< Psaltaren 84 >

1 För sångmästaren, till Gittít; av Koras söner; en psalm. Huru ljuvliga äro icke dina boningar, HERRE Sebaot! 2 Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud. 3 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud. 4 Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. (Sela) 5 Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar. 6 När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. 7 De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion. 8 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud. (Sela) 9 Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte. 10 Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor. 11 Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet. 12 HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

< Psaltaren 84 >