< 1-Corinthians 6:20 >

for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
Sepse u bletë me një çmim! Përlëvdoni Perëndinë, pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i përkasin Perëndisë.
Bara ina seru munu nin nimon ilau. Bara ikatin ikurfung nani sun liru Kutellẹ nan nya nidowo mine.
لِأَنَّكُمْ قَدِ ٱشْتُرِيتُمْ بِثَمَنٍ. فَمَجِّدُوا ٱللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ ٱلَّتِي هِيَ لِلهِ.
لأَنَّكُمْ قَدِ اشْتُرِيتُمْ بِفِدْيَةٍ. إِذَنْ، مَجِّدُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ.
ܐܙܕܒܢܬܘܢ ܓܝܪ ܒܕܡܝܐ ܗܘܝܬܘܢ ܗܟܝܠ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟܘܢ ܘܒܪܘܚܟܘܢ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ
քանի որ մեծ գինով մը գնուեցաք. ուստի փառաւորեցէ՛ք Աստուած ձեր մարմինին ու ձեր հոգիին մէջ, որոնք կը պատկանին Աստուծոյ:
কিয়নো আপোনালোকক মূল্য দি কিনা হৈছে; এই হেতুকে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰক মহিমাম্বিত কৰক।
çox baha qiymətə satın alınmısınız. Beləliklə, bədəninizlə Allaha izzət gətirin.
Ecen erossiac çarete precioz: glorifica eçaçue bada Iaincoa çuen gorputzean, eta çuen spirituan, cein baitirade Iaincoarenac.
আর তোমরা নিজের না, কারণ মূল্য দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের মহিমা কর।
защото сте били с цена купени; затова прославяте Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].
Kay kamo gipalit sa usa ka kantidad. Busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas.
ᏧᎬᏩᎶᏗᏰᏃ ᎡᏥᏩᎯᏍᏔᏅᎯ; ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎡᏥᎸᏉᏗᏍᎨᏍᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎢᏥᏰᎸ ᎢᏨᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎠᎴ ᏗᏣᏓᏅᏙ ᏕᏨᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᏧᏤᎵ ᏥᎩ.
Nangcae loe atho hoi qan ih kami boeh ni: to pongah Sithaw ih hmuen ah kaom, na takpum hoi poekhaih palungthin ah Sithaw lensawkhaih to amtueng o sak ah.
A phu la n'lai uh dongah na pum dongah Pathen te thangpom uh.
nangmih taw a phu ing thlaih na namik awm ni. Cedawngawh nami pum ing Khawsa ce zoeksang lah uh.
Banghangziam cile note sia man taw a ki leisa na hi uh hi: tua ahikom Pathian i neisa na pumpi le na thaa taw Pathian minthangsak tavun.
Ajeh iham itileh Pathen in nangho man tampi apeh a nachoh dohsau ahitai. Hiti ahijeh hin nanghon natahsau Pathen jabolnan peuvin.
因为你们是重价买来的。所以,要在你们的身子上荣耀 神。
因為你們是重價買來的。所以,要在你們的身子上榮耀上帝。
ⲁⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ.
ⲀⲨϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ⲞⲨⲦⲒⲘⲎ ⲘⲀⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ.
Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!
Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.
Thi I bleve købte dyrt; ærer derfor Gud i eders Legeme!
Nkikaako ngamulumbayizye Leza amibili yanu amumuuya wanu nkambo nzizyakwe.
daar gij duur zijt gekocht? Verheerlijkt dus God in uw lichaam!
Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.
for ye were bought with a price. Therefore glorify God in your body and your spirit, which is of God.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
for ye were bought with a price: glorify God therefore in your body.
For a payment has been made for you: let God be honoured in your body.
For you have been bought at a great price. Glorify and carry God in your body.
for ye have been bought with a price: glorify now then God in your body.
For you are bought with a great price. Glorify and bear God in your body.
Because you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
You don't belong to yourself—a price was paid for you! So glorify God in your body!
For yee are bought for a price: therefore glorifie God in your bodie, and in your spirit: for they are Gods.
For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.
For you are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.
For all of you are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, (pneuma) which are God's.
You are not your own; for you have been bought with a price, therefore glorify God in your bodies.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body.
Moreover, you are not your own masters; you were bought, and the price was paid. Therefore, honour God in your bodies.
Moreover, you are not your own masters; you were bought, and the price was paid. Therefore, honor God in your bodies.
for ye were bought with a price: glorify God therefore in your body.
For ye have been bought with a price! Therefore glorify God in your body.
you were bought for with a price; do glorify therefore (the) God in the body of you (* and in the spirit of you which is (the) of God. *T)
to buy for honor to glorify so the/this/who God in/on/among the/this/who body you (* and in/on/among the/this/who spirit/breath: spirit you who/which to be the/this/who God *T)
[because when his Son died for you it was as though] [MET] [God] paid a price for you. So honor God by [how you use] your bodies!
Moreover, you are not your own masters; you were bought, and the price was paid. Therefore, honour God in your bodies.
For ye are dearly bought. Therfore glorifie ye God in youre bodyes and in youre spretes for they are goddes.
For you were bought with a price. Therefore glorify God with your body.
For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.
For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.
And you are not your own, for you have been redeemed at infinite cost. Therefore glorify God in your bodies.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
for you were bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.
For ye ben bouyt with greet prijs. Glorifie ye, and bere ye God in youre bodi.
for ye were bought with a price; glorify, then, God in your body and in your spirit, which are God's.
ĉar vi estas aĉetitaj per prezo; gloru do Dion en via korpo.
Sillä te olette kalliisti ostetut; kunnioittakaat siis Jumalaa teidän ruumiissanne ja teidän hengessänne, jotka Jumalan ovat.
Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
Want gij zijt gekocht voor een grooten prijs. Geeft dan Gode de glorie in uw lichaam.
Car vous avez été rachetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Car vous avez été achetés par prix; glorifiez donc Dieu en votre corps, et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
car vous avez été achetés à grand prix? Glorifiez Dieu dans votre corps.
Car vous avez été achetés à un grand prix; glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu.
Vous avez en effet été chèrement achetés; glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps.
Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Um einen Preis seid ihr erkauft. Verherrlicht und traget also Gott in eurem Leibe!
Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlichet nun Gott in eurem Leibe.
Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlichet nun Gott in eurem Leibe.
Ihr seid teuer erkauft. So gebet Gott die Ehre an eurem Leibe.
Denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes.
Denn ihr seid teuer erkauft; darum so preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes.
Denn ihr seid um einen teuren Preis erkauft; darum so preiset Gott an eurem Leib und in eurem Geiste, welche sind Gottes.
Moamoani o da yi leni ya dunga pa. Lanwani yin ya kpiadi mani U Tienu yi gbanandi nni lani yaala n tie U Tienu n die yali.
Kelima bi cɔdi, ki daa yi. Ama yin taa l gbanu ki kpiagi u tienu yeli.
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων
ηγορασθητε γαρ τιμης δοξασατε δη τον θεον εν τω σωματι υμων και εν τω πνευματι υμων ατινα εστιν του θεου
ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.
કેમ કે મૂલ્ય ચૂકવીને તમને ખરીદવામાં આવ્યા છે. તેથી હવે તમારું શરીર અને તમારો આત્મા ઈશ્વરનાં છે, તમારાં શરીરો દ્વારા ઈશ્વરને મહિમા આપો.
Bondye achte nou kach, li peye chè pou sa. Se poutèt sa, sèvi ak kò nou yon jan pou fè lwanj Bondye.
Ua kuaiia oukou me ke kumukuai; no ia mea, e hoonani aku ai oukou i ke Akua, me ko oukou kino, a me ko oukou uhane, na ke Akua no ia mau mea.
כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃
क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.
Ta nagatangkayo ti nangina. Ngarud dayawenyo ti Dios babaen ti bagiyo.
Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan.
Kina aemuguilwe kunsoko. Kuite mumukulye Itunda kumiili anyu.
Poichè siete stati comperati con prezzo; glorificate adunque Iddio col vostro corpo, e col vostro spirito, i quali sono di Dio.
Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!
Poiché foste comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
汝らは價をもて買はれたる者なり、然らばその身をもて神の榮光を顯せ。
あなたがたは、代価を払って買いとられたのだ。それだから、自分のからだをもって、神の栄光をあらわしなさい。
あなたがたは、代価を払って買い取られたのです。ですから自分のからだをもって、神の栄光を現わしなさい。
蓋汝等は高價を以て買はれたり、己が身に於て神に光榮を歸し奉れ。
ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.
Kulwejo mwagulilwe kwo bhugusi bhunene. Kulwejo mumulamye Nyamuanga kwe mibhili jemwe.
Mukhagoliwe khugalama, pomuginye u Nguluve khu mivele khenyo.
Kwamba mwagolibhu kwa thamani. Henu mumtukuzai K'yara kwa mibhele yayhomo.
값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라
God El molikowosla ke sie mwe moul. Ke ma inge orekmakin monuwos nu ke wolana lun God.
Imi muva wulwa ke nteko. Hakwina vulyo mutembe Ireeza cha mivili yenu, ni kaluhuho lujolola lu wila kwenu.
Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
empti enim estis pretio magno glorificate et portate Deum in corpore vestro
Empti enim estis pretio magno. Glorificate, et portate Deum in corpore vestro.
Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu godiniet Dievu savā miesā un savā garā, kas pieder Dievam.
Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazà an’ Andriamanitra amin’ ny tenanareo.
ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരംകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ.
कारण तुम्हास मोल देऊन विकत घेतले आहे; म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे गौरव करा.
Pabha nshiumwanga kwa bhei jikulungwa, kwa nneyo iilu yenunji yaakuye a Nnungu.
ကိုယ်​တော်​သည်​သင်​တို့​အား​အ​ဖိုး​အ​ခ​ပေး ၍​ဝယ်​ယူ​ထား​တော်​မူ​သ​ဖြင့် သင်​တို့​၏​ကိုယ် ခန္ဓာ​ကို​ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဘုန်း​အ​သ​ရေ​တော် ထွန်း​တောက်​စေ​ရန်​အ​တွက်​အ​သုံး​ပြု​ကြ လော့။
သင်တို့သည် အဘိုးနှင့် ဝယ်တော်မူသော သူဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသော သင်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့။
Kua oti hoki koutou te hoko ki te utu: whakakororiatia te Atua ki o koutou tinana.
Ngoba lathengwa ngentengo; ngakho dumisani uNkulunkulu emzimbeni wenu, langomoya wenu, okungokukaNkulunkulu.
Kwa mupemewa kwa thamani. Kwa eyo muntukuze Nnongo kwa yega yinu.
किनकि तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका थियौ । त्यसकारण, तिमीहरूको शरीरमा परमेश्‍वरलाई महिमा देओ! [टिपोटः केही पुराना प्रतिलिपिहरूमा यस्तो लेखिएको छ] यसकारण तिमीहरूको शरीर र आत्मामा परमेश्‍वरको महिमा गर, जुन परमेश्‍वरको हो । तर उत्तम प्रतिलिपिहरूमा यो छैन ।
for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!
For de er dyrt kjøpte. Æra då Gud i dykkar likam!
ଈଶ୍ବର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଅଛନ୍ତି; ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ।
زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خودتمجید نمایید.
Pwe komail neti kidar pai eu, komail ari kalinganada Kot ki war omail.
Pwe komail neti kidar pai eu, komail ari kalinanada Kot ki war omail.
Albowiemeście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.
Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.
Porque vós fostes comprados por alto preço; então glorificai a Deus em vosso corpo.
Porque fostes comprados por preço; glorificae pois a Deus no vosso corpo, e no vosso espirito, os quaes pertencem a Deus.
Porque fostes comprados por preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
[pois quando o Filho Dele morreu por vocês foi como se ][MET] tivesse sido pago um preço {[Deus ]pagasse um preço} por vocês. Portanto, procurem honrar a Deus através [da maneira como usam ]seu corpo!
Kristus tefa-soi nala nggi nendi' felin seli. De hei musi misod'a fee had'a-hormat neu aom mara, fo mitud'u mae, hei o fee had'a-hormat mbali Lamatualain boe.
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
Aje mwahakalilwe hugalama eshi tukuzyanji Ungolobhe hu mabele genyu.
Јер сте купљени скупо. Прославите дакле Бога у телесима својим и у душама својим, што је Божије.
Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.
Nokuti makatengwa nemutengo; naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu, uye mumweya wenyu, zviri zvaMwari.
Куплени бо есте ценою. Прославите убо Бога в телесех ваших и в душах ваших, яже суть Божия.
Kajti odkupljeni ste s ceno; zato proslavite Boga v vašem telesu in v vašem duhu, ki sta Božja.
Kajti kupljeni ste za drago ceno. Postavite torej Boga v telesu svojem in v duhu svojem, kar je Božje.
waayo, qiimo weyn baa laydinku soo iibsaday. Sidaa aawadeed Ilaah jidhkiinna ku ammaana.
Porque comprados sois por (gran) precio; glorificad, pues, (y traed) a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ustedes no se pertenecen. ¡Alguien pagó un precio por ustedes! ¡Así que glorifiquen a Dios en sus cuerpos!
Porque comprados sois por precio: glorificád pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Porque han sido comprados por un precio: por eso Dios debe ser honrado en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios.
Kwamba mlinunuliwa kwa thamani. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu kwa miili yenu.
Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Kwa hiyo, itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu.
I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.
Ty I ären dyrt köpte. Derföre priser nu Gud uti edar kropp, och i edrom anda, hvilke Gudi tillhöra.
Sapagka't kayo'y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios.
Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan.
விலைக்கு வாங்கப்பட்டீர்களே; ஆகவே, தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்களுடைய சரீரத்தினாலும் உங்களுடைய ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள்.
దేవుడే మిమ్మల్ని ఖరీదు పెట్టి కొన్నాడు. కాబట్టి మీ శరీరంతో ఆయనను మహిమ పరచండి.
He kuo fakatauʻakimoutolu ʻaki ʻae totongi: ko ia ke fakaongolelei ʻae ʻOtua ʻi homou sino, pea ʻi homou laumālie, ʻaia ʻoku ʻoe ʻOtua.
Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.
Бо дорого ку́плені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своє́му та в дусі своє́му, що Божі вони!
Ви бо куплені цїною; тим прославляйте Бога в тїлї вашому і в дусі вашому, вони Божі.
क्यूँकि क़ीमत से ख़रीदे गए हो; पस अपने बदन से ख़ुदा का जलाल ज़ाहिर करो।
چۈنكى سىلەر چوڭ بەدەل بىلەن سېتىۋېلىنغانسىلەر؛ شۇڭا تېنىڭلاردا خۇدانى ئۇلۇغلاڭلار.
Чүнки силәр чоң бәдәл билән сетивелинғансиләр; шуңа тениңларда Худани улуқлаңлар.
Chünki siler chong bedel bilen sétiwélin’ghansiler; shunga téninglarda Xudani ulughlanglar.
Qünki silǝr qong bǝdǝl bilǝn setiwelinƣansilǝr; xunga teninglarda Hudani uluƣlanglar.
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.
Kuuti mukaghulilue nulutogo. Pa uluo mumughiniaghe u Nguluve na mavili ghinu.
Verse Count = 190

< 1-Corinthians 6:20 >