< 1-Corinthians 13:7 >

bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë.
Usu din nnonku kibinayi nin nimon vat, udin yinnu nin nimon vat, udi nin nayi akone kitene nimon vat, unin yita nin terru kibinayi nin nimon vat.
وَتَحْتَمِلُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ، وَتَصْبِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.
إِنَّهَا تَسْتُرُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَيْءٍ، وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٍ، وَتَتَحَمَّلُ كُلَّ شَيْءٍ.
ܟܠ ܡܕܡ ܡܤܝܒܪ ܟܠܡܕܡ ܡܗܝܡܢ ܟܠ ܡܤܒܪ ܟܠ ܤܒܠ
ամէն բանի կը հանդուրժէ, ամէն բանի կը հաւատայ, ամէն բանի կը յուսայ, ամէն բանի կը տոկայ:
প্ৰেমে সকলোকে আকোৱালি লয়, সকলোকে বিশ্বাস কৰে, সকলোকে আশা কৰে আৰু সকলোকে সহ্য কৰে।
O hər şeyə qatlaşar, hər şeyə inanar, hər şeyə ümid bəsləyər, hər şeyə dözər.
Gauça guciac pairatzen ditu, gauça guciac sinhesten ditu, gauça guciac speratzen ditu, gauça guciac suffritzen ditu.
সবই বহন করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্য্য ধরে সহ্য করে।
всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Ang gugma maantoson sa tanang mga butang, motuo sa tanang mga butang, adunay pagsalig mahitungod sa tanang mga butang, ug molahutay sa tanang mga butang.
ᎤᏁᎳᎩᏉ ᎡᎵᏍᎪ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ; ᎪᎯᏳᎲᏍᎪ ᏂᎦᎥ ᎪᎱᏍᏗ; ᏂᎦᎥᏉ ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏚᎩ ᎤᏩᏐᎢ; ᎬᏂᏗᏳ ᎨᏐ ᏂᎦᎥᎢ.
Hmuennawk boih ah pauephaih a tawnh, hmuennawk boih ah oepthoh, hmuennawk boih ah oephaih tawnh moe, hmuennawk boih ah palungsawk.
A cungkuem te a hlipdah tih, a cungkuem te a tangnah. a cungkuem te a ngaiuep, a cungkuem te a ueh.
A soep hoeiawh yh thai nawh, a soep awh cangnaak ta nawh, a soep awh ngaih-uunaak ta nawh, a dytnaak dyna yh thai hy.
Na theampo ah thuak a, na theampo um hi, na theampo lamen a, na theampo ah thinsau hi.
Ngailutna hi amoh lung lhadai jipoi, atahsanna alhadai jipoi, aphat tinin akinem jin, chule itobang hahsatna hijongleh athohjouve.
凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。
凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。
ϣⲁⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲁⲥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.
ϢⲀⲤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲤⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲤⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ.
sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.
den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Luyando lunyampula zyoonse zintu, lusyoma zyoonse zintu, lulangilila zyoonse zintu mpawo lulakakatila kuli zyoonse zintu.
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, Alles hoopt zij, alles duldt zij.
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
covers all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Love has the power of undergoing all things, having faith in all things, hoping all things.
Charity suffers all, believes all, hopes all, endures all.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
it bears all, believes all, hopes all, endures all;
Love never gives up, keeps on trusting, stays confident, and remains patient whatever happens.
It suffreth all things: it beleeueth all things: it hopeth all things: it endureth all things.
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
It knows how to be silent, it is trustful, hopeful, patient, enduring.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
love bears with all things, ever trustful, ever hopeful, ever patient.
love bears with all things, ever trustful, ever hopeful, ever patient.
beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
All things, covereth, all things, believeth, all things, hopeth, all things, endureth.
All things it bears, all things believes, all things hopes, all things endures.
all to endure all to trust (in) all to hope/expect all to remain/endure
Those who truly love [others] patiently put up [the faults of others]. They do not quickly assume [that others have done something bad]. They confidently expect [that others will act righteously]. They patiently endure [all their own troubles].
love bears with all things, every trustful, ever hopeful, ever patient.
suffreth all thynge beleveth all thynges hopeth all thynges endureth in all thynges.
Love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
She knows how to be silent. She is full of trust, full of hope, full of patient endurance.
bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things.
it suffrith alle thingis, it bileueth alle thingis, it hopith alle thingis, it susteyneth alle thingis.
all things it beareth, all it believeth, all it hopeth, all it endureth.
ĉion toleras, ĉion kredas, ĉion esperas, ĉion eltenas.
Kaikki hän peittää, kaikki hän uskoo, kaikki hän toivoo, kaikki hän kärsii.
kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
alles bedekt zij; alles gelooft zij; alles hoopt zij; alles verdraagt zij.
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
Elle endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
Elle se résigne à tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout.
elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle surmonte tout.
il souffre tout; il croit tout; il espère tout; il supporte tout.
Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, übersteht alles.
sie erträgt alles, [O. deckt alles zu] sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
sie verträget alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles.
sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles.
Sie verträgt alles, glaubt alles, hofft alles, sie duldet alles.
Mi buama tiendi sugili li bonla kuli po. Mi pia li dandanli leni mi suginma Leni li junli li bonla kuli nni.
Mi pia sugli bonli kuli po, mi dugi bonli kuli po, mi daani bonli kuli po, mi tuo ki ga bonli kuli.
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
પ્રેમ બધું ખમે છે, બધું સાચું માને છે, બધાની આશા રાખે છે, બધાનું સહન કરે છે.
Moun ki gen renmen nan kè li sipòte tout bagay: nan nenpòt ki sitiyasyon, li toujou gen konfyans nan Bondye, li p'ap janm pèdi espwa, l'ap toujou moutre jan li gen pasyans.
Ua ahonui i na mea a pau, na manao oiaio i na mea a pau, ua manaolana i na mea a pau, ua hoomanawanui i na mea a pau.
את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है।
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
Ti ayat anusanna amin a banbanag, patienna ti amin a banbanag, addaan iti talek maipapan iti amin a banbanag, ken ibturanna iti amin a banbanag.
Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang; dalam keadaan yang bagaimanapun juga orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu.
Ulowa wigigimiilya mumakani ehi, wihuela imakani ehi, ukete ugimya mumakani ehi, nukikie mumakani ehi.
Scusa ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
凡そ事 忍び、おほよそ事 信じ、おほよそ事 望み、おほよそ事 耐ふるなり。
そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。
すべてをがまんし、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
何事をも包み、何事をも信じ、何事をも希望し、何事をも怺ふるなり。
ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Okwenda okwigumilisha masango gone; Okwikilisha misango jone, kuli no bhubhasi mu misango jone, no kwikomesha mu misango jone.
Lelugano lwisipa gooni lukhwi deekha gooni, luleinuvukifu khumbombo nchooni hange lukhwidehana khu mbombo nchooni.
Luganu lwisindmala mambo ghoha, bhwikiera mambo ghoha bhujhe ni bhujasiri bhuoha mu mambo ghoha, ni kusindamala mambo ghoha.
모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라!
Lungse el tiana fuhleak; el lulalfongi ac finsrak ac muteng in pacl nukewa.
Chisemo chi zala zintu zonse, chi zumina mu zintu zonse, mi kwina insepo kuamana ni zintu zonse, kono zileta zintu zonse.
omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
omnia suffert omnia credit omnia sperat omnia sustinet
omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cerē visu, tā panes visu.
mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra.
എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം പ്രത്യാശിയ്ക്കുന്നു, എല്ലാം സഹിക്കുന്നു.
प्रीती सर्व गोष्टी सहन करते, सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवते, सर्व गोष्टींची आशा करते, सर्व गोष्टी सहन करते.
Apingana na bhandu akaatotoshela, akaaleka kulupalila na anakwiipililila yowe.
မည့်​သည့်​အ​ခါ​မျှ​လက်​အ​လျော့​မ​ပေး​တတ်။ မေတ္တာ​သည်​အ​မြဲ​ယုံ​ကြည်​တတ်​၏။ အ​မြဲ မျှော်​လင့်​တတ်​၏။ အ​မြဲ​သည်း​ခံ​တတ်​၏။
ခပ်သိမ်းသောအရာကို ဖုံးအုပ်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာကို ယုံတတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာကို မြော်လင့်တတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောအရာကို သည်းခံတတ်၏။
E whakamanawanui ana ki nga mea katoa, e whakapono ana ki nga mea katoa, e tumanako ana ki nga mea katoa, e whakaririka kau ana ki nga mea katoa.
lusibekela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke.
Upendo hupumiliya makowe goti; uaminiya makowe gote, ubile ni ujasiri katika makowe yote, ni ustahimili makowe gote.
प्रेमले सबै कुरा सहन्छ; सबै कुरामा विश्‍वास गर्छ; सबै कुरामा आत्मविश्‍वासी हुन्छ अनि सबै कुरामा स्थिर रहन्छ ।
den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Alt lid han, alt trur han, alt vonar han, alt toler han.
ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ।
ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ।
در همه‌چیز صبر می‌کند و همه را باور می‌نماید؛ در همه حال امیدوار می‌باشد وهر چیز را متحمل می‌باشد.
A kin kak pa meakaros, o kin poson karos, a kaporoporeki karos, o lolin ong meakaros.
A kin kak pa meakaroj, o kin pojon karoj, a kaporoporeki karoj, o lolin on meakaroj.
Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma.
Tudo aguenta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Tudo soffre, tudo crê, tudo espera, tudo supporta.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Aqueles que realmente amam [o seu próximo ]suportam, com paciência, [as falhas do mesmo. ]Não pressupõem imediatamente [que os outros tenham feito algo iníquo.] Esperam confiantes [que os outros vão agir com retidão. ]Suportam com paciência [suas próprias aflições.]
Susue' naa, ne'etataa' sia sususa'. Susue' naa, nemehere nekendoo' a. Susue' naa, nemehena nekendoo' a nae, dei fo basa dad'i malole'. Susue' naa, ne'etataa' nekendoo' a.
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Ulugano lujimbila amambo gonti luhwitiha amambo gonti, bhuli nu dandamazu humambo gonti.
Све сноси, све верује, свему се нада, све трпи.
Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
rwunofukidza zvese, rwunotenda zvese, rwunotarisira zvese, rwunotsungirira pa zvese.
вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит.
prenese vse stvari, veruje vsem stvarem, upa [v] vse stvari, vzdrži vse stvari.
Vse pokriva, vse veruje, vse upa, vse prenaša.
Wax walba wuu u dulqaataa, wax walba wuu rumaystaa, wax walba wuu rajeeyaa, wax walba wuu u adkaystaa.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca se rinde, sigue creyendo, mantiene la confianza, y espera con paciencia en todas las circunstancias.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor tiene el poder de sufrir todas las cosas, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Upendo huvumilia mambo yote; huamini mambo yote, una ujasiri katika mambo yote, na hustahimili mambo yote.
Mwenye upendo huvumilia yote, huamini yote, na hustahimili yote.
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
Han fördrager all ting, han tror all ting, han hoppas all ting, han lider all ting.
Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.
Ang pag-ibig ay kinakaya ang lahat ng mga bagay, pinaniniwalaan ang lahat, at nagtitiwala sa lahat ng mga bagay, at tinitiis ang lahat ng mga bagay.
எல்லாவற்றையும் தாங்கும், எல்லாவற்றையும் விசுவாசிக்கும், எல்லாவற்றையும் நம்பும், எல்லாவற்றையும் சகிக்கும்.
అది అన్నిటినీ భరిస్తుంది, అన్నిటినీ నమ్ముతుంది, అన్నిటినీ ఆశతో ఎదురు చూస్తుంది, అన్నిటినీ ఓర్చుకుంటుంది.
‌ʻOku ne ʻufiʻufi ʻae meʻa kotoa pē, ʻoku tui ia ki he meʻa kotoa pē, ʻoku ʻamanaki lelei ki he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻoku kātaki ʻae meʻa kotoa pē.
Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.
усе зно́сить, вірить у все, сподіва́ється всього, усе те́рпить!
все покриває, всьому йме віри, на все вповає, все терпить.
सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यक़ीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों में बर्दाश्त करती है।
ھەممە ئىشتا قورسىقى كەڭلىك قىلىدۇ، ھەممىگە يۈزلىنىپ [خۇداغا] ئىشىنىدۇ، ھەممە ئىشقا ئۈمىد باغلايدۇ، ھەممىگە چىدايدۇ.
һәммә ишта қосиғи кәңлик қилиду, һәммигә йүзлинип [Худаға] ишиниду, һәммә ишқа үмид бағлайду, һәммигә чидайду.
hemme ishta qorsiqi kenglik qilidu, hemmige yüzlinip [Xudagha] ishinidu, hemme ishqa ümid baghlaydu, hemmige chidaydu.
ⱨǝmmǝ ixta ⱪorsiⱪi kǝnglik ⱪilidu, ⱨǝmmigǝ yüzlinip [Hudaƣa] ixinidu, ⱨǝmmǝ ixⱪa ümid baƣlaydu, ⱨǝmmigǝ qidaydu.
Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
Ulughano lukughana amasio ghoni; lukwitika amasio ghoni, lulinulukangasio mumasio ghooni, kange lunoghile amasio ghoni.
Verse Count = 190

< 1-Corinthians 13:7 >