< Psaltaren 122 >

1 En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: "Vi skola gå till HERRENS hus." 2 Våra fötter fingo träda in i dina portar, Jerusalem, 3 Jerusalem, du nyuppbyggda stad, där hus sluter sig väl till hus, 4 dit stammarna draga upp, HERRENS stammar, efter lagen för Israel, till att prisa HERRENS namn. 5 Ty där äro ställda domarstolar, stolar för Davids hus. 6 Önsken Jerusalem frid; ja, dem gånge väl, som älska dig. 7 Frid vare inom dina murar, välgång i dina palats! 8 För mina bröders och vänners skull vill jag tillsäga dig frid. 9 För HERRENS, vår Guds, hus' skull vill jag söka din välfärd.

< Psaltaren 122 >