< Psaltaren 76 >

1 För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda, i Israel är hans namn stort; 2 i Salem vart hans hydda rest och hans boning på Sion. 3 Där bröt han sönder bågens ljungeldar, sköld och svärd och vad till kriget hör. (Sela) 4 Full av ljus och härlighet går du fram ifrån segerbytenas berg. 5 De stormodiga äro avväpnade, de hava slumrat in och sova; alla stridsmännen hava måst låta händerna falla. 6 För din näpst, du Jakobs Gud, ligga domnade både man och häst. 7 Du, du är fruktansvärd; vem kan bestå inför dig, när du vredgas? 8 Från himmelen lät du höra din dom; då förskräcktes jorden och vart stilla, 9 då när Gud stod upp till dom, till att frälsa alla ödmjuka på jorden. (Sela) 10 Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med. 11 Gören löften och infrien dem åt HERREN, eder Gud; alla de som äro omkring honom bäre fram skänker åt den Fruktansvärde. 12 Ty han stäcker furstarnas övermod; fruktansvärd är han för konungarna på jorden.

< Psaltaren 76 >