< Psaltaren 114 >

1 När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus ut ifrån folket med främmande tunga, 2 då vart Juda hans helgedom, Israel hans herradöme. 3 Havet såg det och flydde, Jordan vände tillbaka. 4 Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm. 5 Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? 6 I berg, varför hoppen I såsom vädurar, I höjder, såsom lamm? 7 För Herren må du väl bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, 8 för honom som förvandlar klippan till en vattenrik sjö, hårda stenen till en vattenkälla.

< Psaltaren 114 >