1-Thessalonians 5:10

who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
i cili vdiq për ne kështu që, qofshim zgjuar qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të.
Ulenge na aku bara arik, Sa tidin yenju kiti sa ti din moro, ti so ligowe nin ghe.
ٱلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِنَا، حَتَّى إِذَا سَهِرْنَا أَوْ نِمْنَا نَحْيَا جَمِيعًا مَعَهُ.
الَّذِي مَاتَ عَنَّا لِكَيْ نَحْيَا جَمِيعاً مَعَهُ، سَوَاءٌ كُنَّا فِي سَهَرِ الْحَيَاةِ أَمْ فِي رُقَادِ الْمَوْتِ!
ܗܘ ܕܡܝܬ ܥܠ ܐܦܝܢ ܕܐܢ ܥܝܪܝܢܢ ܘܐܢ ܕܡܟܝܢܢ ܐܟܚܕܐ ܥܡܗ ܢܚܐ
Ան մեռաւ մեզի համար, որպէսզի մենք ապրինք իրեն հետ, արթուն ըլլանք թէ քնացած:
আমি জীয়াই থাকো বা নিদ্ৰিত অৱস্থাতেই থাকো, আমি যেন তেওঁৰ লগতেই জীৱিত থাকিব পাৰোঁ, এই কাৰণে যীচুৱে আমাৰ কাৰণে প্রাণ দিলে।
Məsih bizim uğrumuzda öldü ki, oyaq olsaq da, yatmış olsaq da, Onunla birlikdə yaşayaq.
Cein guregatic hil içan baita: bagaude iratzarriric, ala bagaunça lo, harequin batean vici garén.
তিনি আমাদের জন্য মরলেন, যেন আমরা জেগে থাকি বা ঘুমিয়ে পড়ি, তাঁর সাথেই বেঁচে থাকি।
Който умря за нас, тъй щото, било че сме живи, или че сме починали, да живеем заедно с Него.
nga namatay alang kanato aron nga bisag buhi kita o patay, mabuhi kita kauban niya.
ᎾᏍᎩ ᏥᎩᏲᎱᎯᏎᎴᎢ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏱᏗᎵᎭ ᎠᎴ ᏂᏗᎵᎲᎾ ᏱᎩ, ᎾᏍᎩ ᎢᏧᎳᎭ ᏫᎦᏕᏗᏱ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
aicae a hak o maw, to tih ai boeh loe a iih o maw, Angmah hoi nawnto a hingh o thai hanah, Anih loe aicae zuengah duek.
Mamih n'hak uh akhaw, ih uh akhaw, amah neh thikat la hing ham mamih yuengla anih te duek coeng.
Ni hqak awh awm ni ih awh awm, amah ing hqing haih aham, anih ce thi hy.
Eite i khanglo zong, i mu zong, eite atu in a thi Ama taw i nungta khawm tu hi.
Hiti chun Christa ahung kile tengleh eiho ithiu hihen ahilouleh hing jong leuhen, Ama eiho dinga athi jal a chu a-itih a dia Amato i-umkhom jing dingu ahitai.
他替我们死,叫我们无论醒着,睡着,都与他同活。
他替我們死,叫我們無論醒着,睡着,都與他同活。
ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲣⲏⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉⲛ⳿ⲉⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ.
ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲒⲦⲈ ⲈⲚⲢⲎⲤ ⲒⲦⲈ ⲈⲚⲈⲚⲔⲞⲦ ⲈⲚⲈⲰⲚϦ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲨⲤⲞⲠ.
koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo.
Kterýž umřel za nás, abychom, buď že bdíme, buď že spíme, spolu s ním živi byli.
som døde for os, for at vi, hvad enten vi våge eller sove, skulle leve sammen med ham.
Nguwe wakatufwida swe kut, nikuba tulalanga na tulona, tukapone amwi anguwe.
die voor ons is gestorven, opdat we, wakend of slapend, samen met Hem zouden leven.
Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
So that, whether we are awake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Who was put to death for us, so that, awake or sleeping, we may have a part in his life.
who died for us, so that, whether we watch, or whether we sleep, we may live in union with him.
who has died for us, that whether we may be watching or sleep, we may live together with him.
Who died for us; that, whether we watch or sleep, we may live together with him.
who died for us so that whether awake or asleep we may live together with Him.
He's the one who died for us so that whether we're alive or dead we shall live together with him.
Which died for vs, that whether we wake or sleepe, we should liue together with him.
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
He died for us, in order that whether we are keeping vigil in life or sleeping in death we may ever be living together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
that, whether we are still watching or have fallen asleep, we may live with him.
that, whether we are still watching or have fallen asleep, we may live with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Who died for us, in order that, whether we be watching or sleeping, together with him, we should live.
the [One who] having died (* for *NA~TR) us, so that whether we shall watch or we shall sleep, together with Him we may live.
the/this/who to die (* above/for *NA~TR) I/we in order that/to whether to keep watch whether to sleep together with it/s/he to live
Jesus died [to atone/pay] for our [sins] in order that we might be able to live together with him, whether we are alive [MET] or whether we are dead [EUP] [when he returns to earth].
That, whether we are still watching or have fallen asleep, we may live with him.
It is he who died for us so that, whether we are awake or asleep, we may live together with him.
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died on our behalf, so that whether we are awake or are sleeping we may share His Life.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
that whether we waken, whether we slepen, we lyue togidere with him.
who did die for us, that whether we wake — whether we sleep — together with him we may live;
kiu mortis por ni, por ke ni vivu kune kun li, ĉu ni maldormos aŭ dormos.
Joka meidän edestämme kuollut on: että jos me valvomme eli makaamme, me ynnä hänen kanssaan eläisimme.
joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
die voor ons gestorven is, opdat hetzij wij wakker zijn, hetzij wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions en même temps avec lui.
Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous sommeillions, nous vivions tous avec lui.
mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions toujours avec lui.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir wachen oder entschlafen sein, mit ihm vereinigt leben.
der für uns gestorben ist, auf daß wir, sei es daß wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.
der für uns gestorben ist, auf daß wir, sei es daß wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.
der für uns gestorben ist, auf daß wir, wir wachen oder schlafen, samt ihm leben.
der für uns gestorben ist, auf daß, wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen.
der für uns alle gestorben ist, auf daß, wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen.
Auf daß wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit Ihm leben sollen.
Wani JESU den kpe tipo, ke tin ye ki fo leni tin kpe kuli, tin taani ki ya ye leni o.
Ke kpe ti po, ke nua ti gɔgi, ti fuo yeni wani.
του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
τοῦ ἀποθανόντος περὶ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα, εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν, ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
τοῦ ἀποθανόντος περὶ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν, εἴτε καθεύδωμεν, ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
του αποθανοντος {VAR1: περι } {VAR2: υπερ } ημων ινα ειτε γρηγορωμεν ειτε καθευδωμεν αμα συν αυτω ζησωμεν
του αποθανοντος υπερ ημων ινα ειτε γρηγορουμεν ειτε καθευδομεν αμα συν αυτω ζησωμεν
τοῦ ἀποθανόντος περὶ ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
ખ્રિસ્ત આપણે સારુ મરણ પામ્યા, કે જેથી આપણે જાગીએ કે ઊંઘીએ; તેમની સાથે જીવીએ.
Jezi te mouri pou n' te ka viv ansanm ak li. Konsa, kit nou mouri deja, kit nou vivan toujou lè la vini an, nou tout n'ap toujou ansanm ak li.
I ka mea i make aku no kakou, i ola pu ai kakou me ia, i ke ala ana, a i ka hiamoe ana paha o kakou.
אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃
वह हमारे लिये इस कारण मरा, कि हम चाहे जागते हों, चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जीएँ।
A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
Natay isuna para kadatayo tapno uray no nakariingtayo wenno matmaturog, makipagbiagtayo kenkuana.
Ia mati untuk kita supaya pada waktu Ia datang nanti--entah kita masih hidup, entah kita sudah mati--kita dapat hidup bersama Dia.
uNg'wenso yuyo nai ukushiie iti kina, anga kutulle miho ang'wi kulae, kuikie palung'wi nu ng'wenso.
il quale è morto per noi, acciocchè, o che vegliamo, o che dormiamo, viviamo insieme con lui.
il quale è morto per noi, perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui.
il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui.
主の我等のために死に給へるは、我等をして寤めをるとも眠りをるとも己と共に生くることを得しめん爲なり。
キリストがわたしたちのために死なれたのは、さめていても眠っていても、わたしたちが主と共に生きるためである。
主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが、目ざめていても、眠っていても、主とともに生きるためです。
然てイエズス、キリストの我等の為に死し給ひしは、我等をして覚るも眠るも彼と共に生活せしめん為なり。
ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.
Omwene niwe achifwilie koleleki ati, nolwo chibhe nichilola amwi chikale, echigendelela okulama amwi nage.
O-lu vi mwene atufyilile ndatungave, miho tugone, ule lutamaya paninwe.
Muene ndo atufwelili ili kwa ndabha, tukayelai mihu au tugonili, tulaishi pamonga ni muene.
예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라
su misa kacsr tuh kut in ku in tukeni moul yorol, kut finne misa ku moul ke el ac tuku.
Njiyena yavatu fwiri iri kuti, kamba tutonda kamba tulere, ni tuhale hamwina naye.
qui mortuus est pro nobis: ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.
qui mortuus est pro nobis: ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.
qui mortuus est pro nobis: ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.
qui mortuus est pro nobis: ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.
qui mortuus est pro nobis ut sive vigilemus sive dormiamus simul cum illo vivamus
qui mortuus est pro nobis: ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus.
Kas par mums ir miris, ka mums, vai esam nomodā, vai aizmiguši, līdz ar Viņu būs dzīvot.
Izay maty hamonjy antsika, mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory.
നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്കു വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാനത്രേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी याकरिता मरण पावला की, आपण जरी मागे राहिलो किंवा मरण पावलो तरी आपण त्याच्याबरोबर जिवंत रहावे.
bhabhulegwe kwa ligongo lyetu, nkupinga tutame nabho pamo ibhe tubhabhakoto eu tuwile.
ခ​ရစ်​တော်​ကြွ​လာ​တော်​မူ​ချိန်​၌​ငါ​တို့​သည် သေ​လွန်​ပြီး​သည်​ဖြစ်​စေ၊ ရှင်​လျက်​နေ​သည် ဖြစ်​စေ ကိုယ်​တော်​နှင့်​အ​တူ​အ​သက်​ရှင်​ခွင့်​ကို ရ​ရှိ​နိုင်​ကြ​စေ​ရန် ကိုယ်​တော်​သည်​ငါ​တို့​အ​တွက် အ​သက်​တော်​ကို​စွန့်​တော်​မူ​ပေ​သည်။-
ငါတို့သည် နိုးလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ အသက်ရှင်မည် အကြောင်း၊ ငါတို့အဘို့ အသေခံတော်မူပြီ။
I mate nei mo tatou, ahakoa tatou mataara, moe ranei, kia ora tahi ai me ia.
owasifelayo, ukuze loba siphapheme loba silele, siphile kanye laye.
Ywembe nga ywaawile ili panga, mana tubile minyo au tugonjike, twatama pamope ni ywembe.
उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा हौँ वा निन्द्रामा हामी सबै उहाँसँग जिउन सकौँ ।
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.
han som døydde for oss, so me, anten me vaker eller søv, skal liva saman med honom.
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରିତ ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବୁ ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ।
که برای مامرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده، همراه وی زیست کنیم.
Me mata kin kitail er, pwe ma kitail papat de mamair, en maur pena re a.
Me mata kin kitail er, pwe ma kitail papat de mamair, en maur pena re a.
Który umarł za nas, abyśmy lub czujemy, lub śpimy, wespół z nim żyli.
Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
que morreu por nós, a fim de que, se estivermos vigiando ou dormindo, nós vivamos juntamente com ele.
O qual morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com elle.
O qual morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele.
[Especificamente], Jesus [morreu ]para nos [beneficiar ](ou, [expiar ]nossos [pecados]) para que, vivos ou mortos [quando ele voltar ]à terra, possamos viver com ele.
Huu Ana mate nggati hita ena. De mete ma Ana heo' bali', hita tasod'a takandoo to E, mae hita mate ena, do fe'e masod'a'.
умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.
Yuyo atifweleye huje nkatibhe masoo au tigonele talhala padwemo enawoo.
Који умре за нас да ми, стражили или спавали, заједно с Њим живимо.
Koji umrije za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s njim živimo.
wakatifira, kuti kana tikarinda kana kurara, tirarame pamwe naye.
умершим за нас, да, аще бдим, аще ли спим, купно с Ним живем.
ki je umrl za nas, da bodisi smo budni ali spimo, naj bi živeli skupaj z njim.
Kateri je umrl za nas, da, naj čujemo ali spimo, z njem vred živimo.
kan inoo dhintay, inaynu la wada noolaanno isaga, haddaynu nool nahay iyo haddaynu dhimannoba.
el cual murió por nosotros, para que sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.
Él es quien murió por nosotros para que, ya sea que vivamos o muramos, podamos vivir con él.
El cual murió por nosotros; para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.
El cual murió por nosotros, para que ó que velemos, ó que durmamos, vivamos juntamente con él.
El cual murió por nosotros, para que, ó que velemos, ó que durmamos, vivamos juntamente con él.
Quien murió por nosotros, para que, despierto o durmiendo, tengamos parte en su vida.
Yeye ndiye aliyetufia ili kwamba, tukiwa macho au tumelala, tutaishi pamoja naye.
ambaye alikufa kwa ajili yetu, ili tuishi pamoja naye, iwe tu hai au tumekufa.
som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade.
Den för oss död är; på det, ehvad vi vake eller sofve, skole vi lefva samt med honom.
Na namatay dahil sa atin, upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya.
Siya ang namatay para sa atin, nang sa gayon, gising man tayo o natutulog, mabubuhay tayong kasama niya.
நாம் உயிரோடிருக்கிறவர்களானாலும், மரித்தவர்களானாலும், அவரோடு நாம் ஒன்றாகப் பிழைத்திருப்பதற்காக அவர் நமக்காக மரித்தாரே.
మనం మెలకువగా ఉన్నా నిద్రపోతూ ఉన్నా తనతో కలసి జీవించడానికే ఆయన మన కోసం చనిపోయాడు.
‌ʻAia naʻe pekia koeʻuhi ko kitautolu, koeʻuhi, ka tau ka ʻā pe mohe, ke tau moʻui fakataha mo ia.
Mesih bizler için öldü; öyle ki, ister uyanık ister uykuda olalım, O'nunla birlikte yaşayalım.
що помер був за нас, щоб, чи пильнуємо ми чи спимо, укупі з Ним ми жили.
що вмер за нас, щоб, чи то пильнуємо, чи то спимо, укупі з Ним жили.
वो हमारी ख़ातिर इसलिए मरा, कि हम जागते हों या सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएँ।
ئۇ بىز ئۈچۈن ئۆلدى ــ مەقسىتى، ھايات قېلىپ ئويغاق تۇرساقمۇ ياكى [ئۆلۈمدە] ئۇخلىغان بولساقمۇ، بىزنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھاياتتا بولۇشىمىز ئۈچۈندۇر.
У биз үчүн өлди — мәхсити, һаят қелип ойғақ турсақму яки [өлүмдә] ухлиған болсақму, бизниң Униң билән биллә һаятта болушимиз үчүндур.
U biz üchün öldi — meqsiti, hayat qélip oyghaq tursaqmu yaki [ölümde] uxlighan bolsaqmu, bizning Uning bilen bille hayatta bolushimiz üchündur.
U biz üqün ɵldi — mǝⱪsiti, ⱨayat ⱪelip oyƣaⱪ tursaⱪmu yaki [ɵlümdǝ] uhliƣan bolsaⱪmu, bizning Uning bilǝn billǝ ⱨayatta boluximiz üqündur.
là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.
là Ðấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.
umwene ghwejuno alyatufwilile neke kuti, tungave maso au tughonelile, tulikukala palikimo nu mwene.
Verse Count = 189