< 1-Corinthians 1:19 >

For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will bring the discernment of the discerning to nothing.”
Sepse është shkruar: “Do të bëj të humbasë dituria e të diturve, dhe do ta asgjësoj zgjuarësinë e të zgjuarve”.
Bara ina nyertin, “Meng ma malu kiti nin dadiu na yinjini” mma canu uyinnu na nan yiru.
لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «سَأُبِيدُ حِكْمَةَ ٱلْحُكَمَاءِ، وَأَرْفُضُ فَهْمَ ٱلْفُهَمَاءِ».
فَإِنَّهُ قَدْ كُتِبَ: «سَأُبِيدُ حِكْمَةَ الْحُكَمَاءِ وَأُزِيلُ فَهْمَ الْفُهَمَاءِ!»
ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܐܘܒܕ ܚܟܡܬܐ ܕܚܟܝܡܐ ܘܐܓܠܘܙ ܬܪܥܝܬܐ ܕܤܟܘܠܬܢܐ
Որովհետեւ գրուած է. «Իմաստուններուն իմաստութիւնը պիտի կորսնցնեմ, ու խելացիներուն խելքը պիտի ջնջեմ»:
কাৰণ এইদৰে লিখা আছে: “মই জ্ঞানী সকলৰ জ্ঞান নষ্ট কৰিম; মই বুদ্ধিমান সকলৰ বুদ্ধি ব্যর্থ কৰিম”
Necə ki yazılıb: «Müdriklərin müdrikliyini məhv edəcəyəm, Aqillərin ağlını yox edəcəyəm».
Ecen scribatua da, Galduren dut çuhurren çuhurtziá, eta adituén adimendua kenduren dut.
কারণ লেখা আছে, “আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ব্যর্থ করব।”
Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростт на мъдрите, И разума на разумните ще отхвърля".
Kay nahisulat naman kini, “Pagalaglagon ko ang kaalam sa mga maalamon. Pagapakyason ko ang pagpanabot sa nagpakamanggialamon.”
ᎯᎠᏰᏃ ᏂᎬᏅ ᎢᎦᏪᎳ, ᏓᏥᏛᏔᏂ ᎠᏂᏏᎾᏒ ᎠᏂᏏᎾᏌᏂ, ᎠᎴ ᎠᏎᏉ ᏅᏓᎦᏥᏴᏁᎵ ᎠᏁᏯᏔᎯ ᎠᏁᏯᏔᎲᎢ.
Palungha kami palunghahaih to kam rosak moe, khopoek thaih kami panoekhaih doeh kang hmatsak han, tiah tarik ih oh.
A daek coeng dongah, aka cueih rhoek kah cueihnah te ka poci sak vetih lungming rhoek kah yakmingnah te ka hnawt ni.
“Thlakcyikhqi a cyihnaak ce hqe kawng nyng saw; kawpoek ak cyikhqi ak poeknaak ce hoet kawng nyng,” tinawh qee hyt awm hawh hy.
Banghangziam cile, a ciim te i ciimna ka susia tu a, mipil te i telthiam na zong a mannung ngawl ka suaksak tu hi, ci in ki at hi.
Pathen Thubun aseima bangin, “Keiman miching ho chihna chu kasuhbei ding, chule milungching chihna chu imacha hilouva kakoi ding ahi” ati.
就如经上所记: 我要灭绝智慧人的智慧, 废弃聪明人的聪明。
就如經上所記: 我要滅絕智慧人的智慧, 廢棄聰明人的聰明。
⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲟϣϥ.
ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲂⲈⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲔⲀⲦϨⲎ ⲦϮⲚⲀϢⲞϢϤ.
Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih, i odbacit ću umnost umnih.
Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.
Thi der er skrevet: "Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet."
Nkaambo kulilembedwe kuti,”Ndiyomwayisya busongo bwabasongo. Ndiyokonga kumvwisisya kwabachenjede.”
Want er staat geschreven: "Ik zal de wijsheid der wijzen verdelgen, En het beleid der verstandigen te niet doen."
Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will frustrate the understanding of those of understanding.
For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will bring the discernment of the discerning to nothing.”
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, And the discernment of the discerning will I bring to nought.
As it says in the holy Writings, I will put an end to the wisdom of the wise, and will put on one side the designs of those who have knowledge.
For it has been written: “I will perish the wisdom of the wise, and I will reject the discernment of the prudent.”
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and set aside the understanding of the understanding ones.
For it is written: I will destroy the wisdom of the wise, and the prudence of the prudent I will reject.
For it is written: “I will destroy the wisdom of the wise, and confound the shrewdness of the intelligent.”
As Scripture says, “I will destroy the wisdom of the wise, and I will wipe out the cleverness of the clever.”
For it is written, I will destroy the wisedome of the wise, and will cast away the vnderstanding of the prudent.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
For thus it is written, I will destroy the wisdom of the philosophers, And the prudence of the prudent will I confound.
For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will nullify."
For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will nullify."
For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will nullify."
For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will nullify."
For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will nullify."
For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will nullify."
For scripture says – “I will bring the philosophy of the philosophers to naught, and the shrewdness of the shrewd I will bring to nothing.”
For scripture says – ‘I will bring the philosophy of the philosophers to naught, and the shrewdness of the shrewd I will bring to nothing.’
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, And the prudence of the prudent will I reject.
For it is written—I will destroy the wisdom of the wise, and, the discernment of the discerning, will I set aside.
It has been written for: I will destroy the wisdom of the wise, and the intelligence of the intelligent I will frustrate.
to write for to destroy the/this/who wisdom the/this/who wise and the/this/who understanding the/this/who intelligent to reject
[It is like what God said that] a prophet wrote long ago, [By the things that I will do], I will show that the ideas of those who [think] [IRO] they are wise are completely useless. I will ignore the ideas that they think are [IRO] so smart.
For Scripture says — ‘I will bring the philosophy of the philosophers to nought, and the shrewdness of the shrewd I will make of no account.’
For it is written: I will destroye the wysdome of the wyse and will cast awaye the vnderstondinge of the prudet.
For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will frustrate the understanding of the intelligent.”
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
For so it stands written, "I will exhibit the nothingness of the wisdom of the wise, and the intelligence of the intelligent I will bring to nought."
For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will bring the discernment of the discerning to nothing.”
For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will bring the discernment of the discerning to nothing.”
For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will bring the discernment of the discerning to nothing.”
For it is written, “I will destroy the wisdom of the wise. I will bring the discernment of the discerning to nothing.”
For it is writun, Y schal distruye the wisdom of wise men, and Y schal reproue the prudence of prudent men.
for it hath been written, 'I will destroy the wisdom of the wise, and the intelligence of the intelligent I will bring to nought;'
Ĉar estas skribite: Mi pereigos la saĝecon de la saĝuloj, Kaj la kompetentecon de la kompetentuloj Mi malaperigos.
Sillä kirjoitettu on: minä kadotan viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä hylkään.
Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi".
Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen verderven, en het verstand der verstandigen zal Ik wegdoen.
Car il est écrit: " Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai la science des savants. "
Car il est écrit: « Je détruirai la sagesse des sages et j’annulerai l’intelligence des intelligents ».
Vu qu'il est écrit: j'abolirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents.
Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des intelligents.
car il est écrit: «Je perdrai la sagesse des sages, et j'anéantirai la science des savants.»
Car il est écrit: Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.
en effet il est écrit: « Je détruirai la sagesse des sages, J'anéantirai l'intelligence des intelligents. »
car il est écrit: «Je perdrai la sagesse des sages, Et la prudence des prudents je la rendrai vaine.»
Aussi est-il écrit: «Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.»
Steht doch geschrieben: "Vernichten will ich der Weisen Weisheit und den Verstand Verständiger verwerfen."
Denn es steht geschrieben: "Ich will die Weisheit der Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun". [Jes. 29,14]
Denn es steht geschrieben: “Ich will die Weisheit der Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun”.
Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen verderben, und den Verstand der Verständigen vernichten.
Denn es stehet geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.
Denn es steht geschrieben: “Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.”
Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und zuschanden den Verstand der Verständigen.
Li diani ki yedi: “N baa bolini bi yanfodanba yanfuoma, ki biani bi nunfandanba nunfanbu.”
Li go diani ki yedi ne: “N ba buoni bi yanfodanba yanfuoma, ki biani bi nunfandanba nunfanbu.
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
γέγραπται γάρ Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
Γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
γέγραπται γάρ, ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.
કેમ કે લખેલું છે કે, ‘હું જ્ઞાનીઓના ડહાપણનો નાશ કરીશ અને બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિને નિરર્થક કરીશ.’””
Se sa menm ki te ekri nan Liv la: M'ap detwi bon konprann moun lespri yo. M'ap voye konesans save yo jete.
No ka mea, ua palapalaia mai, E hoopau au i ke akamai o ka poe akamai, a e hoolilo au i ka naauao o ka poe naauao i mea ole.
כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר׃
क्योंकि लिखा है, “मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा।”
Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
Ta naisurat, “Dadaelekto ti kinasirib dagiti masirib. Lappedakto ti pannakaawat dagiti nasaririt.”
Sebab dalam Alkitab, Allah berkata, "Kebijaksanaan orang arif akan Kukacaukan, dan pengertian orang-orang berilmu akan Kulenyapkan."
Kunsoko iandekile, “Kubipya ikulyo lao awa niakete kubipya ulingi wao nuamahala.
Poichè egli è scritto: Io farò perir la sapienza dei savi, ed annullerò l'intendimento degl'intendenti.
Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Sta scritto infatti:
Io farò perire la sapienza dei savi, e annienterò l’intelligenza degli intelligenti.
録して、『われ智者の智慧をほろぼし、慧き者のさときを空しうせん』とあればなり。
すなわち、聖書に、「わたしは知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さをむなしいものにする」と書いてある。
それは、こう書いてあるからです。 「わたしは知恵ある者の知恵を滅ぼし、 賢い者の賢さをむなしくする。」
録して、「我は智者の智恵を亡ぼし、賢者の賢さを傷はん」、とあればなり。
“ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವೆನು.” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Kulwokubha Jandikilwe, “Eninyamula obhwengeso bhwa bhobhwenge. Eninyamula obhwiganilisha bhwa abhobhwenge.”
Ulwa khuva yesimbiwe, “Yaninangania ulukhala lwa vamanyi. Yaninangania uvumanyi vwa vanyalukhala.”
Kwa ndabha iyandikibhu, “Nilotakuiharibu hekima yabhabhayele ni busara. Nilota kuharibu ufahamu wa bhayele ni akili.”
기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니
Tuh Ma Simusla uh fahk, “Nga fah kunausla etauk lun mwet lalmwetmet Ac akfohsyauk nunak lun mwet yohk etu la.”
Imi ku ñoletwe, “Mu ni sinye vutali bwavo vena vutali. Mu ni filikanye yi kutwisiso ya wina maano.”
Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
scriptum est enim perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo
Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Jo ir rakstīts: “Es samaitāšu gudrību gudriem un iznīcināšu prātu prātīgiem.”
Fa voasoratra hoe: Hofoanako ny fahendren’ ny hendry, Ary holaviko ny fahalalan’ ny mahalala.
“ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി വിഫലമാക്കുകയും ചെയ്യും” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
कारण असे नियमशास्त्रात लिहिले आहे, “शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन आणि बुद्धिवंताची बुद्धि मी व्यर्थ करीन.”
Pabha ishijandikwa, “Shing'angabhanye lunda lwabhonji, na lumanyio lwa bhaashomanga shinilukane.”
အ​ဘယ်​ကြောင့်​ဆို​သော်​ကျမ်း​စာ​တော်​တွင် ``ပ​ညာ​ရှိ​တို့​၏​ဉာဏ်​ပ​ညာ​ကို​ငါ​ဖျက်​ဆီး​မည်။ အ​သိ​ပ​ညာ​ရှင်​တို့​၏​အ​သိ​ပ​ညာ​ကို​လည်း ငါ​ပယ်​ရှား​မည်'' ဟု​ရေး​သား​ဖော်​ပြ​ထား​သော​ကြောင့်​ဖြစ်​၏။-
ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ပညာရှိတို့၏ ပညာကို ငါဖျက်ဆီးမည်။ ဥာဏ်ကောင်းသောသူတို့၏ ဥာဏ်ကို လည်း ငါပယ်မည်ဟု လာသတည်း။
Ka oti hoki te tuhituhi, Ka ngaro i ahau te whakaaro nui o te hunga whakaaro, ka kore hoki i ahau te mahara o te hunga mahara.
Ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizachitha inhlakanipho yabahlakaniphileyo, lokuqedisisa kwabaqedisisayo ngizakwenza ize.
Kwa kuwa iandikilwe, “Nalowa kuiharibu hekima ya ywabile ni busara. Nalowa kuuharibu ufahamu wa babile ni malango.”
किनकि यस्तो लेखिएको छ, “म बुद्धिमान्‌हरूको बुद्धि नष्‍ट गर्नेछु । म चतुरहरूको समझलाई बेकम्मा तुल्याउनेछु ।”
for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet.
For det stend skrive: «Eg vil tyna visdomen hjå dei vise og spilla vitet hjå dei vituge.»
ଯେଣୁ ଏହା ଲେଖାଅଛି, “ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା।”
ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਚਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ।
زیرا مکتوب است: «حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم.»
Pwe a intingidier: I pan tiakedi lolekong en me lolekong kan, o karotongala marain en me marain akan.
Pwe a intinidier: I pan tiakedi lolekon en me lolekonkan, o karotonala marain en me marain akan.
Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz.
Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Porque está escripto: Destruirei a sabedoria dos sabios, e aniquilarei a intelligencia dos intelligentes.
Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
[As palavras de Deus que ]estão escritas {[que um profeta/Isaías ]escreveu} também confirmam isso: Vou tornar completamente inúteis os pensamentos daqueles que [se consideram] [IRO] sábios. Vou ignorar as ideias que os estudiosos incrédulos dizem ser [IRO] tão inteligentes.
Naa ona' Lamatualain mana ola-olan, Yesaya, parna sura' nae, “Lamatualain nae, ‘Basa dala' fo atahori mahine' ra rahine, dei fo Au ofe hendi basa se, fo dad'i dala' nda na'ena sosoa' sa. Mahine nara ona' bee o, dei fo Au nggari hendi basa se, fo dad'i dala' nda na'ena ngguna sa.’”
Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.
Afwatanaje isimbililwe, “Nayihuyinanganya injele yibhibusala. Nayiunganya uwelewa wibhi njele.”
Јер је писано: Погубићу премудрост премудрих, и разум разумних одбацићу.
Jer je pisano: pogubiæu premudrost premudrijeh, i razum razumnijeh odbaciæu.
Nokuti kwakanyorwa kuchinzi: Ndichaparadza njere dzevakachenjera, ndichashaisa maturo kunzwisisa kwevanzwisisi.
Писано бо есть: погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергу.
Kajti pisano je: ‚Uničil bom modrost modrih in zavrgel bom razum razsodnih.‘
Kajti pisano je: "Pogubil bom modrost modrih in razumnost razumnih bom zavrgel."
Maxaa yeelay, waxaa qoran, Xigmadda kuwa xigmadda leh waan baabbi'in doonaa, Oo garashada kuwa garashada leh ayaan diidi doonaa.
Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la inteligencia de los entendidos.
Como dice la Escritura: “Yo destruiré la sabiduría del sabio, y desecharé el entendimiento de los inteligentes”.
Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada.
Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos.
Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos.
Como dice en las Sagradas Escrituras, pondré fin a la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Kwa kuwa imeandikwa, “Nitaiharibu hekima ya wenye busara. Nitauharibu ufahamu wa wenye akili.”
Maana Maandiko Matakatifu yasema: “Nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na elimu ya wataalamu nitaitupilia mbali.”
Det är ju skrivet: "Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ned."
Ty skrifvet är: Jag skall omintet göra de visas visdom, och de förståndigas förstånd skall jag förkasta.
Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait.
Sapagkat nasusulat, “Sisirain ko ang karunungan ng marurunong. Bibiguin ko ang pang-unawa ng mga matatalino.”
அந்தப்படி: “ஞானிகளுடைய ஞானத்தை நான் அழித்து, புத்திசாலிகளுடைய புத்தியை அவமாக்குவேன்” என்று எழுதியிருக்கிறது.
దీని గురించే ‘జ్ఞానుల జ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తాను. వివేకుల తెలివిని వ్యర్థం చేస్తాను’ అని రాసి ఉంది.
He kuo tohi, “Te u fakaʻauha ʻae poto ʻoe kau poto, Pea te u fakataʻeʻaonga ʻae ʻilo ʻoe ʻiloʻilo.”
Nitekim şöyle yazılmıştır: “Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, Akıllıların aklını boşa çıkaracağım.”
Бо написано: „Я погублю́ мудрість премудрих, а розум розумних відки́ну!“
Писано бо: Погублю премудрість премудрих, і розум розумних відкину.
क्यूँकि लिखा है, “मैं हकीमों की हिक्मत को नेस्त और अक़्लमन्दों की अक़्ल को रद्द करूँगा।”
چۈنكى مۇنداق پۈتۈلگەنكى، «مەن دانىشمەنلەرنىڭ دانىشمەنلىكىنى يوقىتىمەن، ئاقىللارنىڭ ئاقىللىقىنى چەتكە قاقىمەن».
Чүнки мундақ пүтүлгәнки, «Мән данишмәнләрниң данишмәнлигини йоқитимән, ақилларниң ақиллиғини чәткә қақимән».
Chünki mundaq pütülgenki, «Men danishmenlerning danishmenlikini yoqitimen, aqillarning aqilliqini chetke qaqimen».
Qünki mundaⱪ pütülgǝnki, «Mǝn danixmǝnlǝrning danixmǝnlikini yoⱪitimǝn, aⱪillarning aⱪilliⱪini qǝtkǝ ⱪaⱪimǝn».
Cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết.
cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết.
Ulwakuva liilembilue, “Ninanganiagha uvukola uvwa nyaluhala. Ninanganiagha injovele sa vanyaluala.”
Verse Count = 190

< 1-Corinthians 1:19 >