< 1-Timothy 5:18 >

For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox when it treads out the grain.” And, “The laborer is worthy of his wages.”
Sepse Shkrimi thotë: “Mos ia lidh gojën kaut që shin në lëmë”, dhe: “Punëtori e ka hak mëditjen e tij”.
Uliru Kutellẹ nworo, ''Na uwa nazu finafe nin nimoli kubi katwa ba,'' tutung ''Unan katuwa uwesu tinonto me.''
لِأَنَّ ٱلْكِتَابَ يَقُولُ: «لَا تَكُمَّ ثَوْرًا دَارِسًا»، وَ«ٱلْفَاعِلُ مُسْتَحِقٌّ أُجْرَتَهُ».
لأَنَّ الْكِتَابَ يَقُول: “لاَ تَضَعْ كِمَامَةً عَلَى فَمِ الثَّوْرِ وَهُوَ يَدْرُسُ الْحُبُوبَ”، وَأَيْضاً: “الْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ”.
ܐܡܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐ ܕܠܐ ܬܒܠܘܡ ܬܘܪܐ ܒܕܪܟܬܐ ܘܫܘܐ ܗܘ ܦܥܠܐ ܐܓܪܗ
որովհետեւ Գիրքը կ՚ըսէ. «Մի՛ կապեր կալի մէջ աշխատող՝՝ եզին դունչը»: Նաեւ. «Գործաւորը արժանի է իր վարձքին»:
কিয়নো ধৰ্মশাস্ত্ৰত কৈছে “মৰণা মাৰোঁতে গৰুৰ মুখত মোখোৰা নাবান্ধিবা” আৰু “বনুৱা নিজ বেচৰ যোগ্য।”
Çünki Müqəddəs Yazıda belə deyilir: «Xırman çəkən öküzün ağzını bağlama» və «işçi öz haqqına layiqdir».
Ecen Scripturác erraiten dic, Idi bihitzen ari denari eztraucac ahoa lothuren. Eta, Languilea bere sariaren digne da.
কারণ শাস্ত্র বলে, “শস্যদানা মাড়ানোর দিন বলদের মুখে জালতি বেঁধ না;” এবং “যে কাজ করে সে তার বেতন পাওয়ার যোগ্য।”
защото писанието казва: "Да не обърнеш устата на воля, когато вършее", и: "Работникът заслужава заплатата си".
Kay ang Kasulatan nag-ingon, “Ayaw ninyo sampungi ang baba sa baka samtang kini gagiok sa trigo,” ug ““Angay hatagan ang trabahanti sa iyang sweldo.”
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᎦᏛᎭ ᎦᎸᏉᏗ ᎪᏪᎵ; ᏞᏍᏗ ᏱᏲᏴᏑᎳᏁᏍᏗ ᏩᎦ ᎠᎦᏔᏙᎥᏗᏍᎩ; ᎠᎴ, ᎪᎱᏍᏗ ᎠᏛᏁᎯ ᎠᎦᎫᏴᎡᏗ ᎨᏐ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎸᎢ.
Cabu mah, Cang atii maitaw ih tahmawh to moem pae hmah, tiah thuih. Toksah kami loe sakhaih atho hnuk han krak, tiah thuih.
Cacim loh a ti coeng ta. Cangtil vaito pin boeh, “Bibikung tah a thapang nen khaw tiing pai.”
Ikawtih Cakciim ing, “Cang ak leh huili vaitaw a hui ce koeh pin pe, bi ak bi ingtaw a bibi phu ce huh aham tyng hy,” tinawh kqawn hy.
Banghangziam cile laithiangtho in, tang a cil khuital sia a muk tuamsak heak hen. Naseam peuma a sep thaman nga tu kilawm hi, ci hi.
Ajehchu Pathen thun, “Bongchal changchila chu amuh kikan hihhen chujongleh natonga chu atohman asanding lomtah ahi,” ati.
因为经上说:“牛在场上踹谷的时候,不可笼住它的嘴”;又说:“工人得工价是应当的。”
因為經上說:「牛在場上踹穀的時候,不可籠住牠的嘴」;又說:「工人得工價是應當的。」
⳿ⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕϯⲥⲁⲭⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲉϩⲉ ⲉϥϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏ ⲥ ⳿ϥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ.
ⲤϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϮⲤⲀⲬⲞⲖ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲈϨⲈ ⲈϤϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲈⲢⲄⲀⲦⲎ ⲤϤⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲬⲈ.
Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje.
Nebo praví písmo: Volu mlátícímu nezavížeš úst. A hodenť jest dělník své mzdy.
Thi Skriften siger: "Du må ikke binde Munden til på en Okse, som tærsker;" og: "Arbejderen er sin Løn værd."
Mbuli makani mabotu mbawamba kuti, “Utamwaangi kumulomo musune aawo nachilyatila zilyo” alimwi “Similimu uleelede kujana mpindu yakwe.”
De Schrift immers zegt: “Een dorsenden os zult ge niet muilbanden,” en “de werkman is zijn loon waard.”
Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.
For the scripture says thou shall not muzzle an ox that is threshing. And the workman is worthy of his wage.
For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox when it treads out the grain.” And, “The laborer is worthy of his wages.”
For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. And, The laborer is worthy of his hire.
For the Writings say, It is not right to keep the ox from taking the grain when he is crushing it. And, The worker has a right to his reward.
For Scripture says: “You shall not muzzle an ox as it is treading out the grain,” and, “The worker is worthy of his pay.”
for the scripture says, Thou shalt not muzzle an ox that treadeth out corn, and, The workman [is] worthy of his hire.
For the scripture saith: Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn: and, The labourer is worthy of his reward.
For the Scripture says: “You shall not muzzle an ox while it treads out grain,” and “The worker is worthy of his wages.”
As Scripture says, “Don't muzzle the ox when it's threshing out the grain.” Also, “The worker deserves to be paid.”
For the Scripture sayeth, Thou shalt not mousell the mouth of the oxe that treadeth out the corne: and, The labourer is worthie of his wages.
For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer [is] worthy of his reward.
For the scripture says, You shall not muzzle the ox that treads out the corn. And, The laborer is worthy of his reward.
For the scripture says, You shall not suppress the ox that treads out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.
For the Scripture says, You must not muzzle an ox when he is treading out the grain, and The worker is worth his wages.
For the Scripture says, "You shall not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages."
For the Scripture says, "Do not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages."
For the Scripture says, "Do not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages."
For the Scripture says, "Do not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages."
For the Scripture says, "Do not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages."
For the Scripture says, "You shall not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages."
The words of scripture are – “You should not muzzle the ox while it is treading out the grain.” and again – “The worker is worth their wages.”
The words of scripture are – ‘You should not muzzle the ox while it is treading out the grain.’ and again – ‘The worker is worth their wages.’
For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his hire.
For the scripture saith—A threshing ox, shalt thou not muzzle, and—Worthy, is the workman, of his hire.
Says for the Scripture; An ox treading out grain not you will muzzle; and Worthy [is] the workman of the wages of him.
to say for the/this/who a writing ox to thresh no to muzzle and worthy the/this/who worker the/this/who wage it/s/he
[Long ago Moses] wrote in the Scriptures, “While an ox is threshing [grain], you must not tie its mouth [so that it cannot eat the grain],” and [Jesus said], “[People] should pay those who work [for their benefit].” [So we know that congregations should support their leaders].
The words of Scripture are — ‘Thou shalt not muzzle the ox while it is treading out the grain.’ and again — ‘The worker is worth his wages.’
For the scripture says, “You shall not put a muzzle on an ox while it treads the grain” and “The laborer is worthy of his wages.”
For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The laborer [is] worthy of his reward.
For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the grain. And, The labourer is worthy of his reward.
For the Scripture says, "You are not to muzzle the ox while it is treading out the grain;" and the workman deserves his pay.
For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox when it treads out the grain.” And, “The laborer is worthy of his wages.”
For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox when it treads out the grain.” And, “The labourer is worthy of his wages.”
For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox when it treads out the grain.” And, “The laborer is worthy of his wages.”
For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox when it treads out the grain.” And, “The labourer is worthy of his wages.”
For scripture seith, Thou schalt not bridil the mouth of the oxe threischinge, and, A werk man is worthi his hire.
for the Writing saith, 'An ox treading out thou shalt not muzzle,' and 'Worthy [is] the workman of his reward.'
Ĉar la Skribo diras: Ne fermu la buŝon al bovo draŝanta. Kaj: La laboristo meritas sian salajron.
Sillä Raamattu sanoo: ei sinun pidä riihtä tappavan härjän suuta sitoman kiinni, ja työmies on palkkansa ansainnut.
Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut".
Want de Schriftuur zegt: een os die den dorschvloer treedt zult gij niet muilbanden en de werkman is zijn loon waardig.
Car l'Ecriture dit: " Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le blé. " Et: " L'ouvrier mérite son salaire. "
car l’écriture dit: « Tu n’emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain », et: « L’ouvrier est digne de son salaire ».
Car l’Ecriture dit: tu n'emmuselleras point le bœuf qui foule le grain; et l'ouvrier est digne de son salaire.
Car l’Écriture dit: Tu n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite son salaire.
car l'Écriture dit: «Tu n’emmuselleras pas le boeuf qui foule le grain, » et l'ouvrier mérite son salaire.
Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselleras point le bœuf qui foule le grain; et l'ouvrier est digne de son salaire.
car l'Écriture dit: « Tu n'emmusèleras point le bœuf qui foule le grain, » et l'ouvrier est digne de son salaire.
L'Écriture dit en effet: «Tu ne muselleras point le boeuf qui foule le blé»,
Car l'Écriture dit: «Tu n'emmuselleras pas le boeuf qui foule le grain»; et aussi: «L'ouvrier est digne de son salaire.»
Sagt doch die Schrift: "Dem dreschenden Ochsen sollst du das Maul nicht verbinden", und: "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert."
Denn die Schrift sagt: "Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden", [5. Mose 25,4] und: "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert". [Luk. 10,7]
Denn die Schrift sagt: “Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden”, und: “Der Arbeiter ist seines Lohnes wert”.
Denn die Schrift sagt: dem Ochsen, der drischt, sollst du das Maul nicht stopfen, und: der Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Denn es spricht die Schrift: Du sollst nicht dem Ochsen das Maul verbinden, der da drischt, und: Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Denn es spricht die Schrift: “Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, der da drischt;” und “Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert.”
Denn die Schrift sagt: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert.
kelima li diana yi diani nni ki yedi: han da loli o nua ñoabu wan ŋmaadi ti di siandi ya yogunu. Li go diani ki yedi li pundi o tuonsoanlo n baa o panpaani.
kl ma u Tienu Kadaɔgu yedi: ya nua taand' a ka pua i dii, a ji kan pibin u ñɔbu. k l tuonsɔnli dagidi yeni wan ga u tuonsɔn- ŋmapaɔgu.
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
λέγει γὰρ ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καί Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
Λέγει γὰρ ἡ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
λέγει γὰρ ἡ γραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
λεγει γαρ η γραφη βουν αλοωντα ου φιμωσεις και αξιος ο εργατης του μισθου αυτου
λέγει γὰρ ἡ γραφή, βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις· καί, ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.
કેમ કે શાસ્ત્રવચન કહે છે કે, ‘કણસલાં ખૂંદનાર બળદના મોં પર જાળી ન બાંધ’ અને ‘કામ કરનાર પોતાના મહેનતણાને પાત્ર છે’.
Se sa ki ekri nan Liv la: Pa mare bouch bèf la lè l'ap fè moulen kann lan mache. Ou ankò: Moun ki travay fèt pou resevwa lajan travay li.
No ka mea, ua olelo mai ka palapala hemolele, Mai hoopaa oe i ka waha o ka bipi kauo e hahi ana i ka palaoa. E pono ka paahana e ukuia mai.
כי הכתוב אמר לא תחסם שור בדישו ועוד נאמר הפעל שוה בשכרו׃
क्योंकि पवित्रशास्त्र कहता है, “दाँवनेवाले बैल का मुँह न बाँधना,” क्योंकि “मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है।”
Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.
Ta kuna ti Nasantoan a Surat, “Saanmo a busalan ti baka kabayatan nga agir-irik” ken “Ti trabahador ket maikari iti tangdanna.”
Sebab dalam Alkitab tertulis, "Sapi yang sedang menginjak-injak gandum untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya, janganlah diberangus mulutnya", juga, "Orang yang bekerja, berhak menerima upahnya".
Kunsoko imaandeko atungile, “Uleke kumemunya umulomo ing'ombe nikilya inolya.” hange “Umitumi unonee kipegwa kakwe.
Perciocchè la scrittura dice: Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia; e: L'operaio [è] degno del suo premio.
Dice infatti la Scrittura: Non metterai la museruola al bue che trebbia e: Il lavoratore ha diritto al suo salario.
poiché la scrittura dice: Non metter la museruola al bue che trebbia; e l’operaio è degno della sua mercede.
聖書に『穀物を碾す牛に口籠を繋くべからず』また『勞動人のその價を得るは相應しきなり』と云へばなり。
聖書は、「穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはならない」また「働き人がその報酬を受けるのは当然である」と言っている。
聖書に「穀物をこなしている牛に、くつこを掛けてはいけない。」また、「働き手が報酬を受けることは当然である。」と言われているからです。
蓋聖書に曰く、「汝穀物を踏碾す牛の口を結ぶ勿れ」と、又曰く、「働く人は宜しく其報を得べし」と。
“ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತ್ತಿನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು,” ಮತ್ತು “ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ.
Kulwokubha Amandiko agaika ati, “Wasiga okubhoya ing'a omunwa ukasanga niyo nitaja taja obhulo akatungu ka liula,” no omukosi we emilimu jiile okuyanwa omuyelo gwaye.”
Pakhuva elivangili lita “usite ukhuchendula undomo gwa senga vuyila elinyasi” nu “mbombo vulikava uluhombo lwa mwene.”
Kwa kujha majhandiku ghijobha, “Usimfumbi n'singu ng'ombe pailya nafaka,” na “Nimbomba mahengu ilondeka mshahara ghwa muene.”
성경에 일렀으되 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일군이 그 삯을 받는 것이 마땅하다 하였느니라
Tuh Ma Simusla uh fahk, “Nik kom kapriya oalin soko cow mukul ke kom orekmakunul in lolongya wheat” ac “Fal sie mwet orekma in eis molin orekma lal.”
Kakuti iñolo liti, “kanji uviki muhala kukaholo ke mpulu chiyi kwete kusinza vuheke,” mi “Yoseveza uswanera itifo yakwe.”
Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua.
Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua.
Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua.
Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua.
dicit enim scriptura non infrenabis os bovi trituranti et dignus operarius mercede sua
Dicit enim Scriptura: Non alligabis os bovi trituranti. Et: Dignus est operarius mercede sua.
Jo tas raksts saka: vērsim, kas labību izmin, tev nebūs aizsiet purnu, un: strādniekam sava alga pienākas.
Fa hoy ny Soratra Masìna: “Aza manakombona ny vavan’ ny omby mively vary ianao” Ary koa: “Ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany”.
എന്തെന്നാൽ “മെതിക്കുമ്പോൾ കാളയുടെ വായ് മൂടിക്കെട്ടരുത്” എന്നും; “വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യൻ” എന്നും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നുവല്ലോ.
कारण शास्त्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे, “धान्याची मळणी करताना बैलाला मुसक्या बांधू नको” आणि “मजुराचा त्याच्या मजुरीवर हक्क आहे.”
Pabha Majandiko ga Ukonjelo ganalugula, “Nnantabhe kangw'a ng'ombe alilibhata yalya nkukubhata.” Kabhili, “Nkamula liengo anapinjikwa kupata nshaala gwakwe.”
အ​ဘယ်​ကြောင့်​ဆို​သော်​ကျမ်း​စာ​တော်​က``စ​ပါး နယ်​နေ​သော​နွား​ကို​ပါး​ချုပ်​မ​တပ်​ရ'' ဟူ​၍ လည်း​ကောင်း၊ ``အ​လုပ်​သ​မား​သည်​လုပ်​အား​ခ ကို​ခံ​ထိုက်​ပေ​၏'' ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း​ဖော်​ပြ သော​ကြောင့်​ဖြစ်​၏။-
အကြောင်းမူကား၊ စပါးနင်းနယ်သောနွား၏ နှုတ်ကိုမချုပ်တည်းရဟုကျမ်းစာလာ၏။ တချက်ကား၊ လုပ်ဆောင်သောသူသည် အခကို ခံထိုက်ပေးသည်ဟု လာပြန်၏။
E mea ana hoki te karaipiture, Kaua e whakamokatia te mangai o te kau patu witi: me tenei hoki, Ka tika te utu mo te kaimahi.
ngoba umbhalo uthi: Ungayifaki isayeke inkabi ebhulayo; futhi uthi: Isisebenzi sifanele iholo laso.
Maandiko genda longela “kana umwibe ng'ombe nkano pakulya chakulya” na “Na mpanga kazi andastaili msahala wake”.
किनभने पवित्रशास्‍त्र भन्छ, “तिमीहरूले दाँइ गर्दै गरेको गोरुको मुखमा मोहोलो नलगाऔ” र “कामदार उसको ज्यालाको योग्य हुन्छ ।”
For Skriften sier: Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd.
for Skrifti segjer: «Du skal ikkje leggja muleband på ein ukse som treskjer!» og «Ein arbeidsmann er si løn verd.»
କାରଣ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, “ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦିଅ ନାହିଁ।” ପୁଣି, “କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ।”
ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛਿੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
زیرا کتاب می‌گوید: «گاو را وقتی که خرمن را خرد می‌کند، دهن مبند» و «مزدورمستحق اجرت خود است».
Pwe kisin likau o masani: Koe der penadi au en kau ol, me tiakedi wan wit. O toun dodok me war ong pwain en dodok.
Pwe kijin likau o majani: Koe der penadi au en kau ol, me tiakedi wan wit. O toun dodok me war on pwain en dodok.
Albowiem Pismo mówi: Wołowi młócącemu nie zawiążesz gęby; i: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
Mówi bowiem Pismo: Młócącemu wołowi nie zawiążesz pyska, oraz: Godny jest robotnik swojej zapłaty.
Pois a Escritura diz: “Ao boi que debulha não atarás a boca”; e: “o trabalhador é digno do seu salário”.
Porque diz a Escriptura: Não ligarás a bocca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu salario.
Porque diz a escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário.
[Há muito tempo, ]Moisés escreveu nas Escrituras: Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo”, e [Jesus disse: ]As pessoas devem pagar aqueles que trabalham para elas”. [Portanto sabemos que as congregações devem apoiar seus presbíteros.]
Susura meumare' oi, “Mete ma pake sapi fo roroo are-gandum mbule', na, afi' pa'a bafan, na fo ana o naa boe.” Ma nenesura' fai oi, “Seka tao-ues, na, ana nandaa hambu nggad'i'.”
Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей.
Afwatanaje amasimbilo gayanga ugaje hufunje eng'ombe elo mu nalya eshalye ubhomba mbombo ahwanziwo ushala wakwe.”
Јер писмо говори: Волу који врше не завезуј уста, и: Радин је достојан своје плате.
Jer pismo govori: volu koji vrše ne zavezuj usta, i: radin je dostojan svoje plate.
Nokuti rugwaro rwunoti: Usasunga muromo wenzombe inopura; uye: Mushandi wakafanirwa nemubairo wake.
Глаголет бо Писание: вола молотяща не обротиши: и: достоин делатель мзды своея.
Kajti pismo pravi: ‚Ne boš zavezal gobca volu, ki mane žito.‘In: ‘Delavec je vreden svoje nagrade.‘
Govori namreč pismo: "Volu mlatečemu ne zavezuj gobca;" in pa: "Vreden je delalec svojega plačila."
Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, Waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo. Wuxuu kaloo leeyahay, Shaqaalahu waa istaahilaa abaalgudkiisa.
Porque la Escritura dice: No embozarás al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su jornal.
Como dice la Escritura: “No le pondrás bozal al buey cuando está trillando el trigo”. También dice: “El obrero merece su pago”.
Que la Escritura dice: No embozalarás al buey que trilla. Y: Digno es el obrero de su jornal.
Porque la Escritura dice: No embozarás al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su jornal.
Porque la escritura dice: No embozarás al buey que trilla. Y: Digno [es] el obrero de su jornal.
Porque los Escritos dicen: No es correcto impedir que el buey tome el grano cuando lo está aplastando. Y, el trabajador tiene derecho a su recompensa.
Kwa kuwa maandiko yanasema, “Usimfumbe ng'ombe kinywa apulapo nafaka,” na “Mfanya kazi anastahili mshahara wake.”
Maana Maandiko Matakatifu yasema: “Usimfunge ng'ombe kinywa anapopura nafaka.” na tena “Mfanyakazi astahili malipo yake.”
Skriften säger ju: "Du skall icke binda munnen till på oxen som tröskar", så ock: "Arbetaren är värd sin lön." --
Ty Skriften säger: Du skall icke binda munnen till på oxan som tröskar; och: En arbetare är sin lön värd.
Sapagka't sinasabi ng kasulatan, Huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. At, ang nagpapagal ay karapatdapat sa kaupahan sa kaniya.
Sapagkat sinasabi sa kasulatan, “Huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik ng butil,” at “Ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang kabayaran.”
போரடிக்கிற மாட்டின் வாயைக் கட்டக்கூடாது என்றும், வேலைசெய்கிறவன் தன் கூலிக்குத் தகுதியானவன் என்றும், வேதவாக்கியம் சொல்லுகிறதே.
ఇందుకు అనుగుణంగా లేఖనంలో, “కళ్ళం నూర్చే ఎద్దు మూతికి చిక్కం పెట్టవద్దు” అనీ, “పనివాడు తన జీతానికి అర్హుడు” అనీ ఉంది.
He ʻoku pehē ʻae tohi, “ʻOua naʻa ke nonoʻo ʻae ngutu ʻoe pulu ʻoku ne molomoloki ʻae uite.” Pea, “ʻOku taau mo e tangata ngaue hano tauhi.”
Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor: “Harman döven öküzün ağzını bağlama” ve “İşçi ücretini hak eder.”
Бо каже Писа́ння: „Не в'яжи рота волові, що молотить“, та: „Вартий працівни́к своєї нагоро́ди.
Глаголе бо писаннє: Вола молотячого не заоброчуй; і: Достоїн робітник нагороди своєї.
क्यूँकि किताब — ए — मुक़द्दस ये कहती है, “दाएँ में चलते हुए बैल का मुँह न बाँधना,” और “मज़दूर अपनी मज़दूरी का हक़दार है।”
چۈنكى مۇقەددەس يازمىلاردا: «خامان تەپكەن ئۆكۈزنىڭ ئاغزىنى بوغما» ۋە: «مەدىكار ئۆز ھەققىنى ئېلىشقا ھەقلىقتۇر» دېيىلگەن.
Чүнки муқәддәс язмиларда: «Хаман тәпкән өкүзниң ағзини боғма» вә: «Мәдикар өз һәққини елишқа һәқлиқтур» дейилгән.
Chünki muqeddes yazmilarda: «Xaman tepken öküzning aghzini boghma» we: «Medikar öz heqqini élishqa heqliqtur» déyilgen.
Qünki muⱪǝddǝs yazmilarda: «Haman tǝpkǝn ɵküzning aƣzini boƣma» wǝ: «Mǝdikar ɵz ⱨǝⱪⱪini elixⱪa ⱨǝⱪliⱪtur» deyilgǝn.
Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình.
Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình.
ulwakuva lilembilue muMalembe aMimike kuuti, ulekaghe kukujibunga ing'ombe umulono, pano jisyonda ingano paluvugha. kange lilembilue, um'bomba mbombo anoghiile kuhombua uluhombo lwake.”
Verse Count = 189

< 1-Timothy 5:18 >