< Psaltaren 98 >

1 En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm. 2 HERREN har låtit sin frälsning bliva kunnig, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon. 3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar. 4 Höjen jubel till HERREN, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen. 5 Lovsjungen HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud. 6 Höjen jubel med trumpeter och med basuners ljud inför HERREN, konungen. 7 Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå. 8 Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra, 9 inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

< Psaltaren 98 >