< Psaltaren 128 >

1 En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar. 2 Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig! 3 Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru, därinne i ditt hus, lika olivtelningar dina barn, omkring ditt bord. 4 Ty se, så varder den man välsignad, som fruktar HERREN. 5 HERREN välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar, 6 och må du få se barn av dina barn. Frid över Israel!

< Psaltaren 128 >