< Psaltaren 124 >

1 En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss -- så säge Israel -- 2 om HERREN icke hade varit med oss, när människorna reste sig upp emot oss, 3 då hade de uppslukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss; 4 då hade vattnen fördränkt oss, strömmen gått över vår själ; 5 ja, då hade de gått över vår själ, de svallande vattnen. 6 Lovad vare HERREN för att han ej gav oss till rov åt deras tänder! 7 Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan. 8 Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

< Psaltaren 124 >