< Psaltaren 20 >

1 För sångmästaren; en psalm av David. HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig. 2 Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion. 3 Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. (Sela) 4 Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag. 5 Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner. 6 Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger. 7 De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn. 8 De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande. 9 HERRE, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa.

< Psaltaren 20 >