< Psaltaren 23 >

1 En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas, 2 han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, 3 han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. 4 Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. 5 Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 6 Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

< Psaltaren 23 >