Colossians 3:15

And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja; dhe jini mirënjohës!
Na lisosin limang Kristi suo nanya nibinai mine nanya lisosin limang lolere iwa yicila minu mu kidowo kirum, son anangodiya.
وَلْيَمْلِكْ فِي قُلُوبِكُمْ سَلَامُ ٱللهِ ٱلَّذِي إِلَيْهِ دُعِيتُمْ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ، وَكُونُوا شَاكِرِينَ.
وَلْيَمْلِكْ فِي قُلُوبِكُمْ سَلاَمُ الْمَسِيحِ، فَإِلَيْهِ قَدْ دُعِيتُمْ فِي الْجَسَدِ الْوَاحِدِ؛ وَكُونُوا شَاكِرِينَ!
ܘܫܠܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܕܒܪ ܠܒܘܬܟܘܢ ܕܠܗ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܒܚܕ ܦܓܪ ܘܗܘܝܬܘܢ ܡܘܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ
Ձեր սիրտերուն մէջ թող հովանաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ կանչուեցաք՝ մէկ մարմինով, ու շնորհակա՛լ եղէք:
এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে হৃদয়ত খ্ৰীষ্টৰ শান্তিয়ে কৰ্ত্তৃত্ব কৰক; আপোনালোক তাৰ কাৰণেই এক শৰীৰত আমন্ত্ৰিত হ’ল; আৰু কৃতজ্ঞ হওক।
Məsihin sülhü qoy ürəklərinizdə münsiflik etsin, çünki bir bədənin üzvləri kimi bu sülhə dəvət olundunuz. Həmçinin şükür edənlər olun!
Eta Iaincoaren baqueac regna beça çuen bihotzetan, ceinetara deithuac-ere baitzarete gorputz batetan, eta çareten gratioso.
খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়কে শাসন করুক। এই ছিল সেই শান্তি যা তোমাদের এক দেহে ছিল। কৃতজ্ঞ হও।
И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани и в едно тяло; и бъдете благодарни.
Tugoti nga ang kalinaw ni Cristo modumala sa inyong mga kasingkasing. Alang niini nga kalinaw nga kamo gitawag diha sa usa ka lawas. Ug pagmapasalamaton.
ᎠᎴ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎤᎬᏫᏳᏌᏕᎨᏍᏗ ᏗᏥᎾᏫᏱ, ᎾᎿᎭᎢᏗᏢ ᎾᏍᏉ ᎡᏥᏯᏅᏛ ᏥᎩ ᎾᏍᎩ ᏌᏉ ᎠᏰᎸ ᎢᏣᎵᏍᏙᏗᏱ; ᎠᎴ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗᏳ ᎢᏣᏓᏅᏖᏍᏗ.
Sithaw monghaih mah nangcae ih palungthin to uk nasoe, to tiah oh han ih ni takpum maeto ah ang kawk o; kawnhaih lawk thuih koehhaih palung to tawn oh.
Te phoeiah Khrih kah ngaimongnah tah nangmih kah thinko ah cuhlui sak. Te ham ni pum pakhat la n'khue van dongah uemonah khueh uh.
Nangmih ak kawlung ce Khrih a ngaihqepnaak ing uk seh, pum pynoet a ke a bai na nami awm amyihna qoepnaak ing awm aham nani nangmih ce anik khy khqi. Zeelnaak awi kqawn uh.
Taciang Pathian i thinnopna in note i thinsung hong uk tahen, tabang hi tu in pumpi khat sung ah hong sam khawm a; lungdam ko thiam tavun.
Chule Pathena cham lungmon chu nalunguva vaihomsah un, hichea dinga chu nangho jong tipum khat'a chamlen dinga kou nahiuvin chule thangvah jingun.
又要叫基督的平安在你们心里作主;你们也为此蒙召,归为一体;且要存感谢的心。
又要叫基督的平安在你們心裏作主;你們也為此蒙召,歸為一體;且要存感謝的心。
ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ.
ⲞⲨⲞϨ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈⲤⲦⲀϪⲢⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ.
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!
A pokoj Boží vítěziž v srdcích vašich, k němuž i povoláni jste v jedno tělo; a buďtež vděčni.
Og Kristi Fred råde i eders Hjerter, til hvilken I også bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!
Luumuno lwa Leza lwendelezye mumyoyo yenu, nkambo kandulolu lumuno nchimwakayitilwa mumubili omwe. Amube akulumba.
In uw harten heerse ook de vrede van Christus; want daartoe zijt gij tot één lichaam geroepen. Weest dankbaar bovendien!
En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
And let the peace of God umpire in your hearts, for which also ye were called in one body, and become thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to the which also ye were called in one body; and be ye thankful.
And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body; and give praise to God at all times.
And let the peace of Christ lift up your hearts. For in this peace, you have been called, as one body. And be thankful.
And let the peace of Christ preside in your hearts, to which also ye have been called in one body, and be thankful.
And let the peace of Christ rejoice in your hearts, wherein also you are called in one body: and be ye thankful.
Let the peace of God rule in your hearts, into which also you were called in one body; and be thankful.
May the peace of Christ direct your thinking, because you were called to this by God who makes you one, and thank God for it!
And let the peace of God rule in your hearts, to the which ye are called in one body, and be ye thankfull.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body; and be you thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to the which also all of you are called in one body; and be all of you thankful.
Let the peace of Christ, to which also you were called in one body, rule in your hearts, and show yourselves thankful.
And let the peace of Meshikha rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.
And let the peace of Messiah rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.
And let the peace of Messiah rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.
Let the peace that the Christ gives decide all doubts within your hearts; for you also were called to the enjoyment of peace as members of one body. And show yourselves thankful.
Let the peace that the Christ gives decide all doubts within your hearts; for you also were called to the enjoyment of peace as members of one body. And show yourselves thankful.
And let the peace of Christ rule in your hearts, to the which also ye were called in one body; and be ye thankful.
And let, the peace of Christ, act as umpire in your hearts, unto which ye have been called in [one] body, and be thankful:
And the peace (the) (* from Christ *NA~TR) should rule in the hearts of you, to which also you were called in one body. And thankful do be.
and the/this/who peace the/this/who (* Christ *NA~TR) to rule in/on/among the/this/who heart you toward which and: call in/on/among one body and thankful to be
Because God chose you to live peacefully [with one another] in your local congregations, let that peace which Christ gives control your (inner beings/hearts), and be constantly thanking God.
Let the Peace that the Christ gives decide all doubts within your hearts; for you also were called to the enjoyment of peace as members of one Body. And show yourselves thankful.
Let the peace of Christ rule in your hearts. It was for this peace that you were called in one body. And be thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also ye are called in one body; and be ye thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also ye are called in one body; and be ye thankful.
and let the peace which Christ gives settle all questionings in your hearts, to which peace indeed you were called as belonging to His one Body; and be thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.
And the pees of Crist enioye in youre hertis, in which ye ben clepid in o bodi, and be ye kynde.
and let the peace of God rule in your hearts, to which also ye were called in one body, and become thankful.
Kaj la paco de Kristo prezidu en viaj koroj, al kiu ankaŭ vi estas vokitaj en unu korpo, kaj estu dankemaj.
Ja Jumalan rauha hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette yhteen ruumiiseen, ja olkaat kiitolliset.
Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
En de vrede van Christus moge heerschen in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en zijt dankbaar.
Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés de manière à former un seul corps, règne dans vos cœurs; soyez reconnaissants.
Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs; et soyez reconnaissants.
Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs; et soyez reconnaissants.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.
Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour ne former qu'un seul et même corps, règne dans vos coeurs. Soyez reconnaissants.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs; et soyez reconnaissants.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été aussi appelés en corps, règne dans vos cœurs; et devenez reconnaissants.
Que dans vos coeurs règne la paix du Christ; vous y avez été appelés pour ne former qu'un seul et même corps. Soyez reconnaissants.
Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos coeurs. Soyez reconnaissants.
Der Friede Christi herrsche in euren Herzen; zu ihm seid ihr berufen als ein einziger Leib. Und seid dankbar.
Und der Friede des Christus regiere [O. entscheide] in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leibe; und seid dankbar.
Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leibe; und seid dankbar.
Und der Friede des Christus führe das Wort in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in Einem Leibe.
Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe; und seid dankbar.
Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe; und seid dankbar!
Und Christi Friede herrsche in euren Herzen, wozu ihr auch berufen seid in einem Leib, und seid dankbar dafür.
Ke Kilisiti nden yini yi yaa yanduanma yaapo, ke yin tua gbannanyendi yeni n diedi yi pala, yin da tie hanwaadanba.
Krisitu yan duama n ya die yi pala nni kelima yin tuugi leni Krisitu gi tie gban nanyendi o niinni yeni. Moamoani ll Tienu yini yiyin ya mani leni yiyaba yi yama n ya dua. Yin yo ye mani leni i tuondi u Tienu po.
και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
και η ειρηνη του χριστου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν {VAR1: [ενι] } {VAR2: ενι } σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
και η ειρηνη του θεου βραβευετω εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε εν ενι σωματι και ευχαριστοι γινεσθε
καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
ખ્રિસ્તની શાંતિ કે જે પામવા માટે તમે એક શરીરમાં તેડાયેલા છો, તે તમારાં હૃદયોમાં રાજ કરે; અને તમે આભારસ્તુતિ કરો.
Se pou nou viv byen yonn ak lòt, jan Kris la vle l' la. Paske, Bondye rele nou pou nou viv byen yonn ak lòt pou nou ka fè yon sèl kò. Toujou chonje sa li fè pou nou.
A e noho hoomalu mai ka main o ke Akua iloko o ko oukou naau, no ia mea hoi e heaia mai ai oukou i kino hookahi; a e hoomaikai aku hoi oukou.
וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃
और मसीह की शान्ति, जिसके लिये तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो।
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
Ipalubosyo nga agturay ti kapia ni Cristo kadagiti puspusoyo. Iti daytoy a kapia a nakaawaganyo iti maymaysa a bagi. Ken agbalinkayo a managyaman.
Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih.
Ulyuuku nuang'wa Kristo umutongeele mu nkolo nianyu. Ai ituile ingi kunsoko a ulyuuku uwu kina ai mitangiwe mu muili ung'wi. Tuli ni ilumbiilyo.
Ed abbia la presidenza ne' cuori vostri la pace di Dio, alla quale ancora siete stati chiamati in un corpo; e siate riconoscenti.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!
E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti.
キリストの平和をして汝らの心を掌どらしめよ、汝らの召されて一體となりたるはこれが爲なり、汝ら感謝の心を懷け。
キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい。あなたがたが召されて一体となったのは、このためでもある。いつも感謝していなさい。
キリストの平和が、あなたがたの心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなたがたも召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。
而して汝等一體としてキリストの平和に召されたれば、其平和をして汝等の心を司らしむべし、汝等も亦感謝し奉れ。
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳಲಿ. ಇದೇ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಏಕ ದೇಹವಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.
Omulembe gwa Kristo na gubhatangashe mu Mioyo jemwe. Jaliga jili ingulu yo mulembe gunu ati mwabhilikiliywe mu mubhili gumwi. Nimubhega na isime.
Uluononchehencho ulwa Klisti luo luvalongonchaghe munumbula ncheinyo. Luluvielangile munumbula ncheinyo ukhuova mwaeilangiwe khuo mbeile ghuomo.
Amani ya Kristo ni ibhalongosyai mumiteema mwayomo, yayele kwajia ya amani eye ndabha mwasopibhu mumbhele umonga'iyelai ni shukrani.
그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라
Misla, su Christ el ase, in kol kowos ke sulela lowos nu ke ma kowos ac oru; tuh God El pangon kowos nu ke misla se inge, in oru tuh kowos in mano sefanna. Ac kowos in sang kulo nu sin God kac.
Muzuminine i nkozo ya Keresite kuvusa mwi nkulo zenu. ivali cheyi kozo hamuva sumpiwa mumuviri umwina. Mi mulitumere.
et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote.
et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote.
et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote.
et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote.
et pax Christi exultet in cordibus vestris in qua et vocati estis in uno corpore et grati estote
et pax Christi exultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote.
Un Dieva miers lai valda jūsu sirdīs, uz ko jūs arī esat aicināti vienā miesā, un esat pateicīgi.
Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan’ i Kristy, fa ho amin’ izany no niantsoana anareo ho tena iray; ary aoka ho feno fisaorana ianareo.
ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ; അതിനല്ലോ നിങ്ങൾ ഏകശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നത്; നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പിൻ.
ख्रिस्ताची शांती तुमच्या अंतःकरणात राज्य करो. तिच्याकरिता एक शरीर असे पाचारण्यांत आले आहे; आणि तुम्ही कृतज्ञ असा.
Na ulele gwa a Kilishitu gunnongoyanje mitima jenunji, pabha genego ni gunshemelwenje kubha shiilu shimo. Na mmanganje bhandunji bhatendanga eja.
သင်​တို့​ကို​လမ်း​ပြ​ရန်​ခ​ရစ်​တော်​ထံ​မှ​ရ​ရှိ သည့်​ငြိမ်​သက်​ခြင်း​နှင့်​အ​ညီ သင်​တို့​ဆုံး​ဖြတ် ချက်​များ​ချ​မှတ်​ကြ​လော့။ ထို​ငြိမ်​သက်​ခြင်း ကို​သင်​တို့​ခံ​စား​နိုင်​ကြ​စေ​ရန်​ဘု​ရား​သ​ခင် သည်​သင်​တို့​ကို​တစ်​ခု​တည်း​သော​ကိုယ်​ခန္ဓာ အ​ဖြစ်​ခေါ်​ယူ​ရွေး​ကောက်​တော်​မူ​ခဲ့​၏။ သို့ ဖြစ်​၍​ကျေး​ဇူး​တော်​ကို​ချီး​မွမ်း​ကြ​လော့။-
သင်တို့စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ခရစ်တော်၏ ငြိမ်သက်ခြင်း အုပ်စိုးစေ။ ထိုသို့အလိုငှါ သင်တို့သည် တလုံး တကိုယ်တည်း၌ ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကို ခံကြသည် ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်ကို သိသောစိတ်ရှိကြလော့။
A waiho ma te rangimarie a te Karaiti te whakahaere tikanga i roto i o koutou ngakau: i karangatia hoki koutou ki tenei i roto i te tinana kotahi; kia whakawhetai hoki koutou.
Lokuthula kukaNkulunkulu kakubuse enhliziyweni zenu, elibizelwa kukho lani emzimbeni munye; futhi banini ngababongayo.
Amani ya Kriso ni ibaongoze mu'mioyo yinu. Yabile ni kwa ajili ya amani yee kwamba mwati tiliwa mu'yega umo. Mube ni shukrani.
तिमीहरूका हृदयमा ख्रीष्‍टको शान्तिले राज्य गरोस् । यही शान्तिको निम्ति तिमीहरू एक शरीरमा बोलाइएका थियौ, र धन्यवादी होओ ।
Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!
Og Kristi fred råde i dykkar hjarto, den som de vart kalla til i ein likam, og ver takksame!
ପୁଣି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଆହୂତ ହୋଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁ; ପୁଣି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ।
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
و سلامتی خدا دردلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده‌اید و شاکر باشید.
O popol en Kristus en kaunda nan mongiong omail, me komail pil paeker pena ni war ta ieu, o komail danke.
O popol en Krijtuj en kaunda nan monion omail, me komail pil paeker pena ni war ta ieu, o komail danke.
A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.
E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um [só] corpo, governe em vossos corações, e sede gratos.
E a paz de Deus domine em vossos corações para a qual tambem fostes chamados em um corpo, e sêde agradecidos.
E a paz de Deus domine em vossos corações para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos.
Já que vocês foram escolhidos {Deus escolheu vocês}, vivam em paz uns com os outros nas congregações locais; deixem que a paz dada por Cristo controle seu pensamento/ser interior e fiquem constantemente agradecidos a Deus.
Hita bisa bad'ame to Lamatualain, huu Kristus. Dad'i hei musi fee d'ame mana mia Kristus lole-lau sia hei rala mara. Lamatua' nau basa hei misod'a mole-d'ame esa no esa, huu basa hei nenepa'a-sii dad'i ao' esa ena. Ma rala mara musi mimiho'o mikindoo' a, huu Ana tengga nala nggi ena.
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
E amani eya Kristi ebhalongozye amoyo genyu. Ehalishe enashe olweteho eli huje mwakwiziwe hubelegumo mbhenolusalifo.
И мир Божји да влада у срцима вашим, на који сте и позвани у једном телу, и захвални будите.
I mir Božij da vlada u srcima vašima, na koji ste i pozvani u jednom tijelu, i zahvalni budite.
Nerugare rwaMwari ngarwutonge mumoyo yenyu, ndirwo rwamakadanirwawo mumuviri mumwe; uye ivai vanovonga.
и мир Божии да водворяется в сердцах ваших, в оньже и звани бысте во едином теле: и благодарни бывайте.
In Božji mir naj vlada v vaših srcih, h kateremu ste tudi poklicani v enem telesu; in bodite hvaležni.
In mir Božji naj vlada v srcih vaših, v katerega ste bili tudi poklicani v enem telesu; in hvaležni bodite!
Oo nabadda Masiixuna ha ku taliso qalbiyadiinna, taas oo laysugu kiin yeedhay isku jidh keliya; oo mahadnaqayaal ahaada.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois llamados en un cuerpo; y sed agradecidos.
Que la paz de Cristo dirija sus pensamientos, porque ustedes fueron llamados a esto por Dios, quien los hace uno, y den gracias a Dios por ello.
Y la paz de Dios reine en vuestros corazones: a la cual asimismo sois llamados en un mismo cuerpo; y sed agradecidos.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, á la cual asimismo sois llamados en un cuerpo; y sed agradecidos.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, á la cual asimismo sois llamados en un cuerpo; y sed agradecidos.
Y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que fue el propósito de Dios que ustedes sean un solo cuerpo; y alabar a Dios en todo momento.
Amani ya Kristo na iwaongoze mioyoni mwenu. Ilikuwa ni kwa ajili ya amani hii kwamba mliitiwa katika mwili mmoja. Iweni na shukrani.
Nayo amani ya Kristo itawale mioyoni mwenu; maana kwa ajili hiyo ninyi mmeitwa katika mwili huo mmoja. Tena muwe na shukrani!
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.
Och Guds frid regere i edor hjerta, till hvilken I ock kallade ären uti en lekamen; och varer tacksamme.
At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat.
Hayaang maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Cristo. Para sa kapayapaang ito kaya tinawag kayo sa iisang katawan. Maging mapagpasalamat kayo.
தேவசமாதானம் உங்களுடைய இருதயங்களில் ஆளக்கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள்; நன்றியுள்ளவர்களாகவும் இருங்கள்.
క్రీస్తు ప్రసాదించే శాంతి మీ హృదయాల్లో పరిపాలించనివ్వండి. ఈ శాంతి కోసమే మిమ్మల్ని ఒకే శరీరంగా దేవుడు పిలిచాడు. ఇంకా కృతజ్ఞులై ఉండండి.
Pea tuku ke pule ʻi homou loto ʻae melino ʻoe ʻOtua, ʻaia naʻe uiuiʻi ʻakimoutolu ki ai foki ʻi he sino pe taha; pea ke mou fakafetaʻi.
Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!
І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте!
і мир Божий нехай править в серцях ваших, до котрого вас і покликано в одному тїлї, та й будьте вдячні.
मसीह की सलामती तुम्हारे दिलों में हुकूमत करे। क्यूँकि ख़ुदा ने तुम को इसी सलामती की ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए बुला कर एक बदन में शामिल कर दिया है। शुक्रगुज़ार भी रहो।
مەسىھنىڭ خاتىرجەملىكى قەلبىڭلاردا ھۆكۈم سۈرسۇن (سىلەر بىر تەن بولۇپ بۇ خاتىرجەملىكتە بولۇشقا چاقىرىلغان ئىكەنسىلەر) ۋە شۇنداقلا رەھمەت ئېيتىشلاردا بولۇڭلار.
Мәсиһниң хатирҗәмлиги қәлбиңларда һөкүм сүрсун (силәр бир тән болуп бу хатирҗәмликтә болушқа чақирилған екәнсиләр) вә шундақла рәхмәт ейтишларда болуңлар.
Mesihning xatirjemliki qelbinglarda höküm sürsun (siler bir ten bolup bu xatirjemlikte bolushqa chaqirilghan ikensiler) we shundaqla rehmet éytishlarda bolunglar.
Mǝsiⱨning hatirjǝmliki ⱪǝlbinglarda ⱨɵküm sürsun (silǝr bir tǝn bolup bu hatirjǝmliktǝ boluxⱪa qaⱪirilƣan ikǝnsilǝr) wǝ xundaⱪla rǝⱨmǝt eytixlarda bolunglar.
Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.
Nguyền xin sự bình an của Ðấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.
ulutengano lwa Kilisite lwongelele mu numbula sinu. ndeve vwe vwimila vwa lutengano ulu kuuti mukavikilue mu m'bili ghumo. muvisaghe nu luhongesio.
Verse Count = 189