< Psaltaren 52 >

1 För sångmästaren; en sång av David, när edoméen Doeg kom och berättade för Saul och sade till honom: "David har gått in i Ahimeleks hus." Varför berömmer du dig av vad ont är, du våldsverkare? Guds nåd varar ju beständigt. 2 Din tunga far efter fördärv, den är lik en skarp rakkniv, du arglistige. 3 Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. (Sela) 4 Ja, du älskar allt fördärvligt tal, du falska tunga. 5 Därför skall ock Gud störta dig ned för alltid, han skall gripa dig och rycka dig ut ur din hydda och utrota dig ur de levandes land. (Sela) 6 Och de rättfärdiga skola se det och frukta, de skola le åt honom: 7 "Se där är den man som icke gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad!" 8 Men jag skall vara såsom ett grönskande olivträd i Guds hus; jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen. 9 Jag skall evinnerligen tacka dig för att du har gjort det; och inför dina fromma skall jag förbida ditt namn, ty det är gott.

< Psaltaren 52 >