< 2-Corinthians 5:6 >

Therefore we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Ne, pra, kemi gjithnjë siguri besimi dhe e dimë se gjersa banojmë në trup, jemi larg Zotit,
nani vat kubi yitan nin nayi akune yinong ti wwa di kitari nanya kudowo, tidi piit nin cefe.
فَإِذًا نَحْنُ وَاثِقُونَ كُلَّ حِينٍ وَعَالِمُونَ أَنَّنَا وَنَحْنُ مُسْتَوْطِنُونَ فِي ٱلْجَسَدِ، فَنَحْنُ مُتَغَرِّبُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ.
لِذَلِكَ نَحْنُ وَاثِقُونَ دَائِماً، وَعَالِمُونَ أَنَّنَا مَادُمْنَا مُقِيمِينَ فِي الْجَسَدِ، نَبْقَى مُغْتَرِبِينَ عَنِ الرَّبِّ،
ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢܢ ܗܟܝܠ ܘܡܦܤܝܢܢ ܕܟܡܐ ܕܒܦܓܪܐ ܫܪܝܢܢ ܥܢܝܕܝܢܢ ܡܢ ܡܪܢ
Ուստի ամէն ատեն վստահութիւն ունինք, գիտնալով թէ մինչ մարմինի մէջ ենք՝ հեռու ենք Տէրոջմէն.
এতেকে সদায় দৃঢ় বিশ্বাসী হোৱা কাৰণে জানিব যে, এই শৰীৰত নিবাস কৰালৈকে প্ৰভুৰ পৰা দূৰত প্ৰবাস কৰিছোঁ;
Buna görə həmişə arxayınlığımız var, həm də bilirik ki, bu bədəndə məskunlaşdıqca Rəbdən uzağıq.
Confidança dugularic bada bethiere eta daquigularic ecen arrotz garela gorputz hunetan, absent gara Iaunaganic.
সেইজন্য আমরা সবদিন সাহস করছি, আর আমরা জানি যে, যত দিন এই দেহে বাস করছি ততদিন প্রভুর থেকে দূরে আছি;
И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че, докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа,
Busa magmasaligon sa kanunay. Pagmabinantayon samtang anaa pa kita niining lawasa, nalayo kita sa Ginoo.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᎣᎦᏓᏅᏔᏩᏕᎪᎢ, ᎠᎴ ᎣᏥᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᏂᎪᎯᎸ ᎣᏥᏁᎸ ᎠᏂ ᏦᏥᏰᎸᎢ, ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎡᎲ ᎣᎩᎪᏁᎸᎢ;
To pongah hae im takpum ah a oh o nathung, aicae loe Angraeng hoiah angthla o, tiah a panoek o pongah oephaih hoiah kho a sak o poe:
Te dongah n'sayalh uh taitu tih Boeipa taeng lamkah m'vi uh vaengah pumsa ah n'naeh uh te m'ming uh.
Cedawngawh ve pumsa ipkhui awh ni awm ak khuiawh taw Bawipa ing ak hla na ni awm uhy tice ak caihna ni sim poepa uhy.
Tua ahikom eite sia a tawntung in kimuanna i nei hi, hi pumpi sung ah i om laitak in Topa kung ah i om bua hi, ci sia i he hi:
Hiti chun keiho hiche tahsa a kahinlai sung uva hi Pakai to in'a umkhom'a kahi pouve ti kahetnau hi kisonpi khopset theiya hetna nei kahiu ahi.
所以,我们时常坦然无惧,并且晓得我们住在身内,便与主相离。
所以,我們時常坦然無懼,並且曉得我們住在身內,便與主相離。
ⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲡ ⲧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉⲛϩⲓ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲠ⳪.
ⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲚϢⲞⲠ ⲦⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲦⲈⲚϨⲒⲠϢⲈⲘⲘⲞ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ.
Uvijek smo stoga puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina.
Protož doufanlivé mysli vždycky jsouce, a vědouce, že dokudž pohostinu jsme v tomto těle, vzdáleni jsme ode Pána,
Derfor ere vi altid frimodige og vide, at medens vi ere hjemme i Legemet, ere vi borte fra Herren
Aboobo amube alusyomo, kuti katuchili kumunzi mumubili, tuli kule aMwami.
Daarom houden we steeds goede moed, ook al weten we, dat zolang we inwonend zijn in het lichaam, we buitengesloten zijn van den Heer;
Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;
Therefore always being confident, and knowing that while at home in the body we are absent from the Lord,
Therefore we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Being therefore always of good courage, and knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord
So, then, we are ever without fear, and though conscious that while we are in the body we are away from the Lord,
Therefore, we are ever confident, knowing that, while we are in the body, we are on a pilgrimage in the Lord.
Therefore [we are] always confident, and know that while present in the body we are absent from the Lord,
Therefore having always confidence, knowing that, while we are in the body, we are absent from the Lord.
So we are always confident, even knowing that while we are at home in the body we are away from the Lord's home
So we remain confident, knowing that while we are at home here in our physical bodies, we are away from the Lord.
Therefore we are alway bolde, though we knowe that whiles we are at home in the bodie, we are absent from the Lord.
Therefore [we are] always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:
Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:
Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:
Therefore I am always of good courage, because I well know that while I am at home in the body, I am in banishment from the Lord,
Therefore, we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore, we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore, we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore, we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore, we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore, we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore we are always confident, knowing that, while our home is in the body, we are absent from our home with the Lord.
Therefore we are always confident, knowing that, while our home is in the body, we are absent from our home with the Lord.
Being therefore always of good courage, and knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord
Having good courage, therefore, at all times, and knowing that—remaining at home in the body, we are away from home from the Lord, —
being confident therefore always and knowing that being at home in the body, we are absent from the Lord;
be confident therefore/then always and to know that/since: that be home in/on/among the/this/who body be away away from the/this/who lord: God
So, [because God’s Spirit lives in us], we are always confident [that God will give us new bodies]. We know that as long as we have bodies here on [earth], we are not yet [living together] with the Lord [Jesus in heaven].
Therefore we are always confident, knowing that, while our home is in the body, we are absent from our home with the Lord.
Therefore always be confident. Be aware that while we are at home in the body, we are away from the Lord.
Therefore [we are] always confident, knowing that, while we are at home in the body, we are absent from the Lord:
Therefore we are always confident, knowing that, while we are at home in the body, we are absent from the Lord:
We have therefore a cheerful confidence. We know that while we are at home in the body we are banished from the Lord;
Therefore we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therefore we are always confident and know that while we are at home in the body, we are absent from the Lord;
Therfor we ben hardi algatis, and witen that the while we ben in this bodi, we goen in pilgrymage fro the Lord;
having courage, then, at all times, and knowing that being at home in the body, we are away from home from the Lord, —
Ni do ĉiam ĝoje kuraĝas, kaj ni scias, ke dum ni ĉeestas en la korpo, ni forestas de la Sinjoro
Niin me olemme sentähden aina hyvässä turvassa ja tiedämme, että niinkauvan kuin me ruumiissa asumme, niin me olemme kaukana Herrasta.
Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;
Dewijl wij dan altijd goeden moed hebben en weten dat wij in het lichaam inwonende van den Heere uitwonen,
Etant donc toujours pleins d'assurance, et sachant que, aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur,
Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu’étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur,
Nous avons donc toujours confiance; et nous savons que logeant dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur;
Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu’en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur,
Nous sommes donc toujours plein de courage. Cependant, comme nous savons qu'en habitant dans ce corps, nous habitons loin du Seigneur
Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur.
Étant donc toujours pleins de confiance, et sachant qu'en demeurant dans le corps nous habitons loin du seigneur,
Nous sommes donc, en tout temps, pleins de courage (nous savons bien que demeurant dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur,
Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que, pendant que nous demeurons dans ce corps, nous habitons loin du Seigneur
Wir sind darum stets guten Mutes, obschon wir wissen, daß, solange wir im Leibe weilen, wir fern vom Herrn sind.
So sind wir nun allezeit gutes Mutes und wissen, daß, während einheimisch in dem Leibe, wir von dem Herrn ausheimisch sind
So sind wir nun allezeit gutes Mutes und wissen, daß, während einheimisch in dem Leibe, wir von dem Herrn ausheimisch sind
Getrost daher allezeit bei dem Bewußtsein der Heimat des Herrn, die wir entbehren, so lange wir unsere Heimat im Leibe haben -
Wir sind aber getrost allezeit und wissen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir dem HERRN.
So sind wir denn getrost allezeit und wissen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir ferne vom HERRN;
So sind wir nun allezeit getrost und wissen, daß, solange wir im Leibe daheim sind, wir noch fern vom Herrn in der Fremde wandern.
Lan wani ti pala gbie leni ti dugidi, ki go bani ke ti yaa ye ti naa gbanandi nni ti ye ki fuagi leni O Diedo.
Yeni lankuli, tin yaa bani ke tin daa ye yeni ti gbannandi yaala n ne, ti fagi yeni U Tienu.
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου·
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
Θαρροῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου —
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
θαῤῥοῦντες οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι, ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου·
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
θαρρουντες ουν παντοτε και ειδοτες οτι ενδημουντες εν τω σωματι εκδημουμεν απο του κυριου
θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου,
માટે અમે સદા હિંમતવાન છીએ અને એવું જાણીએ છીએ કે શરીરમાં રહીએ છીએ ત્યાં સુધી અમે પ્રભુથી વિયોગી દૂર રહેતાં પ્રવાસી છીએ.
Se pou sa, nou toujou gen gwo kouraj. Nou konnen toutotan nou nan kò sa a nou lwen Seyè a toujou.
No ia hoi, he ikaika mau ko makou, no ka ike iho, i ko makou noho ana ma ke kino, ua mamao makou i ka Haku.
לכן בטוחים אנחנו בכל עת וידעים כי כל עוד שמושבנו בגוף רחוקים אנחנו מן האדון׃
इसलिए हम सदा ढाढ़स बाँधे रहते हैं और यह जानते हैं; कि जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं।
Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
Ngarud kankanayonkami a natalged. Ammomi a kabayatan nga agnanaedkami iti daytoy a bagi, adayokami iti Apo.
Karena itu hati kami selalu merasa kuat. Kami tahu bahwa selama kami masih tinggal di dalam tubuh kami ini, kami jauh dari rumah yang akan kami diami bersama Tuhan.
Kuite gwa mutule nuugimya mahiku ehi. Mutule miho (mogoze) kena imatungo nekukole mito ekemuili, kukole kuli nu Mukulu.
Noi adunque abbiamo sempre confidanza; e sappiamo che, mentre dimoriamo come forestieri nel corpo, siamo in pellegrinaggio, [assenti] dal Signore.
Così, dunque, siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore,
Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore
この故に我らは常に心 強し、かつ身に居るうちは主より離れ居るを知る、
だから、わたしたちはいつも心強い。そして、肉体を宿としている間は主から離れていることを、よく知っている。
そういうわけで、私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。
然れば我等は何時も憶する事なく、此肉體に在る間は主に離れて流浪する者なる事を知りて、
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು; ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೆಗೂ ಕರ್ತನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ
Kulwejo mubhe no kwisimbagilisha siku jona. Mubhe na maso ati omwanya chili bhona ika chili mumubhili, chili kula na Lata bhugenyi.
Pwu lino muve na makha ifigono fyoni. Muve miho ukhuta unsikhi vwu lulikukhaya khi mbili, tulikhutali nu Nkuludeva.
Kwa ele muyela ni ukifu magono ghoa. Muyela mihu yakuwa magono ghatayele kunyumba ki mbhele, tuyele tuyele patali ni Bwana.
이러므로 우리가 항상 담대하여 몸에 거할때에는 주와 따로 거하는 줄을 아노니
Ouinge kut arulana pulaik in pacl nukewa. Kut etu lah lusen na pacl kut oasr in mano lasr fin faclu, kut srakna loesla nu ke lohm sin Leum.
Nihakuba bulyo twina ni kuba ni nsepo. Twina ni kwiziba kuti heti twina ku munzi mu mibili, tuzwa kwa Simwine.
Audentes igitur semper, scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino
Audentes igitur semper, scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino:
Audentes igitur semper, scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino:
Audentes igitur semper, scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino
audentes igitur semper et scientes quoniam dum sumus in corpore peregrinamur a Domino
Audentes igitur semper, scientes quoniam dum sumus in hoc corpore, peregrinamur a Domino:
Tāpēc mēs arvienu turam drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesās, tikmēr esam svešumā un vēl ne pie Tā Kunga.
Koa matoky mandrakariva isika, ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin’ ny tena, dia tsy mitoetra any amin’ ny Tompo
ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു.
म्हणून आम्ही सतत धैर्य धरणारे आहोत कारण आम्ही हे जाणतो की आम्ही शरीरात राहत असताना प्रभूपासून दूर आहोत.
Bhai, mobha gowe tunakulupalila, numbe tumumanyi kuti tutamaga na yene iilu ino mobha gowe, tunatalikangana na Bhakulungwa.
သို့​ဖြစ်​၍​ငါ​တို့​သည်​အ​စဉ်​ရဲ​ရင့်​သော​စိတ်​ရှိ ကြ​ပေ​သည်။ ဤ​ကိုယ်​ခန္ဓာ​နေ​အိမ်​၌​ရှိ​နေ​သ​မျှ ကာ​လ​ပတ်​လုံး​ငါ​တို့​သည်​သ​ခင်​ဘု​ရား​၏ အိမ်​တော်​နှင့်​ဝေး​ကွာ​လျက်​ရှိ​ကြ​၏။-
ထို့ကြောင့်ငါတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ နေမြဲနေစဉ်ကာလ၊ သခင်ဘုရားနှင့် ကွာဝေးရာအရပ်၌နေသည်ကို ငါတို့သည်သိလျက်၊
No reira i te mea e maia tonu ana tatou, e matau ana hoki, i a tatou e noho nei i te tinana, he mea motu ke mai i te Ariki ta tatou noho:
Ngakho silesibindi ngesikhathi sonke, sisazi ukuthi sisekhona ekhaya emzimbeni sikhatshana leNkosi,
Kwa eyo mube ni ujasiri masoba gote. Mube minyo panga wakati tubile munyumba katika yega, tubile kutalu na Ngwana.
त्यसैले, सधैँ विश्‍वस्त रहो । यो जानी राख कि जब हामी हाम्रो शारीरिक घरमा रहन्छौँ, हामी परमेश्‍वरबाट टाढा रहन्छौँ ।
Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren;
Difor er me alltid frimodige, og veit, at so lenge me er heime i likamen, er me burte frå Herren;
ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଏହି ଶରୀରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଅଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଜାଣୁ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
پس دائم خاطرجمع هستیم و می‌دانیم که مادامی که در بدن متوطنیم، از خداوند غریب می‌باشیم.
Kitail ari insenemau ansau karos o asaer, ni atail kauson ki war, kitail kin doo wei sang Kaun.
Kitail ari injenemau anjau karoj o ajaer, ni atail kaujon ki war, kitail kin doo wei jan Kaun.
Przetoż mając zawsze ufność i wiedząc, że póki mieszkamy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana:
Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana.
Por isso sempre temos confiança, e sabemos que, enquanto habitarmos no corpo, estamos ausentes do Senhor.
Pelo que estamos sempre de bom animo, sabendo que, emquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor.
Portanto, [já que o Espírito de Deus vive em nós, ]sempre temos confiança [de que Deus nos dará um corpo novo. ]Sabemos que, enquanto vivermos no nosso corpo mortal aqui na [terra], não estamos [vivendo ]ainda [com ]o Senhor [Jesus no céu. ]
Huu naa, hita tamahere takandoo. Hita tahine tae, mete ma hita fe'e sia ao sisi' lele' ia, na hita fe'e ta'adodoo' to Lamatua'.
Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа -
Mbhanje bhadandamazu ensiku zyonti. Mbhanje maso na mlikhaya hubele tilihutali no Gosi.
Добре смо, дакле, воље једнако, јер знамо да путујемо у телу, далеко од Господа.
Dobre smo dakle volje jednako, jer znamo da putujemo u tijelu, daleko od Gospoda.
Naizvozvo tine ushingi nguva dzose, tichiziva kuti tichiri kumusha mumuviri, tiri kure naIshe;
Дерзающе убо всегда и ведяще, яко живуще в теле отходим от Господа:
Torej smo vedno zaupljivi, ker vemo, da medtem ko smo doma, v telesu, smo odsotni od Gospoda
Dobre volje smo torej vsegdar in vemo, dokler smo v telesu doma, da potujemo na tujem, od Gospoda.
Haddaba mar walba waynu kalsoon nahay innagoo og in intaynu jidhka ku jirno aynu Rabbiga ka maqan nahay,
Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, que entre tanto que estamos en casa en el cuerpo, peregrinamos del Señor;
Por ello mantenemos la fe, sabiendo que aunque estamos en casa, con nuestros cuerpos físicos, estamos lejos del Señor.
Así que vivimos confiados siempre, sabiendo, que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor:
Así que [vivimos] confiados siempre, y sabiendo, que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos [ausentes] del Señor;
Así que [vivimos] confiados siempre y sabiendo, que entretanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos [ausentes] del Señor.
Así que, entonces, confíen siempre, y aunque somos conscientes de que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor,
Kwa hiyo muwe na ujasiri siku zote. Muwe macho kwamba wakati tuko nyumbani katika mwili, tuko mbali na Bwana.
Tuko imara daima. Tunajua kwamba kuishi katika mwili huu tu ni kukaa mbali na Bwana.
Så äro vi då alltid vid gott mod. Vi veta väl att vi äro borta ifrån Herren, så länge vi äro hemma i kroppen;
Så äre vi fördenskull vid goda tröst alltid, och vete att, så länge vi hafve hemman uti lekamen, så äre vi icke hemma när Herranom.
Kaya nga kami'y laging malakas ang loob, at nalalaman namin na, samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon.
Kaya maging laging malakas ang loob. Dapat nating malaman na habang tayo ay nasa katawang-lupa, malayo tayo sa Panginoon.
நாம் காண்பவைகளின்படி நடக்காமல், அவரை விசுவாசித்து நடக்கிறோம்.
అందుచేత ఎప్పుడూ నిబ్బరంగా ఉండండి. ఈ దేహంలో నివసిస్తున్నంత కాలం, ప్రభువుకు దూరంగా ఉన్నామని మనకు తెలుసు.
Ko ia ʻoku mau lototoʻa maʻuaipē, ʻo ʻilo, lolotonga ʻemau ʻi heni ʻi he sino, ʻoku mau nofo kehekehe mo e ʻEiki:
Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki, bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız.
Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому,
Оце ж маймо духа всякого часу знаймо, що, домуючи в тїлї, ми далеко від Господа:
पस हमेशा हम मुतमईन रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं ख़ुदावन्द के यहाँ से जिला वतन हैं।
شۇنىڭ بىلەن بىز ھەمىشە يۇرەكلىك بولىمىز؛ ھەمدە تېنىمىزدە ماكان تۇتقىنىمىزدا رەبدىن نېرى بولغان مۇساپىر بولىمىز دەپ بىلىمىز
Шуниң билән биз һемишә юрәклик болимиз; һәмдә тенимиздә макан тутқинимизда Рәбдин нери болған мусапир болимиз дәп билимиз
Shuning bilen biz hemishe yureklik bolimiz; hemde ténimizde makan tutqinimizda Rebdin néri bolghan musapir bolimiz dep bilimiz
Xuning bilǝn biz ⱨǝmixǝ yurǝklik bolimiz; ⱨǝmdǝ tenimizdǝ makan tutⱪinimizda Rǝbdin neri bolƣan musapir bolimiz dǝp bilimiz
Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa
Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa
jaatu tuli nu luhuviilo nambe tukagwile kuuti, pano tulu mu m'bili ughu tulipatali nu Mutwa.
Verse Count = 189

< 2-Corinthians 5:6 >