< Psaltaren 47 >

1 För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel till Gud med fröjderop. 2 Ty HERREN är den Högste, fruktansvärd är han, en stor konung över hela jorden. 3 Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter. 4 Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. (Sela) 5 Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud. 6 Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen. 7 Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång. 8 Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron. 9 Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.

< Psaltaren 47 >