1-Timothy 5:8

But if anyone doesn’t provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët, dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jobesimtar.
Nanere ulle na amin kilari mẹ nin li uana ba, anari uyinnu sa uyenu, akanti kulumai nin nanzang.
وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَعْتَنِي بِخَاصَّتِهِ، وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ بَيْتِهِ، فَقَدْ أَنْكَرَ ٱلْإِيمَانَ، وَهُوَ شَرٌّ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِ.
فَإِذَا كَانَ أَحَدٌ لاَ يَهْتَمُّ بِذَوِيهِ، وَبِخَاصَّةٍ بِأَهْلِ بَيْتِهِ، فَقَدْ أَنْكَرَ الإِيمَانَ، وَهُوَ أَسْوَأُ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ.
ܐܢ ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܝܨܦ ܗܢܐ ܟܦܪ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܝܫ ܗܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ
Բայց եթէ մէկը չի հոգար իրենները ու մա՛նաւանդ իր ընտանիքը, ան ուրացած է հաւատքը, եւ աւելի գէշ է՝ քան անհաւատ մը:
কিন্তু কোনোৱে যদি আপোন লোকৰ, বিশেষকৈ নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বাবে চিন্তা নকৰে, তেনেহলে তেওঁ বিশ্বাস অস্বীকাৰ কৰিলে আৰু এজন অবিশ্বাসী লোকতকৈয়ো অধম হ’ল।
Öz yaxınlarının, xüsusən, ailə üzvlərinin qayğısına qalmayan insan imanı inkar etmiş və imansızdan betərdir.
Eta baldin edoceinec beréz eta principalqui etchecoéz artharic ezpadu, fedeaz vkatu dic, eta duc infidela baino gaichtoago.
কিন্তু যে কেউ নিজের সম্পর্কের লোকদের বিশেষভাবে নিজের পরিবারের জন্য চিন্তা না করে, তাহলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে এবং অবিশ্বাসীর থেকেও খারাপ হয়েছে।
Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
Apan kung kinsa ang dili maghatag sa mga kinahanglanon sa iyang kaugalingong paryente, hilabi na sa iyang kaugalingong panimalay, siya naglimod sa pagtuo ug mas dautan pa siya sa dili tumutuo.
ᎢᏳᏍᎩᏂᏃ ᎩᎶ ᏂᏓᏛᏅᎢᏍᏓᏁᎲᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᎤᏩᏒ ᏧᏤᎵᎦ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ Ꮀ ᎤᎬᏫᏳᎭ ᎤᏩᏒ ᏚᏓᏘᎿᎭᎥᎢ, ᎾᏍᎩ ᎤᏓᏱᎸ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒᎢ, ᎠᎴ ᎤᏟ ᎤᏲᎢᏳ ᎡᏍᎦᏉ Ꮎ ᏄᏬᎯᏳᏒᎾ.
Angmah ih nawkamya khetzawn koeh ai kami, angmah ih imthong doeh khenzawn ai kami loe, tanghaih caehtaak kami ah oh, anih loe tang ai kami pongah nung kue.
Tedae khat khat loh amah huiko neh olpuei la imkhuikho te kho a khan pawt atah tangnah te a hno tih aka tangnahmueh lakah a thae la om.
U awm amah a cakaw amak toek teng, a ipkhui awmpyi cakaw nawn awm amak toek teng ingtaw cangnaak ak oelh ak thlangna awm nawh amak cangnaak thlang anglakawh thawlh khqoet hy.
Ahihang mi khatpo in ama mite, a tuan in ama innkuan vak ngawl, a hibale ama sia upna nial hi a, thu um ngawl te sang in pha ngawl zawlai hi.
Ahinlah koihileh ama sopite ding khohsahna neilou adeh deh’a ama insung mite ding khohsahlouho chun tahsan dihtah chu apaidoh-u ahitan, hitobang ho chu atahsanlouho sanga khohjo ahiuve.
人若不看顾亲属,就是背了真道,比不信的人还不好,不看顾自己家里的人,更是如此。
人若不看顧親屬,就是背了真道,比不信的人還不好,不看顧自己家裏的人,更是如此。
ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛϥⲓⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁ ⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϫⲉⲗ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲑⲛⲁϩϯ.
ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚϤⲒⲪⲢⲰⲞⲨϢ ⲀⲚ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲀ ⲠⲈϤⲎⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϪⲈⲖ ⲪⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ϤϨⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨⲀⲐⲚⲀϨϮ.
Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
Jestliže pak kdo o své, a zvláště o domácí péče nemá, zapřelť víry, a jest horší než nevěřící.
Men dersom nogen ikke har Omsorg for sine egne og især for sine Husfæller, han har fornægtet Troen og er værre end en vantro.
Pesi na umwi katakonzyi kupa banzubo zyakwe, kapati kuli aabo bamun'anda yakwe, unoli wakaka lusyomo alimwi wabija kwiinda utasyomi.
En zo er een is, die zich niet om haar familie en heel in het bijzonder zich niet om haar huisgenoten bekommert, dan verloochent ze het geloof, en is erger dan een ongelovige.
Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.
But if any man does not provide for his own, and especially those belonging his household, he has denied the faith, and is worse than an infidel.
But if anyone doesn’t provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
But if any provideth not for his own, and specially his own household, he hath denied the faith, and is worse than an unbeliever.
If anyone has no care for his family and those in his house, he is false to the faith, and is worse than one who has no faith.
But if anyone has no concern for his own, and especially for those of his own household, he has denied the faith, and he is worse than an unbeliever.
But if any one does not provide for his own, and specially for those of [his] house, he has denied the faith, and is worse than the unbeliever.
But if any man have not care of his own, and especially of those of his house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
But those who don't look after their relatives, especially their own family, have denied their beliefs, and are worse than those who don't believe.
If there bee any that prouideth not for his owne, and namely for them of his housholde, hee denieth the faith, and is worse then an infidell.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he has denied the faith, and is worse than an infidel.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he has denied the faith, and is worse than an infidel.
But if any one fails to provide for his own, and especially for his kindred, he has denied the faith and is worse than an infidel.
But if anyone does not provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
But if anyone does not provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
But if anyone does not provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
But if anyone does not provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
But if anyone does not provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
But if anyone does not provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.
Anyone who fails to provide for their own relatives, and especially for those under their own roof, has disowned the faith, and is worse than an unbeliever.
Anyone who fails to provide for their own relatives, and especially for those under their own roof, has disowned the faith, and is worse than an unbeliever.
But if any provideth not for his own, and specially his own household, he hath denied the faith, and is worse than an unbeliever.
If, however, anyone, for his own, and specially them of his household, taketh not forethought, his faith, hath he denied, and is worse, than one without faith!
If now anyone (the) [their] own, and especially (* of the *KJV) [their] household, not (* does provide for, *NA~TR) the faith he has denied, and he is than an unbeliever worse.
: if then one the/this/who one's own/private and especially (* the/this/who *KJV) of one’s household no (* to care for *NA~TR) the/this/who: faith to deny and to be unbelieving worse than
If anyone does not take care of those who live in his own house, and especially if he does not take care of his own family, he has (denied/quit believing) what we believe and [we should consider that] he is worse than a person who does not believe [in Christ].
Any one who fails to provide for his own relations, and especially for those under his own roof, has disowned the Faith, and is worse than an unbeliever.
But if someone does not provide for his own relatives, especially for those of his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
But if any provideth not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
But if any provideth not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
But if a man makes no provision for those dependent on him, and especially for his own family, he has disowned the faith and is behaving worse than an unbeliever.
But if anyone doesn’t provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
But if anyone doesn’t provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
But if anyone doesn’t provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
But if anyone doesn’t provide for his own, and especially his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
For if ony man hath not cure of his owne, and most of hise household men, he hath denyed the feith, and is worse than an vnfeithful man.
and if any one for his own — and especially for those of the household — doth not provide, the faith he hath denied, and than an unbeliever he is worse.
Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto.
Mutta jos ei joku omistansa, liiatenkin perheestänsä, murhetta pidä, se on uskon kieltänyt ja on pakanaa pahempi.
Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.
Doch als iemand niet zorgt voor de zijnen, en vooral voor zijn huisgenoot ten, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongeloovige.
Or, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule.
Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle.
Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout des membres de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
Mais si quelqu'un néglige les siens, et surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle.
Si quelqu'un néglige les siens, et, en particulier, les membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule.
Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.
Wer aber für die Seinen, zumal für seine Angehörigen, nicht Sorge trägt, der hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger.
Wenn aber jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.
Wenn aber jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger.
Wer nicht sorgt für seine Angehörigen und namentlich für die im Haus, der hat den Glauben verleugnet, und ist schlimmer als ein Ungläubiger.
So aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorget, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger denn ein Heide.
So aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger denn ein Heide.
Wenn aber einer die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Ungläubiger.
O nilo yaa kubi o niba, yaala n tugi liyuli tie o dieceli niba, o nia li dandanli, o go bia ki cie yua n kaa daani.
L ya tie k yua k nanbi k ŋanbi k ŋmagdi o nibi yaabi ŋanbi k tie u diogun ya yaabi, biani u mɔmɔnigaama, yu k bani u Tienu yaali su yen'o.
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται, καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
ει δε τις των ιδιων και μαλιστα των οικειων ου προνοει την πιστιν ηρνηται και εστιν απιστου χειρων
εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.
પણ જે માણસ પોતાનું અને વિશેષ કરીને પોતાના ઘરનું પૂરું કરતો નથી, તો તેણે વિશ્વાસનો નકાર કર્યો છે તથા તે અવિશ્વાસી કરતા પણ બદતર છે.
Si yon moun pa pran swen fanmi l', sitou moun k'ap viv lakay li, li nye konfyans li nan Bondye, li pi mal pase yon moun ki pa janm kwè nan Bondye.
A i hoolako ole kekahi i kona a me ko ka hale ponoi ona iho no hoi, ua hoole ia i ka manaoio, a ua oi aku kona hewa i ko ka mea manaoio ole.
אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין׃
पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिन्ता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है।
Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.
Ngem no adda ti saan a mangipaay iti maipaay iti bukodna a kakabagian, nangnangruna kadagidiay adda iti bukodna a bumalay, inlibakna ti pammati ket nadakdakes pay ngem iti saan a namati.
Tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya; ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya.
Ila ang'wi umuntu singaukuitumila eatuma alewe, lukulu awa niakole munyumba akwe, wauhita uuhueli hange mube kukela umuntu nushuhuie.
Che se alcuno non provvede ai suoi, e principalmente a que' di casa [sua], egli ha rinnegata la fede, ed è peggiore che un infedele.
Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele.
Che se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore dell’incredulo.
人もし其の親族、殊に己が家族を顧みずば、信仰を棄てたる者にて、不信者よりも更に惡しきなり。
もしある人が、その親族を、ことに自分の家族をかえりみない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上にわるい。
もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。
己が家族、殊に家人を顧みざる人は、信仰を棄てて不信者に劣れる者なり。
ಯಾವನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವನೂ ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ಕೀಳಾದವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
Tali omunu akabhula okusakila abhaili bhaye, muno muno abhaika owaye, omunu oyo alemele elikilisha na ni mubhibhi okukila unu atekilisishe.
Pakhuva umunu uvisakhuva tunja avalukololwe, vala avamunyumba vavene uyu alubelile ulwidikho, imbivi ndavasavi khwidekha.
Ila kama munu abhatunzili lepi bhalongomunu, hususani bhala bhabhajhele mu nyumba jha muene ajhibelili imani na ndo mbibhi kuliko munu jhaabelikukiera.
누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌아보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라
Sie mwet fin tia karinganang sou lal, yokna kaclos su muta in lohm sel, el lafwekin lulalfongi lal, ac ke el oru ouinge el koluk liki na mwet se ma tia lulalfongi.
Kono haiva zumwi ka lukisezi va kwakwe, sihulu vana vo mwi nzuvo yakwe, wa sampula intumelo mi uswana fela sina ya seli mulumeli mane ni kuhita.
Si quis autem suorum, et maxime domesticorum, curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior.
Si quis autem suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior.
Si quis autem suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior.
Si quis autem suorum, et maxime domesticorum, curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior.
si quis autem suorum et maxime domesticorum curam non habet fidem negavit et est infideli deterior
Si quis autem suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior.
Bet ja kas savus piederīgos un visvairāk savu saimi neapgādā, tas ticību ir aizliedzis un ir sliktāks par neticīgu.
Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza.
തനിക്കുള്ളവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്ത കുടുംബത്തോടും കരുതലില്ലാത്തവൻ, റ്വിശ്വാസം തള്ളിക്കളയുകയും അവിശ്വാസിയെക്കാൾ വഷളനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
पण जर कोणी त्याच्या स्वतःच्या नातेवाईकासाठी आणि विशेषतः त्याच्या कुटुंबातील जवळच्यांसाठी तरतूद करीत नाही, तर त्याने विश्वास नाकारलेला आहे व तो अविश्वासू मनुष्यापेक्षा वाईट आहे.
Ikabheje mundu jojowe alepela kulela ashaalongo ajakwe, yani bhandu bha nnikaja lyakwe, jwenejo ajikanile ngulupai, numbe jwangali jwa mmbone kupunda mundu jwangali ngulupai.
မိ​မိ​၏​ဆွေ​မျိုး​သား​ချင်း၊ အ​ထူး​သ​ဖြင့် မိ​မိ အိမ်​ထောင်​စု​သား​တို့​အား​မ​ပြု​စု​ဘဲ​နေ​သော သူ​သည် ယုံ​ကြည်​ခြင်း​တ​ရား​တော်​ကို​ပစ်​ပယ် သူ​ဖြစ်​၍ မ​ယုံ​ကြည်​သူ​ထက်​ပို​၍​ပင်​ဆိုး​ရွား ပေ​သည်။
မိမိလူတို့ကိုမပြုစု၊ ထိုမျှမက၊ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို မပြုစုသောသူမည်သည်ကား၊ ယုံကြည်ခြင်း တရားကို ငြင်းပယ်၏။ မယုံကြည်ဘူးသော သူထက်သာ၍ ယုတ်မာ၏။
Engari ki te kore tetahi e whakaaro ki ona ake, a ki te hunga rawa ano o tona whare, kua whakakahoretia e ia te whakapono, a he kino atu tana i ta te tangata whakaponokore.
Kodwa uba umuntu engondli abakibo, ikakhulu abendlu yakhe, uluphikile ukholo, futhi mubi kulongakholwayo.
Ila mundu akotwike kina alongo'be munomuno bababile munyumba yake akani imani na mbaya kuliko mundu ywa kotwike aaminiya.
तर यदि कसैले आफ्ना नातेदारहरू विशेषगरी आफ्नै घरानाहरूको लागि जुटाउदैन भने उसले विश्‍वासलाई इन्कार गरेको हुन्छ र एउटा विश्‍वास नगर्ने भन्दा पनि खराब हुन्छ ।
Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Men um nokon ikkje hev umsut for sine eigne og mest for sine husfolk, han hev forneitta trui og er verre enn ein vantruande.
କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ, ବିଶେଷରେ ଆପଣା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ ।
ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ولی اگر کسی برای خویشان و علی الخصوص اهل خانه خود تدبیرنکند، منکر ایمان و پست‌تر از بی‌ایمان است.
A ma amen sota kin apwali na kan, a mas toun im a kan, i me kasela poson, o a sued sang me soposon amen.
A ma amen jota kin apwali na kan, a maj toun im a kan, i me kajela pojon, o a jued jan me jopojon amen.
A jeźli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny.
A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
Porém, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um incrédulo.
Porém, se alguem não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua familia, negou a fé, e é peior do que o infiel.
Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel.
Se alguém não cuidar daqueles que moram no seu próprio lar, e especialmente se não cuidar da sua própria família, já negou a nossa crença e [devemos considerá-lo ]pior que as pessoas que nem creem [em Cristo].
Te mete ma hambu atahori nda nau ra'ab'oi bob'onggi nara sa, lelenan te ume isi nara, na ona' ana nggari hendi nemeheren neu Lamatualain. De'ulakan nalena' atahori nda mana nahine Lamatualain sa.
Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
Eshi nkashile umuntu sabhalela ahoro bhakwe, tee bhala bhabhalimwao alaniwe na akhene ulyeteho na bhibhi ashile yasalinolyeteo.
Ако ли ко за своје, а особито за домаће, не промишља, одрекао се вере, и гори је од незнабошца.
Ako li ko za svoje a osobito za domaæe ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.
Asi kana munhu asingachengeti vekwake, zvikuruwo veimba yake, waramba rutendo, uye wakaipa kukunda asingatendi.
Аще же кто о своих, паче же о присных не промышляет, веры отверглся есть и невернаго горший есть.
Toda če kdorkoli ne skrbi za svoje lastne in [še] posebej za tiste iz svoje lastne hiše, je zanikal vero in je slabši kot nevernik.
Ako pa kdo ne skrbi za svoje, zlasti pa za domače, zatajil je véro, in hujši je od nevernega.
Laakiin qof hadduusan dadkiisa dhaqaalayn, khusuusan kuwa gurigiisa jooga, kaasu iimaankuu ka hor yimid, wuuna ka sii liitaa mid aan rumaysanayn.
Pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que el que no creyó.
Pero los que no cuidan de sus parientes, especialmente de su propia familia, han negado sus creencias, y son peores que los incrédulos.
Mas si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que el infiel.
Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel.
Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa la fé negó, y es peor que un infiel.
Si alguien no tiene cuidado de su familia y de los que están en su casa, ha negado la fe, y es peor que uno que no tiene fe.
Ila kama mtu asipowatunza ndugu zake, hususani wale walioko nyumbani mwake, ameikana imani na ni mmbaya kuliko mtu asiye amini.
Lakini kama mtu hawatunzi watu wa jamaa yake, hasa wale wa nyumbani kwake, basi, mtu huyo ameikana imani, na ni mbaya zaidi kuliko mtu asiyeamini.
Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
Hvar nu någor sina, besynnerliga sitt husfolk, icke försörjer, den hafver försakat trona, och är argare än en Hedninge.
Datapuwa't kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.
Ngunit kung mayroong hindi nagbibigay sa kaniyang sariling kamag-anak, lalo na sa kaniyang sariling sambahayan, itinanggi niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa hindi mananampalataya.
ஒருவன் தன் சொந்த உறவினர்களையும், விசேஷமாகத் தன் குடும்பத்தையும் கவனிக்காமல் இருந்தால், அவன் விசுவாசத்தை மறுதலித்தவனும், அவிசுவாசியைவிட கெட்டவனுமாக இருப்பான்.
ఎవడైనా తన బంధువులను, మరి ముఖ్యంగా తన స్వంత ఇంటివారిని పోషించకపోతే వాడు విశ్వాసాన్ని వదులుకున్న వాడు. అలాటివాడు అవిశ్వాసి కన్నా చెడ్డవాడు.
He kapau ʻoku ʻikai ke tokonaki ʻe ha tokotaha ki hono kāinga, pea kiate kinautolu tonu ʻi hono fale, kuo siʻaki ʻe ia ʻae lotu, pea lahi hake ʻene kovi ʻaʻana ʻiate ia ʻoku taʻelotu.
Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuştur.
Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного.
Коли ж хто про своїх, а найбільш про домашнїх не промишляв, той відцуравсь віри, і гірший од не вірного.
अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की ख़बरगीरी न करे, तो ईमान का इंकार करने वाला और बे — ईमान से बदतर है।
لېكىن بىرسى ئۆز تۇغقانلىرىدىن، بولۇپمۇ ئۆز ئائىلىسىدىكىلەردىن خەۋەر ئالمىسا، ئۇ ئېتىقادتىن تانغان دەپ قارىلىپ، كاپىرلاردىن بەتتەر بولىدۇ.
Лекин бириси өз туққанлиридин, болупму өз аилисидикиләрдин хәвәр алмиса, у етиқаттин танған дәп қарилип, капирлардин бәттәр болиду.
Lékin birsi öz tughqanliridin, bolupmu öz ailisidikilerdin xewer almisa, u étiqadtin tan’ghan dep qarilip, kapirlardin better bolidu.
Lekin birsi ɵz tuƣⱪanliridin, bolupmu ɵz ailisidikilǝrdin hǝwǝr almisa, u etiⱪadtin tanƣan dǝp ⱪarilip, kapirlardin bǝttǝr bolidu.
Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
neke umuunhu ghweni juno naikuvatanga avaanhu vaake, kyonga ava munyumba jaake, ujuo iiva alulekiile ulwitiko, iiva m'biivi kukila umupanji.
Verse Count = 189