< Psaltaren 93 >

1 HERREN är min konung! Han har klätt sig i härlighet. HERREN har klätt sig, omgjordat sig med makt; därför står jordkretsen fast och vacklar icke. 2 Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet. 3 HERRE, strömmarna hava upphävt, strömmarna hava upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån. 4 Men väldig är HERREN i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. 5 Dina vittnesbörd äro fasta alltigenom; helighet höves ditt hus, HERRE, evinnerligen.

< Psaltaren 93 >