1-Timothy 4:16

Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse, duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë.
Cinna seng nin litife, nin ndursuzu fe, dirtino nanya nile imone, bara usu nane ba tifi use utucu litife nin nale na idin lanzufi.
لَاحِظْ نَفْسَكَ وَٱلتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا، تُخَلِّصُ نَفْسَكَ وَٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضًا.
انْتَبِهْ جَيِّداً لِنَفْسِكَ وَلِلتَّعْلِيمِ. فَإِنَّكَ إِذْ تُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ، تُنْقِذُ نَفْسَكَ وَسَامِعِيكَ أَيْضاً.
ܘܐܙܕܗܪ ܒܢܦܫܟ ܘܒܝܘܠܦܢܟ ܘܚܡܤܢ ܒܗܘܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܥܒܕ ܢܦܫܟ ܬܚܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܟ
Ուշադի՛ր եղիր դուն քեզի ու վարդապետութեան, եւ մի՛շտ յարատեւէ ատոնց մէջ. քանի որ այդպէս ընելով՝ պիտի փրկես թէ՛ քեզ, թէ՛ քեզ լսողները:
তুমি নিজৰ জীৱন আৰু শিক্ষা দিয়া বিষয়ত সাৱধান হোৱা আৰু এই দায়িত্ববোৰ পালন কৰিবা। ইয়াকে কৰিলে তুমি নিজকে আৰু তোমাৰ কথা শুনা লোক সকলকো পৰিত্ৰাণ কৰাব পাৰিবা।
Özünə və verdiyin təlimə diqqətli ol. Bu işlərlə məşğul olmağa davam et. Çünki bunu etməklə həm özünü, həm də səni dinləyənləri xilas edəcəksən.
Gogoa emoc eure buruäri eta doctrinari: perseuera eçac gauça hautan: ecen baldin haur badaguic, eure buruä duc saluaturen eta hiri behatzen çaizquianac.
নিজের বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এ সবে স্থির থাক; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরকেও উদ্ধার করবে।
Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си.
Bantayi pag-ayo imong kaugalingon ug ang mga pagtulon-an. Pagpadayon aning mga butanga tungod kay sa pagbuhat nimo niini maluwas nimo ang imong kaugalingon ug kadtong naminaw kanimo.
ᏣᏓᎦᏌᏯᏍᏕᏍᏗ ᏨᏒ ᎠᎴ ᏄᏍᏛ ᏕᎭᏕᏲᎲᏍᎩᎢ, ᎾᏍᎩ ᏕᎯᏍᏓᏩᏗᏎᏍᏗ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎿᎭᏛᏁᎲ ᏨᏒ ᏔᏓᏍᏕᎸᎯ ᎠᎴ ᎾᏍᏉ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎨᏣᏛᏓᏍᏓᏁᎯ ᏙᏘᏍᏕᎸᎯ.
Na patukhaih pongah nangmah hoi nangmah to acoe ah; to tiah toksak patomh poe ah: to tiah na sak nahaeloe nangmah hoi nangmah khue na ai, na lok thaih kaminawk doeh na pahlong thai tih.
Namah te laehdawn uh lamtah thuituennah te oei lah. He tla saii daengah ni namah khaw, nang aka hnatung rhoek khaw na khang eh.
Namah ingkaw na cawngpyinaak awh ngaihta nawh; ce a them sai nawh awm poe lah; cemyih na sainaak ing namah ingkaw nak awi ak zaakhqi ce hulkhqi thai kawp ti.
Nangma le na hilna kidawm in; tua sung ah tatsat ngawl in om in: banghangziam cile tabang na vawt hu in nangma le na thuhilna a zate na tankhia zo tu hi.
Nathuhil dungjui chun kimangchan, hichu chepi jingin chutileh Pathen in phatthei naboh ding chuleh nathuhil jahojong phatthei chang diu ahi.
你要谨慎自己和自己的教训,要在这些事上恒心;因为这样行,又能救自己,又能救听你的人。
你要謹慎自己和自己的教訓,要在這些事上恆心;因為這樣行,又能救自己,又能救聽你的人。
ⲙⲁ⳿ϩⲑⲏⲕ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲙⲏⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲕ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲕ
ⲘⲀϨⲐⲎⲔ ⲈⲢⲞⲔ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲔⲘⲎⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲔⲈⲚⲀϨⲘⲈⲔ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲔ.
Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.
Budiž sebe pilen i učení, v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.
Giv Agt på dig selv og på Undervisningen: hold ved dermed; thi når du gør dette, skal du frelse både dig selv og dem, som høre dig.
Kolibamba chakulangisisya lwako mwini akukuyiisya. Kkalilila muzintu eezi. Nkaambo mukuchita oobo, uyolifutula lwako alimwi abaabo batakaswiilizye nduwe.
Geef acht op uzelf en op het onderricht; blijf daarin volharden. Want zo ge het doet, redt ge uzelf en uw hoorders.
Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.
Hold firm to thyself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this thou will save both thyself and those who hear thee.
Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Take heed to thyself, and to thy teaching. Continue in these things; for in doing this thou shalt save both thyself and them that hear thee.
Give attention to yourself and your teaching. Go on in these things; for in doing so you will get salvation for yourself and for those who give hearing to you.
Pay attention to yourself and to doctrine. Pursue these things. For in doing so, you will save both yourself and those who listen to you.
Give heed to thyself and to the teaching; continue in them; for, doing this, thou shalt save both thyself and those that hear thee.
Take heed to thyself and to doctrine: be earnest in them. For in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee.
Take pains with yourself and the doctrine; persevere in those things, because by doing so you will save both yourself and those who hear you.
Mind what you're doing and what you're teaching. Keep going with all of this, because as you do so you'll save both yourself and those who listen to you.
Take heede vnto thy selfe, and vnto learning: continue therein: for in doing this thou shalt both saue thy selfe, and them that heare thee.
Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.
Take heed to yourself, and to the doctrine; continue in them: for in doing this you shall both save yourself, and them that hear you.
Take heed unto yourself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this you shall both save yourself, and them that hear you.
Give heed to yourself and to your teaching. Persevere in these things, for by doing this you will save both yourself and your hearers.
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Look to yourself as well as to your teaching. Persevere in this, for your doing so will mean salvation for yourself as well as for your hearers.
Look to yourself as well as to your teaching. Persevere in this, for your doing so will mean salvation for yourself as well as for your hearers.
Take heed to thyself, and to thy teaching. Continue in these things; for in doing this thou shalt save both thyself and them that hear thee.
Be giving heed to thyself, and to thy teaching, —abide still in them; for, this doing, both, thyself, shalt thou save, and them that hearken to thee.
do give heed to yourself and to the teaching. do continue in them, this for doing, both yourself you will save and those hearing you.
to hold fast/out yourself and the/this/who teaching to remain/keep on it/s/he this/he/she/it for: do and yourself to save and the/this/who to hear you
Be careful that you [conduct] yourself well. By continuing to do that, you will save yourself. And if you continue [to teach the good] doctrine/teaching, the result of your teaching will be that [God] will save the people who listen to you.
Look to yourself as well as to your teaching. Persevere in this, for your doing so will mean Salvation for yourself as well as for your hearers.
Give careful attention to yourself and to the teaching. Continue in these things. For by doing so, you will save yourself and those who listen to you.
Take heed to thyself and to thy doctrine; continue in them: for in doing this thou wilt both save thyself, and them that hear thee.
Take heed to thyself, and to thy doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.
Be on your guard as to yourself and your teaching. Persevere in these things; for by doing this you will make certain your own salvation and that of your hearers.
Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pay attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Take tent to thi silf and to doctryn; be bisi in hem. For thou doynge these thingis, schalt `make bothe thi silf saaf, and hem that heren thee.
take heed to thyself, and to the teaching; remain in them, for this thing doing, both thyself thou shalt save, and those hearing thee.
Zorgu pri vi mem kaj pri via instruo. Persistu en tio; ĉar, tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas.
Ota itsestäs vaari ja opista, pysy alati näissä; sillä jos sinä sen teet, niin sinä itses autuaaksi saatat ja ne, jotka sinua kuulevat.
Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.
Let op u zelven en op het onderwijs; volhard in deze dingen; want dit doende zult gij u zelven behouden en degenen die u hooren.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement; mets-y une constante application; car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Sois attentif à toi-même et à l'enseignement; persévère dans ces choses, car en faisant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
Prends garde à toi, et à la doctrine, persévère en ces choses, car en faisant cela tu te sauveras, et ceux qui t'écoutent.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces occupations, car, en agissant de la sorte, tu te sauveras toi-même, et ceux qui t'écoutent.
Prends garde à toi-même et à la doctrine: persévère dans ces choses; car en les faisant, tu te sauveras toi-même, et ceux qui t'écoutent.
veille sur toi-même et sur l'enseignement; persévères-y; car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
Prends garde à toi-même et à ton enseignement; persévère dans toutes ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent.
Achte auf dich selbst und auf die Lehre, halte daran fest. Denn wenn du dies tust, wirst du dich selbst und deine Hörer retten.
Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; [O. das Lehren, die Belehrung; wie v 13] beharre in diesen Dingen; [Eig. in ihnen] denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als auch die, welche dich hören.
Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Dingen; denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als auch die, welche dich hören.
Achte auf dich und die Lehre, laß nicht davon: thust du das, so wirst du dich retten, und die welche dich hören.
Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen, und die dich hören.
Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken. Denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören.
Habe Acht auf dich selbst, und auf die Lehre! Verbleibe dabei; denn wenn du solches tust, wirst du dir selbst und denen, die dich hören, zum Heile werden.
Han kubi a yuli ki go kubi a bangima ki ya se ke li pa likuli nni, yeni a ba faabi a yuli ki go faabi yaabi n cengi a bangima.
ŋan guudi a yuli, ki diidi a tundma nni bonŋanla, ŋan ya tie ania li bona nni, kelima a ya tie yeni, a ba fie a yuli ki go fie yaaba n cengi a bangima.
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
Ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ. Ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν, καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
επεχε σεαυτω και τη διδασκαλια επιμενε αυτοις τουτο γαρ ποιων και σεαυτον σωσεις και τους ακουοντας σου
ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ· ἐπίμενε αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.
પોતા પર તથા શિક્ષણ પર ધ્યાન આપ, તેમાં લાગુ રહે, કેમ કે આ પ્રમાણે કરવાથી તું પોતાને તથા તારા સાંભળનારાઓને પણ બચાવીશ.
Veye sou konpòtman ou, fè atansyon ak pawòl verite w'ap anonse a. Pa lage travay ou menm. Si ou fè sa konsa, wa sove tèt ou ansanm ak tout moun k'ap koute ou yo.
E malama oe ia oe iho, a me ke ao ana'ku. E noho mau ma ia mau mea; no ka mea, ma kau hana ana ia, e hoola oe ia oe iho, a me ka poe a pau e hoolohe mai ana ia oe.
שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך׃
अपनी और अपने उपदेश में सावधानी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू अपने, और अपने सुननेवालों के लिये भी उद्धार का कारण होगा।
Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
Alwadam ti panagtignaymo ken ti salwadam ti sursuro. Agtuloyka kadagitoy a banbanag. Ta babaen iti panangaramidmo iti kasta, isalakanmonto ti bagim ken dagiti dumngeg kenka.
Awasilah dirimu dan awasilah juga pengajaranmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu.
Saga mumakani yaya. Indogoilyo akituma ite ukiguna uewe nawaniakutegeeye.
Attendi a te stesso, e alla dottrina; persevera in queste cose; perciocchè, facendo questo, salverai te stesso, e coloro che ti ascoltano.
Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano.
Bada a te stesso e all’insegnamento; persevera in queste cose, perché, facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
なんぢ己とおのれの教とを愼みて此等のことに怠るな、斯くなして己と聽く者とを救ふべし。
自分のことと教のこととに気をつけ、それらを常に努めなさい。そうすれば、あなたは、自分自身とあなたの教を聞く者たちとを、救うことになる。
自分自身にも、教える事にも、よく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば、自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。
己と説教とに省みて之に耐忍せよ、其は之を行ひて己と汝に聴く人々とを救ふべければなり。
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು. ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರು, ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವವರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವಿ.
Gwatilila intungwa yao na wangalile na ameigisho gao. Kulwokubha ukakola kutyo owichungula awe omwene na bhanu abhakutegelesha ona abhachunguka.
Tamaga mumbombo iye. Ulwakhuva ukhuvomba eiwo pivu yuwukhipokha yuve viemwene kuvala avikukupulikhincha.
Dumuajhi mu mambo agha. Ndabha kwa kubhomba naha wibetakwiokola ghwe muene ni bhala bhabhikup'elekesya.
네가 네 자신과 가르침을 삼가 이 일을 계속하라 이것을 행함으로 네 자신과 네게 듣는 자를 구원하리라
Kom in sifacna taran kom ac mwe luti lom. Akkeye kom in oru na ma inge, mweyen kom fin oru ouinge, kom ac sifacna molikomla ac oayapa elos su lohng kom.
U he itokomelo inkando kwako umwine ni kukuluta. U zwilehabusu muzintu zi. Linu chakuchita bulyo, kolihaze u mwine mane bulyo nabo batekete kwako.
Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.
Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.
Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.
Attende tibi, et doctrinæ: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.
adtende tibi et doctrinae insta in illis hoc enim faciens et te ipsum salvum facies et qui te audiunt
Attende tibi, et doctrinae: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos qui te audiunt.
Ņem vērā sevi pašu un to mācību, pastāvi šinīs lietās; jo to darīdams gan sevi pašu izglābsi, gan tos, kas tevi klausa.
Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin’ izany; fa raha manao izany ianao, dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.
നിന്നെത്തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക; ഇതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്നെയും നിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെയും രക്ഷിക്കും.
आपणाकडे व आपल्या शिक्षणाकडे लक्ष दे. त्यामध्ये टिकून राहा कारण असे केल्याने तू स्वतःचे व जे तुझे ऐकतात, त्यांचे चुकीच्या शिक्षणापासून बचाव करशील.
Muiteije mmayene na majiganyo genu, nnaleshe tenda genego, pabha ntendaga genego shimwiitapule mmayene, na bhakumpilikanishiyangabho.
သို့​ပြု​လျှင်​သင်​နှင့်​တ​ကွ​သင်​၏​တ​ရား​ကို ကြား​နာ​ရ​သူ​အ​ပေါင်း​တို့​သည်​ကယ်​တင်​ခြင်း ကို​ခံ​ရ​ကြ​လိမ့်​မည်။
ကိုယ်ကို၎င်း၊ ကိုယ်ဆုံးမဩဝါဒကို၎င်း သတိပြု၍ အမြဲတည်နေလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ ကိုယ်ကို၎င်း၊ နားထောင်သောသူတို့ကို၎င်းကယ်တင်လိမ့်မည်။
Kia mahara ki a koe ano, ki te whakaakoranga hoki: kia u ki enei mea: ki te mea hoki koe i tenei, ka whakaora koe i a koe ano, i te hunga ano hoki e whakarongo ana ki a koe.
Zinanzelele wena lemfundiso. Hlala kulezizinto; ngoba ngokwenza lokho uzazisindisa wena kanye lalabo abakuzwayo.
Udumu mumakowe gaa mana waluwa kwikobwa wa mwene na balo bakupekania.
आफैँलाई र आफ्‍नो शिक्षालाई होसियारीसाथ ध्यान देऊ । यी कुराहरूमा निरन्तर ध्यान देऊ किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफुलाई र तिम्रो वचन सुन्‍नेहरूलाई बचाउने छौ ।
Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig.
Gjev agt på deg sjølv og på læra, haldt ved med det! for når du det gjer, skal du frelsa både deg sjølv og deim som høyrer deg.
ଆପଣା ବିଷୟରେ ଓ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଗି ରୁହ, କାରଣ ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ।
خویشتن را و تعلیم را احتیاطکن و در این امور قائم باش که هرگاه چنین کنی، خویشتن را و شنوندگان خویش را نیز نجات خواهی داد.
Kalaka pein uk o padak o, tengedi ong song pukat, pwe ma koe pan wiada due, koe ap pan dorela pein uk o pil, me kin rong uk.
Kalaka pein uk o padak o, tenedi on jon pukat, pwe ma koe pan wiada due, koe ap pan dorela pein uk o pil, me kin ron uk.
Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach; bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych [rzeczach], bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina; persevera nessas coisas; porque, se fizeres isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina: persevera n'estas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina: persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Cuidado para se comportar bem. Procedendo assim, você salvará. Se continuar ensinando a boa doutrina, o resultado do seu ensino será que Deus salvará as pessoas que o escutam.
Munea fo musod'a ndos mukundoo' a. Ma munea fo munori' a matetu'. Mete ma mu'utataa' mo basa naa, naa Lamatualain soi dala' fee nggo mo atahori mana rena nggo, fo hei nenembo'it mia basa dala de'ulaka' ra.
Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя
Khalaga mamambo ego. Maana pobhombesho obhahwifyole umwene na bhala bhabha hutejezya.
Пази на себе и на науку, и стој у томе; јер ово чинећи спашћеш и самог себе и оне који те слушају.
Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo èineæi spašæeš i samoga sebe i one koji te slušaju.
Uzvichenjerere iwe nedzidziso. Urambire pazviri, nokuti mukuita izvi, uchazviponesa iwe pamwe nevanokunzwa.
Внимай себе и учению и пребывай в них: сия бо творя, и сам спасешися и послушающии тебе.
Pazi nase in na nauk; nadaljuj v njih, kajti s takšnim ravnanjem boš rešil tako sebe, kakor tudi tiste, ki te poslušajo.
Pazi nase in na úk; stanoviten bodi v tem; kajti to delajoč rešil bodeš sebe in njé, ki te poslušajo.
Nafsaddaada iyo cilmigaagaba u digtoonow. Oo waxyaalahan ku sii soco, waayo, haddaad yeeshid, nafsaddaada iyo kuwa ku dhegaystaba waad badbaadin doontaa.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen.
Enfócate en lo que estás haciendo y en lo que estás enseñando. Continúa tu obra, porque al hacerlo te salvarás tú y los que te escuchan también.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina: persiste en esto; porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás, y a los que te oyen.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, á ti mismo salvarás y á los que te oyeren.
Ten cuidado de tí mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, á tí mismo salvarás y á los que te oyeren.
Presta atención a ti mismo y a tu enseñanza. Continúa en estas cosas; porque al hacerlo obtendrás la salvación para ti y para aquellos que te escuchan.
Dumu katika mambo haya. Maana kwa kufanya hivyo utajiokoa mwenyewe na wale wanaokusikiliza.
Angalia sana mambo yako mwenyewe, na mafundisho yako. Endelea kufanya hayo maana ukifanya hivyo utajiokoa mwenyewe na wale wanaokusikiliza.
Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig.
Haf akt på dig sjelfvan, och på lärdomen; blif i dessa stycker; ty om du så gör, frälsar du dig sjelfvan, och dem som dig höra.
Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.
Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Magpatuloy ka sa mga bagay na ito. Sapagkat kung gagawin mo ito, maililigtas mo ang iyong sarili at sila na nakikinig sa iyo.
உன்னைக்குறித்தும், உன் உபதேசத்தைக்குறித்தும் எச்சரிக்கையாக இரு, இவைகளில் நிலைகொண்டிரு, நீ இப்படிச் செய்தால், உன்னையும், உன் உபதேசத்தைக் கேட்பவர்களையும் இரட்சித்துக்கொள்ளுவாய்.
నీ గురించీ ఉపదేశం గురించీ జాగ్రత్త వహించు. వీటిలో నిలకడగా ఉండు. నీవు అలా చేసినప్పుడు నిన్ను నీవు రక్షించుకోవడమే గాక నీ ఉపదేశం విన్న వారిని కూడా రక్షించుకుంటావు.
Ke ke vakai kiate koe, pea ki he akonaki; pea faifai maʻu pe ki ai: koeʻuhi ʻi hoʻo fai ia te ke fakamoʻui koe, mo kinautolu ʻoku fanongo kiate koe.
Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.
Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає!
Пильнуй себе і науки; пробувай у сьому; се бо роблячи, і сам спасеш ся і ті, що слухають тебе.
अपना और अपनी ता'लीम की ख़बरदारी कर। इन बातों पर क़ाईम रह, क्यूँकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों को झूठे उस्ताद की ता'लीम से भी नजात का ज़रिया होगा।
ئۆزۈڭگە ۋە بەرگەن تەلىمىڭگە ئىزچىل كۆڭۈل قويغىن. چۈنكى شۇنداق قىلغاندا ئۆزۈڭنىمۇ ۋە ساڭا قۇلاق سالغانلارنىمۇ قۇتقۇزىسەن.
Өзүңгә вә бәргән тәлимиңгә изчил көңүл қойғин. Чүнки шундақ қилғанда өзүңниму вә саңа қулақ салғанларниму қутқузисән.
Özüngge we bergen telimingge izchil köngül qoyghin. Chünki shundaq qilghanda özüngnimu we sanga qulaq salghanlarnimu qutquzisen.
Ɵzünggǝ wǝ bǝrgǝn tǝliminggǝ izqil kɵngül ⱪoyƣin. Qünki xundaⱪ ⱪilƣanda ɵzüngnimu wǝ sanga ⱪulaⱪ salƣanlarnimu ⱪutⱪuzisǝn.
Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.
Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.
ghulolelelaghe amaghendele ni mbulanisio saako. nungilamwaghe, ulwakuva pano ghuvomba isio ghukulusia uvwumi vwako nu vwa vano vikukupulikisia.
Verse Count = 189