< 1-Corinthians 7:19 >

Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping God’s commandments.
Rrethprerja nuk është asgjë dhe parrethprerja nuk është asgjë, vetëm zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë ka rëndësi.
Na ukallu sa usalin kallu kucuru unere imomon ba, ule imon na idi suwe inere udortu nduka Kutellẹ.
لَيْسَ ٱلْخِتَانُ شَيْئًا، وَلَيْسَتِ ٱلْغُرْلَةُ شَيْئًا، بَلْ حِفْظُ وَصَايَا ٱللهِ.
إِنَّ الْخِتَانَ لَيْسَ شَيْئاً، وَعَدَمَ الْخِتَانِ لَيْسَ شَيْئاً، بَلِ الْمُهِمُّ هُوَ الْعَمَلُ بِوَصَايَا اللهِ.
ܓܙܘܪܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܐܦ ܠܐ ܥܘܪܠܘܬܐ ܐܠܐ ܢܛܘܪܬܐ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ
Որովհետեւ թլփատութիւնը բան մը չէ, եւ անթլփատութիւնն ալ բան մը չէ, հապա Աստուծոյ պատուիրաններուն պահպանումն է էականը:
চুন্নৎ হওক বা নহওক, সেইটো গুৰুত্বপূর্ণ বিষয় নহয়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাই হ’ল সাৰ কথা।
Sünnətlilik də, sünnətsizlik də əhəmiyyət kəsb etmir, əhəmiyyət kəsb edən isə Allahın əmrlərini yerinə yetirməkdir.
Circoncisionea ezta deus, eta preputioa ezta deus: baina Iaincoaren manamenduén beguiratzea.
ত্বকছেদ কিছুই নয়, অত্বকছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালনই সবথেকে বড় বিষয়।
Обрязването е нищо, и необрязването е нищо, но важното е пазенето на Божиите заповеди.
Kay dili ang pagkatinuli ni ang pagkadili-tinuli ang bililhon nianang mga butanga. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa mga mando sa Dios.
ᎠᎱᏍᏕᏍᏗ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏱᎩ; ᎠᎴ ᎾᎱᏍᏕᏒᎾ ᎨᏒ ᎥᏝ ᎪᎱᏍᏗ ᎬᏙᏗ ᏱᎩ, ᏗᏍᏆᏂᎪᏙᏗᏱᏍᎩᏂ ᏗᎧᎿᎭᏩᏛᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵᎦ.
Tangzat hin aah doeh atho om ai, tangzat hin aat ai doeh atho om ai, toe Sithaw ih kaalok pazuihaih to ni lokpui ah oh.
yahvinrhetnah te a hoeihae la om. Pumdul khaw a hoeihae la om. Tedae Pathen kah olpaek te kuem saeh.
Chahhui qeet awm ama qeet awm ikawna am awm hy. Khawsa ak awipeek khoem ce ni awipui bet hy.
Vunteap tan sia bangma phattuamna om ngawl hi, taciang vunteap tan ngawl zong bangma hi tuan ngawl hi, ahihang Pathian thupiak te zui leang phattuamna om hi.
Ajehchu mikhat chu cheptan hen, tan hih jongleh hiche hin ima ajatchom sahna aumpoi. Athupi pen chu Pathen Thupeh ho jui hi ahi.
受割礼算不得什么,不受割礼也算不得什么,只要守 神的诫命就是了。
受割禮算不得甚麼,不受割禮也算不得甚麼,只要守上帝的誡命就是了。
⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲖⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ϨⲖⲒ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ.
Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego - držanje Božjih zapovijedi.
Obřízka nic není, též neobřízka nic není, ale zachovávání přikázaní Božích.
Omskærelse har intet at sige, og Forhud har intet at sige, men det at holde Guds Bud.
Teensi kuti kupalulwa na kutapalulwa nkukujisi makani. Chijisi makani nkuswilila milawu yaLeza.
De besnijdenis is niets, de onbesnedenheid evenmin, maar alleen de onderhouding van Gods geboden.
De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.
Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, instead, the keeping of God's commandments.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping God’s commandments.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and its opposite is nothing, but only doing the orders of God is of value.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; there is only the observance of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; but keeping God's commandments.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing: but the observance of the commandments of God.
Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, compared to keeping God's commandments.
Circumcision doesn't mean anything, and uncircumcision doesn't mean anything. Keeping the commandments of God is what really matters.
Circumcision is nothing, and vncircumcision is nothing, but the keeping of the commandements of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. Keeping God’s commands in everything.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing; the want of it is nothing; but to keep the commands of God is everything.
Circumcision is nothing; the want of it is nothing; but to keep the commands of God is everything.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; but the keeping of the commandments of God.
The circumcision, is, nothing, and, the uncircumcision, is, nothing, —but keeping the commandments of God.
(the) Circumcision no [thing] is and (the) uncircumcision no [thing] is but keeping [the] commandments of God.
the/this/who circumcision none to be and the/this/who uncircumcision none to be but jail/keeping commandment God
[You should not try to change your status that way], because it means nothing [to God] whether someone is circumcised or not. What is important is that we obey what God has commanded.
Circumcision is nothing; the want of it is nothing; but to keep the commands of God is everything.
Circumcision is nothinge vncircumcision is nothinge: but the kepyng of the comaundmentes of god is altogether.
For it is neither circumcision nor uncircumcision that matters. What matters is obeying the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing: obedience to God's commandments is everything.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping God’s commandments.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping God’s commandments.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping God’s commandments.
Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is keeping God’s commandments.
Circumcisioun is nouyt, and prepucie is nouyt, but the kepyng of the maundementis of God.
the circumcision is nothing, and the uncircumcision is nothing — but a keeping of the commands of God.
Cirkumcido estas nenio, kaj necirkumcido estas nenio; sed la plenumado de la ordonoj de Dio.
Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä esinahka mitään ole, vaan Jumalan käskyin pitämys.
Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.
De besnijdenis is niets en de onbesnedenheid is niets, maar het onderhouden van Gods geboden.
La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien; ce qui est tout, c'est l'observation des commandements de Dieu.
La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements de Dieu.
La Circoncision n'est rien, et le prépuce aussi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu.
La circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien, mais l’observation des commandements de Dieu est tout.
La circoncision n'est rien; l'incirconcision n'est rien: ce qui est tout, c'est de garder les commandements de Dieu.
La circoncision n'est rien; l'incirconcision n'est rien; mais l'observation des commandements de Dieu est tout.
La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais ce qui est tout, c'est d'observer les commandements de Dieu.
La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu...
La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien; ce qui importe, c'est l'observation des commandements de Dieu.
Es kommt nicht darauf an, ob man beschnitten sei, und nicht darauf, ob man unbeschnitten sei, vielmehr ob man die Gebote Gottes halte.
Die Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes.
Die Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes.
Beschneidung thut es nicht und Verhüllung thut es nicht, sondern Gottes Gebote halten.
Die Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern Gottes Gebote halten;
Beschnitten sein ist nichts, und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten.
Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes.
O nilo ya kua leni o yaa kua, laa tie pu, ama U Tienu mabilikaama kubima n tie li kuli.
yaal n tie bonmonli k tie ti kɔndi ka, ama yaal n ŋanb k mɔn tie ti cɔlnd u tienu ñɔmaamn
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ.
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
Ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ.
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
η περιτομη ουδεν εστιν και η ακροβυστια ουδεν εστιν αλλα τηρησις εντολων θεου
ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.
સુન્નત તો કંઈ નથી, અને બેસુન્નત પણ કંઈ નથી, પણ ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું પાલન તે જ બધું છે.
Kit ou sikonsi, kit ou pa sikonsi, sa pa konsekan ankò. Sa ki konsekan an se obeyi pou nou obeyi kòmandman Bondye yo.
He mea ole ke okipoepoeia, he mea ole ke okipoepoe ole ia, aka, o ka malama ana i na kanawai o ke Akua.
אין המילה נחשבה ואין הערלה נחשבה כי אם שמירת מצות האלהים׃
न खतना कुछ है, और न खतनारहित परन्तु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है।
A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása.
Ta saan a ti pannakakugit wenno saan a pannakakugit ti napateg. Ti napateg ket ti panagtulnog kadagiti bilbilin ti Dios.
Sebab mengikuti peraturan sunat atau tidak mengikutinya, kedua-duanya sama-sama tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah menuruti perintah-perintah Allah.
Kuile ang'wi wendile kukidamu ang'wi wakile wende kuhidamu kutile anga lwago. Nelikete ulwago kugomba imalago ang'wi Tunda.
La circoncisione è nulla, e l'incirconcisione è nulla; ma [il tutto è] l'osservanza dei comandamenti a Dio.
La circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla; conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio.
La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla; ma l’osservanza de’ comandamenti di Dio è tutto.
割禮を受くるも受けぬも數ふるに足らず、ただ貴きは神の誡命を守ることなり。
割礼があってもなくても、それは問題ではない。大事なのは、ただ神の戒めを守ることである。
割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。
効あるは割禮に非ず、又無割禮に非ず、神の掟を守る事是なり。
ಸುನ್ನತಿ ಇರುವುದೋ ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೋ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
Kulinu abhe atendelwe nolo akabha atatendelwe chitalio chibhibhi. Chinu chili chibhibhi ni kulema okugwata ebhilagilo bhya Nyamuanga.
Khude uyataheliwe nayoywasataheliwe elitaso lesiholi. Khehyo khilina matatisyo ukhutii ululayelo lya Nguluve.
Ayele yeywoha yhola yakutibhu mu imani ataharibhulepi wala yabelili kutahiribhwa kuyelepi matatizo. Kakujele ni matatizo ni kutii amri sa K'yara.
할례 받는 것도 아무 것도 아니요 할례 받지 아니하는 것도 아무것도 아니로되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라
Tuh kosrala ac tia kosrala wangin sripa; ma se ma yohk uh pa in akos ma God El sapkin.
Imi kena kuti konji heva wina mupato kapa ku sa va ni mupato nji vileza. Kono chi sakahala kwi chilila milao ya Ireeza.
Circumcisio nihil est, et præputium nihil est: sed observatio mandatorum Dei.
Circumcisio nihil est, et præputium nihil est: sed observatio mandatorum Dei.
Circumcisio nihil est, et præputium nihil est: sed observatio mandatorum Dei.
Circumcisio nihil est, et præputium nihil est: sed observatio mandatorum Dei.
circumcisio nihil est et praeputium nihil est sed observatio mandatorum Dei
Circumcisio nihil est, et praeputium nihil est: sed observatio mandatorum Dei.
Apgraizīšana nav nekas, un priekšāda nav nekas, bet Dieva baušļu turēšana.
Tsinontsinona ny famorana, ary tsinontsinona ny tsi-famorana; fa ny mitandrina ny didin’ Andriamanitra no izy.
പരിച്ഛേദന ഒന്നുമില്ല, അഗ്രചർമവും ഒന്നുമില്ല, ദൈവകല്പന പ്രമാണിക്കുന്നതത്രേ കാര്യം.
कारण सुंता झालेला असणे काही नाही किंवा बेसुंता असणे काही नाही; पण देवाच्या आज्ञांचे पालन करणे हे सर्वकाही आहे.
Pabha, kujaluka na gwangajaluka nngabha shindu, ikabhe shili sha mmbone kukunda amuli ya a Nnungu.
အ​ရေ​ဖျား​လှီး​ခံ​သည်​မ​ခံ​သည်​မှာ​ပ​ဋ္ဌာ​န မ​ဟုတ်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ပ​ညတ်​တော်​များ​ကို စောင့်​ထိန်း​ခြင်း​သာ​လျှင်​ပ​ဋ္ဌာ​န​ဖြစ်​၏။-
အရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့် အကျိုးမရှိ။ မခံဘဲ နေခြင်းအားဖြင့်လည်း အကျိုးမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်သာ အကျိုးရှိ၏။
He mea kore noa iho te kotinga, he mea kore noa iho ano te kotingakore, engari ia te pupuri i a te Atua ture.
Ukusoka kakusilutho, lokungasoki kakusilutho, kodwa ukulondolozwa kwemilayo kaNkulunkulu.
Kwa lee aidha atitairiwa wala ywabile kwaa tairiwa ntopo matatizo. Chabile ni matatizi ni kuitii amri ya Nnongo.
न खतना केही हो न त बेखतना नै । प्रमुख कुरा परमेश्‍वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु नै हो ।
Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.
Umskjering er ingen ting, og fyrehud er ingen ting, men det å halda Guds bod.
ସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁଣି, ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ସାର।
ਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੁੰਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੈ।
ختنه چیزی نیست و نامختونی هیچ، بلکه نگاه داشتن امرهای خدا.
Pwe kaidin meakot sirkomsais, o pil kaidin meakot sosirkomsais, a wiawia kusoned en Kot akan.
Pwe kaidin meakot jirkomjaij, o pil kaidin meakot jojirkomjaij, a wiawia kujoned en Kot akan.
Obrzezka nic nie jest, także nieobrzezka nic nie jest; ale zachowywanie przykazań Bożych.
Obrzezanie nic nie znaczy i nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko zachowywanie przykazań Boga.
A circuncisão nada vale, e a incircuncisão nada vale; mas [o que vale] é a obediência aos mandamentos de Deus.
A circumcisão é nada e a incircumcisão nada é, mas sim a observancia dos mandamentos de Deus.
A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus.
[Vocês não devem tentar mudar sua condição dessa forma, ]pois não importa [a Deus ]se somos circuncidados ou não. O que importa é que obedeçamos àquilo que Deus tem mandado.
Mete ma parna sunat, na, nda na'ena sosoan saa sa boe. Ma mete ma nda sunat sa boe o, naa o nda na'ena sosoan saa sa boe. Mana na'ena sosoa', naeni: hita tataon tungga Lamatualain parenda nara.
Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих.
Hueli indola atahiliwa au sanga atahiliwe nagamo amatatizo. Shashili na matatizo hu tii iagizo lya Ngolobhe.
Обрезање је ништа, и необрезање је ништа; него држање заповести Божијих.
Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijesti Božijeh.
Dzingiso hachisi chinhu, nekusadzingiswa hachisi chinhu, asi kuchengetwa kwemirairo yaMwari.
Обрезание ничтоже есть, и необрезание ничтоже есть, но соблюдение заповедий Божиих.
Obreza ni nič in neobreza ni nič, temveč izpolnjevanje Božjih zapovedi.
Obreza ni nič in neobreza ni nič, nego izpolnjevanje Božjih zapovedi.
Gudniintu waxba ma aha; gudniinla'aantuna waxba ma aha, laakiin waxaa waajib ah in la xajiyo qaynuunnada Ilaah.
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de los mandamientos de Dios.
La circuncisión no significa nada, y la incircuncisión tampoco. Lo que realmente importa es guardar los mandamientos de Dios.
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios.
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de las mandamientos de Dios.
La circuncision nada es, y la incircuncision nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios.
La circuncisión no es nada, y su opuesto no es nada, pero solo cumplir las órdenes de Dios es valioso.
Kwa hili aidha ametahiriwa wala asiye tahiriwa hakuna matatizo. Chenye matatizo ni kutii amri za Mungu.
Maana kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu; kilicho muhimu ni kuzishika amri za Mungu.
Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud.
Omskärelsen är intet, och förhuden är intet; utan hålla Guds bud.
Ang pagtutuli ay walang anoman, at ang di pagtutuli ay walang anoman; kundi ang pagtupad sa mga utos ng Dios.
Sapagkat hindi ang tuli o ang hindi tuli ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos.
விருத்தசேதனமும் ஒன்றுமில்லை, விருத்தசேதனம் இல்லாமையும் ஒன்றுமில்லை; தேவனுடைய கட்டளைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறதே முக்கியமான காரியம்.
దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించడమే ముఖ్యం గానీ సున్నతి పొందడంలో గానీ, పొందక పోవటంలో గానీ ఏమీ లేదు,
‌ʻOku ʻikai ʻaonga ʻae kamu, pea ʻoku ʻikai ʻaonga ʻae taʻekamu, ka ko e fai ʻoe ngaahi fekau ʻae ʻOtua.
Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir.
Обрі́зання ніщо, і ніщо необрі́зання, а важли́ве — дотри́мування Божих заповідей.
Обрізаннє нїщо, і необрізаннє ніщо, а хороненнє заповідей Божих.
न ख़तना कोई चीज़ है नामख़्तूनी बल्कि ख़ुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है।
سۈننەتلىك بولۇش ھېچنەرسە ھېسابلانماس، سۈننەتسىز بولۇشمۇ ھېچنەرسە ھېسابلانماس؛ [ھېساب بولىدىغىنى] خۇدانىڭ ئەمرلىرىگە ئەمەل قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
Сүннәтлик болуш һеч нәрсә һесапланмас, сүннәтсиз болушму һеч нәрсә һесапланмас; [һесап болидиғини] Худаниң әмирлиригә әмәл қилиштин ибарәттур.
Sünnetlik bolush héchnerse hésablanmas, sünnetsiz bolushmu héchnerse hésablanmas; [hésab bolidighini] Xudaning emrlirige emel qilishtin ibarettur.
Sünnǝtlik bolux ⱨeqnǝrsǝ ⱨesablanmas, sünnǝtsiz boluxmu ⱨeqnǝrsǝ ⱨesablanmas; [ⱨesab bolidiƣini] Hudaning ǝmrlirigǝ ǝmǝl ⱪilixtin ibarǝttur.
Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời.
Pa uluo kuva adumulivue nambe juno nadumulivue kusita lumonga. Ikinyalumonga kwe kupulika indaghilo sa Nguluve.
Verse Count = 190

< 1-Corinthians 7:19 >