2-Thessalonians 2:15

So then, brothers, stand firm and hold the traditions which you were taught by us, whether by word or by letter.
Prandaj, vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësuat, me anë të fjalës ose me anë të letrës sonë.
Bara nani, linuana, yisinan nin na kara, imin atanda ale na ina dursu minu, sa ligbulang sa niyert.
فَٱثْبُتُوا إِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَتَمَسَّكُوا بِٱلتَّعَالِيمِ ٱلَّتِي تَعَلَّمْتُمُوهَا، سَوَاءٌ كَانَ بِٱلْكَلَامِ أَمْ بِرِسَالَتِنَا.
فَاثْبُتُوا إِذَنْ، أَيُّهَا الإِخْوَةُ، وَتَمَسَّكُوا بِالتَّعَالِيمِ الَّتِي تَلَقَّيْتُمُوهَا مِنَّا، سَوَاءٌ كَانَ بِالْكَلاَمِ أَمْ بِرِسَالَتِنَا.
ܡܟܝܠ ܐܚܝ ܐܬܩܝܡܘ ܘܚܡܤܢܘ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܦܬܘܢ ܐܢ ܒܡܠܬܐ ܘܐܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܝܠܢ
Ուրեմն, եղբայրնե՛ր, հաստատո՛ւն կեցէք, ու պահեցէ՛ք այն աւանդութիւնները՝ որ սորվեցաք կա՛մ խօսքով, կա՛մ մեր նամակով:
এই হেতুকে, হে ভাই সকল, থিৰে থাকক; পত্রৰ দ্বাৰা বা কথাৰ দ্বাৰাই যি যি শিক্ষা আমি আপোনালোকক দিলোঁ, সেই সকলোকে ধৰি ৰাখক।
Beləliklə, qardaşlar, möhkəm dayanın və sözümüz yaxud məktubumuz vasitəsilə öyrəndiyiniz təlimlərə bağlı qalın.
Halacotz, anayeác, çaudete fermu eta educaçue ikassi duçuen doctriná, bada gure hitzez bada epistolaz.
অতএব, হে ভাইয়েরা, স্থির থাক এবং আমাদের বাক্য অথবা চিঠির মাধ্যমে যে সকল শিক্ষা পেয়েছ, তা ধরে রাখ।
И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез наше слово или чрез наше послание.
Mao nga, mga igsoon, pagbarog kamo nga lig-on, ug guniti pag-ayo ang naandan nga pamaagi nga gitudlo kaninyo pinaagi sa pagsulti o sa among sulat.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ, ᎢᏓᎵᏅᏟ, ᎤᎵᏂᎩᏛ ᏕᏥᏙᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏕᏥᏂᏴᏎᏍᏗ ᏗᏕᏲᏗ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᎡᏤᏲᏅᎢ, ᎾᏍᏉ ᎦᏬᏂᏒᎯᏉ ᏱᎩ, ᎠᎴ ᏫᏨᏲᏪᎳᏁᎸᎯ ᏱᎩ.
To pongah nawkamyanawk, kacakah angdoe oh loe, lokthuihaih hoiah maw, to tih ai boeh loe capat hoiah maw kang patuk o ih khosakhaih atawk to kacakah patawn oh.
Te dongah manuca rhoek pai uh van laeh. Kaimih kah olka lamloh, capat lamloh n'thuituen nah singyoe te muk uh.
Cedawngawh koeinaakhqi, ak cak na dyi unawh kaimih ing awi ing aw hui am lai ing aw ca ing aw ka mik kqawn law patoe ce ak cakna tu lah uh.
Tua ahikom, suapui te awng, kiptak in ding vun, taciang kammal taw ahizong, ka laithak uh taw ahizong, na sin sa uh pu le pa ngeina te na lenkip vun.
Hiche ho jouse gel pumin, sopi deitahte, keihon nangho tahsa a kaumpi pet u hihenlang ahilouleh lekhathot a kon hijongleh nangho dingdet'un lang chule kathuhilu chu kolchah jinguvin.
所以,弟兄们,你们要站立得稳,凡所领受的教训,不拘是我们口传的,是信上写的,都要坚守。
所以,弟兄們,你們要站立得穩,凡所領受的教訓,不拘是我們口傳的,是信上寫的,都要堅守。
ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲁⲛ.
ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲚⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲈⲦⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲀⲚ.
Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
A protož, bratří, stůjtež, a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buď skrze řeč, buď skrze list náš.
Så står da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev.
Nkaambo kaako bakwes, amwime nji akujatisya kumilawu njemwakayisigwa, nikuba kujwi na kulugwalo lwesu.
Daarom broeders, staat pal, en houdt vast aan de overleveringen, die gij geleerd hebt door ons woord of ons schrijven.
Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.
So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that ye were taught, whether by word or by letter from us.
So then, brothers, stand firm and hold the traditions which you were taught by us, whether by word or by letter.
So then, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye were taught, whether by word, or by epistle of ours.
So then, brothers, be strong in purpose, and keep the teaching which has been given to you by word or by letter from us.
And so, brothers, stand firm, and hold to the traditions that you have learned, whether by word or by our epistle.
So then, brethren, stand firm, and hold fast the instructions which ye have been taught, whether by word or by our letter.
Therefore, brethren, stand fast; and hold the traditions which you have learned, whether by word, or by our epistle.
So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, whether by word or by letter.
So, brothers and sisters, stand firm, and hold on to what you've been taught, whether by what you were told, or through a letter from us.
Therefore, brethren, stand fast and keepe the instructions, which ye haue bene taught, either by worde, or by our Epistle.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
Therefore, brothers, stand fast, and hold the traditions which you have been taught, whether by word, or our letter.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which all of you have been taught, whether by word, (logos) or our epistle.
So, brothers, stand fast, and hold fast the teachings which you have been taught by me, whether by word of mouth or by letter.
So then, brothers, stand firm, and hold the traditions which you were taught by us, whether by word, or by letter.
So then, brothers, stand firm, and hold the traditions which you were taught by us, whether by word, or by letter.
So then, brothers, stand firm, and hold the traditions which you were taught by us, whether by word, or by letter.
So then, brothers, stand firm, and hold the traditions which you were taught by us, whether by word, or by letter.
So then, brothers, stand firm, and hold the traditions which you were taught by us, whether by word, or by letter.
So then, brothers, stand firm, and hold the traditions which you were taught by us, whether by word, or by letter.
Stand firm then, friends, and hold fast to the truths that we taught you, whether by word or by letter.
Stand firm then, friends, and hold fast to the truths that we taught you, whether by word or by letter.
So then, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye were taught, whether by word, or by epistle of ours.
Hence, then, brethren, stand firm, and hold fast the instructions which ye were taught—whether through discourse, or through our letter.
So then, brothers, do stand firm and do hold fast to the traditions that you were taught, whether by word, or by letter from us.
therefore therefore/then brother to stand and to grasp/seize the/this/who tradition which to teach whether through/because of word whether through/because of epistle I/we
So, [our fellow believers, continue to be firm concerning what you believe]; that is, continue believing the [true] teaching that we gave to you by our speaking to you and by our [writing] a letter [to you].
Stand firm then, Brothers, and hold fast to the truths that we taught you, whether by word or by letter.
So then, brothers, stand firm and hold tightly to the traditions that you were taught, whether by word or by our letter.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
So then, brethren, stand your ground, and hold fast to the teachings which you have received from us, whether by word of mouth or by letter.
So then, brothers, stand firm and hold the traditions which you were taught by us, whether by word or by letter.
So then, brothers, stand firm and hold the traditions which you were taught by us, whether by word or by letter.
So then, brothers, stand firm and hold the traditions which you were taught by us, whether by word or by letter.
So then, brothers, stand firm and hold the traditions which you were taught by us, whether by word or by letter.
Therfor, britheren, stonde ye, and holde ye the tradiciouns, that ye han lerud, ethir bi word, ethir bi oure pistle.
so, then, brethren, stand ye fast, and hold the deliverances that ye were taught, whether through word, whether through our letter;
Tial, fratoj, staru firme, kaj tenu la tradiciojn, kiujn vi lernis ĉu per parolo, aŭ per ia letero nia.
Niin olkaat siis, rakkaat veljet, pysyväiset ja pitäkäät ne säädyt, jotka te oppineet olette, olkoon se meidän saarnastamme taikka kirjastamme.
Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
Zoo dan, broeders, staat vast en behoudt de overleveringen die gij geleerd hebt hetzij door woord, hetzij door onzen brief.
Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les enseignements que vous avez reçus, soit de vive voix, soit par notre lettre.
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les enseignements que vous avez appris soit par parole, soit par notre lettre.
C'est pourquoi, mes frères, demeurez fermes, et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par [notre] parole, soit par notre épître.
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre.
Ainsi donc, mes frères, demeurez fermes, et retenez bien les instructions que nous vous avons données, soit de vive voix, soit dans notre précédente lettre.
C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre.
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les traditions que nous vous avons enseignées, soit de bouche, soit par lettre.
Restez donc fermes, frères, et retenez les enseignements que nous vous avons donnés soit de vive voix, soit dans notre lettre.
Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par notre lettre.
So steht denn fest, meine Brüder! Haltet euch an die Überlieferungen, die ihr mündlich oder schriftlich von uns empfangen habt.
Also nun, Brüder, stehet fest und haltet die Überlieferungen, [O. Unterweisungen; so auch Kap. 3,6] die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief.
Also nun, Brüder, stehet fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief.
So stehet nun fest, Brüder, und haltet an der Ueberlieferung unserer Lehren, die ihr empfangen habt, sei es mündlich oder brieflich, von uns.
So stehet nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, die ihr gelehret seid, es sei durch unser Wort oder Brief.
So stehet nun, liebe Brüder, und haltet an den Satzungen, in denen ihr gelehrt seid, es sei durch unser Wort oder Brief.
So steht nun fest, Brüder, und haltet an den Überlieferungen, die ihr durch unser Wort oder durch Briefe gelehrt worden seid.
Lani yaa po ti kpiiba, yaa se mani ke li pa, ki ŋoa tin den bangi yi yaala kuli, li yaa tie tin den maadi yaala leni ti ñoana, leni tin diani yaala li tili nni kuli.
Lanwani i, n naataani, yin ya see taajalalie, ki ya kubi yin ga ya tunda yeni ya ñɔmaama mi maama kani yeni a tila kani.
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν.
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς ἡμῶν.
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾽ ἐπιστολῆς ἡμῶν.
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
αρα ουν αδελφοι στηκετε και κρατειτε τας παραδοσεις ας εδιδαχθητε ειτε δια λογου ειτε δι επιστολης ημων
ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν.
માટે, ભાઈઓ, અડગ રહો, અને જે શિક્ષણ તમને વચન દ્વારા કે અમારા પત્રદ્વારા મળ્યું છે તે પ્રમાણે ચાલો.
Se sa ki fè, frè m' yo, se pou nou kenbe fèm. Pa bliye tou sa nou te aprann nan bouch mwen ak nan lèt mwen an.
Nolaila, e na hoahanau, e kupaa, a e hoopaa loa i ka haawina i aoia'ku ai ia oukou ma ka olelo, a ma ka makou episetole.
לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו׃
इसलिए, हे भाइयों, स्थिर रहो; और जो शिक्षा तुमने हमारे वचन या पत्र के द्वारा प्राप्त किया है, उन्हें थामे रहो।
Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
Agtakderkayo ngarud a natibker kakabsat. Salimetmetanyo dagiti kinapudno a naisuro kadakayo, uray babaen iti sao wenno babaen iti suratmi.
Oleh sebab itu, Saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah terus kepada ajaran-ajaran yang sudah kami berikan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Ku lulo, aluna, imiki ikaku, Ulingi uwo ulogo nai mumanyisigwe, ku lukani ang'wi ku mabada itu.
Perciò, fratelli, state saldi, e ritenete gl'insegnamenti che avete imparati per parola, o per epistola nostra.
Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete apprese così dalla nostra parola come dalla nostra lettera.
Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiam trasmessi sia con la parola, sia con una nostra epistola.
されば兄弟よ、堅く立ちて我らの言あるひは書に由りて教へられたる傳を守れ。
そこで、兄弟たちよ。堅く立って、わたしたちの言葉や手紙で教えられた言伝えを、しっかりと守り続けなさい。
そこで、兄弟たち。堅く立って、私たちのことば、または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。
然れば兄弟等よ、毅然として我等の或は物語、或は書簡に由りて習ひし傳を守れ。
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ನಾವು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ.
kulwejo, bhaili mwimelegulu mulumile. Muchimenye chilya echimila chinu mweigisibhwe, kwo musango amwi kwa inyalubha yeswe.
Pulino va lukalo, mwemage khikangafu mlumanye uluino lula ulu mva manyile mulimenyu ewo mkatata yetu.
Henu, ndongo, muj'hemaj'hi imara. Muumanyai bhola bhutamaduni mwamumanyisibhu, kwa lilobhi au kwa barua ghitu.
이러므로 형제들아! 굳게 서서 말로나 우리 편지로 가르침을 받은 유전을 지키라
Ke ma inge, mwet wiasr in lulalfongi, kowos in tu na ku ac sruokya ma pwaye su kut fahkak nu suwos ke kas in luti lasr ac oayapa in leta lasr.
Ku zwaaho, baana swisu, mu ziime cha kukola. Muhinde chizo chi mu ba lutwa, che inzwi kamba, cha Iñolo etu.
Itaque fratres, state: et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.
Itaque fratres state: et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.
Itaque fratres state: et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.
Itaque fratres, state: et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.
itaque fratres state et tenete traditiones quas didicistis sive per sermonem sive per epistulam nostram
Itaque fratres state: et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.
Tad nu, brāļi, pastāviet un turiet tās mācības, ko esat mācījušies tā caur mūsu vārdu, kā caur mūsu grāmatu.
Koa tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazòny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ ny teninay, na tamin’ ny epistilinay.
ആകയാൽ സഹോദരന്മാരേ, ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ചുതന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് അതിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊൾവിൻ.
तर मग बंधूनो, स्थिर राहा आणि तोंडी किंवा आमच्या पत्राद्वारे जे संप्रदाय तुम्हास शिकविले ते बळकट धरून राहा.
Bhai, ashaalongo, muishimilikanje ukoto na kugabhika mmitima jenunji, majiganyo gutunnjigenyenje kwa lunguya kwetu, na kwa bhaluwa yetu.
သို့​ဖြစ်​၍​ညီ​အစ်​ကို​တို့၊ သင်​တို့​သည်​ကြံ့​ကြံ့ ခိုင်​ခိုင်​ရပ်​တည်​နေ​ကြ​လော့။ ဟော​ပြော​ခြင်း အား​ဖြင့်​လည်း​ကောင်း၊ စာ​အား​ဖြင့်​လည်း​ကောင်း သင်​တို့​အား​ငါ​တို့​သွန်​သင်​ခဲ့​သည့်​သစ္စာ တ​ရား​များ​ကို​လက်​မ​လွတ်​စေ​ကြ​နှင့်။
ထိုကြောင့်၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့နှုတ်ထွက်စကား အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်တို့သည် သင်ခဲ့ပြီးသော နည်းဥပဒေသများကို တည်ကြည်လျက် ကိုင်ယူ စွဲလမ်းကြလော့။
Heoi, e oku teina, e tu koutou: kia mau ki nga whakarerenga iho i whakaakona ai koutou e te kupu, e ta matou pukapuka ranei.
Ngakho-ke, bazalwane, manini liqine, libambelele ezimfundisweni elazifundiswayo, loba ngelizwi, kumbe ngencwadi yethu.
Kwa-nyo mwalongo muyime kwa likakala. muutange utamaduni wa mupundishilwe kwa makowe au barua yitu.
यसैले अब भाइहरू हो, स्थिर रहो, वचन या हाम्रा पत्रद्वारा तिमीहरूलाई सिकाएका परम्पराहरूलाई पक्रिराख ।
Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!
Difor, brør, stat traust og hald fast ved dei lærdomar som de hev lært anten ved vår tale eller ved brev frå oss!
ଅତଏବ, ହେ ଭାଇମାନେ, ସ୍ଥିର ଥାଅ, ପୁଣି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, ସେହି ସବୁ ଧରି ରଖ ।
ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ।
پس‌ای برادران، استوار باشید و آن روایات را که خواه ازکلام و خواه از رساله ما آموخته‌اید، نگاه دارید.
Ari ri at akan, tengedi ong o apwali padak, me komail padakkier, ma sang ni kasoi de at kisin likau.
Ari ri at akan, tenedi on o apwali padak, me komail padakkier, ma jan ni kajoi de at kijin likau.
Przetoż, bracia! stójcie, a trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli lub przez mowę, lub przez list nasz.
Dlatego, bracia, stójcie [niewzruszenie] i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni czy to przez mowę, czy przez nasz list.
Portanto, irmãos, ficai firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa.
Pelo que, irmãos, estae firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epistola nossa.
Pelo que, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.
Portanto, irmãos crentes, continuem firmes [naquilo que creem]; quer dizer, continuem acreditando o ensino [verdadeiro ]que foi comunicado a vocês [por nós ]mesmos por meio da nossa conversa [com vocês ]e por meio da minha/nossa carta [dirigida a vocês].
Toronoo nggare! Mi'itataa' mikindoo no to'u malolole saa fo hai mifad'e neu nggi' a. Misined'a saa fo hai sura' sia susura.
Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.
Mwe wahalo, emelelaji shinza umanyaji ulautamaduni mmanyiziwe hwizwi ni karata zyetu.
Тако дакле, браћо, стојте и држите уредбе којима се научисте или речју или из посланице наше.
Tako dakle, braæo, stojte i držite uredbe kojima se nauèiste ili rijeèju ili iz poslanice naše.
Naizvozvo zvino, hama, mirai makasimba, mubatirire tsika dzamakadzidziswa, kana neshoko kana netsamba yedu.
Темже убо, братие, стойте и держите предания, имже научистеся или словом, или посланием нашим.
Torej bratje, stojte trdno in držite se izročil, o katerih ste bili poučeni, bodisi z besedo ali našo poslanico.
Zatorej stójte trdno, bratje, in hranite izročila, katerih ste se učili, bodi si po besedi, bodi si po listu našem.
Sidaas daraaddeed, walaalayaalow, xoogaysta, oo cilmigii laydin baray xajista, ha noqoto wixii hadal laydinku baray ama wixii warqaddayada laydinku baraye.
Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.
Así que, hermanos y hermanas, permanezcan firmes, y aférrense a lo que han aprendido, ya sea por lo que han oído, o por medio de cartas nuestras.
Así que, hermanos, estád firmes, y retenéd las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.
Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, ó por carta nuestra.
Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habeis aprendido, sea por palabra, ó por carta nuestra.
Entonces, hermanos, esfuércense en su propósito, y guarda la enseñanza que les ha sido dada por palabra o por carta de nosotros.
Kwa hiyo, ndugu, simameni imara. Ueleweni ule utamaduni mliofundishwa, kwa neno au kwa barua yetu.
Basi, ndugu, simameni imara na zingatieni yale mafundisho tuliyowafundisheni kwa mahubiri yetu na barua zetu.
Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.
Så står nu, käre bröder, och håller eder vid de stadgar, som I lärt hafven, ehvad det är skedt af vårt ord eller bref.
Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat.
Kaya nga, mga kapatid, maging matatag kayo. Hawakang mahigpit ang mga tradisyon na naituro sa inyo, kahit na sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat.
ஆகவே, சகோதரர்களே, நீங்கள் உறுதிகொண்டு, வார்த்தையினாலாவது கடிதத்தினாலாவது நாங்கள் உங்களுக்கு உபதேசித்த முறைமைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்.
కాబట్టి సోదరులారా, స్థిరంగా ఉండండి. మా నోటి మాట చేతా, మా పత్రికల చేతా మేము ఉపదేశించిన విధివిధానాలను పాటించండి.
Ko ia, ʻe kāinga, mou tuʻumaʻu, ʻo kuku mau ʻae ngaahi akonaki ʻaia naʻe akonekina ai ʻakimoutolu, pe ko ha meʻa ʻi he malanga, pe ʻi heʻemau tohi.
Öyleyse dayanın, kardeşlerim! İster sözle ister mektupla, size ilettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun.
Отже, браття, стійте й тримайтеся передань, яких ви навчились чи то словом, чи нашим посланням.
Тим же, браттє, стійте і держіть перекази, яких навчились чи словом, чи посланнєм нашим.
पस ऐ भाइयों! साबित क़दम रहो, और जिन रवायतों की तुम ने हमारी ज़बानी या ख़त के ज़रिए से ता'लीम पाई है उन पर क़ाईम रहो।
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي قېرىنداشلار، تاپان تىرەپ تۇرۇڭلار، بىز سىلەرگە ئېغىزچە ياكى خەت ئارقىلىق يەتكۈزگەن تەلىمنى چىڭ تۇتۇڭلار!
Шуниң үчүн, әй қериндашлар, тапан тирәп туруңлар, биз силәргә еғизчә яки хәт арқилиқ йәткүзгән тәлимни чиң тутуңлар!
Shuning üchün, ey qérindashlar, tapan tirep turunglar, biz silerge éghizche yaki xet arqiliq yetküzgen telimni ching tutunglar!
Xuning üqün, ǝy ⱪerindaxlar, tapan tirǝp turunglar, biz silǝrgǝ eƣizqǝ yaki hǝt arⱪiliⱪ yǝtküzgǝn tǝlimni qing tutunglar!
Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi.
Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi.
Pauluo, vanyalukolo, mwimaghe ningufu. Mulukagule kula ulwiho luno muvulanisivua, mulisio na mukalata jiitu.
Verse Count = 189