God, so that you may be able to be strong in the evil day, and, having done all, to keep your place.
Because of this, take up the armor of God, so that you may be able to withstand the evil day and remain perfect in all things.
For this reason take [to you] the panoply of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and, having accomplished all things, to stand.
Therefore take unto you the armour of God, that you may be able to resist in the evil day, and to stand in all things perfect.
That is why you must take up the full armor of God, so that you may be able to resist in the evil day, to stand firm, with everything in place.
Take all the weapons God provides so that you may be able to stand your ground in the day of evil and after doing all you can, to find yourself still standing!
For this cause take vnto you the whole armour of God, that ye may be able to resist in the euill day, and hauing finished all things, stand fast.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Why take to you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that all of you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore take up the panoply of God, so that when the evil day comes you may be able to withstand them, and having overthrown them all, to stand your ground.
Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
Therefore, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
Therefore take up the full armour of God, so that when the evil day comes, you may be able to withstand the attack, and, having fought to the end, still to stand your ground.
Therefore take up the full armor of God, so that when the evil day comes, you may be able to withstand the attack, and, having fought to the end, still to stand your ground.
Wherefore take up the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and, having done all, to stand.
For this cause, take up the complete armour of God, in order that ye may receive power to withstand in the evil day, and, all things, having accomplished, to stand!
Because of this, do take up the complete armor (the) of God, so that you may be able to withstand in the day (the) evil, and all things having done, to stand.
through/because of this/he/she/it to take up the/this/who complete armor the/this/who God in order that/to be able to oppose in/on/among the/this/who day the/this/who evil/bad and all to workout/produce to stand
Therefore, [just like a soldier] puts on all his (armor/things to help him fight) [MET], [use well all the spiritual resources/helps that God provides for you]. Do that in order that you may be able to resist successfully the devil and all his powerful evil spirits [MTY] every time they (attack you/tempt you to sin or cause something bad to happen to you). [Do it also in order that] when you have done all that you can to resist them [when they attack you], you will still be ready to resist them [when they attack you the next time].
Therefore take up the full armor of God, that, when the evil day comes, you may be able to withstand the attack, and, having fought to the end, still to stand your ground.
Therefore put on the whole armor of God, so that you may be able to stand in this time of evil, and after you have done everything, to stand firm.
Wherefore take to you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore take up the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore put on the complete armour of God, so that you may be able to stand your ground on the day of battle, and, having fought to the end, to remain victors on the field.
Therefore put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore put on the whole armour of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therefore put on the whole armour of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Therfor take ye the armere of God, that ye moun ayenstonde in the yuel dai; and in alle thingis stonde perfit.
because of this take ye up the whole armour of God, that ye may be able to resist in the day of the evil, and all things having done — to stand.
Tial prenu al vi la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu rezisti en la malbona tago, kaj, farinte ĉion, stari.
Sentähden ottakaat kaikki Jumalan sota-aseet, että te voisitte pahana päivänä seisoa vastaan ja kaikissa asioissa pysyväiset olisitte.
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
Daarom neemt de volle wapenrusting Gods aan, opdat gij moogt kunnen weerstand bieden in den boozen dag, en tot alles wel bereid zijnde, moogt staande blijven.
C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et après avoir tout surmonté, rester debout.
C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et après avoir tout surmonté, demeurer fermes.
C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.
c'est pourquoi saisissez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et de demeurer debout, après avoir vaincu toutes les oppositions.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes.
C'est pourquoi saisissez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et, après avoir tout mis en œuvre, tenir ferme.
Prenez donc l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et rester debout après avoir triomphé de tout.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes.
So legt denn die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tage widerstehen könnt und nach erkämpftem vollem Siege das Feld behauptet.
Deshalb nehmet [O. ergreifet] die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet [O. überwältigt] habt, zu stehen vermöget.
Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget.
Darum nehmt die Rüstung Gottes, daß ihr widerstehen könnet am bösen Tag, und alles bewältigend aufrecht bleiben.
Um deswillen so ergreifet den Harnisch Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget.
Um deswillen ergreifet den Harnisch Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget.
Um deswillen greifet zur Rüstung Gottes, auf daß ihr am bösen Tage widerstehen und alles wohl ausrichten und das Feld behaupten möget.
Lani yaapo, yin taa U Tienu toatiadi kuli, ki fidi ki paadi ya dana n bia kuli ki yaa se mi paadima nni.
Li tie lani yapo yin ta U Tienu n puni yaa tɔtiadi kuli, ke yin fii ki sedi ki yie yaa daali nbiayaa ti cua ke yin paadi, ki go yaa se ki paa.
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
δια τουτο αναλαβετε την πανοπλιαν του θεου ινα δυνηθητε αντιστηναι εν τη ημερα τη πονηρα και απαντα κατεργασαμενοι στηναι
διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
એ માટે તમે ઈશ્વરનાં સર્વ શસ્ત્રો ધારણ કરો કે, તમે ખરાબ દિવસે સામનો કરી શકો અને બને તેટલું સર્વ કરીને તેની સામે ટકી શકો.
Se poutèt sa, depi koulye a, pran tout zam Bondye bay yo. Konsa, lè move jou a va rive, n'a ka kenbe tèt ak lènmi an. Lè batay la va fini nèt, n'a kanpe la byen fèm nan pozisyon nou toujou.
No ia hoi, e lawe oukou i ke kahiko a pau a ke Akua, i pono ia oukou ke kupaa, ke hiki mai ka la ino; a pau ae la na mea i ka hanaia, e kupaa oukou.
על כן אחזו בכלי נשק אלהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד׃
इसलिए परमेश्‍वर के सारे हथियार बाँध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Ngarud isuotyo ti amin a kabal ti Dios, tapno makatakderkayo a sititibker maibusor iti dakes iti daytoy a tiempo iti dakes. Kalpasan a maaramidyo amin a banag, agtakderkayunto a natibker.
Sebab itu, sekarang, pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh. Dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa.
Ku lulo, Tugali i yigi yihi ni ang'wi Itunda, iti muhume kimika ikomu ki kilya nu ubii mu itungo ili ni bii. Ze yakilaa kumala kila i kintu, mukimika ikomu.
Perciò, prendete tutta l'armatura di Dio, acciocchè possiate contrastare nel giorno malvagio; e dopo aver compiuta ogni cosa, restar ritti in piè.
Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove.
Perciò, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e dopo aver compiuto tutto il dover vostro, restare in piè.
この故に神の武具を執れ、汝ら惡しき日に遭ひて仇に立ちむかひ、凡ての事を成就して立ち得んためなり。
それだから、悪しき日にあたって、よく抵抗し、完全に勝ち抜いて、堅く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。
ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また、いっさいを成し遂げて、堅く立つことができるように、神のすべての武具をとりなさい。
然れば惡き日に抵抗し、萬事に成功して立つ事を得ん為に、神の武具を執れ。
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
Kulwejo, mufwale ebhigwato bhyona ebhya Nyamuanga, mubhone okukomela ingulu yo bhunyamuke mumwanya gunu omunyamuke. Mukamala bhuli chinu, mulimelegulu.
Lino mufwalage ivifilwelo fyoni ifya Nguluve, ulwakuva mnogiwa ukwima vunono mukavalilo akha akhavivi. Apya mumalie vyoni, mukwema vunonu.
Kwa ele mfwalai silaha soa sa K'yara, ili mbhwesyai kuyema ngangali zidi ya uovu kup'etela magono agha ghauovu. Badala ya kumala kila khenu, mlayema ngangali.
그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라! 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라
Inge kowos in nokomang mwe loeyuk ma God El asot! Na ke len koluk ac tuku, kowos fah ku in lain mwet lokoalok lowos; ac ke saflaiya kowos ac tu na ku ac tia fuhleak.
Cwale haho mutule zi lwiso zonse za Ireeza, linu muzimane chokukola ku lwisa vuvi mwi nako yinu yo vuvi. Hachi mwa mana kupanga zintu zonse, kamu zimane chokukola.
Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare.
Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfeci stare.
Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfeci stare.
Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare.
propterea accipite armaturam Dei ut possitis resistere in die malo et omnibus perfectis stare
Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare.
Tādēļ sagrābiet visus tos Dieva ieročus, ka jūs varat pretī stāvēt ļaunā dienā un visu uzvarējuši, pastāvēt.
Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra ianareo.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദുഷ്കാലങ്ങളിൽ എതിർത്തുനില്ക്കുവാനും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഉറച്ചു നില്ക്കുവാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധവർഗ്ഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ.
या कारणास्तव वाईट दिवसात तुम्हास प्रतिकार करता यावा म्हणून देवाने दिलेली संपूर्ण शस्त्रसामग्री घ्या. म्हणजे तुम्हास सर्व ते केल्यावर टिकून राहता येईल
Kwa lyene ligongolyo nng'walanje ikomanilo yowe ya a Nnungu malinga linjola akwenda ku ngondo, nkupinga liishilaga lyubha lya yangali ya mmbone, nkomananje naka mmagongo nnjenunji, genego gamalilaga, mwiishimilikanje.
သို့​ဖြစ်​၍​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​လက်​နက်​စုံ​ကို​ကိုင် ဆောင်​ကြ​လော့။ သို့​မှ​သာ​လျှင်​ခဲ​ယဉ်း​ဆိုး ယုတ်​ရာ​ကာ​လ​ကျ​ရောက်​လာ​ချိန်​၌ သင်​တို့ သည်​ရန်​သူ​၏​တိုက်​စစ်​ကို​ခု​ခံ​ကာ​ကွယ် နိုင်​လိမ့်​မည်။ အ​ဆုံး​တိုင်​အောင်​တိုက်​ခိုက် ပြီး​သော​အ​ခါ​၌​သင်​တို့​သည်​ရပ်​တည် နိုင်​ကြ​လိမ့်​မည်။
ထိုကြောင့်၊ ခဲယဉ်းဆိုးယုတ်သော နေ့ရက်ကာလ ၌ ဆီးတားနိုင်သဖြင့်၊ ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကို ပြီးစီး၍ ခံရပ်နိုင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်တော်မူ သော လက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့။
Mo konei kia mau ki nga mea whawhai katoa a te Atua, kia taea ai e koutou te tu atu ki te riri i te ra kino, a ka poto i a koutou nga mea katoa te mahi, kia tu.
Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze libe lamandla okugxila osukwini olubi, lokuze kuthi lapho seliqede konke, lime.
Kwa eyo, muiwale silaha yoti ya Nnongo, ili mpate yema imara zaidi ya ubou mu'kipindi cheno kibou. Baada ya kuyomwa kila kilebe, mwalowa yema imara.
यसकारण परमेश्‍वरको सबै हातहतियार धारण गर, ताकि यस दुष्‍ट समयमा दुष्‍टको सामना गर्न तिमीहरू स्थिर भइ खडा हुन सक । यी सबै कुराहरू गरेपछि तिमीहरू स्थिर हुनेछौ ।
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.
Tak difor Guds fulle herbunad på, so de kann standa imot på den vonde dag og verta standande når de hev vunne yver alt.
ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କର ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੋ।
لهذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید.
Ari, pweki mepukat komail en ale tatan mauin karos en Kot, pwe komail en kak kelail ni ran sued, o kasinenda murin omail kapwaiadar meakaros.
Ari, pweki mepukat komail en ale tatan mauin karoj en Kot, pwe komail en kak kelail ni ran jued, o kajinenda murin omail kapwaiadar meakaroj.
A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się.
Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.
Portanto pegai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois que fizerdes tudo, continuar firmes.
Portanto tomae toda a armadura de Deus, para que possaes resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Portanto, [assim como um soldado ]veste toda(s) a(s) armadura/coisas [que o ajudam a lutar ][MET], [utilizem bem todos os recursos espirituais que Deus lhes proporciona. ]Façam isso para que possam resistir com êxito ao diabo e todos seus poderosos espíritos malignos [MTY] cada vez que eles atacarem vocês e para que, depois de fazer o possível para resisti-los [quando os atacarem, ]vocês possam estar prontos para resisti-los da próxima vez [que os atacarem.]
De hei musi mihehere mendi' basa Lamatualain tee-tanden. Naa fo, mete ma fai de'ulaka' nema, na, hei bisa lab'an mikindoo losa nate'e. Te mete ma hei nda tud'a sa, na, hei bisa mi'itataa' losa misenggi'.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.
Eshi kwati esilaha zyonti zya Ngolobhe, ili nkamuwezye akhala sawa ashi zanye amabhibhi hunsiki ezi embibhi. Baada ya male kila hantu, myemelela sawa.
Тога ради узмите све оружје Божије, да бисте се могли бранити у зли дан, и свршивши све одржати се.
Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
Saka torai zvombo zvese zvaMwari kuti mugone kuramba mumire pazuva rakaipa, maita zvese, mumire.
Сего ради приимите вся оружия Божия, да возможете противитися в день лют и вся содеявше стати.
Zato vzemite nase celotno Božjo bojno opremo, da se boste zmožni na hudoben dan zoperstaviti in vse storiti ter obstati.
Za to primite orožje Božje, da bodete mogli ustavljati se o hudem dnevi in stati vse premagavši.
Haddaba sidaas daraaddeed hubka Ilaah qaata si aad u awooddaan inaad maalinta sharka iyaga is-hor taagtaan, oo markaad saas oo dhan yeeshaan aad awooddaan inaad istaagtaan.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, acabado toda la obra.
Tomen las armas que Dios les da para que puedan estar firmes en el día del mal y que sigan en pie aun después de la lucha.
Por tanto tomád toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y superado todo, estar en pie.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo.
Por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podais resistir en el dia malo, y estar firmes, habiendo acabado todo.
Por esta razón, toma la armadura de Dios, para que puedan ser fuertes en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes.
Kwa hiyo, vaeni silaha zote za Mungu, ili mpate kusimama imara dhidi ya uovu katika kipindi hiki kiovu. Baada ya kumaliza kila kitu, mtasimama imara.
Kwa sababu hiyo, vaeni silaha za Mungu ili siku ile itakapofika muweze kuyapinga mashambulio ya adui; na mkisha pigana mpaka mwisho, muwe bado thabiti.
Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.
Derföre, tager på eder allt Guds harnesk, att I mågen emotstå i den onda dagen, och all ting väl uträtta, och beståndande blifva.
Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay.
Kaya isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang manatili kayong matatag laban sa masama sa panahong ito ng kasamaan. Pagkatapos ninyong gawin ang lahat ng bagay, magiging matatag kayo.
எனவே, தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், எல்லாவற்றையும் செய்துமுடித்தவர்களாக நிற்கவும் திறமையுள்ளவர்களாகும்படி, தேவனுடைய சர்வாயுதங்களையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
అందుచేత మీరు ఈ ఆపద కాలంలో వారిని ఎదిరించి, శక్తివంతులుగా నిలబడగలిగేలా దేవుడిచ్చే సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకోండి.
Ko ia ke toʻo ʻae mahafutau kotoa ʻoe ʻOtua, koeʻuhi ke mou faʻa tuʻu ai ʻi he ʻaho ʻoe kovi, pea hili hono ikuʻi kotoa pē, kae tuʻu pe.
Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, все виконавши, витримати.
Того-то прийміть усю зброю Божу, щоб змогли встояти в день лютий і, все зробивши, стояти.
इस वास्ते ख़ुदा के सब हथियार बाँध लो ताकि बुरे दिन में मुक़ाबिला कर सको, और सब कामों को अंजाम देकर क़ाईम रह सको।
مۇشۇ ۋەجىدىن ئۆزۈڭلارغا خۇدانىڭ پۈتۈن ساۋۇت-يارىقىنى ئېلىپ ئارتىڭلاركى، رەزىللىك كۈنىدە بەرداشلىق بىلەن قاتتىق تۇرىدىغان، ئاخىر ھەممە ئىشنى ئادا قىلىپ، يەرنى چىڭ دەسسەپ تۇرىدىغان بولىسىلەر.
Мошу вәҗидин өзүңларға Худаниң пүтүн савут-яриқини елип артиңларки, рәзиллик күнидә бәрдашлиқ билән қаттиқ туридиған, ахир һәммә ишни ада қилип, йәрни чиң дәссәп туридиған болисиләр.
Mushu wejidin özünglargha Xudaning pütün sawut-yariqini élip artinglarki, rezillik künide berdashliq bilen qattiq turidighan, axir hemme ishni ada qilip, yerni ching dessep turidighan bolisiler.
Muxu wǝjidin ɵzünglarƣa Hudaning pütün sawut-yariⱪini elip artinglarki, rǝzillik künidǝ bǝrdaxliⱪ bilǝn ⱪattiⱪ turidiƣan, ahir ⱨǝmmǝ ixni ada ⱪilip, yǝrni qing dǝssǝp turidiƣan bolisilǝr.
Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.
Pa uluo fwalagha ifilwilo fooni ifya Nguluve, ulwakuuti mwime vunono vwimila vwa vuhosi unsiki ughu ughwa kihoosi. Yetumalile kila kiinu, mukwima vunono.
Verse Count = 189