< Psaltaren 54 >

1 För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David, när sifiterna kommo och sade till Saul: "David håller sig nu gömd hos oss." Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt. 2 Gud, hör min bön, lyssna till min muns tal. 3 Ty främlingar resa sig upp mot mig, och våldsverkare stå efter mitt liv; de hava icke Gud för ögonen. (Sela) 4 Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ. 5 Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast. 6 Då skall jag offra åt dig med villigt hjärta; jag skall prisa ditt namn, o HERRE, ty det är gott. 7 Ja, ur all nöd räddar det mig, och mitt öga får se med lust på mina fiender.

< Psaltaren 54 >