< Psaltaren 130 >

1 En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE. 2 Herre, hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud. 3 Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 4 Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig. 5 Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. 6 Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. 7 Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom. 8 Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

< Psaltaren 130 >