Acts 5:6

The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
Atëherë u ngritën disa të rinj, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën.
Uzaman tina idaa iyira libe idikasa.
فَنَهَضَ ٱلْأَحْدَاثُ وَلَفُّوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوهُ.
وَقَامَ بَعْضُ الشُّبَّانِ وَكَفَّنُوا حَنَانِيَّا، وَحَمَلُوهُ إِلَى حَيْثُ دَفَنُوهُ.
ܘܩܡܘ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܝܡܝܢ ܒܗܘܢ ܘܟܢܫܘܗܝ ܘܐܦܩܘ ܩܒܪܘܗܝ
Երիտասարդները կանգնեցան, պատանքով փաթթեցին զայն, եւ դուրս հանելով թաղեցին:
পাছত যুৱক সকল আগবাঢ়ি আহি তেওঁক কাপোৰেৰে মেৰিয়াই বাহিৰলৈ নি মৈদাম দিলে।
Gənclər gəlib Xananyanın meyitini kəfənə bürüdülər və aparıb dəfn etdilər.
Eta iaiquiric lagun gazte batzuc har ceçaten hura, eta camporat eramanic ohortz ceçaten.
কিছু যুবকেরা এগিয়ে এলো এবং তাকে কাপড়ে জড়ালো এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল
И по-младите мъже станаха, обвиха го, и го изнесоха па го погребаха.
Ang mga batan-ong lalaki miadto sa atubangan ug giputos siya, ug ilang gidala siya sa gawas ug gilubong.
Ya mabalutan ni y manfamaguon na lalaje, ya machule juyong y majafot.
ᎠᏂᏫᏅᏃ ᏚᎾᎴᏁ ᎠᎴ ᎤᏂᏣᏄᎳᏁᎢ, ᎤᏂᎾᏫᏛᎲᏃ ᏭᏂᏂᏌᏁᎢ.
Thendoengnawk angthawk o moe, anih ih qok to kahni hoi ayaw o pacoengah, anih to tasa bangah angzawn o moe, aphum o.
Te dongah cadong rhoek loh thoo uh tih anih te a cun uh phoeiah a khuen uh tih a up uh.
Cawh cadawngkhqi law unawh, a qawk ce ami lawh coengawh, kawt unawh pup uhy.
Taciang tangval te ding in, tuam hi, taciang puasang ah zawng in, vui uh hi.
Chuin khangdong phabep ahungdoh un ponin atomun vuidingin apodoh tauvin ahi.
有些少年人起来,把他包裹,抬出去埋葬了。
有些少年人起來,把他包裹,抬出去埋葬了。
ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩϫⲟⲗϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲑⲟⲙⲥϥ.
ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲀⲨϪⲞⲖϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲈⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲐⲞⲘⲤϤ.
Nato ustanu mladići, poviju ga, iznesu i pokopaju.
A vstavše mládenci, vzali jej, a vynesše ven, pochovali.
Men de unge Mænd stode op og lagde ham til Rette og bare ham ud og begravede ham.
Balombe bakanyampuka alimwi bamuvunilizya, alimwi bakamubweza alimwi bakumuvwikka.
En de jongsten kwamen hem afleggen, droegen hem weg, en begroeven hem.
En de jongelingen, opstaande, schikten hem toe, en droegen hem uit, en begroeven hem.
And after rising the young men wrapped him, and having carried him out they buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
And the young men arose and wrapped him round, and they carried him out and buried him.
And the young men went and made ready his body, and took it out, and put it in the earth.
And the young men rose up and removed him; and carrying him out, they buried him.
And the young men, rising up, swathed him up for burial, and having carried him out, buried him.
And the young men rising up, removed him, and carrying him out, buried him.
So the young men got up and wrapped him, and carrying him out they buried him.
Some of the young men got up and wrapped him in a shroud. Then they carried him out and buried him.
And the yong men rose vp, and tooke him vp, and caried him out, and buried him.
And the young men arose, wound him up, and carried [him] out, and buried [him].
And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.
But the younger men rose, wrapped the body up, and carried it out to bury it.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men got up, and, winding the body in a sheet, carried it out and buried it.
The young men got up, and, winding the body in a sheet, carried it out and buried it.
And the young men arose and wrapped him round, and they carried him out and buried him.
But the young men, rising up, wrapped him about, and, bearing him forth, buried him.
Having arisen then, the younger [men] covered him, and having carried [him] out, they buried [him].
to arise then the/this/who new to wrap up it/s/he and to bring/carry out to bury
Some young men came in, wrapped his [body in a sheet], and carried it out [and] buried it.
The young men got up, and, winding the body in a sheet, carried it out and buried it.
And the yonge men roose vp and put him a parte and caryed him out and buryed him.
The young men came forward and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
And the young men arose, wound him up, and carried [him] out, and buried [him].
And the young men arose, wrapped him up, and carried him out, and buried him.
The younger men, however, rose, and wrapping the body up, carried it out and buried it.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
The young men arose and wrapped him up, and they carried him out and buried him.
And yonge men risen, and mouyden hym awei, and baren hym out, and birieden.
and having risen, the younger men wound him up, and having carried forth, they buried [him].
Kaj la junuloj leviĝis, kaj lin ĉirkaŭvindis, kaj forportis kaj enterigis.
Niin nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänen, veivät pois ja hautasivat hänen.
Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat.
En de jongelingen stonden op en bedekten hem, en droegen hem naar buiten en begroeven hem.
Les jeunes gens s'étant levés enveloppèrent le corps et l'emportèrent pour l'inhumer.
Et les jeunes hommes, se levant, le couvrirent, et l'ayant emporté dehors, l'ensevelirent.
Et quelques jeunes hommes se levant le prirent, et l'emportèrent dehors, et l'enterrèrent.
Les jeunes gens, s’étant levés, l’enveloppèrent, l’emportèrent, et l’ensevelirent.
Les plus jeunes s'étant levés l'arrangèrent et l'emportèrent pour l'enterrer.
Et les jeunes gens s'étant levés, le prirent, l'emportèrent, et l'ensevelirent.
Cependant les plus jeunes s'étant levés l'enveloppèrent d'un linceul, et, l'ayant emporté, ils l'enterrèrent.
cependant les plus jeunes, s'étant levés, l'arrangèrent pour l'ensevelir, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent.
Mais les jeunes gens, s'étant levés, enveloppèrent le corps et l'emportèrent pour l'ensevelir.
Junge Männer standen auf, deckten ihn zu, trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Die jungen Männer aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus, und begruben ihn.
Es stunden aber die Jünglinge auf und taten ihn beiseit und trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Es standen aber die Jünglinge auf und taten ihn beiseite und trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Es standen aber die Jüngeren auf, nahmen ihn bei Seite, trugen ihn hinaus und begruben ihn.
Bi jawaaba den fii ki bobini o bu kpalibu ki taa o ki ban piini.
Ke ti jiwaandi cuo yaaba kuli bo gbadi lan bonla. ke bi jawaaba kadigi o ki bo piini.
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
Ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντες εθαψαν
ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.
પછી જુવાનોએ ઊઠીને તેને [કપડાંમાં] વીંટાળ્યો, અને બહાર લઈ જઈને દફનાવ્યો.
Men, kèk jenn gason vini, yo vlope kò a; yo pran l', y' al antere li.
Ku ae la na kanaka ui, wahi iho la ia ia, lawe aku la iwaho, a kanu iho la.
ויקומו הצעירים ויאספו אתו וישאהו החוצה ויקברהו׃
फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया।
Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték.
Immay iti sangoanan dagiti agtutubo a lallaki ket binungonda isuna, ket binagkatda isuna nga inruar ket intanemda isuna.
Maka orang-orang muda datang membungkus mayat Ananias, lalu membawanya ke luar untuk menguburkannya.
Ahumba akapembya ku ntongeela nu kumuikila mu sanda, nu kumutwala kunzi nu kumuika.
E i giovani, levatisi, lo tolsero via; e, portatolo fuori, lo seppellirono.
Si alzarono allora i più giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono.
E i giovani, levatisi, avvolsero il corpo, e portatolo fuori, lo seppellirono.
若者ども立ちて彼を包み、舁き出して葬れり。
若者たちが立って彼を包み,運び出して葬った。
それから、若者たちが立って、その死体を包み、運び出して葬った。
青年たちは立って、彼を包み、運び出して葬った。
青年等立ちて之を取上げ、舁出して葬れり。
ಆಗ ಯೌವನಸ್ಥರು ಎದ್ದು ಅವನ ಶವವನ್ನು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
Abhasigaji mbaja okumutura mwisanda, mbamusila anja okumusika.
Avademi vukhincha khovolongalo khukhombekha msanda vakhangelekha khoji khukhosiela.
Bhasongolo bhakahida palongolo ni kumbeka katika sanda, ni kumpeleka kwibhala ni kun'siela.
젊은 사람들이 일어나 시신을 싸서 메고 나가 장사하니라
Na mukul fusr uh tuku, nokomla manol, ac usla pikinya.
Baswisu niveza kumu vungila mwi sila, ni kumu nyamuna ni kukamuunga.
Surgentes autem juvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.
Surgentes autem iuvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.
Surgentes autem iuvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.
Surgentes autem juvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.
surgentes autem iuvenes amoverunt eum et efferentes sepelierunt
Surgentes autem iuvenes amoverunt eum, et efferentes sepelierunt.
Un tie jaunekļi cēlušies to apkopa un iznesa un apraka.
Ary nitsangana ny zatovo, dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka, dia naleviny.
യൗവനക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവനെ ശീലകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു.
तेव्हा काही तरूणांनी उठून त्यास गुंडाळले, व बाहेर नेऊन पुरले.
Bhashanda gubhaikengenenje, niunishila maiti gala na gubhakopoyenje palanga, gubhapite kwaashikanga.
လူ​ငယ်​လူ​ရွယ်​များ​သည်​လာ​၍ အာ​န​နိ​၏ ရုပ်​အ​လောင်း​ကို​အ​ဝတ်​နှင့်​ပတ်​ပြီး​နောက် အ​ပြင်​သို့​ထုတ်​ယူ​သင်္ဂြိုဟ်​ကြ​၏။
လုလင်တို့သည်လည်းထ၍ အလောင်းကောင် ကို အဝတ်နှင့် ပတ်ရစ်ပြီးလျှင် ဆောင်သွား၍ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။
Na ka whakatika nga taitamariki, takai ana i a ia, a maua atu ana ia ki waho, tanumia ana.
Lamajaha asuka amgoqela ase m thwalela ngaphandle a m ngcwaba.
Amisembe baisile nnongi na kuntia mu'sanda, na kumpeleka panja na kumsika.
जवान मानिसहरू अगाडि आए र उनलाई कपडाले बेह्रे र तिनीहरूले उनलाई बोकेर बाहिर लगे र गाडे ।
og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.
Men dei unge mennerne stod upp og budde liket til og bar honom ut og jorda honom.
ଆଉ, ଯୁବକମାନେ ଉଠି ତାହାକୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଘେନିଯାଇ ସମାଧି ଦେଲେ ।
ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ।
آنگاه جوانان برخاسته، او را کفن کردند و بیرون برده، دفن نمودند.
A manakap oko ap udar, kidim pena i, wala sang, sarepedier.
A manakap oko ap udar, kidim pena i, wala jan, jarepedier.
A wstawszy młodzieńcy, porwali go, a wyniósłszy pogrzebli.
Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
E os rapazes, tendo se levantado, levaram-no fora, e [o] sepultaram.
E, levantando-se os mancebos, pegaram d'elle, e, transportando-o para fóra, o sepultaram.
E, levantando-se os mancebos, pegaram dele, e, transportando-o para fora, o sepultaram.
Então alguns jovens entraram, envolveram o corpo [num lençol ]e o carregaram para fora para enterrar.
Boe ma ana soru' hira maso', de mboti-mbalu Ananias ao sisi na, de reu ra'oi e.
И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
Na avijana(Asahala) bhanyatula bhabhala asyeele.
А момци ушавши узеше га и изнесоше те закопаше.
A momci ušavši uzeše ga i iznesoše te zakopaše.
Nemajaya akasimuka akamuputira ndokutakurira kunze vaka mu viga.
Вставше же юноши взяша его и изнесше погребоша.
Mladeniči pa so vstali, ga ovili in ga odnesli ven ter ga pokopali.
Vstavši pa mladeniči, vzemó ga, in odnesó ven in pokopljejo.
Markaasaa nimankii dhallinyarada ahaa, intay kaceen, isagay duudduubeen, markaasay qaadeen oo soo aaseen.
Y levantándose los jóvenes, le envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.
Algunos de los jóvenes se levantaron y lo envolvieron en un sudario. Luego lo sacaron de ahí y lo enterraron.
Y levantándose los mancebos, le tomaron; y sacándo le, le sepultaron.
Y levantándose los mancebos, le tomaron, y sacándolo, sepultáronlo.
Y levantándose los mancebos le tomaron; y sacándo[lo, ] sepultáron[le.]
Y los jóvenes fueron, envolvieron el cuerpo, y lo llevaron a enterrar.
Vijana wakaja mbele na kumtia katika sanda, na kumpeleka nje na kumzika.
Vijana wakafika wakaufunika mwili wake, wakamtoa nje, wakamzika.
Och de yngre männen stodo upp och höljde in honom och buro ut honom och begrovo honom.
Då stodo unge män upp; togo honom af vägen, båro honom bort, och begrofvon.
At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing.
Ang mga binata ay lumapit sa harap at binalot siya, binuhat siya palabas at inilibing.
வாலிபர்கள் எழுந்து, அவனைத் துணியில் சுற்றி, வெளியே எடுத்துக்கொண்டுபோய், அடக்கம்பண்ணினார்கள்.
అప్పుడు కొందరు యువకులు వచ్చి అతణ్ణి గుడ్డలో చుట్టి మోసుకుపోయి పాతిపెట్టారు.
Pea naʻe tuʻu hake ʻae kau talavou, ʻo fakakoloa ia, pea ʻave kituaʻā, ʻo tanu.
Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler.
Юнаки ж повставали, обгорнули його, і винесли та й поховали.
Уставши молодцї, взяли його і винісши поховали.
कुछ जवानों ने उठ कर उसे कफ़्नाया और बाहर ले जाकर दफ़्न किया।
ئەمدى ياش يىگىتلەر ئورنىدىن تۇرۇپ جەسەتنى كېپەنلەپ، سىرتقا ئاپىرىپ دەپنە قىلدى.
Әнди яш жигитләр орнидин туруп җәсәтни кепәнләп, сиртқа апирип дәпнә қилди.
Emdi yash yigitler ornidin turup jesetni képenlep, sirtqa apirip depne qildi.
Əmdi yax yigitlǝr ornidin turup jǝsǝtni kepǝnlǝp, sirtⱪa apirip dǝpnǝ ⱪildi.
Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn.
Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn.
Avasoleka vakisa pavulongolo na vakam'bika mwenda ghwa kusilila vakamumia kunji name pikunsyiila.
Verse Count = 192