< Psaltaren 126 >

1 En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande. 2 Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: "HERREN har gjort stora ting med dem." 3 Ja, HERREN hade gjort stora ting med oss; däröver voro vi glada. 4 HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet. 5 De som så med tårar skola skörda med jubel. 6 De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; de komma åter med jubel och bära sina kärvar.

< Psaltaren 126 >