< Psaltaren 112 >

1 Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud. 2 Hans efterkommande skola bliva väldiga på jorden; de redligas släkte skall varda välsignat. 3 Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består evinnerligen. 4 För de redliga går han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig. 5 Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt! 6 Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse. 7 För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN. 8 Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner. 9 Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära. 10 Den ogudaktige skall se det och harmas; han skall bita sina tänder samman och täras bort. Vad de ogudaktiga önska bliver till intet.

< Psaltaren 112 >