< Psaltaren 56 >

1 För sångmästaren, efter "Den stumma duvan i fjärran"; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat. Var mig nådig, o Gud, ty människor stå mig efter livet; beständigt tränga mig stridsmän. 2 Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig. 3 Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig. 4 Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kan det som är kött göra mig? 5 Beständigt förbittra de livet för mig, alla deras tankar gå ut på att skada mig. 6 De rota sig samman, de lägga försåt, de vakta på mina steg, ty de stå efter mitt liv. 7 Skulle de räddas med all sin ondska? Nej, slå ned folken, Gud, i din vrede. 8 Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok. 9 Så måste då mina fiender vika tillbaka på den dag då jag ropar; det vet jag, att Gud står mig bi. 10 Med Guds hjälp skall jag få prisa hans ord; med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans ord. 11 På Gud förtröstar jag och skall icke frukta; vad kunna människor göra mig? 12 Jag har löften att infria till dig, o Gud; jag vill betala dig lovoffer. 13 Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter ifrån fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.

< Psaltaren 56 >